4.12.2020 Pasi Havia

Työelämän murroksen megatrendiä salkkuun

Mitä teknoyhtiöiden pilkkominen tarkoittaisi sijoittajalle?
HCP Focus sijoittunut erinomaisesti BarclayHedgen vertailussa 2020

Työelämän murros

Työelämä on muuttunut viime vuosikymmenien aikana paljon. Kaukana on aika, jolloin nuorena työskentelyn aloittanut saattoi eläköityä samasta työpaikasta, jossa aloitti. Muutostahti työelämässä on kiihtynyt kiihtymistään. Työsuhteiden pituudet ovat lyhentyneet vuosi vuodelta. Nykyisin työuran aikana kokonaisen toimialan vaihtaminenkaan ei ole epätavanomaista. Viimeisin iso muutos, jonka lähes jokainen on saanut kokea, on etätyöskentelyn voimakas kasvu koronaviruksen johdosta.

Työelämä on ollut murroksessa jo pitkän aikaa. Työelämästä on tullut pirstaleisempaa, kun työn tekemisestä on tullut lyhytaikaisempaa ja työsuhteista epävarmempia. Tämä on synnyttänyt uuden ilmiön, missä tavanomaisen yhdelle työnantajalle tehtävän kokoaikaisen työsuhteen sijaan henkilö työskenteleekin mahdollisesti usealle eri työnantajalle samanaikaisesti projektiluonteisesti. Mikroyrittämisen tai kevytyrittämisen suosio on kasvanut voimakkaasti samoista syistä. Voi leivän päälle kertyykin useista pienistä puroista yhden ison jokiuoman sijaan.

Tulevaisuudessa yhä useampi tulee olemaan oman työelämänsä seppä tarjoten osaamista vanhoista totutuista tavoista poikkeavalla tavalla. Perinteisissä kokoaikaisissakin työsuhteissa yhä useampi tarjoaa palveluita ja osaamista sivutoimisesti.

Digitalisaation ansiosta tämä kaikki on mahdollista. Kun yhä isompi osa työstä on niin sanottua aivotyöskentelyä, ei työnantajan fyysisellä sijainnilla ole yhtä suurta merkitystä. Nykyajan keikkatyöläisen markkina on kotikaupungin sijaan koko maailma. Työtä voi tehdä mistä vain, minne päin maailmaa tahansa. Milloin tahansa. Usealle eri taholle samaan aikaan. Ja vieläpä helposti.

 

Fiverr

Hankimme HCP Focus-rahaston salkkuun uutena sijoituksena tämän vuosineljänneksen aikana Fiverr International Ltd:n osakkeita New Yorkin pörssistä. Fiverr hyötyy kaikista kolmesta edellä mainitusta megatrendistä: työelämän muutos, digitalisaatio ja globalisaatio.

Monen HCP Focus-salkussa olevan yhtiön tapaan kyseessä on alustayhtiö. Fiverr on maailman suurin markkinapaikka digitaalisille palveluille. Tämä Israelissa pääpaikkaansa pitävä yhtiö tarjoaa alustan, jonka kautta freelancerit voivat tarjota palveluita ja ostajat hankkia niitä. Fiverr pitää huolen, että työn tekijä saa maksun tehdystä työstä ja ostaja hankkimansa palvelun. Fiverr:n alustalla tarjottavaa palvelua kutsutaan keikaksi (gig).

Yhtiöön kuuluu myös And.Co, joka tarjoaa freelancereille alustan tehdä mm. sopimuksia, laskutusta ja projektiseurantaa, sekä verkossa toimiva opintoalusta Fiverr Learn. Sisältömarkkinointiyhtiö ClearVoice on myös osa Fiverr:iä. Ylivoimaisesti suurin osa Fiverr:n liikevaihdosta tulee sen ydinliiketoiminnasta, Fiverr markkinapaikasta.

Edellisellä vuosineljänneksellä Fiverr:llä oli 3.1 miljoonaa aktiivista ostajaa alustalla ja työn tarjoajia yli 160 eri maasta. Kasvua vuoden aikana on tullut lähes kolmekymmentä prosenttia.

Samaan aikaan ostajan käyttämä rahamäärä on noussut tasaisesti. Nousua vuoden aikana noin viisitoista prosenttia ja edellisenä vuonna seitsemäntoista prosenttia.

Fiverr:n liiketoimintamalli on yksinkertainen ja helppo ymmärtää. Se saa osuuden jokaisesta alustan kautta laskutetusta keikasta. Fiverr veloittaa viisi prosenttia ostajalta tilauksen yhteydessä ja pidättää kaksikymmentä prosenttia työn tekijän osuudesta, kun maksaa palkkion.

Esimerkki. Freelancer listaa palvelun 100$:n hintaan. Ostaja maksaa 105$ Fiverr:lle. Kaksi viikkoa valmiin työn jälkeen, jos ostaja on ollut tyytyväinen, tilittää Fiverr 80$ freelancerille.

Mitä enemmän Fiverr:n alustalla palveluita hankitaan ja mitä korkeampaan hintaan, sen parempi Fiverr:lle. Liiketoimintamalli skaalautuu hyvin. Kun sekä keikkoja menee alustan kautta enemmän, että niiden hinta on korkeampi, syntyy tuloksena toinen toisensa kertaava liikevaihto.

Viime vuonna yhtiön liikevaihto kasvoi yli 40% edelliseen vuoteen verrattuna. Edellisen kvartaalin liikevaihto oli lähes 90% korkeampi kuin vuoden takaisen.

Fiverr:n liiketoiminta on ollut hyvin vastustuskykyinen koronaviruksen aiheuttamille talousongelmille. Yhtiön toimitusjohtajan Micha Kaufmanin mukaan maaliskuun kolmannella viikolla aktiviteetti alustalla laski 10-15% edelliseen viikkoon verrattuna, mutta palasi takaisin kestävälle kasvu-uralle heti huhtikuun alussa.

Itse asiassa uskomme pandemian edesauttaneen Fiverr:ia. Osa työnsä menettäneistä ovat siirtyneet Fiverr:n alustalle tarjoamaan palveluita, samalla kun todennäköisesti etsivät pysyvämpää työsuhdetta. Samoin tavanomaista epävarmempana aikana erilaisia sivuansioita haluavien määrä on kasvussa. Alustaan tyytyväisistä uusista käyttäjistä tulee todennäköisesti sen jatkuvia käyttäjiä.

 

Kestävä kilpailuetu

Niin vanhoille kuin uusille Fiverr käyttäjille suurin houkutin on sen tarjoamat verkostovaikutukset. Mitä enemmän alustalla on sekä myyjiä, että ostajia sitä enemmän se tarjoaa käyttäjilleen arvoa. Samoin kuin sosiaalisen median alustoilla käyttäjämäärät kasvavat lumipallon tavoin. Alustan laajetessa myös kasvuvauhti kiihtyy. Mitä enemmän käyttäjiä, sitä enemmän uusia käyttäjiä se houkuttaa liittymään.

Mutta mikä estää käyttäjiä siirtymästä jollekin toiselle alustalle? Käyttäjämäärä yksistään ei kilpailussa riitä, kuten monet taksintilauspalvelut tai ruokalähettipalvelut ovat huomanneet. Sama taksinkuljettaja voi käyttää Uberia ja Bolttia samaan aikaan, eikä tilaajallekaan ole kummemmin väliä kummasta taksin ottaa.

Fiverr:n tapauksessa sekä ostajan, että myyjän palveluun lukitsee sen arvostelujärjestelmä, jonka avulla molemmat osapuolet rakentavat mainetta palvelussa. Joka tilauksen jälkeen ostaja ja myyjä voivat arvostella toisensa ja jättää muille näkyvää palautetta. Hyvän maineen rakentaminen ottaa aikaa ja satoja tai tuhansia erinomaisia arvosteluja. Hyvämaineisen ostajan tai myyjän on haastavaa siirtyä jollekin toiselle alustalle ja aloittaa alusta. Samalla arvostelujärjestelmä pitää myös huolen siitä, että alustalla molempien toimijoiden laatu säilyy hyvänä, kun heikkolaatuisille toimijoille ei ole kysyntää. Monet freelancerit mainostavat hyviä arvosteluitaan Fiverr:ssä jopa perusteena palkkaukselle.

Luottamusta alustalla edistetään myös siten, että freelancerit voivat nauhoittaa videoita itsestään. Lisäksi Fiverr:llä on kehuttu riitojenratkaisujärjestelmä, silloin kun ongelmia ilmenee.

Hyvänä osoituksena siitä, että maineen rakentaminen lukitsee tehokkaasti käyttäjän alustaan, toimii tilasto siitä, että yli puolet alustalla tehdyistä ostoista tulee aiemmilta asiakkailta. Palaava asiakas, joka ostaa yhä uudestaan on liiketoiminnassa hyvä ja haluttu asiakas. Tämä suhde on pysynyt suhteellisen samana aiempinakin vuosina. Karkeasti puolet ovat uusia ostajia ja puolet vanhoja. Ostajien asiakassuhde Fiverr:n alustaan on pitkäjänteistä, mikä on ilahduttavaa. Se on osoitus siitä, että alusta toimii heidän tarpeisiin hyvin. Ostajien NPS (Net Promoter Score) on 67 ja myyjien 78, mikä on maailmanluokkaa ja osoitus siitä, että molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä alustaan.

 

Markkina ja tulevaisuudennäkymät

Fiverr toimii tällä hetkellä seitsemällä eri kielellä. Freelancereita on alustalle liittynyt yli 160 maasta. Pelkästään Yhdysvalloissa freelancer markkinan koko on arviolta 815 miljardia dollaria, josta Fiverr:n alustalla tarjottujen palveluiden markkinan koko on 115 miljardia dollaria.

Selvästi suurin osa freelance liiketoiminnasta tapahtuu vanhaan malliin. Vasta murto-osa on siirtynyt internettiin. Uskomme koronaviruksen edesauttavan muutosta nopeampaan siirtymiseen online-maailmaan.

Fiverr:llä riittää markkinoita valloitettavaksi hyvä määrä jo pelkästään Yhdysvalloissa. Yhtiö toimii kuitenkin kansainvälisesti ja jatkaa laajentumista muihin ei-englanninkielisiin maihin. Alustalla olevien kategorioiden määrä on yli 300. Fiverr:llä on lukuisia eri vaihtoehtoja laajentua eri markkinoille. Sillä on reilusti tilaa kasvattaa kansainvälistä toimintaa, se voi lisätä helposti uusia kategorioita alustaan ja etsiä uusia tapoja saada lisää ostajia alustalle.

McKinsey & Company arvioi ennen koronaa online työalustojen lisäävän maailman BKT:n 2.7 biljoonaa dollaria vuoteen 2025 mennessä. Alustat, kuten Fiverr, tehostavat työmarkkinoiden toimintaa. Eniten hyötyä vastaavista alustoista olisi McKinseyn mukaan korkean työttömyyden maissa, kuten Kreikka ja Espanja, joissa on hankalaa löytää paikallisesti töitä ja joustavien työmarkkinoiden maissa, kuten Yhdysvalloissa. Vuoteen 2025 mennessä 540 miljoonaa henkeä voisi saada hyötyä alustoista ja 230 miljoonaa uuden työpaikan nopeammin lyhentäen työttömyysaikaa.

Fiverr:n kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 52 miljoonaa dollaria ja vuoden 2019 yhteensä 107 miljoonaa dollaria. Tämän vuoden kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana liikevaihtoa on kertynyt jo yli 24% enemmän kuin edellisenä vuonna yhteensä. Yhtiö arvioi tämän vuoden liikevaihdon olevan 186-187 miljoonaa dollaria eli kasvua edelliseen vuoteen 74-75%

Fiverr:n näkymät ovat hyvät, markkina on iso ja yhdessä Upworkin kanssa ne ovat selviä markkinajohtajia.

 

Tuloksentekokyky ja kilpailijat

GAAP-käytännön mukainen nettotappio yhtiöllä oli viime vuosineljänneksellä enää 0.5 miljoonaa dollaria. Vuosi takaperin nettotappio oli 8.4 miljoonaa dollaria samalla vuosineljänneksellä. Yhtiö on tasaisesti parantanut tuloksentekokykyään ja kääntymässä voitolliseksi. Käteiskassaa Fiverr:llä on 106 miljoonaa dollaria.

HCP Focus-rahaston arvonmäärityksen kivijalan muodostaa EVA-malli (Economic Value Added). Fiverr:n EVA on kääntynyt voitolliseksi toisella vuosineljänneksellä ja ennusteissa sen odotetaan jatkavan tuntuvaa kasvua seuraavat vuodet. Yhtiön nyt kääntyessä voitolliseksi ja parantavan juoksuaan katsoimme ajankohdan olevan oikea ostaaksemme Fiverr:iä rahaston salkkuun.

Fiverr:n kilpailija on Upwork. Miksi emme hankkineet Fiverr:n sijaan sitä salkkuun?

Upworkin liikevaihto edellisellä vuosineljänneksellä oli 97 miljoonaa dollaria ja vuoden 2019 osalta 301 miljoonaa dollaria. Liikevaihdolla mitattuna Upwork on Fiverr:iä suurempi, mutta se kasvaa selvästi hitaammin. Upworkin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi vuoden takaiseen 24%, kun Fiverr:n kasvoi 88%. Siinä missä Fiverr on kääntymässä voitolliseksi, teki Upwork isommalla liikevaihdolla yhä 2.7 miljoonan dollarin nettotappion edellisellä vuosineljänneksellä, eikä käännettä ole näkyvissä. Vuotta aiemmin tappio oli 3.5 miljoonaa dollaria. Käteiskassaa Upworkilla on 88 miljoonaa dollaria.

EVA-mallilla katsottuna Upwork on miinuksella, eikä ennusteiden perusteella ole kääntymässä vielä vuosiin.

Kun toinen yhtiöistä soutaa tappiolla vielä pitkään, vaikka tekee kovempaa liikevaihtoa sekä kasvaa hitaammin ja toinen on kääntymässä voitolliseksi alemmalla liikevaihdolla, mutta kasvaa nopeammin, oli valinta meille näiden kahden väliltä helppo.

 

Fiverr korvasi Baidun

Fiverr korvasi HCP Focus-rahastossa kiinalaisen hakukoneyhtiö Baidun, jonka myimme pois. Baidun osakekurssi on samalla tasolla kuin yhdeksän vuotta sitten ja alemmalla kuin vaikkapa viisi tai kaksi vuotta sitten.

Emme ole tyytyväisiä Baidun kehitykseen. Baidun suosio hakukoneena on paljon Kiinan valtion suosiollisissa käsissä. Mikäli kauppasuhteet Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä paranevat Bidenin myötä voi olla mahdollista, että länsimaiset hakukoneet pääsevät jollain aikataululla palaamaan takaisin Kiinan markkinoille.

Näemme Fiverr:n selvästi Baidua houkuttelevampana sijoituskohteena, joten vaihdoimme Baidun Fiverr:iin. Fiverr:ssa on vahva tuottopotentiaali.

Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuutta keskustella yhtiövaihdosta syvällisemmin HCP Focus-salkunhoitotiimin kanssa virtuaalitapaamisessa.

Terveisin,
Pasi Havia
HCP Focus-salkunhoitaja

HCP:n rahastot ovat nyt auki merkinnöille merkintäpäivään 31.12.2020 asti. Varaa aika virtuaalitapaamiseen tai tee rahastosijoitus nappia painamalla.

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä
Mitä teknoyhtiöiden pilkkominen tarkoittaisi sijoittajalle?
HCP Focus sijoittunut erinomaisesti BarclayHedgen vertailussa 2020
Tagged: , , , ,

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *