HCP FOCUS – ARTIKKELIARKISTO

HCP Focus: Arvosijoittaminen

Aktiivisen sijoittamisen kaksi keskeisintä menestystekijää ovat: (1) sovellettu sijoitusstrategia ja (2) salkunhoitajan kyvyt. Mikäli strategia ei ole järkevä, niin taitavinkaan salkunhoitaja ei pysty saavuttamaan tyydyttäviä tuloksia.

Artikkelissa esittelemme HCP Focus -rahaston osakestrategian, sen taustalla olevan filosofian ja strategian täytäntöönpanossa sovelletut prosessit. Strategian kulmakivet:

  1. Etsi korkealaatuisia yhtiöitä, jotka ovat potentiaaliinsa nähden alhaisesti tai ainakin kohtuullisesti hinnoiteltuja.
  2. Kokoa niistä keskitetty salkku (noin 8–15 yhtiötä).
  3. Pidä salkku muuttumattomana, kunnes: (i) yhtiö saavuttaa ”täyden” hintansa; (ii) olosuhteet muuttuvat niin, että alkuperäinen sijoitusidea ei enää päde; (iii) löydetään parempi sijoitus, tai (iv) käy selväksi, että alkuperäinen analyysi oli virheellinen.  Artikkeli (PDF)

Varainhoitoon liitetään usein turhaa elitismiä. Varainhoito on palvelu, ja jo 5 000 eurosta alkaen tarjoamme käyttöösi parhaan mahdollisen ammattitaidon sekä parhaat ratkaisut.

HCP Focus: Salkunhoitajan valinta

Aktiivisen sijoittamisen kaksi keskeisintä menestystekijää ovat: (1) sovellettu sijoitusstrategia ja (2) salkunhoitajan kyvyt. Sijoitusstrategioista on kirjoitettu paljon, mutta salkunhoitajista hämmästyttävän vähän.

Metaforana voisimme käyttää kilpa-ajotilannetta: ei riitä, että auto (strategia) on huippulaatua, jos kuljettaja (salkunhoitaja) ei osaa ajaa kunnolla. Rahastosijoittajan tilannetta voi siis verrata formulakisoissa vetoa lyövään yleisöön, eli se voittaa, joka löytää optimaalisen auto-kuski-yhdistelmän.

Artikkelissa käsittelemme seuraavia kysymyksiä: millaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia vaaditaan hyvältä salkunhoitajalta, sekä onko olemassa luotettavia tapoja, joilla pystyisi etukäteen tunnistamaan kyseiset ominaisuudet?  Artikkeli (PDF)

HCP Focus: Salkunhallinta

Aktiivisilla suhteellisen tuoton strategioilla on periaatteessa vain yksi tavoite: saavuttaa markkinoiden yleiskehitystä (ts. indeksiä) parempi tuotto jokseenkin samalla riskitasolla. Yksi sijoitusmaailman suurimmista mysteereistä on se, miksi valtaosa rahastoista epäonnistuu.

Monet ovat tulkinneet tämän lisätodisteena näkemykselle, jonka mukaan markkinat ovat niin tehokkaat, etteivät aktiiviset strategiat yksinkertaisesti pysty tuottamaan lisäarvoa (ns. tehokkaiden markkinoiden hypoteesi). Vaihtoehtoinen tai ainakin täydentävä tulkinta on, että valtaosa rahastoista seuraa ei-optimaalisia strategioita, joilla on jo rakenteensa puolesta huonot mahdollisuudet saavuttaa tavoitteensa. Artikkelissa asiaa käsitellään tarkemmin ja esitellään muutama ehdotus ongelman ratkaisemiseksi.

Artikkeli (PDF)

HCP Focus: Megatrendit ja sijoittaminen

Kokemus on osoittanut, että menestyksekkäimmät sijoitusstrategiat ovat usein nimenomaan pitkäjänteisiä strategioita.

Mitä pidempi sijoitushorisontti, sen tärkeämpää on päätöksenteossa huomioida maailmaa muovaavat suuret ja pienemmät megatrendit.

Hyviä esimerkkejä parastaikaa vaikuttavista trendeistä ovat globalisaatio, digitaalinen vallankumous sekä teollistuneen maailman väestön ikääntyminen.  Tässä artikkelissa käsittelemme muutamia keskeisiä trendejä sijoittajan näkökulmasta.

Artikkeli (PDF)

HCP Focus: Sijoitusviisautta

”Jos olen nähnyt muita pidemmälle, se johtuu siitä, että olen seissyt jättiläisten harteilla.”

Tämä tunnettu sitaatti liitetään yleensä Sir Isaac Newtoniin. Se symboloi nöyrää ja kiitollista asennetta sitä viisautta kohtaan, jonka vanhat ja nykyiset mestarit ovat meille antaneet sekä sitä tietä totuuteen, joka rakentuu jo tehtyjen oivallusten päälle. Joidenkin mielestä tämä saattaa kuulostaa nöyristelyltä, mutta jos Newton, yksi ihmiskunnan historian suurimmista ajattelijoista, ei nähnyt ajatuksessa mitään noloa, niin miksi sitten me häpeäisimme omien rajojemme tunnustamista?

Vanhan sananlaskun mukaan ”pyörää ei kannata keksiä uudelleen”. Olisi sekä ylimielistä että tyhmää yrittää keksiä kaikki itse, kun meitä paljon viisaammat jo aikanaan ovat pohdiskelleet valtaosaa niistä kysymyksistä, joita mekin nyt kohtaamme. Kun ymmärrämme ammentaa edelläkävijöidemme viisaudesta, samalla meidän omia resurssejamme vapautuu siihen, että voimme luovasti ja tehokkaasti etsiä ratkaisuja niihin ongelmiin, jotka todella ovat ainutlaatuisia meille ja asiakkaillemme.

Alla olevan linkin takaa löytyy kokoelma tunnettujen ja vähemmän tunnettujen sijoittajalegendojen ja muiden viisaiden lausahduksia, jotka ovat inspiroineet meitä ja jotka samalla antavat kuvan siitä, miten me katsomme sijoittamista ja maailmaa yleensä. Olkaa hyvä!

Artikkeli (PDF)