4.10.2018 Pasi Havia

HCP Quant 9/2018 +1.78% | Ulosostotarjous | Rahaston tunnusluvut ja allokaatio

Pasi Havia | SijoitusSummit 2018
HCP Quant 10/2018 -12.02% | Markkinaturbulenssia | Ulosostotarjouksen peruuntuminen

Syyskuu sujui HCP Quantilla aiempia kuukausia paremmin. Rahaston tuotto oli +1.78% kun vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return valui euroissa -0.88% alaspäin. Yhdysvaltojen kooltaan isoja yhtiöitä mittaava S&P 500 Total Return indeksi nousi euroissa +0.40%. Euroopan osakemarkkinoiden indeksi S&P Europe 350 Total Return tuotti puolestaan +0.60%.

Pitkään jatkunut lasku Kiinan markkinoilla katkesi. Kiinan CSI 300 indeksi nousi syyskuussa euroissa +2.51%. Kiinalaisten osakkeiden vahvistuminen selittää myös isolta osalta HCP Quantin paremman kehityksen kuukauden aikana, sillä rahaston sijoituksista Kiina on maista suurimmalla painolla. Hyvästä noususta huolimatta CSI 300 indeksi on silti vuoden alusta -16.35%:n tappiolla euroissa mitattuna.

Kauppasodan lietsonta Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä on heiluttanut kursseja voimakkaasti ja se miten asiat lähtevät ratkeamaan tulee vaikuttamaan lyhyellä aikavälillä osakemarkkinoiden kehitykseen. Yhdysvalloissa kurssit ovat nousseet tänä vuonna voimakkaasti ja Kiinan markkinat ovat menneet vastakkaiseen suuntaan. Samasta syystä vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return on pärjännyt HCP Quant rahastoa paremmin sillä sen painosta lähes puolet on Yhdysvalloissa. HCP Quantissa Yhdysvaltojen paino on vain 10%. Arvostustasoltaan Yhdysvaltojen markkinat ovat kalliit ja ovat olleet sitä jo pitkän aikaa. Nähtäväksi jää milloin sijoittajat eivät ole enää valmiita maksamaan nykyisen kaltaisia arvostustasoja vaan suosivat edullisemmin hinnoiteltuja osakkeita. Siinä vaiheessa on oletettavaa että markkina-alueet joissa arvostustasot ovat alempana alkavat tuottamaan paremmin. Korkea arvostustason osakkeiden tuotto-odotus esimerkiksi kymmenen vuoden aikajänteellä on alhainen ja alhaisen arvostustason osakkeiden korkea.

27. syyskuuta tuli kolmas HCP Quant rahaston ulosostotilanne tälle vuodelle. Kyseessä on kiinalainen yhtiö joka on ollut rahastossa kohta vuoden. Osake on HCP Quant rahaston parhaiten tuottanut. Osakekurssi on noussut rahaston ostosta +140% euroissa ja lisäksi yhtiön osinkotuotto on erinomainen. Yhtiön arvostustaso on kovasta noususta huolimatta edelleen hyvin alhainen. Tästä johtuen se on jatkanut salkussa tyypillisen puolen vuoden pitoajan jälkeen täyttäen yhä rahaston sijoitusstrategian kriteerit. Olen merkannut yhtiön punaisella ympyröinnillä allaolevaan rahaston sijoitusten listaan, mistä selviää myös tarkempi arvostustaso.

Tarjottu ostopreemio ei ole kovin suuri ulosostotarjousta edeltäneeseen kurssiin. Näillä arvostustasoilla olisin suonut näkeväni paremmankin tarjouksen mutta kaiken kaikkiaan kokonaistuottoon tämän yhtiön kohdalla voi olla erittäin tyytyväinen. Ulosostotarjous on ehdollinen sille että vähintään 90% osakkeenomistajista hyväksyy sen. Ulosostotarjouksen tehnyt yhtiö on jatkanut osakeostoja markkinoilla lähellä tarjoushintaa 27. päivän ilmoituksen jälkeen. Lokakuun ensimmäisen päivän pörssitiedotteen mukaan yhtiöllä oli hallussa 76.82% osakkeista. Lokakuun toisena päivänä osakkeen kaupankäynti keskeytettiin ennen markkinoiden avautumista syyllä ”pending release of announcement”. Osakkeen kaupankäynti on ollut siitä lähtien keskeytettynä. Pidän todennäköisenä että ostotarjouksen tehnyt taho on saanut haltuunsa ulosostoon tarvittavan 90% osakemäärän tai että he korottavat tarjousta, mikä olisi parempi vaihtoehto. Seuraamalla twitter tiliäni saat minulta tiedon nopeiten kun asiassa tapahtuu muutoksia.

HCP Quant rahaston sijoitusten tunnusluvut, painot rahastossa, markkina-arvot ja kotimaa. Tilanne 3.10.2018. Lähde: Bloomberg

 

HCP Quantin sijoitusten jakauma maittain. Tilanne 3.10.2018. Lähde: Bloomberg

Kävin edellisen kerran rahaston allokaatiota ja arvostustasoa läpi kesäkuun sijoittajakirjeessä. Kiinan ja Kanadan painot ovat pysyneet lähes samoina. Kesäkuun lopussa Kiinan osuus oli 29% kun nyt se on 28%. Kanadan paino oli 16% ja nyt 15%. Australian paino on noussut 10%:sta 15%:iin ja Yhdysvaltojen laskenut 12%:sta 10%:iin. Venäjä on tippunut 9%:sta 6%:iin. Nämä muodostavat 3/4-osaa salkusta. Loput jakautuvat kolmen Euroopan ja kahden Aasian maan kesken. Kaiken kaikkiaan Aasian paino sijoituksissa on 36%, mikä on tasan tarkkaan yhtä paljon kuin kesäkuussa.

Maakohtaisen allokaation sijaan suurimmat muutokset ovat tapahtuneet rahaston arvostustasoissa. Kesäkuuhun verrattuna rahasto sisältää yhä edullisemmaksi arvostettuja yhtiöitä, todellisia arvo-osakkeita. Rahaston sisältämien yhtiöiden osinkotuotto on korkeampi ja kaikki tunnusluvut (P/E, P/CF, P/B, P/S ja EV/EBITDA) alhaisemmat sekä ROE prosentti korkeampi. Yhdysvaltojen markkinat ovat puolestaan kallistuneet lisää. Suurin osa S&P 500 indeksin tunnusluvuista ovat kalliimmat kuin kesäkuussa. HCP Quant rahaston arvostuskertoimien ero on revähtänyt S&P 500 indeksiin nähden räikeäksi:

  • Osinkotuotto 4.62% (S&P 500 1.79%)
  • P/E 5.84 (S&P 500 21.15)
  • P/CF 4.41 (S&P 500 13.76)
  • P/B 1.52 (S&P 500 3.53)
  • P/S 0.67 (S&P 500 2.28)
  • ROE 27.68% (S&P 500 15.08%)
  • EV/EBITDA 3.47 (S&P 500 13.79)

HCP Quantin tunnuslukujen pidemmän aikavälin kehityksen näet alta. Aiemman kuukausitason sijaan olen nyt joutunut käyttämään kvartaalitason kuvaajia johtuen siitä, että Bloombergin palvelu rajoittaa tiedonkeruun 40 datapisteeseen. Kuukausitasolla vuodesta 2015 on 45 datapistettä. Jatkossa laitan tunnuslukujen kehitykset samoin kvartaalitason mittauksena, joten se tulee riittämään 10 vuoden aikajänteen mittaamiseen rahastolle.

HCP Quant rahaston sijoitusten osinkotuotto kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten P/E tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten P/CF tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten P/B tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten P/S tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten ROE (%) tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten EV/EBITDA tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

Syyskuussa järjestettiin verkossa SijoitusSummit tapahtuma. SijoitusSummitin haastattelussa avaan omia ja HCP:n taustoja. Videolta selviää muun muassa miten oma sijoitustaipaleeni sai alkunsa vuosituhannen vaihteessa ja miten päädyin HCP:lle salkunhoitajaksi.

Värikästä syksyä toivottaa,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

”The only ones to get hurt on a roller coaster are the jumpers.”
Paul Harvey

Pasi Havia | SijoitusSummit 2018
HCP Quant 10/2018 -12.02% | Markkinaturbulenssia | Ulosostotarjouksen peruuntuminen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *