26.7.2020 Anette Tuomainen

Omistajapohjamme muutoksia ja kohti syksyä 2020

Olemme hajauttaneet operaatiomme eri pisteisiin koronaviruksen vuoksi
Urheilijan ei kannata jättää rahastoimatta tai veroetu lipuu ohitse

Voimme varmasti kaikki todeta, että tähänastinen 2020 on ollut kaaoksen ja uudistumisen vuosi. Ympärillä vellovat muutokset taloudessa ja rahamarkkinoissa saavat rahastoyhtiön mietteliääksi. Samalla olemme kokeneet sisäistä uudistumista. Tänä kesänä mukaamme on tullut muun muassa viisi uutta osakkeenomistajaa.

Tämä tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä kaikki HCP:n vakituiset työntekijät ovat osakkaita. Ammattiurheilijoiden kanssa työskentelevä Panu Satama ja analyytikkona toimiva ja instituutiosijoittajasuhteista vastaava Anthony Simola tulivat töihin HCP:lle noin vuosi sitten. On ollut hienoa nähdä, että työntekijät ovat halunneet sitoutua yritykseen myös omistajuuden kautta. HCP on halunnut tehdä tämän kaikille työntekijöille mahdolliseksi. Tuoreita osakkeenomistajia ovat myös HCP:n hallitukseen kuuluva Elli Tervala sekä Vesa Kemppainen ja Tuomas Ranta.

Olemme innoissamme uusista henkilöistä tuomaan toimintaamme uutta näkemystä ja energiaa. Keräsimme osakastulokkailta ajatuksia siitä, mitä HCP pohjimmiltaan on yrityksenä ja pohdimme samalla tulevaisuuden kehityssuuntia.

Yksilöt, yhteisö ja yhteiset arvot

”Ensimmäisistä viikoistani lähtien HCP:lla huomasin arvopohjani kohtaavan mitä parhaiten myös firman arvojen kanssa.” kertoo Panu Satama, joka tuli HCP:lle suuresta pankista, jossa byrokratia oli luonnollisesti nähtävissä selkeämmin. ”HCP:lla minun henkilökohtaisesti korkealle nostamiani arvoja kuten luottamusta, oma-aloitteisuutta, itsenäisyyttä sekä laatikon ulkopuolelta ajattelua arvostettiin silminnähden korkealle. Työntekijän arvopohjan on mielestäni erittäin tärkeää olla työnantajan arvopohjan kanssa harmoniassa, sillä vain siten voidaan todellisesti nähdä kaikkien osapuolten puhaltavan yhteen hiileen pitkässä juoksussa; vaikka erimielisyyksiäkin tietyistä asioista yrityksen sisällä syntyisi, johdattaisi silti yhteinen syvemmän luokan arvopohja meidät lopulta yhä pidemmälle ja pidemmälle eteenpäin.”

Panu kuvailee HCP:tä ennen kaikkea yhteisönä, jossa aidosti välitetään yksilöstä. ”Tällä tarkoitan erityisen vahvaa luottamusta työntekijöihin sekä vastuun, että vapauksien muodossa. Yhteisö koostuu tarkoituksenmukaisesti erilaisista ihmisistä, jotka täydentävät jokainen toisiaan eri työtehtävissä. Tämä luottamuksen sekä positiivisen erilaisuuden kehä sitouttaa sekä motivoi tekemään töitä tehokkaammin, sillä jokainen on itse vastuussa omasta suorituksestaan ja pystyy valikoimaan työtehtävänsä pääosin oma intohimo edellä. Tekojen kautta pyrimme muokkaamaan varainhoitoalaa kohti kauniimpaa tulevaisuutta ja luomaan HCP:sta todellisen ”vakipelurin” Pohjoismaisilla varainhoitomarkkinoilla.”

Yhteinen mielipide on se, kuinka tärkeää ihmisten keskinäinen kunnioitus ja hyväntahtoisuus ovat. ”HCP:lla on ihmisiä joille on rakasta oman hyvinvoinnin lisäksi muidenkin hyvinvointi. Perusarvot läpinäkyvyys, kumppanuus ja tehokkuus näkyvät toiminnassa kattavasti.” sanoo Elli Tervala huomanneensa sinä aikana, jonka hän on toiminut HCP:n hallituksessa.

Arvot ovat siis ehdottomasti yksi suuri syy haluun olla mukana HCP:n matkassa. Yhtiön toimintaa vierestä seurannut Vesa Kemppainen tiivistää hyvin, että ”Sopimuksia kannattaa tehdä vain sellaisten tahojen kanssa joilla on yhteneväinen arvopohja omien arvojen kanssa.” Aina tulee eteen tilanteita, joita ei voitu huomioida sopimuksissa. Onko siis paras tapa etsiä ympärillään sellaisia ihmisiä ja toimijoita, joiden kohdalla luottaa siihen millaisia ne sisimmissään ovat?

Nämä näkemykset yhteisön ja yksilön roolista liittyvät vahvasti Teal-organisaatiomalliimme. Teal-organisaatiot ovat yksilön itseohjautuvuutta ja kokonaisuutta arvostavia yrityksiä, joissa on matala hierarkia ja joita ohjaa evolutiivinen tarkoitus. HCP:llä tämä tarkoittaa muun muassa jokaisen vapautta olla mukana päätöksenteossa ja aktiivisessa kehittämisessä ja toteuttaa itseään.

Asiakkaisiimme tämä kunnioitus kajastuu rehellisyyden ja oikeudenmukaisuuden kautta, mikä on onneksemme huomattu ympärillämme. Vesa ja Elli kertovat, että ”Asiakkaita ja heidän sijoittamiaan varoja kunnioitetaan syvästi ja se näkyy esimerkiksi läpinäkyvyydessä ja yhtiön palkkiomekanismeissa. Asiakkaan etu menee aina edelle, sillä se on aina aidosti myös HCP:n etu. Palkkiorakenteiden läpinäkyvyys takaa sen että HCP hoitaa asiakasvaroja nimenomaan asiakkaan etua optimoiden – HCP hyötyy ainoastaan asiakasvarojen hyvän hoitamisen kautta, ei muiden mekanismien.” On hienoa olla mielletty sellaiseksi toimijaksi, johon olemme halunneet pyrkiä ja olleet sitoutuneita toiminnan alusta asti.

Se, joka pystyy pidättämään hengitystä pisimpään

Alkuvuoden muutokset ovat ehdottomasti tuoneet eteen meille uudenlaisia tilanteita. HCP Focus -rahaston salkunhoitaja vaihtui maaliskuussa. Tämän yhteydessä koimme odotettuja lunastuksia rahastosta. Osalla ammattisijoittajista vaihdos salkunhoidossa johtaa automaattiseen lunastukseen, sillä he seuraavat rahaston menestystä uuden salkunhoitotiimin alla ja harkitsevat, voivatko sijoittaa uudelleen. Monilla omistajilla on myös vaatimuksissaan tehdä lunastus salkunhoitajan vaihtuessa. Jotkut saattavat ajatella, että se vaikuttaa rahaston kehitykseen, mikä on HCP Focuksen osalta ollut varsin päinvastaista. Nykyasiakaskunnalla nyt menetettyämme 39 asiakasta 549 asiakkaastamme, olemme kuitenkin yhtiön tuloksen osalta takaisin break evenissä sopeutettuamme kulujamme ja toimintaamme. Odotamme uusia sijoituksia myös pian tulevaksi. HCP Focus -rahasto on pärjännyt viimeiset kuukaudet erinomaisesti, sijoittuen muun muassa kevään 2020 parhaiten tuottaneeksi pohjoismaiseksi osake-hedgerahastoksi. Uusien osakkaiden myötä myös rahoitusasemamme vahvistui ja velaton oma pääomamme on nyt €1.6M. Suunta näyttää siis lupaavalta.

On tärkeää kuitenkin pitää mielessä, että elämme ajassa jossa teknologian kehitys aiheuttaa jatkuvia ennalta arvaamattomia kehityshyppäyksiä, ja jossa on lukematon määrä tuntemattomia määrittelemättömän kokoisia riskejä. ”Tärkeät päätökset tulee tehdä perustuen asiantuntijoiden tietämykseen ja koottuihin faktoihin, mutta lopulta päätöksiin liittyy aina myös intuitio.” sanoo Vesa. ”Se varoittaa meitä niistä tapahtumista, joita on vaikea arvioida Excelissä. Sijoitusala on dataa ja analyysia, mutta se on yhtälailla asiantuntijan arvioiden ja arvojen pohjalta toimimista.” Myös Elli jakaa HCP:n sijoitusfilosofian siitä, että erilaiset sijoitusstrategiat ovat relevantteja eri suhdanteissa ja talouden tilanteissa. ”Kolme erilaista rahastoa ovat kuin kolme jalkaa, jotka vuorotellen kannattelevat kokonaisuutta.” Erilaiset sijoitustyylit käsittävät riskiä erilailla, mikä tekee niistä yhdessä vahvempia. HCP Quant -rahastossa päätökset tekee tietokone datan pohjalta. Tällaisessa kvantitatiivisessa sijoitusstrategiassa ihmisen tunteiden vaikutus, ja niiden vuoksi syntyvät erheet, minimoituvat. HCP Black tasapainottelee eri varallisuuslajien suhteen muodostaen suhdanneriippumattoman suojan. HCP Focus -rahaston onnistunut megatrendeihin ja pitkän ajan kilpailukyvyn löytämiseen perustuva keskitetty strategia lisää riskiä ja tuotto-odotuksia.

”HCP:lla on kaikki mahdollisuudet kasvaa ja toivoisinkin tulevaisuudessa näkeväni kasvua. HCP erottuu edukseen alalla.” Elli uskoo. Kuitenkin, kaikki hyvän eteen tehty työ on arvokasta, vaikka työstä ei saisikaan heti näkyvää hyötyä. Vesa korostaa, että ”Vaikeina aikoina tulee pitää yhtä ja hyvinä aikoina tulee muistaa mistä on saanut tukea. Usein ei suinkaan vahvin, kaunein, tai viisain voita, vaan yksinkertaisesti se, joka pystyy pidättämään hengitystä pisimpään.”

Ison kuvan lisäksi aiomme kiinnittää huomiota myös yksityiskohtiin. Teal-organisaatiossa on paljon hyviä puolia, mutta Panu muistuttaa, että vapaus ja sen tuoma vastuu tuovat välillä esiin tietynlaisia ilmentymiä puutteellisesta sääntökirjasta. ”Pienetkin asiat, kuten toimiston säännöllinen kunnossapito ja siivous tai kameroiden päällä pito online-palavereissa on hyvä muistaa ihan jo käytöstapoina energisen yleisen ilmapiirin ylläpitämiseksi!”

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

Kirjoittajasta

Anette Tuomainen on Helsinki Capital Partnersilla viestintävastaavana Miika Koskelan ollessa opintovapaalla suorittamassa loppuun journalismin tutkintoaan. Anette innostui HCP:stä sen näkemyksellisen sijoittamisen, vastuullisen arvopohjan ja kulttuurialaan kytköksissä olevan identiteetin vuoksi. Nämä saavat HCP:n erottumaan hänen mielestään positiivisesti sijoitusalalla.

Olemme hajauttaneet operaatiomme eri pisteisiin koronaviruksen vuoksi
Urheilijan ei kannata jättää rahastoimatta tai veroetu lipuu ohitse

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *