9.1.2018 Pasi Havia

HCP Quant joulukuu 2017 +2,06 %

HCP Quant marraskuu 2017 -3,08 %
HCP Quant tammikuu 2018 +5,25 %

Joulukuu sujui HCP Quant rahaston osalta mukavasti. Tuottoa kertyi +2.06% kun vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return indeksin tuotto jäi euroissa +1.13%:iin. Yhdysvalloissa S&P 500 Total Return indeksi polki paikallaan tuoton ollessa euroissa +0.01%. Euroopassa S&P Europe 350 Total Return indeksi tuotti joulukuussa puolestaan +0.74%.

HCP Quantin vuoden 2017 kuukausituotot verrattuna vertailuindeksiin.

Kokonaisuudessaan päättynyt vuosi oli HCP Quantille kohtuullisen hyvä. Rahaston tuotto oli vertailuindeksiä parempi yli puolet ajasta (seitsemänä kuukautena). Kuukausittaiset erot tuotossa olivat tuntuvia mikä on hoitamalleni rahastolle tarkoituksenmukaista. Siinä missä vertailuindeksi sisältää tuhansia osakkeita keskittää HCP Quant omistukset vain muutamaan kymmeneen huokeasti hinnoiteltuun yhtiöön. Tämä mahdollistaa indeksistä poikkeavan tuoton – niin hyvässä kuin pahassa.

Euro vahvistui vuoden aikana voimakkaasti mikä söi euroalueen ulkopuolelle sijoittavien tuottoja melkoisesti. Esimerkiksi S&P 500 Total Return indeksin tuotto oli dollareissa vuonna 2017 +21.83%. Tämä ei kauheasti lämmittänyt kaupasta eurolla maitoa hakevaa sijoittajaa sillä euroissa sama tuotto jäi +6.89%:iin. Sama ilmiö näkyi myös HCP Quant rahaston pitämissä osakkeissa. Osa niistä kohosi paikallisessa valuutassa rajustikin mutta euroiksi muutettuna nousu laimeni. Siitä huolimatta rahaston kokonaistuotoksi muodostui +9.96% kaikkien kulujen jälkeen mikä on paremmin kuin vertailuindeksin +6.16%. Dollareissa mitattuna HCP Quantin tuotto oli +25.52%.

Euroopan markkinoilla vuosi oli hyvä. Siinä missä 2016 S&P Europe 350 Total Returnin tuotto jäi +3.44%:iin pomppasi indeksi tänä vuonna +10.75%:n edestä. Tätä tuskin kovin moni osasi odottaa. Tällä hetkellä HCP Quantin sijoituksista noin 85% on Euroopan ulkopuolella, pääasiassa Aasiassa (68%), joten euron kehitys tulee vaikuttamaan tulevan vuoden tuottoihin voimakkaasti.

Sain HCP Quantin osuudenhaltijalta kysymyksen liittyen rahaston stop-lossiin ja siitä vapautuvan käteisen käyttöön erityisesti voimakkaan pörssilaskun aikana. Kysymys kiinnostanee myös muita joten vastaan siihen myös tässä.

HCP Quantissa on käytössä -20% stop-loss raja euroissa mitattuna. Mikäli yhtiön kurssi laskee yli 20% alkuperäiseen euromääräiseen ostohintaan nähden alan myymään sitä salkusta pois. Koska rahasto sijoittaa pieniin- ja keskisuuriin yhtiöihin voi myynti ottaa aikaa useita päiviä. Tästä johtuen käytännössä osakkeesta koituva tappio voi olla korkeampi jos osake jatkaa laskuaan sitä seuraavina myyntipäivinä. Voimakkaan pörssilaskun aikana on hyvinkin mahdollista että useassa yhtiössä laukeaa stop-loss samanaikaisesti tai hyvin tiheään toisiinsa nähden. Näistä vapautuvan käteisen pyrin sijoittamaan strategian mukaisesti takaisin markkinoille mahdollisimman pian. HCP Quant rahaston strategiaan ei kuulu riskin kasvattaminen tai pienentäminen käteisen määrän hallinnalla. Ajatus on että sijoittaja joka on sijoittaneena HCP Quant rahastoon haluaa altistaa sijoituksensa sen kantamalle riskille ja sijoitusstrategialle. Sijoittajan tulee hallita kokonaisriskiä sijoituksissaan hallinnoimalla omaa käteisen määrää.

Tämä sanottuna aina käteisen sijoittaminen eteenpäin rahastossa ei kuitenkaan onnistu välittömästi tai ole tarkoituksenmukaista. Syitä sijoittamattomalle käteiselle rahastossa on useita. Tässä muutama esimerkki:

  1. Lunastukset. HCP:n rahastoissa on tehtävä lunastusilmoitus vähintään kuukautta ennen kvartaalin vaihdetta. Tämän pohjalta tiedän salkunhoitajana varsin hyvin ennakkoon mikä on rahastoon kohdistuvien lunastusten määrä (tarkka määrä selviää vasta kvartaalin viimeinen pankkipäivä koska se riippuu rahaston arvosta kyseiselle päivämäärälle) ja pystyn varautumaan lunastuksiin myymällä osakkeita pois niiden maksamista varten tekemättä ”paniikkimyyntejä” alhaisen likviditeetin omaavissa osakkeissa. Rahaston merkinnät ja lunastukset netotetaan kvartaalin viimeisenä pankkipäivänä mutta koska suurin osa merkinnöistä tulee rahastoon vasta viimeisinä merkintäpäivinä on varmuuden varalta rahastossa oltava käteisenä riittävä määrä rahaa lunastusten maksamista varten.
  2. Merkinnät. Erityisesti tilanteessa jossa merkintöjä on huomattavasti lunastuksia enemmän kasvaa rahaston käteisen määrä kunnes ne on saatu sijoitettua eteenpäin.
  3. Täsmäytykset. Osassa osakemarkkinoita on täsmäytys kahden päivän päästä kaupasta, osassa kolmen päivän. Esimerkiksi tilanteessa jossa olen myynyt pois osakkeen josta käteinen tilittyy kolmen päivän kuluttua en pysty ostamaan seuraavaa osaketta markkinalta jossa täsmäytys on kahden päivän päästä kaupasta. Lisäksi kun kyseessä on eri valuutoissa noteerattavat osakkeet ottaa valuuttakauppa myös oman aikansa. Rahaston sääntöjensä mukaisesti HCP Quant ei saa käyttää velkavipua joten täsmäytyksiin kuuluva aika on huomioitava kaupankäynnissä. Osakemyynnistä tuleva käteinen näkyy rahaston allokaatiopiirakassa vaikkei sitä välttämättä pysty vielä sijoittamaan eteenpäin tästä johtuen.
  4. Laskenut tai alhainen likviditeetti. Tapauksissa missä osakkeen vaihto on heikentynyt ostotilanteesta voi myynti ottaa aikaa tavanomaista kauemmin ja käteispaino rahastossa kasvaa kunnes koossa on riittävä määrä käteistä seuraavan oston tekemiseen. Ostan yhtiöitä salkkuun samoilla euromäärillä eli portfolio on ns. tasapainotettu (equal weight).
  5. Osingot. Osingoista tilittyvä käteinen rahastoon.

Näistä johtuen rahastossa on aina vaihteleva määrä käteistä mutta pyrin pitämään sen kuitenkin mahdollisimman alhaisena. Kun kasassa on riittävä määrä käteistä osakkeeseen joka täyttää sijoituskriteerit teen seuraavan oston.

Salkunhoitajien esittelyvideoista olemme nyt saaneet valmiiksi minusta kertovan jakson. Allaolevalla videolla kerron lyhyesti itsestäni ja HCP Quantista. Olkaa hyvät!


Pasi Havia | HCP Quant

Tuottavaa sijoitusvuotta 2018 toivottaa,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

”The four most dangerous words in investing are: This time it’s different.”
Sir John Templeton
HCP Quant marraskuu 2017 -3,08 %
HCP Quant tammikuu 2018 +5,25 %

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *