9.1.2019 Pasi Havia

HCP Quant 12/2018 -3.82% | Vuosi 2018 | Rahaston tunnusluvut ja allokaatio

HCP Quant 11/2018 -4.91% | Markkinoilla sumua
HCP Quant 1/2019 +6.77% | Kuolleen kissan pomppu?

Joulukuussa markkinat tulivat voimakkaasti alaspäin. Laskuvesi saapui viimein myös Yhdysvaltoihin, joka on ollut yllättävän vahva muihin maihin ja maanosiin nähden. HCP Quant rahasto pärjäsi kuukauden aikana selvästi vertailuindeksiään paremmin johtuen alhaisemmasta painotuksesta Yhdysvaltoihin. Rahaston tuotto oli -3.82%. Vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return, joka sisältää myös osingot bruttomääräisenä, tippui euroissa -9.09%. Yhdysvaltojen S&P 500 Total Return indeksi putosi euroissa vielä tätäkin kovemmin -10.12%. Juuri korkean Yhdysvaltojen painon takia vertailuindeksi oli joulukuussa ongelmissa. Euroopassa S&P 350 Total Return niiasi -5.54%:n edestä.

HCP Quant rahaston ja vertailuindeksin tuotto vuonna 2018.

HCP Quant rahaston ja vertailuindeksin tuotto vuonna 2018.

Vuonna 2017 HCP Quant tuotti vertailuindeksiä paremmin. 2018 rahasto oli vertailuindeksiä edellä elokuun ensimmäiseen päivään asti. Tämän jälkeen tuotto jäi selvästi jälkeen. Vuosi oli vaikea kaikkialla. Esimerkiksi Euroopassa Saksan DAX indeksi laski -18.26% edestä. Rahaston vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return laski vuoden aikana euroissa -10.30%. HCP Quantin tuotoksi jäi -20.21%. Isokokoisia yhtiöitä seuraava S&P Europe 350 Total Return laski -9.90%. Yhdysvaltojen isojen yhtiöiden S&P 500 Total Return indeksi jäi lopulta nippa nappa euroissa plussalle. Sen tuotto oli +0.37%. Mikäli indeksi ei sisältäisi osinkoja bruttomääräisesti olisi sekin ollut miinuksella.

Mikä oli syynä rahaston alituottoon? Kolme suurinta syytä olivat:

  1. Arvosijoittamisen toimimattomuus
  2. Pienyhtiöiden alituotto
  3. Kiina, suurin maapaino rahastossa

Päättynyt vuosi oli yhä isokokoisten kasvuyhtiöiden juhlaa. Arvosijoittaminen on ollut poissa muodista jo historiallisen pitkään. HCP Quant sijoittaa pieniin ja keskikokoisiin yhtiöihin, jotka voidaan luokitella ns. deep-value yrityksiksi. Ne ovat usealla arvostusmittarilla katsottuna selvästi markkinoita halvempia. Tarkemmat rahaston tunnusluvut löydät alempaa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa S&P 500 indeksi, joka sisältää noin 500 suurinta yhtiötä, tuotti paremmin kuin Russell 2000 indeksi. Russell 2000 indeksi sisältää noin 1000 suurimman yhtiön jälkeen tulevat noin 2000 pienempää yhtiötä eli markkinan pienet ja keskisuuret yhtiöt. Vuoden lopussa Russell 2000 indeksiin kuuluvan yhtiön koko oli keskimäärin 0.9 miljardia euroa ja S&P 500 indeksiin kuuluvan yli 14 miljardia euroa. HCP Quant rahastoon kuuluvan yhtiön koko oli vuoden vaihteessa keskimäärin 1.7 miljardia euroa.

Russell 2000 Total Return (valkoinen) ja S&P 500 Total Return (vihreä) indeksien tuotto euroissa vuonna 2018. Lähde: Bloomberg

Russell 2000 Total Return (valkoinen) ja S&P 500 Total Return (vihreä) indeksien tuotto euroissa vuonna 2018. Lähde: Bloomberg

Russell 2000 indeksistä löytyy arvo-osakkeita painottava Russell 2000 Value Total Return ja kasvuosakkeita painottava Russell 2000 Growth Total Return indeksit. Vertaamalla näitä indeksejä keskenään on helppo havaita ero arvo-osakkeiden ja kasvuosakkeiden välillä myös pienien ja keskisuurien yhtiöiden kohdalla Yhdysvalloissa. Siinä missä isoja yhtiöitä seuraava S&P 500 Total Return tuotti vuonna 2018 +0.37% oli Russell 2000 Value Total Return indeksin tuotto euroissa -8.53%. Mainittakoon vielä että kasvuosakkeita indeksissä painottava S&P 500 Growth Total Return indeksi tuotti euroissa +4.97%. Tuottoero pienten ja keskisuurten arvoyhtiöiden ja suurten kasvuyhtiöiden tuotossa oli 13.5 prosenttiyksikköä!

S&P 500 Growth Total Return (valkoinen), Russell 2000 Growth Total Return (oranssi) ja Russell 2000 Value Total Return (vihreä) indeksien tuotot euroissa vuonna 2018. Lähde: Bloomberg

S&P 500 Growth Total Return (valkoinen), Russell 2000 Growth Total Return (oranssi) ja Russell 2000 Value Total Return (vihreä) indeksien tuotot euroissa vuonna 2018. Lähde: Bloomberg

Pienet ja keskisuuret arvoyhtiöt jäivät siis kehityksestä jälkeen Yhdysvalloissa, eikä tilanne ollut vuoden aikana valoisampi muuallakaan maailmassa. Kiinalaiset osakkeet ovat olleet suurimmalla painolla HCP Quant rahastossa jo pidemmän aikaa. Erityisen hankala tilanne oli juuri Kiinassa.

Kiinalaisten osakeindeksien (hintaindeksi) tuottoja vuonna 2018 euroissa.

Kiinalaisten osakeindeksien (hintaindeksi) tuottoja vuonna 2018 euroissa.

Kiinan CSI 300 indeksi laski vuonna 2018 euroissa -25.76%. CSI 300 indeksi sisältää 300 suurinta yhtiötä Shanghain ja Shenzhenin pörssistä. Se mittaa samalla tavalla kuin S&P 500 indeksi isokokoisten yhtiöiden kehitystä. CSI 300 indeksiin kuuluvan yhtiön koko oli keskimäärin yli 12 miljardia euroa vuoden vaihteessa. Huomionarvoista on myös se, että indeksissä rahoitussektorin paino on merkittävä. Vuoden vaihteessa 35% indeksistä oli rahoitussektorilta. Shanghai Stock Exchange Composite indeksissä rahoitussektorin paino on 32%, joten sen tuotto seuraa tiiviisti CSI 300 indeksiä. HCP Quantin strategiassa on rahoitussektori rajattu ulos.

Shenzhen Stock Exchange Composite indeksin rakenne on erilainen. Indeksi koostui vuoden vaihteessa 2164 yhtiöstä ja rahoitussektorin paino oli 5%. Tasapainoisempi allokaatio eri sektoreiden kesken kertoo karusti siitä kuinka laajasti osakkeet tulivat maassa alaspäin. Indeksin tuotto oli euroissa vuodessa -33.65%. Shenzhen Stock Exchange Small and Medium Enterprises indeksi tuli puolestaan alas vuodessa -38.12% edestä euroissa. Keskimääräisen yhtiön koko Small and Medium Enterprises indeksissä oli 3.7 miljardia euroa. Alla lisää näiden indeksien toimialakoostumuksista sekä arvostustasoista.

Alla on koostettuna suurimmat HCP Quantin yhtiöiden kotimaat vuoden aikana. Keskimäärin Kiinan paino HCP Quantissa on ollut 29 prosenttia, vaihdellen 22 prosentista 38 prosenttiin. Australian paino on ollut keskimäärin 13%, Kanadan 12% ja Yhdysvaltojen 12%. Vertailun vuoksi MSCI ACWI SMID indeksissä Yhdysvaltojen paino on 49%.

HCP Quant rahaston suurimmat maa-allokaatiot vuonna 2018.

HCP Quant rahaston suurimmat maa-allokaatiot vuonna 2018.

Vuosi oli rahastolle siten ymmärrettävästi haasteellinen. Markkinat laskivat laajasti, mutta erityisesti arvoyhtiöt ja kooltaan pienemmät yhtiöt pärjäsivät sitäkin heikommin. Mennyttä vuotta ovat leimanneet mielestäni aivan muut asiat kuin yhtiöiden fundamentit. Erityisesti Kiinan suhteen kursseja ovat heiluttaneet Trumpin puheet, toimet sekä twiitit. Maata on nuijittu alaspäin reilulla kädellä mm. asetetuilla tulleilla Yhdysvaltoja kohtaan. Kiina pelaa omaa peliään ja viime aikoina onkin kantautunut yhä kiihtyvämpään tahtiin puheita siitä, että se voisi aloittaa elvytyksen. En osaa arvioida miten kaikki lopulta kääntyy, mutta mikäli Kiina päättää turvautua uuteen elvytykseen tai tekee muita tukevia toimenpiteitä voi se puskea paikalliset osakkeet yllättävänkin kovaan ja nopeaan ”helpotusralliin”. Nyt hinnoiteltuna tuntuisi olevan enemmän ilmassa leijuvat uhkakuvat.

Siinä missä Kiinan yllä leijuu suuria tummia pilviä on Yhdysvalloissa paistateltu auringossa kenties liiankin pitkään. Zombie yhtiöiden lukumäärä on kasvanut melkoiseksi alhaisessa korkoympäristössä. 25-30% Russell 3000 indeksin yhtiöistä tekee tappiota. Kasvuyhtiöiden perustellut hinnoittelut vaatisivat nykytasolla sellaisia tuoton kasvuja joita ei ole nähty miesmuistiin. Ei siis ihme että esimerkiksi James Montier suhtautuu Yhdysvaltojen tulevaan kehitykseen pessimistisesti uusimmassa kirjoituksessaan. He pyrkivät pitämään asiakkaiden painot Yhdysvaltojen markkinoilla mahdollisimman lähellä nollaa.

HCP Quantin sijoitusten tunnusluvut, painot rahastossa, markkina-arvot ja kotimaa. Tilanne 31.12.2018. Lähde: Bloomberg

HCP Quantin sijoitusten tunnusluvut, painot rahastossa, markkina-arvot ja kotimaa. Tilanne 31.12.2018. Lähde: Bloomberg

HCP Quantin sijoitusten jakauma maittain. Tilanne 31.12.2018. Lähde: Bloomberg

HCP Quantin sijoitusten jakauma maittain. Tilanne 31.12.2018. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten osinkotuotto kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten osinkotuotto kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten P/E tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten P/E tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten P/CF tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten P/CF tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten P/B tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten P/B tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

 

HCP Quant rahaston sijoitusten P/S tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten P/S tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten ROE (%) tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten ROE (%) tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten EV/EBITDA tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten EV/EBITDA tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

Yllä on HCP Quant rahaston tunnusluvut ja maa-allokaatio vuoden viimeiseltä päivältä sekä tunnuslukujen kehitys rahastossa kvartaaleittain pidemmältä aikaväliltä. Loppuvuonna koetut rajut ravistelut olen toivottanut tervetulleeksi, sillä monesti tällaiset voimakkaat laskut ovat jatkuessaan aiheuttaneet muutoksia sijoitusilmapiiriin. Edelliset vuodet sijoittajia ovat hemmotelleet sellaiset tyylit, jotka eivät ole pitkällä aikavälillä olleet tuottavimpia. Samasta syystä HCP Quant jatkaa hyödyntäen sijoitustoiminnassa tutkitusti historiassa toimineita anomalioita systemaattisesti.

Tulevaisuutta en osaa ennustaa, mutta luotan että sijoitusvuodesta on tulossa hyvin mielenkiintoinen. Menestystä vuoteen 2019!

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

Terveisin,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

”A ship is safe in harbor, but that’s not what ships are for.”
– John A. Shedd

HCP Quant 11/2018 -4.91% | Markkinoilla sumua
HCP Quant 1/2019 +6.77% | Kuolleen kissan pomppu?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *