23.11.2020 HCP Team

Mikä on arvokkainta finanssialalla? Hyvät hallintotavat käytännössä

HCP:lle toistamiseen B Corporation -sertifikaatti
Mikä saisi Gordon Gekkon innostumaan yritysvastuusta?

Maailma on nykyään globaalisti ja paikallisesti linkittynyt, eivätkä yhteiskunnalliset toimijat enää toimi samalla tavalla tyhjiössä kuin ennen. Poliittiset ja taloudelliset vaikuttajat viestivät sosiaalisessa mediassa ja ovat intiimimmin tavoitettavissa tavalliselle kansalaiselle kuin koskaan aiemmin. Cornelius Vanderbiltin lausahdus ”The public be damned!” ei sovi maailmaan, jossa tekeminen on läpinäkyvää ja reaaliaikaista, ja kaikelle tekemiselle on välittömät julkiset ja yksityiset seurauksensa. Siksi paine erityisesti finanssi-instituutioita kohtaan toimia vastuullisemmin, ei pelkästään sijoittamisessaan vaan liiketoiminnassaan, on kriittisen ajankohtaista.

”The public be damned” vai ”people, planet, profit”?
Jos ottaisimme tehtäväksemme kysyä vuonna 2040 Suomen ja maailman kansalaisilta, minkä he olisivat toivoneet finanssi-instituutioiden ottaneen prioriteetiksi vuonna 2020, heidän vastauksensa ei olisi todennäköisesti Vanderbiltin ohje toimia ”not for the public benefit, but to earn a dividend” vaan mitä todennäköisimmin operoida maailmassa ottaen huomioon ”people, planet, profit” eli kansalaiset, maailma ja ympäristö, ja lopuksi varsinaiset taloudelliset tavoitteet. Toisin sanoen, kysymykseen ”Mikä on arvokkainta finanssialalla?” vastaus ei ole bonukset, osingot ja asiakkaalta veloitetut piilokulut vaan kaikki sidosryhmät huomioiva toiminta taloudellista menestystä unohtamatta.

HCP:n vastuullisuusraportti 2019 pyrki ensimmäistä kertaa raportoimaan yhtiön kalenterivuoden toiminnan käyttäen ns. ”triple bottom line” -logiikkaa, joka rinta rinnan taloudellisten metriikkojen lisäksi antaa painoa myös muille sidosryhmille kuin pelkästään osakkeenomistajille ja yhtiön velkojille, eli myös työntekijöille, asiakkaille, alihankkijoille ja yhteiskunnalle. Eri sidosryhmien hyödyn toteutuminen ja sen valvominen edellyttää meiltä yhtiönä tiettyjä rakenteita ja periaatteita. Miten nämä hyvät hallintotavat sitten toteutuvat käytännössä yhtiössämme?

Taidetta esillä HCP:n sponsoiromassa BioHacker Summitissa Helsingin Kaapelitehtaalla 16.-17.10.2020. Kuvaaja Atte Haapalahti

Taidetta esillä HCP:n sponsoiromassa BioHacker Summitissa Helsingin Kaapelitehtaalla 16.-17.10.2020. Kuvaaja Atte Haapalahti

Hyvät hallintotavat käytännössä
Hyvien hallintotapojen tarkoitus on muodollisesti kirjata ne periaatteet, jotka mahdollistavat yhtiön taloudellisen menestyksen pitkällä aikavälillä kestävällä tavalla. HCP:n ylin päätäntäelin on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat ehdottavat ja valitsevat hallituskokoonpanon osakeyhtiölainsäädännön mukaisesti. Hallitus puolestaan nimittää yhtiön toimitusjohtajan, jonka tehtävä on kehittää ja päivittää HCP:n missio, arvot, strategiat ja käytännöt hallituksen hyväksyttäväksi. Pienempänä yhtiönä HCP:n hallituksella on myös tapana kuulla työntekijöitä heihin suorasti ja epäsuorasti liittyvissä asioissa, eli vaikka työnjako päätäntäelinten ja työntekijöiden välillä on selvä, yhtiössä ei synny samalla tavalla ”kahden kerroksen” hierarkiaa, vaan päätöksentekomme on demokraattisempaa kuin suuremmissa yhtiöissä.

Rahastoyhtiön hallituksen monimuotoisuutta lisätään antamalla osuudenhaltijoiden valita itse keskuudestaan heidän oma edustajansa, jolloin asiakassidosryhmän näkemykset ja toiveet tulevat esille rahastoyhtiön hallituksen kokouksissa.

Kaikki HCP:llä pysyvässä työsuhteessa olevat työntekijät ovat myös osakkaita yhtiössä ja omistavat samaa osakesarjaa kuin yhtiön toimitusjohtaja, antaen heille merkityksellisen mahdollisuuden olla omistuksellaan mukana varainhoitoyhtiössä, jonka motiivi ei ole pelkästään kassavirta – täten kaikki sidosryhmät huomioiva strategiakuvaus ei jää abstraktioksi tai kahvipöytäkeskusteluksi, vaan osakkailla on omaa pääomaa menetettävänään ja kasvatettavanaan, riippuen yhtiön menestyksestä toimia oikealla tavalla.

Toimitusjohtajamme Tommi Kemppainen hakee vuoden aikana mahdollisiin yli 50.000€ vaativiin investointeihin tai kulueriin hallituksen hyväksyntää ennen projektin toteuttamista. Tällaiset pyynnöt dokumentoidaan huolellisesti, jotta ne korkealla pieteetillä vastaavat palvelulupaustamme, ”Varainhoitoyhtiö, josta uskallat olla ylpeä.™”

Vastaavasti työntekijät voivat itse ehdottaa projekteja, joiden toteutuminen vaatii vain toisen osakkaan hyväksynnän perusteluineen, mikä demokratisoi kulutustamme yhtiönä, tuoden sen jokaisen työntekijän käden ulottuville.

Luca Delgadon taidetta esillä HCP:n sponsoiromassa BioHacker Summitissa Helsingin Kaapelitehtaalla 16.-17.10.2020. Kuvaaja ADAM

Luca Delgadon taidetta esillä HCP:n sponsoiromassa BioHacker Summitissa Helsingin Kaapelitehtaalla 16.-17.10.2020. Kuvaaja ADAM

Työntekijöiden hyvinvointi ja itsenäisyys – teoria ja käytäntö
Oikeudenmukainen ja miellyttävä työympäristö ovat kriittisiä menestyksellemme. Työntekijöillämme on erilaiset taustat, tietotaidot ja kokemukset. Kun rekrytoimme uusia HCP:läisiä, arvostamme ammattiosaamisen lisäksi ennen kaikkea yksilöllisyyttä, elämänkokemusta ja kunnianhimoa, jotka eivät ole luettavissa perinteisestä ansioluettelosta. Siksi haastattelemme työnhakijat perin pohjin ennen työsopimuksen allekirjoittamista ja varmistamme, että työntekijä sitoutuu yhtiön arvoihin kuitenkin samalla säilyttäen itsenäisen ajattelunsa. HCP:llä kohtelemme työntekijöitä oikeudenmukaisesti ja tasavertaisesti, ja työntekijöillä on oikeus ja mahdollisuus itse ohjata omaa työtään litteän organisaatiomallin mukaisesti. Uskomme, että itseohjautuvuus työnteossa ja työn merkityksellisyys auttaa meitä kasvattamaan liiketoimintaamme pitkällä aikavälillä parantamalla työntekijöiden tyytyväisyyttä ja ruokkien paloa tehdä työtä, jolla on merkitys.

HCP edistää monimuotoisuutta pitämällä huolen siitä, että työntekijöillä on keskenään erilaiset koulutukselliset ja ammatilliset taustat sekä tietotaidot. HCP on ollut FiBS-yritysvastuuverkoston jäsen vuodesta 2015 ja allekirjoitti FiBSin monimuotoisuussitoumuksen vuonna 2016. Olemme siis myös julkisesti ja muodollisesti sitoutuneet tarjoamaan tasapuolisia mahdollisuuksia, tunnistamaan ja edistämään yksilöiden taitoja ja tarpeita, ja kohtelemaan työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita tasavertaisesti. Valvomme ja julkistamme monimuotoisuuteen liittyvät saavutuksiamme ja tavoitteitamme vuosittaisessa vastuullisuusraportissamme ja B Corp -sertifikaation kriteeripohjaisessa Impact Assessmentissa. Tämä ei ole pelkkää puhetta ja vihreillä arvoilla leikittelyä, vaan aitoa tekemistä.

Työntekijämme ovat tehneet työtään käsin Espanjan rannikolta ja Tallinnasta, Jyväskylästä ja Espoon Suvisaaristosta, ja työ- ja lomamatkojen aikana mistä tahansa maapallolta. Työtapamme huomioivat työntekijöiden omat preferenssit – jo ennen koronakriisiä, jokaisella työntekijällä oli ja on edelleen oikeus tehdä työnsä liukuvalla aikataululla, etänä kotoaan tai toimistolta.

Kun rekrytoimme työntekijöitä ja harjoittelijoita tiedämme, että merkittävin panos nuorelle opiskelijalle on ”se ensimmäinen työpaikka”, ja olemme pyrkineet edistämään nuorten urapolkua sitoumuksellamme ”HCP – The best place to start a career.” Osa harjoittelijoistamme ja työntekijöistämme on päätynyt HCP:lle osakkaiksi, osa on siirtynyt muihin yhtiöihin, kuten OP:lle, EY:lle, Deloittelle, eQ:lle, Pohjola Vakuutukselle ja Ilmariselle. Pyrimme toimimaan merkityksellisenä ponnahduslautana opiskelijoille ja jo työelämää nähneille, jotta työsuhde on sekä työnantajalle että työntekijälle molemminpuolisesti hyödyllinen myös työsuhteen päättymisen jälkeen.

Mikä on arvoa finanssialalla?
Haastattelussaan Chicago Timesille vuonna 1883 Cornelius Vanderbilt totesi, että ”Rautatieyhtiöitä ei johdeta julkista intressiä varten, vaan rahaa varten. Saatamme sattumalta hyödyttää ihmiskuntaa, mutta tarkoituksemme on ansaita osinko.” Me HCP:llä pyrimme edistämään arvoon ja arvoihin liittyvää keskustelua ja olemme avoimia kaikille ideoille. Tiedämme, että meillä ei ole lopullisia vastauksia näihin kysymyksiin, mutta uskomme kuitenkin, että kun tulevat sukupolvet arvioivat tekemisiämme ja pohtivat vastaustamme siihen mikä luo arvoa finanssialalla, me olemme lähempänä totuutta todetessamme, että pelkän talousmotiivin sijaan meidän toimintaamme ohjaa kolme tasavertaisesti merkityksellistä tekijää: ”people, planet, profit.”

Lue lisää HCP:n vastuullisuusaloitteista täällä.

HCP:lle toistamiseen B Corporation -sertifikaatti
Mikä saisi Gordon Gekkon innostumaan yritysvastuusta?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *