7.9.2018 Miika Koskela

Huippukeskitetyllä HCP Focus -salkulla yli 20 % vuosituotto

HCP Focus on Suomen paras osakerahasto
HCP paljastaa huippumenestyneen HCP Focus-rahaston sisällön

HCP Focus on paras Suomessa markkinoitava osakerahasto riskikorjatulla tuotolla mitattuna.1

Salkunhoitaja Ernst Grönblomin hallinnoi noin 50 miljoonan euron HCP Focus -osakesalkkua. Salkun sijoitukset on tällä hetkellä keskitetty vain 12 syvästi analysoituun  yritykseen.

Strategiassa etsitään maailmaa muokkaavista megatrendeistä hyötyviä yhtiöitä, joilla on merkittäviä pitkäaikaisia kilpailuetuja. Esimerkkisijoituskkohteita ovat verkostovaikutuksista hyötyvät teknologiayritykset, kuten Amazon, Facebook ja Alibaba.

Grönblomin sijoitusfilosofia perustuu näkemykseen, että merkittävä osa aktiivisten sijoitusstrategioiden heikosta tuloksesta selittyy kaappi-indeksoinnilla ja liian lyhyellä sijoitushorisontilla. Siksi Focuksen strategia onkin erittäin keskitetty ja sijoitushorisontti pitkä.

”Uskon, että menestyksekkään sijoittamisen salaisuus on keskittäminen ja aika.”

Focuksen viiden vuoden kumulatiivinen tuotto oli huikeat 153 %, eli keskimäärin 20,4 % vuodessa.  Rahasto on siis tuottanut paremmin kuin 99 % kaikista kilpailijoista, tyylistä tai kategoriasta riippumatta.2
Tuotot ovat nettotuottoja (tuotto palkkioiden jälkeen)
Tutustu rahastoon Tee rahastomerkintä

____

Ammattimaisessa sijoittamisessa ei tavoitella niinkään tuoton maksimointia, vaan riskikorjatun tuoton maksimointia. Riskikorjattu tuotto mitataan Sharpen mittarilla. Mitä suurempi Sharpe, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. HCP Focus -rahastolla on korkein Sharpe (2,9) kaikista Suomessa markkinoitavista 517 osakerahastosta. Lähde: Suomen Sijoitustutkimus Oy, Rahastoraportti Kesäkuu 2018. (Lataa pdf-raportti osoitteesta: www.sijoitustutkimus.fi)

Viiden vuoden jaksolla 1.7.2013 – 30.6.2018 HCP Focus tuotti yhteensä 153 %, eli keskimäärin 20,4 % per annum. Kaiken kaikkiaan Suomessa oli kesäkuun 2018 lopulla yhteensä 469 osakerahastoa, joilla oli vähintään viiden vuoden tuottohistoria. Viiden vuoden tuotoilla mitattuna HCP Focus on sijalla 5. HCP Focus on siis tuottanut paremmin kuin 99 % kaikista kilpailevista osakerahastoista, tyylistä tai kategoriasta riippumatta. Lähde: Suomen Sijoitustutkimus Oy, Rahastoraportti Kesäkuu 2018

HCP Focus on Suomen paras osakerahasto
HCP paljastaa huippumenestyneen HCP Focus-rahaston sisällön

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *