21.3.2011 Ernst Grönblom

Sijoittaja ja luonnonmullistukset

Moraali liike-elämässä
Sijoitusalalla maksettavat palkkionpalautukset

Japanin maanjäristys- ja tsunamitragedia on jälleen osoittanut miten haavoittuvainen ja hauras sekä ihminen että hänen rakennelmansa ovat, kun luontoäiti päättää näyttää kaikkein hirmuisimmat kasvonsa. Sitä inhimillistä kärsimystä, jota Japanissa nyt koetaan ei voida mitata rahassa tai millään muullakaan mittarilla.

Inhimilliset menetykset eivät ole rahassa mitattavissa, mutta aineellisia menetyksiä sekä voi että myös tulee mitata, oli yksikkö sitten raha tai jokin muu objektiivinen suure. Kuten fyysikko Lordi Kelvin asian kiteytti: ”If you cannot measure it, you cannot improve it.”(suom. ”Ellei sitä voi mitata ei sitä myöskään voi kehittää.”) Tarvitaan luotettavaa numeerista dataa päätöksenteon tueksi, kun niukkoja resursseja allokoidaan jälleenrakennustyöhön tai suojaaviin investointeihin. Rahassa mitattuna Japanin luonnonkatastrofi lukeutuu todennäköisesti historian suurimpiin.

Voiko ihmiskunta millään tavalla varautua tämän kaltaisten katastrofien varalta? Täydellistä kontrollia luonnosta emme voi koskaan saavuttaa; se joka niin uskoo syyllistyy hybrikseen – äärimmäiseen ylimielisyyteen jonka seuraus vääjäämättä on nemesis, jumalten nöyryyttävä rangaistus. Voimme kuitenkin – nämä rajoitukset mielessämme – parhaamme mukaan käyttää meille suotuja älyn lahjoja suojataksemme itsemme tulevilta tuhoilta.

Suojauskeinot voidaan luokitella monella eri tavalla, joista yksi tapa on jakaa ne ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin. Luonnonmullistuksista puhuttaessa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi maanjäristyksiä paremmin kestävän rakennustekniikkaan soveltaminen. Korjaavista keinosta tärkeimpiin kuuluvat vakuutukset.

Mikä vakuutus oikeastaan on? Jos puramme vakuutuksen perustekijöihinsä, voimme todeta, että vakuutus on sopimus tai sopimusten yhdistelmä, jolla sattumanvaraisesti toteutuvasta suuresta riskistä aiheutuva kustannus voidaan muuntaa pieniksi ja tasaisiksi kustannuksiksi. Tämä saadaan aikaan seuraavasti: (a) riskit kerätään yhteen yhdeksi kokonaisuudeksi (ns. pooling); (b) riskikeskittymä pilkotaan pienemmiksi, helpommin hallittaviksi osiksi (ns. pulverisointi), ja; (c) pilkottu riski ohjataan takaisin alkuperäisen riskin haltijoille pienten ja tasaisten maksujen (t.s. preemioiden) muodossa. Vakuutuksen tarkoitus on muuttaa riskin luonnetta niin, että se on paremmin hallittavissa. Riski, joka aikaisemmin oli: (1) kohtuuttoman suuri; (2) sattumanvarainen, ja; (3) jokaisen toimijan yksin (esim. yksittäisen talonomistajan) kantama, muutetaan muotoon, joka on: (i) pieni; (ii) ennalta arvioitavissa, sekä; (iii) toimijoiden kollektiivisesti kantama.

Tavallisia riskejä (esim. liikenneonnettomuudet) vastaan myönnettäville vakuutuksille on olemassa laajat ja tehokkaat markkinat. (Voisi jopa sanoa ”ylitehokkaat” tai ainakin ”ylikilpaillut”, sillä suurin osa maailman vakuutusyhtiöistä tekevät vakuutusbisneksellään tappiota, mikä taas on osoitus siitä, että vakuutukset myydään keskimäärin alle omakustannushinnan. Voitot tehdään järjestään sijoituspuolella.) Suurista luonnonkatastrofeista (maanjäristykset, hirmumyrskyt yms.) syntyvät riskit ovat tästä poikkeus; niitä vastaan olevia vakuutuksia myyvät vain harvat tahot. Syitä niukkuuteen ovat mm. kattavien tilastojen puutteesta syntyvä riskien ennalta arvaamattomuus sekä yksittäisten korvausvastuiden jättimäinen koko. Niukkuus johtaa siihen, että kysyntä ylittää tarjonnan, mikä taas johtaa korkeaan hintaan; ne ovat oiva bisnes niille harvoille, joiden tase ja hermot kestävät. (PS – Lisätietoa tästä kiehtovasta aiheesta löytyy mainiosta artikkelista ”In Nature’s Casino”, Michael Lewis, New York Times.) Kuten alla esitämme niin  luonnonmullistusvakuututukset voivat esittää myös kiinnostavaa roolia omaisuudenhoidon yhteydessä vaihtoehtoisena riskinä ja suhdanneriippumattomana sijoituksena toimien perinteisen salkun iskunvaimentajana talouden häiriötilojen realisoituessa. (Perinteisellä salkulla tarkoitetaan osakkeitakiinteistöjä ja korkosijoituksia.)

Mutta eikö luonnonmullistusvakuutusten myyminen ole toisten hädän kyynistä hyväksikäyttöä? Jos asiaa kysyttäisiin Karl Marxilta, olisi vastaus varmaan myöntävä. Marx oli nerokas taloustieteilijä, mutta hän ei ollut sisäistänyt taloudellisen ylijäämän konseptia, vaan uskoi vakaasti, että kahden tahon välinen taloudellinen transaktio oli aina nollasummapeli, jossa toisen voitto vääjäämättä oli toisen häviö. Todellisuudessa vakuutus – siinä missä muutkin palvelut tai tuotteet – voivat hyvinkin hyödyttää sekä myyjää että ostajaa, edellyttäen, että molemmat toimivat rehellisesti, rationaalisesti ja hyvässä uskossa. Vakuutuksen ostaja saa rahojensa vastineeksi turvallisuutta.

HCP:llä olemme jo kauan uskoneet, että luonnonmullistusvakuutusten kysyntä tulee jatkamaan kasvuaan. Sitä mukaa kun talouselämä, infrastruktuuri ja koko yhteiskunta monimutkaistuu, lisääntyvät samalla sekä niihin sidotut pääoma-arvot, että niiden haavoittuvuus. Olemme hyödyntäneet tätä teemaa kahdessa sijoituksessamme; Berkshire Hathawayssa sekä uudessa luonnonmullistusvakuutus strategiassamme. Sijoittajalegendojen Buffett & Munger luotsaama vakuutus- ja sijoitusyhtiö Berkshire tuskin kaipaa esittelyjä. Vakuutus strategia on vähemmän tunnettu, mutta sitäkin kiinnostavampi – yksinkertaisuudessaan siinä kannetaan luonnonmullistusvakuutusvastuuta. (Niille lukijoille joiden mielestä tämä kuulostaa veret seisauttavan vaaralliselta liiketoiminnalta huomautettakoon, että vakuutussalkku on hyvin hajautettu sekä maantieteellisesti että riskityypeittäin).

Rahalla ei voi ostaa onnea. Vakuutukset eivät suojaa inhimilliseltä kärsimykseltä, eivätkä ne korvaa humanitaarista apua. Puhtaasti taloudellisesta näkökulmasta katsottuna niillä on kuitenkin tärkeä rooli tuhoutuneen infrastruktuurin jälleenrakentamisen rahoittamisessa. Näin ollen ne ovat samalla myös sosiaalisesti hyödyllisiä rahoitustuotteita, kaiken maailman ”indeksilaina” yms. hömpötyksistä poiketen.

Moraali liike-elämässä
Sijoitusalalla maksettavat palkkionpalautukset
Tagged: , , , , , , , , , , ,

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *