13.4.2023 Pasi Havia

HCP Quant 3/2023 -3.69% | Syklien erot – arvo puree arvaamatta

HCP Quant 2/2023 +1.50% | Baltian osakemarkkina
HCP Quant 4/2023 -1.84% | Kestääkö kasvun vauhti?

Maaliskuu jakoi osakkeita kahtia. Kuukautta leimasi yhdysvaltalaisesta SVB pankista lähteneet huolet, jonka laineet löivät aina Eurooppaan ja Sveitsiin asti. Osakesijoittajat hakivat turvaa kooltaan isommista yhtiöistä. Tämä heijastui voimakkaasti tuottoihin. HCP Quantin arvo laski kuukauden aikana -3.69% edestä, mikä oli sen vertailuindeksiä paremmin. Pienten ja keskisuurten arvoyhtiöiden maailmanlaajuista kehitystä mittaava vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return putosi euroissa -5.57% edestä.

Sen sijaan isokokoisten yhtiöiden tuottoa mittaavat indeksit kehittyivät aivan eri tavalla. Yhdysvaltojen S&P 500 Total Return indeksi kohosi euroissa +1.16% ja vastaava Eurooppa indeksi S&P Europe 350 Total Return sekin +0.11%.


Sijoittaminen menee sykleissä. Mikään yksittäinen tapa sijoittaa ei toimi ikuisesti, vaan erilaiset toimivat tyylit vaihtelevat. Strategialle toimivia kausia kutsutaan ylituoton kausiksi ja vastaavasti huonosti toimivia alituoton. Alituoton kaudet ovat itse asiassa jopa tarpeellisia toimiville strategioille, sillä muutoin ne syödään hyvin nopeasti ”hengiltä”. Kivuliaat jaksot tekevät mahdolliseksi sen, ettei sijoitustapa pääse yleistymään liiaksi.

Erilaisissa sijoitustyyleissä on myös paljon hajontaa sijoitushorisontin suhteen. Joku voi olla kiinnostuneempi lyhyempää aikajännettä hyödyntävistä strategioista ja toinen pidemmän. Itse olen mieltynyt pitkillä aikaväleillä (jopa vuosikymmeniä) toimiviin menetelmiin, sillä ne ovat vähemmän kilpailtuja nykyisessä sijoitusmaailmassa, jossa kärsivällisyyttä ei tunnu riittävän.

Sama pitkäjänteinen ajatus kantaa läpi molempien hoitamieni rahastojen: HCP Focus ja HCP Quant. Rahastot ovat monessakin mielessä toistensa peilikuvia, joten erilaisten syklien vaikutukset näkyvät hyvin konkreettisesti näiden välillä. Toinen pitää sisällään isokokoisia yhtiöitä, toinen pieniä ja keskisuuria. Toinen sijoittaa yksiselitteisesti arvoyhtiöihin ja toisen salkun arvostustasoja voi kuvata kasvuyhtiöiksi.

Vuosien saatossa työkokemuksen kautta on erilaisten syklien merkitys tullut kirkkaaksi. Erinomainen tuotto voikin olla pitkälti sijoitustyyliä suosivan ajanjakson edesauttamaa, eikä suinkaan omaa erinomaisuutta. Vaikka niin oma ego kuvittelisi. Ja vastaavasti heikko tuotto voi johtua syklistä, joka tekee performoinnista vähintäänkin haastavaa. Ei sitä ole niin hyvä kuin sykliä tukevan huipulla kuvittelee, eikä niin kehno kuin vastaavasti toisen pohjalla tuntee. Nöyryys näiden edessä on viisautta.

Arvo- ja kasvusijoittamisen syklit Yhdysvalloissa 1979-2022. Lähde: FTSE Russell

Yksi sykli, jota havainnoin erityisen tarkasti johtuen hoitamistani rahastoista on arvosijoittamisen ja kasvusijoittamisen syklit.

Ylläolevassa kuvaajassa on näiden syklien suhteelliset kehitykset toisiinsa Yhdysvaltojen markkinoilta. Käyrän mennessä ylöspäin ovat kasvuyhtiöt tuottaneet paremmin ja käyrän mennessä alaspäin taasen arvoyhtiöt.

Olemme yhdeksännessä syklissä sitten vuodesta 1979 vuoteen 2022. Käyrästä voi nähdä, että nyt on ollut arvo-osakkeita suosiva ajanjakso. Takana on ennätyspitkä kasvuosakkeita suosinut sykli. FTSE Russell antoi sille nimeksi Great Growth Regime, sen poikkeuksellisen pitkän ajan vuoksi.

Eri syklien pituudet ja tuotot Yhdysvalloissa 1979-2022. Lähde: FTSE Russell

Kasvuosakkeita suosinut sykli kesti 184 kuukautta eli lähes 15,5 vuotta! Kasvuosakkeet tuottivat tuolloin 444% paremmin kuin arvo-osakkeet. Kuukausituotoksi muutettuna syklin voimakkuus oli tosin heikoimmasta päästä. Poikkeuksellisen siitä teki nimenomaan pituus.

Arvostuserot pääsivät kestosta johtuen repeämään tuolloin sen verran rajusti, että kumilankamaisesti korjaus arvosijoittamista suosivalle puolelle on ollut hyvin voimakas. Yhdysvalloissa loppuvuodesta 2021 vuoden 2022 loppuun ovat arvo-osakkeet tuottaneet 2.33% paremmin kuukausitasolla kuin kasvuosakkeet. Se on historian voimakkain korjaus!

Ero näkyi välittömästi myös HCP Focus ja HCP Quant rahastojen välillä. Vuonna 2021 HCP Quant tuotti 40%-yksikköä paremmin kuin HCP Focus ja vuonna 2022 36%-yksikköä. Koska HCP rahastot edustavat näissä sijoitustyylien ääripäitä, ovat myös tuottoerot voimakkaammat kuin aineiston Russell 1000 indekseissä.

Eri syklien keskimääräisten oletettujen kuukausituottojen suhde. Nykyisen arvorotaation voimakkuus on yli kolminkertainen odotettuun. Lähde: FTSE Russell

Yksi asia, joka on mielestäni esiin nostamisen arvoinen FTSE Russell:n aineistosta on huomio siitä, että kasvuosakkeisiin liittyy korkeampi riski niin sanottuun tyyliromahdukseen. Kun ajanjakso on alkanut suosimaan arvosijoittamista, ovat arvo-osakkeet kirineet rakoa umpeen nopeammin kuin kasvuosakkeet. Kun kasvuosakkeet katkeavat, ne ovat vapaapudotuksessa.

Tämä tuo monelle sijoittajalle ison haasteen. Alla on ollut aikaa rakastua tempaavan tarinan kasvulupauksiin. Nousuveden vaihduttua laskuvedeksi tulisikin kyetä muuntautua sijoittamaan aivan toisenlaisiin yhtiöihin ja vieläpä nopeasti, sillä heilahdus on ainakin aiemmin ollut yllättävä ja voimakas.

Arvosijoittajan osalta vaaditaan puolestaan lehmän hermoja. Voi mennä pitkäänkin ettei tyyli toimi, mutta sitten kun on aika loistaa, tapahtuu kiriminen yhtäkkisesti.

Arvo-osakkeet purevat arvaamatta.

Terveisin,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

“The desire to perform all the time is usually a barrier to performing over time.”
Robert Olstein
HCP Quant 2/2023 +1.50% | Baltian osakemarkkina
HCP Quant 4/2023 -1.84% | Kestääkö kasvun vauhti?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *