22.9.2020 Ville Punsar

HCP:lle toistamiseen B Corporation -sertifikaatti

Vastuullisuuskohokohdat 2019
Mikä on arvokkainta finanssialalla? Hyvät hallintotavat käytännössä

Helsinki Capital Partners sai syyskuussa toistamiseen voittoa tavoittelemattoman B Lab -organisaation myöntämän B Corporation -sertifikaatin. Tunnustus voidaan myöntää sellaisille voittoa tavoitteleville yrityksille, jotka harjoittavat tuottoisaa liiketoimintaa sosiaalisesti ja ekologisesti kestävältä pohjalta. Tunnustuksen saavien yritysten pitää läpäistä B Corp Impact Assessment (BIA) -niminen vaikuttavuusarviointi, joka mittaa yrityksen vaikutusta työntekijöihin, asiakkaisiin, yhteisöön ja ympäristöön nähden.

B Corporation -sertifikaatin saamiseksi yrityksen on saatava vähintään 80 BIA-pistettä. Kun HCP:lle myönnettiin sertifikaatti ensimmäisen kerran vuonna 2017, pistemäärämme oli 97,8. Tuoreimmassa arviossa pisteemme nousivat 99,9:ään, joten suuntamme on oikea.

Sertifikaatti kertoo onnistumisesta, mutta aina on varaa parantaa

HCP:n missio on olla Varainhoitoyhtiö, josta uskallat olla ylpeä.™ B Corpin vaikuttavuusarviointia voikin tämän huomioiden pitää yhtenä mittarina sille, olemmeko toimineet arvojemme mukaisesti.

Vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme niin ulkoisia sidosryhmiä kohtaan kuin talon sisälläkin. Asiakkaidemme suuntaan vastuullisuus näkyy esimerkiksi siten, että sijoitusrahastomme ovat kulurakenteeltaan täysin läpinäkyviä. Rahastomme pyrkivät kasvattamaan asiakkaidemme varallisuutta olemalla aidosti aktiivisia. Asiakkaidemme etua palvelee sekin, että työntekijöistä välitetään yksilöinä ja heille annetaan sekä vastuuta että valtaa ja vapauksia. Tätä nykyä kaikki vakituiset työntekijämme ovat myös HCP:n osakkeenomistajia.

B Corporation -sertifikaatin uusiminen osoittaa, että olemme todella onnistuneet toimimaan missiomme mukaisesti. Mikäli kuitenkin haluamme myös jatkossa olla sertifikaatin arvoinen yritys, toimintaa on jatkuvasti tarkasteltava kriittisesti.

”B Corp Impact Assessmentin tulokset kertovat, kuinka olemme menestyneet niissä kategorioissa, jotka ovat mukana arvioinnissa. Hajontaa mittauksissa tulee väkisinkin parhaiden onnistumisten ja parannuskohteiden välillä. Näin on aina, riippumatta arvioinnin kokonaispistemäärästä”, toimitusjohtaja Tommi Kemppainen toteaa.

Hyvään yleismenestykseen ei siis pidä tuudittautua, sillä tietyillä osa-alueilla on myös parantamisen varaa.

”Esimerkiksi työntekijöiden osalta pistemäärämme oli mainio 26,5, ja tässä kategoriassa parhaita osa-alueita olivat terveys, hyvinvointi, turvallisuus sekä työn merkityksellisyys ja urakehitysmahdollisuudet. Toisaalta vähiten pisteitä ansaitsimme taloudellisesta kompensaatiosta. Aivan oikeutetusti tulee esille, että meillä palkat ovat 30 prosenttia alle alan keskiarvon.”

”Esimerkiksi työntekijöiden osalta pistemäärämme oli mainio.”

Tommi Kemppainen, HCP:n toimitusjohtaja

Me HCP:llä haluamme omalla esimerkillämme kannustaa koko finanssialaa vastuulliseen toimintaan. Olemme myös osoittaneet, että vastuullisuus ja menestyvä varainhoito voivat kulkea käsi kädessä. Kerromme avoimesti HCP:n rahastojen kehityksestä, kulurakenteesta, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta verkkosivuillamme. Nämä ovat sellaisia käytännön toimia, jotka ovat vastuullisuuteen panostavalle varainhoitoyhtiölle itsestään selviä.

B Corporation ja sidosryhmäkapitalismi – Yrityksen ainoa tehtävä ei ole voiton tuottaminen

B Corp -liikkeen taustalla on aate sidosryhmät paremmin huomioivasta kapitalismista eli sidosryhmäkapitalismista. Pähkinänkuoressa sidosryhmäkapitalismi kyseenalaistaa sellaisen puhdasoppisen kapitalistisen ajattelun, jossa yrityksen ainoana tehtävänä nähdään voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Maksimaalinen voitontavoittelu hinnalla millä hyvänsä ei ole kestävää, sillä se voi johtaa esimerkiksi vakavaan ympäristön laiminlyömiseen.

Sidosryhmäkapitalismissa keskiössä ovat nimensä mukaisesti sidosryhmät eli kaikki sellaiset tahot, joiden kanssa yritys tai organisaatio on jollain tavoin vuorovaikutuksessa. Keskeisiä liiketoiminnan sidosryhmiä ovat esimerkiksi työntekijät, asiakkaat, ympäristö ja yhteisö. BIA-vaikuttavuusarvioinnissa kartoitetaankin muun muassa sitä, kuinka yritykset huomioivat liiketoimintansa vaikutukset näihin ryhmiin.

Sidosryhmät huomioiva kapitalismi on valtavirtaistunut viime vuosina monestakin syystä. Tärkein näistä on ilmastonmuutos, jonka selättämiseen vaaditaan muutakin kuin pelkkää voitontavoittelua. Tuorein huolenaihe on puolestaan koronaviruspandemia, joka on aiheuttanut valtavasti työttömyyttä ympäri maailman. Myös vuosien 2007–2008 finanssikriisissä nähtiin, kuinka paljon hallaa sidosryhmien kustannuksella tapahtuva voitontavoittelu voi saada aikaan. Kapitalistisen järjestelmän puutteet nousivat globaaliksi puheenaiheeksi vuonna 2019, kun Financial Times julkaisi etusivullaan uuden agendansa Capitalism: time for a reset.

HCP on tarkastellut yritysten yhteiskunnallista vaikuttamista Nordic KPI -teeman näkökulmasta. Aiheeseen voi tutustua tarkemmin vastuullisuusraportissamme.

Ota meihin yhteyttä Tee rahastomerkintä

Kirjoittajasta

Ville Punsar hoitaa Helsinki Capital Partnersin viestintää syksyllä 2020. Sijoitusalaa viestinnällisestä näkökulmasta tarkasteleva Ville innostui HCP:stä sen rahoitusalan valtavirrasta poikkeavan identiteetin ansiosta. Erityisen kiinnostavina hän näkee HCP:n urheilijoille räätälöimät sijoituspalvelut.

Vastuullisuuskohokohdat 2019
Mikä on arvokkainta finanssialalla? Hyvät hallintotavat käytännössä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *