17.10.2017 Tommi Kemppainen

Vakuutusstrategiapäivitys

Mistä on kysymys osakkeiden nykyhinnoissa, ja miksi tällä on merkitystä?
Miksi HCP Black on sijoitettuna defensiivisesti?

Tänä vuonna on tapahtunut voimakkaita hurrikaaneja ja maanjäristyksiä. HCP Black -rahastossa on vakuutusstrategiaa viidessä sijoituskohteessa, joissa kannetaan juuri tätä suhdanneriippumatonta riskiä. Eniten HCP Blackin arvoon vaikuttaneet tapahtumat olivat Hurrikaanit Harvey, Irma ja Maria sekä Meksikon maanjäristys. Parhaiten pärjännyt sijoituskohde tästä kokonaisuudesta putosi nyt 2,7 % ja huonoiten pärjännyt putosi 12 %. Vaikutus HCP Black -rahaston arvoon on nyt realisoitunut -3,1 %:ksi. Sijoituskohdevalinnan osalta voi olla tyytyväinen, sillä huonoiten pärjänneet vakuutusstrategiat maailmalla kärsivät jo yli 19 %:n tappion, todennäköisesti pääosin liittyen vähemmän vainoharhaiseen riskienhallintaan.

Näissä sijoituksissa kannetaan tyypillisesti vuosi kerrallaan riskiä mahdollisista luonnonmullistuksista. Vakuutusten hinnoittelussa otetaan huomioon se, että luonnonmullistuksia on tällä hetkellä enemmän kuin niitä on ollut aiemmin sinä aikana, kun mullistuksista on kerätty kattavia tilastoja. Lyhyellä aikavälillä ilmastonmuutos on siis tässä sijoituksessa huomioitu. Pitkällä aikavälillä eli yli vuoden perspektiivillä sijoitus ei ota kantaa ilmastonmuutokseen, sillä sopimukset ovat tyypillisesti alle vuoden mittaisia.

Miksi omistaa jotakin näin riskialtista? Miksi allokoida rahaa tällaisiin kohteisiin? Näillä sijoituksilla vähennetään kokonaisriskiä HCP Black -rahastossa. Vakuutukset ovat suhdanneriippumaton sijoitus ja sisältävät riskejä, mutta vain sellaisia, jotka syy-seuraussuhteiltaan eivät millään tavoin liity suhdannekiertoon. Näin rahastossa on jotakin, jonka voi pyrkiä voitolla myymään osakemarkkinan romahdettua, jotta korkeimman tuottopotentiaalin pääomaluokkaa (osakkeita) voidaan ostaa halpaan hintaan.

Vakuutusstrategia kuuluu vaihtoehtoisten sijoitusten pääomaluokkaan, ja sen sisällä se täyttää kaksi harvinaista vaatimusta: sijoituksen tuottama bruttotuotto tiedetään ennakkoon ja siinä tähdätään 9% vuosituottotasoon (brutto yli riskittömän koron) eikä sijoituksen riski millään tavoin liity taloussuhdanteeseen. Realisoituneiden luonnonmullistusten jälkeen vuosituotto on ollut 5,4 % (huomioiden realisoituneet luonnonmullistukset). Kertauksena vielä tuorein markkinakatsaus, jossa taustoja osakemarkkinan (ja myös velkakirjamarkkinan) tämänhetkisistä haasteista ja keinumisesta taantuman ja nousukauden välillä. Tämän meille viimeisiltä kymmeniltä vuosilta jo tutuksi tulleen suhdannekierron lisäksi maailmaa varjostaa historiallisen pitkän velkaantumissyklin päättyminen. Se tekee mahdolliseksi jopa maailmanlaajuisen laman. Näiden syiden takia on parhaan ymmärrykseni mukaan erittäin perusteltua varautua vaikeisiin aikoihin suhdanneriippumattomalla sijoittamisella. On hyvä muistuttaa mieliin, että taantumissa pörssit voivat pudota esimerkiksi sen 50 %, ja maailmanlaajuisen laman pudotus 1929-1932 olikin sitten jo 89 %. Maailmanlaajuinen lama ei ole todennäköinen, mutta koska se realisoituessaan on vaikutuksiltaan niin valtava, on siihen syytä varautua sijoittamalla myös suhdanneriippumattomasti.

Tämän sijoitusstrategialohkon paikkaa puolustaa myös se tosiseikka, että maailmassa on yhä pula pääomasta, joka pystyy kantamaan tällaista riskiä. Vauraissa kehittyneissä maissa vakuutuksia on jo varaa hankkia, mutta monet kehittyvät maat ovat vielä vailla suojaa. Toisin sanoen maailma on yhä alivakuutettu luonnonmullistusten osalta, ja siksipä niihin sijoittaminen on osaltaan yhteiskunnalle hyödyllistä vaikuttavuussijoittamista (nk. impact investing).

Alla kuvaajassa on yksi HCP Blackin sijoituskohteista (kuvaajassa vakuutusstrategia: ILS eli insurance linked securities). Tällä varainhoitajalla on näissä sijoituksissa yli 10 miljardia dollaria, ja työtä tehdään 150 hengen voimin. Tämän nimenomaisen sijoituskohteen olen valikoinut tästä vakuutusstrategioiden pääomaluokasta erityisesti sen takia, että he ovat olleet toiminnassa mukana pitkään ja kehittäneet jatkuvasti toimintansa laatua. Heidän nykyisistä kilpailijoistaan vain 7 % on ollut mukana 9/11 terrori-iskujen aikana, 17 % kokenut poikkeuksellisen rajun vuoden 2005 hurrikaanisesongin ja 26 % ollut mukana vuosien 2007-2009 finanssikriisin aikana. Juuri selviäminen näissä vaikeissa hetkissä, jollaisen koemme juuri nyt, on se mikä osoittaa laatua. Lisäksi kyseisestä varainhoitoyhtiöstä omistaa yli puolet sen toimiva tiimi.

HCP Blackn tappio -3.1 % on kirvelevä, mutta ei tavaton. Kuvaajassa näkyvät pudotukset kuuluvat kannettuun riskiin. Kuitenkin nekin huomioon ottaen tarjolla on ollut hyvä tuotto suhteessa riskiin, aivan erityisesti sen takia että pörssiromahduksien varalta tällainen sijoitus on suhdanneriippumaton. Toisen HCP Blackin sijoituskohteen osalta alla on malli, jossa todennäköisyysjakaumaa on avattu tyypillisen sijoituksen nettotuotolle. Myös siitä näkee, että tyypillisesti on odotettavissa nettotuottoa (vihreällä), ja kannettuun riskiin kuuluvat epätodennäköiset mutta mahdolliset, välillä realisoituvat tappiot.

Olemme samassa veneessä teidän kanssa: HCP Black -rahastoon on sijoitettuna yhtiömme koko taantuma- ja lamapuskuri. Toivomme maailmantalouden ja -järjestyksen osalta parasta ja samalla varaudumme myös muunlaisiin tapahtumaketjuihin. Tässä varautumisessa emme ole enää aivan yksin, ja tästä löytyykin toisen suomalaisen kirjoitus aiheesta teemalla ”In just four trading days, the Dow lost 25 % of its value” (pidempi versio, jossa numerot löytyy tästä linkistä). Tämän päivityksen päätteeksi totean vielä, että parhaan ymmärrykseni mukaan vakuutusstrategiaan sijoittaminen on tänään vähintään yhtä perusteltua kuin aikaisemmin, ja sen sisällä valitsemieni sijoituskohteiden osalta olen tyytyväinen valitsemieni kohteiden laatuun. Nyt realisoituneet luonnonmullistukset ovat itse asiassa lisänneet vakuutusten kysyntää ja osaltaan varmasti myös säikäyttäneet joitakin sijoittajia, jotka ovat harkinneet tuoda pääomaansa kantamaan tätä riskiä. Eteenpäin katsoen on kannetusta riskistä odotettavissa siis enemmän korvausta (bruttotuottoa), ja realisoituneet tapahtumat eivät lisää seuraavan luonnonmullistuksen todennäköisyyttä (riski ei lisääntynyt tapahtumista).

Vielä kertauksena markkinanäkemykseni, joka on se sama, johon päädyin maaliskuussa 2016:

Sanotaan, että pitkään sairastaneelle on helpotus, kun saa kuulla lopulta diagnoosin – vaikka diagnoosi olisi vakavakin. Minua on piinannut taloustilanteessa jo neljä vuotta jokin. Diagnoosini on vihdoin valmis: velan määrä ja juuri saavutettu nollakorko. Tämä on oireyhtymä. Vaikka mahdolliset seuraukset voivat olla hirmuiset, taudin kuvan tarkennuttua tunnen kuitenkin jonkin asteen helpotusta.

https://www.helsinkicapitalpartners.fi/2016/03/23/paljonko-on-paljon-velkaa/

Tuosta kirjoituksesta voi aloittaa ja edetä kirjoitus kerrallaan kohti tätä päivää. Myös jatkossa julkaisen päivityksiä, kun on uutta merkittävää kerrottavaa.

 

Mistä on kysymys osakkeiden nykyhinnoissa, ja miksi tällä on merkitystä?
Miksi HCP Black on sijoitettuna defensiivisesti?
Tagged:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *