3.10.2019 Pasi Havia

HCP Quant 9/2019 -1.77% | Arvo-osakkeissa elonmerkkejä | Ulososto

HCP Quant 8/2019 -10.98% | Taantuma edessä? Miten osakkeiden käy?
HCP Quant 10/2019 -0.87% | Keskiarvoon palautuminen

Syyskuu sujui HCP Quantin osalta heikosti. Rahaston elokuussa alkanut stop-lossien aalto jatkui läpi syyskuun. Stop-lossin käyttö realisoi kuukaudessa neljän position tappion, joista kolme oli kiinalaisia yhtiöitä. HCP Quant laski syyskuussa -1.77%. MSCI ACWI SMID Value Total Return indeksin tuotto oli euroissa +5.07%. Euroopan S&P Europe 350 Total Returnin +3.77% ja Yhdysvaltojen S&P 500 Total Returnin euroissa puolestaan +2.67%.

Hyviä uutisia salkusta tarjosi puolestaan The Scottish Salmon Company PLC, josta kerroin Quantin sijoittajakirjeessä kaksi kuukautta takaperin. Silloin yhtiö ilmoitti usean tahon olevan kiinnostunut ostamaan sen liiketoiminnan. Päätöksiä odoteltiin tapahtuvan syyskuussa ja näin myös tapahtui. 25. päivä tuli pörssitiedote, jossa Bakkafrost ilmoitti sopimuksesta ostaa osakkeet pois 28.25 norjan kruunun hintaan. Ulosostohinta on lähellä yhtiön kaikkien aikojen korkeinta noteerausta, joten siinä mielessä saa olla tyytyväinen. Henkilökohtaisesti olin odottanut vielä parempaa preemiota, mutta näin ei käynyt tällä kertaa. Tästä positiosta tulee realisoitumaan HCP Quanttiin varsin hyvä tuotto.

Ulosostoilla on keskeinen merkitys HCP Quantin tuotoille. Koska rahaston salkku koostuu pienistä ja keskisuurista edullisesti arvostetuista yhtiöistä osuu ulosostoja siihen useammin kuin isokokoisista kalliista yhtiöistä koostettuun. Tämä johtuu siitä, että yleensä isompi yhtiö ostaa pienemmän ja edullisesti hinnoiteltu yhtiö on luonnollisesti houkuttelevampi kohde kuin kallis. Näin on myös Bakkafrostin ja The Scottish Salmon Companyn tapauksessa. Bakkafrostin markkina-arvo on lähes viisinkertainen (2.6 miljardia euroa vs. 550 miljoonaa euroa) ja arvostuskertoimet korkeammat (P/E 26, P/B 4.8 ja P/S 5.9 vs. P/E 16, P/B 3.1 ja P/S 2.5).

Mitä enemmän ulosostoja vuodessa HCP Quantin salkussa oleviin yhtiöihin kohdistuu ja mitä korkeammalla preemiolla, sitä parempi. Koska salkku on varsin keskitetty muutamaan kymmeneen osakkeeseen, ulosostojen määrien vaihtelu vuosittain vaikuttaa strategian tuottoon. Samoin käytettyjen preemioiden määrä. Luonnollisesti myös se miten pienet- ja keskisuuret yhtiöt, sekä arvosijoittaminen tuottavat samaan aikaan vaikuttaa rahastoon.

Mutta ulosostot on hyvä pitää mielessä yhtenä sellaisena vaikuttavana tekijänä HCP Quantin tuottoihin, jolla satunnaisuudella on tavanomaista isompi merkitys. Tarkoitan tällä sitä, että esimerkiksi markkinasyklissä, jossa pienet- ja keskisuuret arvoyhtiöt laskevat, laskee HCP Quant todennäköisesti laajasti tällaisia yhtiöitä mittaavaa indeksiä voimakkaammin johtuen siitä että rahasto on keskitetympi, ts. terävämmin altistettuna pieniin- ja keskisuuriin arvo-osakkeisiin. Vastaavasti pienten- ja keskisuurten yhtiöiden noustessa laajasti on todennäköistä että se samalla tavalla hyödyttää HCP Quant rahastoa laajaa indeksiä enemmän. Nämä nousut ja laskut kytkeytyvät siten siihen millaisessa markkinasyklissä olemme ja millaiset sijoitustyylit tuottavat. Näiden ulkopuolelta vaikuttava tekijä on sitten ulosostot. Miten ulosostoja sattuu osumaan salkkuyhtiöiden kohdalle ja millaisin tarjouksin markkinahintaan nähden.

Toki tämä ei ole täysin markkinasyklistä irrallaan oleva tekijä, sillä tietyissä vaiheissa yrityskauppoja tehdään aktiivisemmin kuin toisissa mm. rahoituksen saatavuudesta johtuen. Silti katsoen yli syklienkin edullisesti hinnoiteltu yhtiö on otollisempi ostokohde kuin kallis. Myös silloin kun yritysostorintamalla on hiljaisempaa. HCP Quantin strategia on omistaa osakkeita jotka on hinnoiteltu edullisemmiksi suhteessa muihin. Siten altistus ulosostoille on korkeampi. Satunnaisuuden puolelle sitten menee miten näitä sattuu kohdalle tulemaan ja kuinka hyvä tarjous on.

GMO:n tuotto-odotukset seuraavalle seitsemälle vuodelle. Lähde: GMO

Olen varmasti kyllästyttänyt lukijakuntani jauhamalla lukuisin eri kerroin siitä, miten vuosikymmenen ajan isot kasvuyhtiöt ovat vieneet markkinaa. Enteitä pienyhtiöiden ja arvoyhtiöiden come-backista on ollut jo jonkin aikaa. Kasvavampi joukko on ryhtynyt puhumaan näiden yhtiöiden potentiaalin puolesta, kuten edellisessä sijoittajakirjeessä mainitsemani Michael Burry. Useiden eri varainhoitoyhtiöiden tuottoennusteet povaavat parhaimpia pidemmän aikavälin tuottoja jenkkimarkkinoiden ulkopuolelta ja arvo-osakkeista. Ohessa GMO:n näkemys seuraavasta seitsemästä vuodesta. Se ei eroa kauheasti Rob Arnott:n laatimasta viiden vuoden ennusteesta, josta kerroin keväällä.Yhtä kaikki, syyskuun alkupuolella tapahtui jotain konkreettista ja yllättävää.

Russell 2000 Value Total Return (EUR) ja S&P 500 Growth Total Return (EUR) indeksien tuotto syyskuussa. Lähde: Bloomberg

Syyskuun 9. ja 10. päivä rykäisivät pienet- ja keskisuuret, sekä arvoyhtiöt eri suuntaan kuin isot kasvuyhtiöt. Liike oli niin voimakas, että lehdistö alkoi nopeasti uutisoimaan kauan odotetusta rotaatiosta arvoyhtiöihin. Ylläolevassa kuvaajassa on valkoisella Russell 2000 Value Total Return indeksi ja vihreällä S&P 500 Growth Total Return indeksi euroissa. Russell 2000 Value TR indeksi koostuu pienistä- ja keskisuurista arvoyhtiöistä ja S&P 500 Growth TR isoista kasvuyhtiöistä. Pienet- ja keskisuuret arvoyhtiöt jatkoivat nousuaan aina 16. päivään saakka, jonka jälkeen nousu pysähtyi. Tuottoeroa isoihin kasvuyhtiöihin tuli kuukaudessa lähes viisi prosenttiyksikköä, mikä on kyllä melkoisesti!

On aivan liian aikaista sanoa, onko muutos kestävä vai ohimenevä. Hyviä mielipiteitä ja kirjoituksia perusteluineen löytyy molempiin suuntiin. Pinnalla olevat ongelmat kasvuyhtiöihin liittyen, kuten WeWork:n IPO skandaali tai Canopy Growth:n ongelmat, voivat saada sijoittajat pitkästä aikaa kiinnostumaan osakkeista, joilla on oikeaa kassavirtaa tuovaa liiketoimintaa. Kun tähän yhdistetään lehdistön rummutus sijoittajien tietoisuuteen voi se hyvinkin ruokkia otollista maaperää arvo-osakkeiden kiinnostusta kohtaan. Mikäli näin käy, oletan positiivisen vireen tarttuvan myös HCP Quantin sijoituksiin.

Hyvää alkanutta syksyä toivottaa,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

“In a probabilistic environment, you are better served by focusing on the process by which you make a decision than on the outcome.”
– Michael Mauboussin
HCP Quant 8/2019 -10.98% | Taantuma edessä? Miten osakkeiden käy?
HCP Quant 10/2019 -0.87% | Keskiarvoon palautuminen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *