5.4.2019 Pasi Havia

HCP Quant 3/2019 +5.18% | Tunnusluvut ja allokaatio | Arvo-osakkeiden tuottopotentiaali

HCP Quant 2/2019 +2.34% | Hyviä uutisia Kiinasta
HCP Quant 4/2019 -0.47% | Kiina, Kiina ja Kiina

Maaliskuussa osakemarkkinat tempoivat yhä ylöspäin. Vuoden ensimmäinen kvartaali oli yksi historian parhaimmista ympäri maailman. HCP Quant rahaston tuotto kaikkien kulujen jälkeen oli +5.18% mikä kiritti rahaston ensimmäisen vuosineljänneksen tuotoksi +14.93%. Vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return indeksin tuotto oli euroissa +0.86% ja alkuvuoden kokonaistuotoksi muodostui +14.10%. Yhdysvalloissa isojen yhtiöiden kehitystä mittaava S&P 500 Total Return indeksi vahvistui euroissa +3.41% edestä nostaen alkuvuoden tuoton +15.99%:iin. Euroopassa S&P Europe 350 Total Returnin luvut olivat puolestaan +2.30% ja +13.16%.

HCP Quantin sijoitusten tunnusluvut, painot rahastossa, markkina-arvot ja kotimaa. Tilanne 29.3.2019. Lähde: Bloomberg

HCP Quantin sijoitusten jakauma maittain. Tilanne 29.3.2019. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten osinkotuotto kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten P/E tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten P/CF tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten P/B tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten P/S tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten ROE (%) tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten EV/EBITDA tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

Rahaston tunnusluvuissa ei ole tapahtunut dramaattisia muutoksia sitten edellisen katsauksen tammikuussa. Yleisesti ottaen arvostustasot ovat kohonneet hieman johtuen markkinoiden yleisestä noususta. Osinkotuotto on kohonnut 5.85%:iin. Korkeinta osinkoa maksava yhdysvaltalaisen yhtiön osinko itse asiassa kirjaantui rahaston tilille huhtikuun ensimmäinen päivä (irtoamispäivä oli maaliskuun puolivälissä).

Sijoitusten jakautumisessa maittain on Kiina laskenut 31%:iin edellisen katsauksen 37%:sta. Edellisen vuoden keskimääräinen paino oli 29% eli maa on hyvinkin samalla painolla kuin aiemmin. Yhdysvaltojen on puolestaan laskenut 20%:sta 15%:iin ja Hong Kongin noussut 7%:sta 15%:iin. Muiden maiden muutokset ovat parin prosenttiyksikön sisällä.


Kasvuosakkeet ovat tuottaneet nyt yli kymmenen vuotta arvo-osakkeita paremmin. Tämä ei tule yllätyksenä jos olet lukenut aiempia HCP Quantin sijoituskirjeitä. Olen käsitellyt asiaa useaan otteeseen. Ajanjakso on suosinut historiallisen pitkään kasvuosakkeita. Voisiko olla että olemme siirtyneet ”uuteen normaaliin”, jossa arvostustasoilla ei ole enää merkitystä? Tähän kysymykseen perspektiiviä antaa Rob Arnott maaliskuussa pitämässään Are Valuations Irrelevant? esityksessä Advisor Symposium 2019 tilaisuudessa.

Iso osa sijoittajista juoksee tuoton perässä. Tarkemmin sanottuna jo toteutuneen tuoton. Englanninkielinen termi tälle on yield chasing tai trend chasing. Virhe, minkä useat sijoittajat tekevät on, että he projisoivat asioiden jatkuvan samalla tavalla. Hyvin tuottaneiden osakkeiden (tai sijoitusstrategioiden) oletetaan tuottavan hyvin myös jatkossa, sekä vastaavasti huonosti tuottaneiden heikosti. Lyhyellä aikavälillä näin itse asiassa tapahtuukin ja se tunnetaan momentum anomaliana. Pidemmällä aikavälillä tämän tekee toimimattomaksi keskiarvoon hakeutumisen (mean reversion) ilmiö.

Viime vuodet ovat menneet erityisesti isokokoisten kasvuyhtiöiden rytmittämänä. Suurimpien yhtiöiden lista on kuitenkin erittäin epästabiili. Vuodesta 1980 tyypillisesti vain kaksi yhtiötä kymmenestä on säilynyt kymmenen suurimman yhtiön listalla seuraavan kymmenen vuoden ajan. Paikka huipulla on tuulinen! Yhtiöt katoavat listalta koska ne tuottavat muita heikommin. Keskiarvoon hakeutuminen näkyy hyvin siis myös tässä.

Keskimääräisen yhdysvaltalaisen osakerahaston kolmen vuodon tuotto (p.a.) perustuen sen aiemman kolmen vuoden tuottoon. Aineisto vuosilta 1990-2016. Lähde: Rob Arnott

Rahastojen osalta Arnott antaa esimerkin siitä miten toteutuneen kolmen vuoden tuoton osalta parhaat rahastot ovat olleet seuraavat kolme vuotta heikoiten tuottaneita. Vastaavasti kolme edellistä vuotta heikosti tuottaneet rahastot ovat olleet seuraavien kolmen vuoden aikana tuottokärjessä! Kun rahastot jaettiin desiileihin kolmen vuoden tuoton perusteella ennusti aiempi tuotto varsin suoraviivaisesti tulevaa tuottopotentiaalia. Näin käy juurikin johtuen jälleen keskiarvoon palautumisesta. Osakkeet tai sijoitustyyli, kuten tällä hetkellä kasvusijoittaminen, menee pois muodista. Sijoittamisessa asiat menevät sykleissä suosiossa olevien tekijöiden vaihdellen ajanjaksosta toiseen.

Arvo-osakkeilla on korkein tuottopotentiaali. Lähde: Rob Arnott

Osakkeiden pitkän aikavälin tuotto-odotus maittain. Lähde: Rob Arnott

Rob Arnottin tekemän ennusteen perusteella suurin tuottopotentiaali seuraavalle viidelle vuodelle on tällä hetkellä arvo-osakkeissa. Pitkällä aikavälillä osakkeista erityisesti Yhdysvaltojen tuotto-odotus on heikko. Parhaimmat tuotto-odotukset ovat Venäjällä, Euroopassa ja kehittyvillä markkinoilla, kuten Kiinassa.

Arvostustasoilla ja sitä seuraavilla tuotoilla on voimakas yhteys toisiinsa. Yhdysvalloissa arvostustasot ovat korkealla mikä indikoi pidemmällä aikavälillä heikkoa tuottoa, vaikka alkuvuosi aivan toiselta näyttääkin. Moni sijoittaja tästä huolimatta laittaa tänäkin vuonna rahansa Yhdysvaltojen markkinoille. Korkea jo toteutunut tuotto on kuin hunajapesä joka viettelee huuliaan lipovan sijoittajan luokseen. Jos kurottelet pesään varaudun ampiaisen pistoon.

Alla on vertailu tunnuslukujen osalta HCP Quant rahaston ja Yhdysvaltojen S&P 500 Total Return indeksin välillä. Kumman arvostustason osakkeita arvelet markkinoiden suosivan seuraavan viiden vuoden aikana?

  • Osinkotuotto 5.85% (S&P 500 1.94%)
  • P/E 7.10 (S&P 500 18.69)
  • P/CF 5.00 (S&P 500 12.26)
  • P/B 1.46 (S&P 500 3.36)
  • P/S 0.73 (S&P 500 2.14)
  • ROE 21.66% (S&P 500 16.11%)
  • EV/EBITDA 4.60 (S&P 500 13.21)
Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

Terveisin,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

”No price is too low for a bear or too high for a bull.”
– Unknown

HCP Quant 2/2019 +2.34% | Hyviä uutisia Kiinasta
HCP Quant 4/2019 -0.47% | Kiina, Kiina ja Kiina

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *