23.3.2020 Eugeniu Guzun

Ei arvailua

It is a long and never-ending race
Hajauttaminen vaihtoehtoisiin sijoituksiin kannattaa

Keskuspankkien mahdollisuudet vaikuttaa taantumaan näyttävät olevan rajallisia, kun maailmantalous lähenee sekä lyhyen että pitkän aikavälin suhdannekierron loppua. “Koska korkokannat on leikattu nollaan tai jopa alle nollan, kaikki mahdollinen työ, jolla kerryttää enimmäisvelkamäärää kaikille – valtioille, yrityksille ja yksityishenkilöille, on jo tehty”, varoittaa Tommi Kemppainen, Helsinki Capital Partners toimitusjohtaja.

Tommi Kaapelitehtaalla Helsingissä.

Tommi Kaapelitehtaalla Helsingissä.

”Vaikka monet markkinaosallistujat ovat erittäin tietoisia lyhyemmän aikavälin suhdannekierrosta, harvat tuntuvat ymmärtävän, että paljon pidempi velkasykli on loppumassa”, Kemppainen arvelee. Monien kehittyneiden maiden korkeat velkamäärät sekä ikääntyvät väestöt muodostavat merkittävän taloudellisen riskin kyseisille maille ja ylipäätään maailmantaloudelle. Kun työntekijät vanhenevat ja jäävät eläkkeelle, ja taloudelliseen kasvuun osallistuu harvempi ihminen, selvää ratkaisua taloudellisen kasvun luomiseksi ja velan pois maksamiseksi ei tunnu olevan. ”Bruttokansantuotteessa ei tapahdu luonnollista kasvua jos työtä tekevien määrä vähenee”, Kemppainen selittää. Näin ollen, velkojen maksukyky heikkenee muuttuvan väestörakenteen ja alentuneen tuottavuuskasvun johdosta.

Vaikein asia sijoittajille on palata maailmantalouden perusteisiin ja ymmärtää, että valtava osa bruttokansantuotteen kasvusta viimeisen vuosikymmenen aikana on keinotekoista siinä mielessä, että kasvu perustuu velkaan.

Kemppaisen mukaan suurilla kehittyneillä mailla ”on edessä sama ilmiö, kuin minkä kanssa Japani on paininut viimeiset kolme vuosikymmentä”. Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeinen ennennäkemätön rahan määrän kasvu edisti sitä, mitä nykyisin pidetään hyvänä talouskasvuna. ”Vaikein asia sijoittajille on palata maailmantalouden perusteisiin ja ymmärtää, että valtava osa bruttokansantuotteen kasvusta viimeisen vuosikymmenen aikana on keinotekoista siinä mielessä, että kasvu perustuu velkaan”.

Vähän kaikkea

Kemppainen hajautti HCP Blackin hallinnassa olevat varat valikoituihin vaihtoehtoisiin kohteisiin, hajauttaen vain pienen osuuden osakesijoituksiin Helsinki Capital Partnersin kahdessa muussa pitkän aikavälin osakerahastossa: HCP Focus ja HCP Quant. Keskustellessaan kaikkein houkuttelevimmista vaihtoehtoisista sijoituksista riski-hyötyprofiilista katsottuna, Kemppainen sanoo, että ”mikään vaihtoehtoinen sijoitus ei ole itsestään selvä, koska jokaisessa on riskinsä”.

Suojatakseen itseään mahdolliselta, ellei jopa väistämättömältä taantumalta, kannattaa ylläpitää erilaisia vaihtoehtoisia sijoituksia. Näin ne eivät joudu samanaikaisesti samaan ongelmaan

Suojatakseen itseään mahdolliselta, ellei jopa välittömältä taantumalta, ”kannattaa ylläpitää erilaisia vaihtoehtoisia sijoituksia, jotka eivät joudu samanaikaisesti samaan ongelmaan”, hän väittää. ”Tämä on avainasia aktiivisessa hajautuksessani”. Vuoden 2019 lopussa, HCP Black oli sijoittanut noin 27 prosenttia hoitamistaan varoistaan trendiä seuraaviin strategioihin, 26 prosenttia vakuutuksiin liittyviin arvopapereihin, 11 prosenttia kiinteistöihin, ja 10 prosenttia fyysisesti taattuun kultaan. Jäljelle jäänyt pääoma sijoitettiin HCP Focus-, HCP Quant-, hopea-, tail-hedge- ja erikoistilannestrategioihin.

”Sen sijaan, että yrittäisimme hankkia mahdollisimman monta vaihtoehtoista sijoitusta, keskitymme analysoimaan jokaisen sijoituskohteen perusteita. Näin voimme valita sijoituksia, jotka ovat mahdollisimman erilaisia keskenään”, Kemppainen selittää. ”Ottaen huomioon nykypäivän riskit ja koko talousjärjestelmän ja yksittäisten kotitalouksien haurauden, sellaisten sijoituskohteiden pitäminen, joilla on positiivista odotusarvoa riippumatta tulevista talouden tapahtumista, on viisas tapa kohdentaa pääomaa”.

Yhteisösijoittajat käyttävät trendiä seuraavia strategioita työkaluna, jolla he keräävät ”kriisisuojaa” myllertävinä aikoina. Tämän vuoksi HCP Black on sijoittanut noin neljänneksen varoistaan tämän kaltaisiin strategioihin. Selittäessään suhteellisen korkeaa painoa trendiä seuraaville strategioille Kemppainen kertoo, että ”talouskriiseissä lähes määritelmän mukaisesti nähdään finanssihintoja liikkumassa pitkiä aikoja samaan suuntaan”. Sijoittajien ei kannata kuitenkaan odottaa trendiä seuraavien strategioiden olevan aina tuottavia ja helppoja sijoituskohteita, Kemppainen varoittaa.

”Kun markkinat alkavat vajoamaan nopeasti, trendiä seuraavat strategiat eivät yleensä anna aluksi hyvää tuottoa. Kun laskeva trendi ajan kuluessa vahvistuu, trendiä seuraavat strategiat tuottavat vahvaa tulosta”, Kemppainen selittää. ”Sama koskee kultaa”, hän lisää. ”Melkein kaikkien valuuttojen ympärillä pyörii paljon kysymysmerkkejä”, Kemppainen esittää ja samalla lisää, että ”on mahdollista, että kulta tuottaa erittäin hyvää tulosta”.

HCP Black -rahaston hajautusyhdistelmä tekee siitä houkuttelevan – ei mikään yksittäinen omaisuuslaji.

Kemppainen kuitenkin korostaa, että ”HCP Black -rahaston hajautusyhdistelmä tekee siitä houkuttelevan eikä mikään nimenomainen omaisuuslaji”. Hän painottaa, että hänen tapansa hajauttaa pääomaa ei muodostu arvailusta. ”Talouden sykliä tai markkinan reaktiota on erittäin vaikea arvata, ja en pysty arvaamaan seuraavia liikkeitä”, Kemppainen myöntää. ”Mutta näen maailmantalouden ongelmien alkuperäisen syyn ja ymmärrän, että talous on haurasta, joten pyrin sijoittamaan HCP Black -rahaston varoja sen mukaisesti”. Helsinki Capital Partnersin toimitusjohtaja sanoo, että ”HCP Blackin nykyinen hajauttamistapa on mielestäni paras tapa sijoittaa, kun taantuman, laman ja pitkän aikavälin velkasyklin loppu aiheuttaa huolta”.

Mitä välttää

Sen sijaan, että etsisi kaikkein houkuttelevimpia vaihtoehtoisia sijoituskohteita, Kemppainen aloittaa toisesta päästä ja pyrkii löytämään ja välttämään kaikkein vähiten houkuttelevia sijoitusmahdollisuuksia. ”Näen vähiten houkuttelevia riski-tuottoprofiileja velkakirjoissa”, Kemppainen huomauttaa. ”Riippumatta käyttämistäni arvostusmenetelmistä, odotan osakemarkkinoille keskimäärin nollavuosituottoa seuraavien 12 vuoden ajalle”. Näin ollen, osakkeiden arvostusten tulee pudota jonkin verran, jotta sijoittajat voivat saada niistä riskipreemiota, joka korvaa heille niihin liittyvän riskin.

”En odota markkinakorkojen alentuvan nykyisestä seuraavan 12 vuoden aikana”, hän lisää. ”Jos näkee korkotason nousulle korkean todennäköisyyden seuraavan 12 vuoden aikana, niin silloin se tietää kiinteäkorkoisten velkakirjojen arvon alenemista”. Näkökulman kääntäminen niin päin, että katsoo mitä tulee välttää auttaa Kemppaista löytämään HCP Blackille, varainhoitoyritykselleen ja sijoittajille, sopivimmat sijoituskohteet. ”Minun on helpompi sanoa, mihin en koske lainkaan.”

HCP Black on sopiva vaihtoehto kaikille sijoittajille, joilla on jo tarpeeksi riskiä muualla ja jotka etsivät sijoitusta, jolla he voivat ylläpitää ostovoimaa myös haastavina aikoina.

Kemppainen seisoo sekä omien että yrityksensä rahojen takana. ”Kaikki yrityksemme rahat ovat tällä hetkellä sijoitettuna HCP Blackiin”, hän sanoo. ”Haluamme, että Helsinki Capital Partnersilla menee hyvin myös huonoina aikoina”.

It is a long and never-ending race
Hajauttaminen vaihtoehtoisiin sijoituksiin kannattaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *