HCP Quant 5/2020 -2.99% | Pienet arvoyhtiöt taantumakäänteessä | Rahaston maa-allokaatio

HCP Quantin arvo aleni toukokuussa -2.99% edestä. Vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return nousi euroissa +2.26%. Yhdysvaltojen S&P 500 Total Return kohosi euroissa +3.24% ja Euroopan S&P Europe 350 Total Return +2.93%. Vuoden alusta HCP Quant on vertailuindeksiä edellä sen tuoton ollessa -18.60% ja vertailuindeksin -22.35%.

Vuoden ensimmäinen kvartaali oli pienille arvoyhtiöille vaikea. Fama Frenchin U.S. Small Value Index, joka mittaa Yhdysvaltojen pienten arvoyhtiöiden kehitystä kirjasi historiaa. Indeksi tippui 41.5% kvartaalissa, mikä on sen mittaaman 94-vuotisen historian ennätys. Samaan aikaan S&P 500 indeksin pudotus jäi 19.6%:iin.

The Wall Street Journal lehden artikkelin mukaan Morningstarista löytyy yli 140 rahastoa ja ETF:ää, jotka ovat erikoistuneet pieniin arvoyhtiöihin. Näiden keskimääräinen tappio ensimmäisellä kvartaalilla oli 37%. Vuoden alusta huhtikuun loppuun -28% ja toukokuun loppuun -25%. Yhdyvaltalaisiin verrokkeihin nähden HCP Quant rahasto on selviytynyt useimpia paremmin.

Saman artikkelin mukaan pienillä arvoyhtiöillä voi olla hyvät edellytykset COVID-19 taantuman jälkeiselle reboundille. Yksi syy on se, että liikevaihdon nousulla on suurempi vaikutus liikevoittoon pienissä yhtiöissä. Niinpä taantuman jäädessä taakse pienyhtiöt tuottavat yleensä hyvin.

Toinen syy on high-yield korkojen spreadin kaventuminen. Spreadin pieneneminen on merkki siitä, että sijoittajille maistuu korkeampi riski. Aiemmin historiassa vastaava muutos on johtanut pienten arvoyhtiöiden osakkeiden ylituottoon isokokoisten yhtiöiden jäädessä niistä jälkeen.

High-yield korkosijoitusten spread vuodesta 1965. Lähde: Verdad Advisers

High-yield koron spread ja pienten arvoyhtiöiden sitä seuraavan vuoden tuotto 1965-2019. Lähde: Verdad Advisers

Käänne voi olla voimakas. Verdad Advisersin analysoiman tiedon mukaan vuosilta 1965-2019 kun high-yield korkojen spread oli yli 8% (edellisen kvartaalin lopussa 8.8%) halvimman kymmenyksen ja kooltaan pienimmän kymmenyksen osakkeet tuottivat seuraavan vuoden aikana 48%, kun S&P 500 indeksin tuotto jäi 13%:iin. Edullisimman viidenneksen ja kooltaan pienimmän viidenneksen taasen 42%. Toukokuun lopussa high-yield korkojen spread oli laskenut 6.5%:iin.

Vapaan kassavirran arvostuserot ja pienten arvoyhtiöiden sitä seuraavan vuoden tuotto 1951-2019. Lähde: Verdad Advisers

Vapaalla kassavirralla (Free Cash Flow eli FCF) mitattuna halvimman desiilin pienyhtiöt tuottivat vuosina 2000-2006 yhteensä 500%. S&P 500 indeksi tuotti noin 8%. Halvimman ja kalleimman desiilin välinen arvostusero on tänä päivänä (6x) samaa luokkaa kuin 1999.

HCP Quantin sijoitusten jakauma maittain. Tilanne 29.5.2020. Lähde: Bloomberg

HCP Quantin sijoitusten jakauma maanosittain. Tilanne 29.5.2020. Lähde: Bloomberg

Ohessa HCP Quant rahaston sijoitusten maa- ja maanosa-allokaatio. Kovinkaan ihmeellisiä muutoksia ei ole tapahtunut sitten edellisen päivityksen. Australiassa olevien yhtiöiden paino on tippunut ja Yhdysvaltalaisia osakkeita ei nyt löydy laisinkaan. Ainoat Pohjois-Amerikkalaiset yhtiöt ovat Kanadasta. Iso kuva on säilynyt ennallaan. Aasia ja Eurooppa ovat suurimmalla painolla, mikä on ymmärrettävää, sillä arvostustasot ovat selvästi huokeammat kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa.

Ajankohtaiset arvostustasot löytyvät HCP Quantin sivulta, jonne päivitän kuukausittain salkun tilanteen. Siellä olevista kuvaajista on helppo todentaa, että rahasto on pitäytynyt arvoyhtiöissä sijoitusstrategiansa mukaisesti koko ajan.


Kesäkuun merkintäpäivä lähestyy vauhdilla. Älä anna sen mennä ohitse! Merkinnän voit tehdä tuttuun tapaan sähköisesti klikkaamalla allaolevaa nappia. Muistathan että merkintäsumman tulee näkyä tilillä viimeistään tiistaina 30. päivä kesäkuuta kello 16 mennessä.

Lämmintä kesän alkua toivottaa,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä
Even the intelligent investor is likely to need considerable willpower to keep from following the crowd.
Benjamin Graham

Läpinäkyvyys varainhoidossa: tapetaan piilotettujen kustannusten mörkö

Läpinäkyvän varainhoidon sanansaattajana

Juuri nyt trending varainhoidossa: asiakkaiden vaatimustason nousu. Luottamusta alaamme kohtaan on keikuteltu jo aikoja – piilotetut kustannukset sekä ylimmän johdon päätähuimaavat palkkiot ilman koherenssia rahastojen menestyksen kanssa. Sijoituspalvelut ovat kokeneet siirtymää perinteisestä aktiivisesta omaisuudenhoidosta vähäkuluisempiin vaihtoehtoihin, kuten passiiviseen indeksisijoittamiseen. Tietysti sijoittaja haluaa tietää, kuinka paljon maksaa sijoittamisesta ja kuinka paljon nettotuottoa kaikkien suorien ja epäsuorien kulujen jälkeen jää. Varainhoidossa avoimuus osoittaa ennenkaikkea arvostusta asiakkaita kohtaan ja antaa eväitä päätöksentekoon omien varojen käytöstä. Tämän tulisi olla normi. Trendin etunenässä kulkevat varainhoitajat viehättävät edelleen niitä asiakkaita, jotka luottavat aktiiviseen analyysiin ja tutkimukseen. Läpinäkyvään toimintaan. Palveluun. Ihmisiin. Tuotteisiin, joissa on visiota.

Varainhoitoala on kuitenkin kääntämässä uuden sivun – läpinäkyvän sellaisen. PwC ennustaa, että kulujen läpinäkyvyys tulee kokemaan rajun muutoksen globaalisti. Sääntely kaikilla sijoitustoiminnan tasoilla lisääntyy. Kaikista keskeisin tähän mennessä on ehkäpä viimesyksynä voimaan astunut MiFID II. Kyseessä on Euroopan laajuinen direktiivi sijoituspalveluille, joka painostaa lisäämään läpinäkyvyyttä kuluista. Mutta se, millä me näemme olevan vielä vahvempi vaikutus on ennen kaikkea halu toimia asiakkaiden parhaaksi. Kaiken keskiössä on luottamus. Ja sitä ei voiteta puolelleen toisin.

Toimintamme alusta alkaen olemme sitoutuneet täyteen läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen kulurakenteemme osilta.

Tämä tarkoittaa, että näytämme tarkalleen kuinka paljon asiakkaamme maksavat palveluistamme kaiken kaikkiaan. Olemme kuluperusteinen, ei komissioperusteinen, toimija. Tämä toimintatapa eliminoi itsessään piilotetut kustannukset ja tarkoitusperät. Lisäksi, sijoittamalla yrityksemme omia varoja rahastoihimme todistamme, että hei, me olemme samalla asialla kuin sinä.

Näin me toimimme HCP:llä: Niin pitkälti kuin on mahdollista menettämättä kilpailuetua sijoitusstrategioiden suhteen, kerromme kaiken tiedon rahastoistamme. Julkaisemme rahastojen kehitykset reaaliaikaisesti verkkosivuillamme ja lähetämme jatkuvasti ajankohtaista tietoa niistä asiakkaille. Key Investor Information Dokumentit (KIID) vaaditaan varainhoitajilta lain puolesta ja esittelemme ne verkkosivuillamme. Kommunikoimme myös viimeiset allokaatiot varaluokittain HCP Black -rahastolle ja toimialoittain HCP Focus ja Quant -rahastoille. Vuodesta 2018 lähtien olemme myös julkaisseet kaikki HCP Focuksen portfolioyritykset.  Omistajien tuotot kerromme vuosittain. Kaikki tämä on tärkeää, jotta asiakkaillamme on tarpeeksi tietoa tehdä sijoituksistaan.

Löydät tietoa HCP:n rahastojen kehityksestä, kulurakenteesta, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta verkkosivuiltamme. Tällä hetkellä työstämme vastuullisen sijoittamisen käytäntöjemme. Julkaisemme pian myös vuoden 2019 vastuullisuusraporttimme – pysy siis kuulolla!

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

Kirjoittajasta

Anette Tuomainen on Helsinki Capital Partnersilla viestintävastaavana Miika Koskelan ollessa opintovapaalla suorittamassa loppuun journalismin tutkintoaan. Anette innostui HCP:stä sen näkemyksellisen sijoittamisen, vastuullisen arvopohjan ja kulttuurialaan kytköksissä olevan identiteetin vuoksi. Nämä saavat HCP:n erottumaan hänen mielestään positiivisesti sijoitusalalla.

Focuksen salkkuyhtiöt julkistivat tuloksiaan ja osakkeet ampaisivat kaikkien aikojen huippuunsa

HCP Focus rahastolla vahva tuloskausi – lue salkunhoitajan kommentit yhtiöittäin

Viime viikko päätti HCP Focuksen salkkuyhtiöiden tuloskauden, joka alkoi huhtikuun puolivälissä. Kaikki yhtiöt ovat nyt raportoineet tuloksensa. HCP Focus on ollut hyvin vastustuskykyinen koronamarkkinalle. Valitut megatrendit, kuten yhteiskunnan digitalisoituminen, edesauttoivat rahaston ennätystulokseen. Lyhyellä aikavälillä ei ole nähtävissä miksi nämä megatendit olisivat kääntymässä. Pikemminkin toisin päin. Jo vallalla olleet trendit ovat kiihdyttäneet entisestään.

Monet yhtiöt ovat hyötyneet tilanteen aiheuttamasta kiihdytetystä digiloikasta työnteon, kaupankäynnin ja palveluiden siirtyessä yhä enemmän verkkoon. Kaiken kaikkiaan kahdeksan osaketta kahdestatoista on joko kaikkein korkeimmassa arvossaan tai hyvin lähellä sitä: Intuitive Surgical, Facebook, Amazon.com, MercadoLibre, Shopify, Etsy, PayPal ja Nvidia.

Ainakin lyhyellä aikavälillä on myös haasteita. Trump on ryhtynyt uudelleenlämmittämään kauppasotaa Kiinan kanssa. Viimeisimmät käänteet ovat suunnitelmat saada kiinalaiset yhtiöt ulos Yhdysvaltojen pörsseistä, sekä estää eläkerahastoja sijoittamasta niihin. Tästä johtuen HCP Focuksen ainoat kiinalaisyhtiöt Baidu ja Alibaba ovat olleet viime päivinä paineessa. Alibaba olettaa, että he pystyvät vastaamaan lakiesitykseen, eikä sillä pitäisi siten olla vaikutusta yhtiöön. Baidu sen sijaan harkitsee osakkeensa poistamista Nasdaq pörssistä.

16.4. Intuitive Surgical
29.4. Facebook
30.4. Amazon.com
5.5. LendingTree
MercadoLibre
Match Group
6.5. Shopify
Etsy
PayPal
18.5. Baidu
21.5. Nvidia
22.5. Alibaba

Intuitive Surgical – Salkun tuloskauden aloitti da Vinci -leikkausroboteistaan tunnettu yhtiö. Korona aiheutti yhtiölle haasteita ja Kiinassa robotisoidut leikkaukset laskivat helmikuun puolessa välissä 95%. Mahalaskua seurasi voimakas 70% elpyminen koronaa edeltävälle tasolle maaliskuun loppuun mennessä. Mikäli Eurooppa ja Yhdysvallat noudattelevat samankaltaista kaavaa voisi tilanne normalisoitua kolmannella vuosineljänneksellä. Yhtiön kasvumahdollisuudet näyttävät hyvältä. Väestön ikääntyminen on kiistaton megatrendi. Osakekurssi on korjannut maaliskuun kuopasta yli 50% ylöspäin ja on lähellä tehdä uudet huiput.

Facebook – Positiivinen tulosyllättäjä. Ihmisten viettäessä aikaa koronakaranteenissa sosiaalisen median käyttö on ollut kasvussa. Ehdottomasti yksi tämän ajanhetken helposti ymmärrettävistä voittajista ja sen näkee myös osakekurssista. Se on kaikkien aikojen huipussa.

Amazon.com – Yhtiö pärjää hyvin. Erityisesti verkkokauppapuoli veti kuluttajien puolelta ihmisten tilatessa tavaroita kotiin kivijalkakaupassa käynnin sijaan. AWS pilvipalveluliiketoiminta kasvoi 33%. Amazon on rahaston pitkäikäisin sijoitus ja jatkaa peruspilarina vielä pitkään. Osakekurssi teki viime viikolla uudet huiput.

LendingTree – Yksi rahaston tämän vuoden häviäjistä. Maailmantalouden ottaessa täystyrmäyksen kuluttajien luottamus sai kolauksen. Kun oma työpaikka on epävarmalla pohjalla ei uskalla kuluttaa entiseen malliin, eikä tehdä varsinkaan kalliimpia hankintoja, joihin monesti tarvitsee lainaa. Yhtiön tulos oli hyvä, mutta koronan heittämä epävarmuus varjostaa tulevan osalta. Vuoden alusta osake on tullut alaspäin 17 prosenttia.

MercadoLibre – Latinalaisen Amerikan ”Amazon” on ollut yksi koronatilanteen hyötyjistä muiden verkkokauppa-alustojen tapaan. Paikalliset pienyrittäjät ovat siirtyneet koronan aikaan MercadoLibren alustalle tekemään myyntiä ja kuluttajat ostavat yhä enemmän verkosta. Yhtiön osake on kaikkien aikojen huipussa.

Match Group – Tinder lienee tunnetuin monista Match Groupin omistamista deittipalveluista. Yhtiö teki hyvän tuloksen, mutta myös sitä varjostaa korona. Ihmiset käyttävät eristyksissä kylläkin enemmän deittipalveluita, mutta eivät ole valmiita maksamaan niistä. Maaliskuun lopussa Tinder käyttäjät tekivät yhdessä päivässä 3 miljardia pyyhkäisyä (”swipe”), mikä on uusi ennätys. Maissa, joissa liikkumismääräyksiä on höllennetty, on ollut nähtävissä, että maksavien asiakkaiden määrä on kääntynyt uudestaan nousuun. Osake on 8 prosenttia alle edellisen huipun tammikuussa.

Shopify – Vuoden kurssiraketti. Yhtiö on yli tuplannut arvonsa vuoden alusta ja löytyy korkeimmalla painolla rahastosta. Shopifyn ennakoidaan kasvavan vähintään 30% tämän vuoden aikana. Yhtiö on kyennyt vastaamaan koronatilanteeseen erinomaisesti parantamalla tuotteitaan. Viime viikolla yhtiö julkisti yhteistyön toisen HCP Focus salkkuyhtiön – Facebookin – kanssa Facebook Shops palvelusta, jonka avulla kauppiaat voivat luoda brändättyjä kauppoja Facebookiin ja Instragramiin. Yhteistyö sataa molempien laariin. Win-win!

Etsy – Salkun toiseksi kovimmalla painolla oleva yhtiö. Käsityö- ja vintagetavaran verkkokauppa kukoistaa. Etsy-kauppiaiden bruttomyynti tuplaantui huhtikuussa. Asiakkaat hakivat erityisesti koronaan liittyviä suojavarusteita (maskeja, suojalaseja jne.) joten näin raju myynnin kasvu voi jäädä ohimeneväksi. Kasvanut verkko-ostamisen trendi antaa myötätuulta. Osake on noussut vuoden alusta 75 prosenttia.

PayPal – Kasvava verkkokauppa tarvitsee toimiakseen luotettavan maksuvälittäjän. Kaupan siirtyminen verkkoon on edesauttanut PayPalia. Yhtiö on asemoitunut hyvin verkkokauppojen vallankumoukseen. Tämän ovat haistaneet myös muut sijoittajat. Osake on korkeammalla kuin koskaan.

Baidu – Salkun murheenkryyni. Osakekurssi on kahdeksan ja puolen vuoden takaisella tasolla. Tänä vuonna alaspäin on tultu 18 prosenttia. Koronan suhteen tilanne Kiinassa näyttää nyt hyvältä ja maa on sen suhteen monia muita edellä. Baidu App:n päivittäinen käyttäjämäärä kasvoi 28% maaliskuussa 222 miljoonaan ja hakukyselyt nousivat 45%. Trumpin toimet voivat osua Baiduun ja sen mahdollinen vetäytyminen Nasdaqista saavat minut salkunhoitajana mietteliääksi. Todennäköisin kandidaatti antamaan tilaa uudelle rahaston sijoitukselle.

Nvidia – Väkevää kasvua datakeskusliiketoiminnassa. Tekoälypuolella suurimpia asiakkaita Amazon, Google ja Microsoft. Pelipuolella myös hyvää kasvua. Nvidian kasvulle ei näy rajoja. Se ratsastaa yhteiskunnan digiloikan aallonharjalla. Vaikeaa löytää pahaa sanottavaa ja se näkyy myös osakekurssissa. Se on korkeimmassa arvossaan. Yksi salkun timanteista.

Alibaba – Yhtiön kurssi on ollut puristuksissa viime aikoina muiden kiinalaisosakkeiden tapaan. Tulos ylitti selvästi odotukset ja koronan jälkeinen maailma näyttää Alibaballe monia muita kiinalaisyhtiöitä rohkaisevammalta. Koronaviruksen puhkeaminen lisäsi mm. Alibaban online ruokaostosten, pilvipalveluiden ja etätyöskentelypalveluiden käyttöä. Kiinassa vähittäismyynnin kasvu oli 88% ruoka- ja supermarkettiliiketoiminnassa. Transaktiomäärät ovat palautuneet huhti- ja toukokuussa kriisiä edeltävälle tasolle. Yhtiö odottaa liikevaihdon kasvavan tällä tilikaudella 27.5%

Digiyhtiöt lentävät korkealla, mikä saa monet mietteliääksi. Voiko nykyinen lento jatkua vai onko meillä edessä seuraava mahalasku? Keskuspankit ovat tehneet selväksi, että ne tulevat tekemään kaikkensa markkinaromahduksen välttämiseksi. Sanotaan, että keskuspankkeja vastaan ei kannata taistella. Olen tästä samaa mieltä. Jos kävisi toisin, niin osakemarkkinoiden lisäksi yhteiskunnassa on isompiakin murheita.

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

Terveisin,
Pasi Havia

HCP Focus -salkunhoitaja

HCP Quant 4/2020 +11.43% | Pienyhtiöt kääntyvät valaita nopeammin

Huhtikuussa markkinat yllättivät voimakkaalla käänteellä. Osakkeet nousivat iloisesti ympäri maailman. HCP Quant rahasto kohosi huhtikuussa +11.43% ja sen vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return euroissa +12.42%. Yhdysvaltojen S&P 500 Total Return indeksi nousi puolestaan euroissa +13.17%, kun taasen vanhalla mantereella jäi S&P Europe 350 Total Return indeksin nousu hieman vaatimattomammaksi +6.09% tuotolla. Vuoden alusta HCP Quant on yhä selvästi vertailuindeksiään edellä, ja on pärjännyt noin kahdeksan prosenttiyksikköä sitä paremmin.

Karhumarkkinoiden luonteeseen kuuluvat voimakkaat lyhytaikaiset nousut, jonka jälkeen lasku jatkuu. Huhtikuun rekyyli voi olla tällainen ns. sucker rally, mutta varmaksi emme sitä voi tietää. Keskuspankkielvytys on jo voimakkaampaa kuin finanssikriisin yhteydessä, mikä toisaalta tukee osakkeita. Tässäkin näyttäisi jälleen kerran Yhdysvallat toimivan päättäväisemmin ja paremmin kuin Eurooppa.

Russell 2000 Value Total Return (EUR) indeksi (valkoinen, RUJTR) vs. S&P 500 Growth Total Return (EUR) indeksi (vihreä, SPTRGSX) vuoden alusta. Lähde: Bloomberg

Yhdysvallat on jatkanut tänäkin vuonna voimakasta menoaan muihin maihin nähden. Tarina on vanha tuttu, josta olen kertonut useaan otteeseen. Isot kasvuyhtiöt porskuttavat ja pienemmillä yhtiöillä, sekä arvoyhtiöillä on haastavampaa. Yllä on kuvaajassa vuoden alusta euroissa isojen kasvuyhtiöiden indeksi (S&P 500 Growth Total Return), sekä pienten arvoyhtiöiden indeksi (Russell 2000 Value Total Return). Nämä indeksit ovat siis Yhdysvaltojen markkinoilta.

Siinä missä isot kasvuyhtiöt ovat tuottaneet +0.47% ovat samaan aikaan pienet arvoyhtiöt -25.79% tappiolla. Aikamoinen ero! Puhutaan kuitenkin markkinasta, joka on koronatilanteessa ollut erittäin vahva. Tähän nähden on HCP Quant pärjännyt tänä vuonna mallikkaasti. Varsinkin kun ottaa huomioon että rahastolla ei ole yhtäkään sijoitusta Yhdysvalloissa, vaan markkinoilla joilla on kehitys ollut heikompaa.

Tulostuoton ero Yhdysvalloissa pienten arvoyhtiöiden ja suurten kasvuyhtiöiden välillä. SCV = Small-Cap Value, LCG = Large-Cap Growth. Lähde: OSAM

Tulostuoton ero (edullisin desiili P/E-luvulla mitattuna vs. kallein desiili) pienten arvoyhtiöiden ja suurten kasvuyhtiöiden välillä on lähellä kaikkien aikojen huippua. Ero on jo yli 21%. Aiemmin historiassa tätä on seurannut 16.8% annualisoitu ylituotto kasvuyhtiöihin nähden seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tyypillisesti tulostuoton ero on 6-9% luokkaa. Hyvä kysymys sijoittajalle pohdittavaksi onkin kuinka pitkään kehitys voi jatkua eri suuntiin.

Pienyhtiöiden sekä suurten yhtiöiden kehitys 25 huonoimman kuukauden, sekä kvartaalin jälkeen. Lähde: OSAM

Laskumarkkinoissa pienet yhtiöt useasti tippuvat isoja yhtiöitä voimakkaammin. Vastaavasti markkinoiden pohjien jälkeen ne ovat nousseet niitä voimakkaammin. Maaliskuussa Yhdysvalloissa pienyhtiöt (Russell 2000 indeksi) laski -21.90% ja ensimmäisen kvartaalin aikana -30.89%. Tähän pudotukseen voi saada perspektiiviä siitä miten kyseiset yhtiöt ovat pärjänneet sitä seuraavan 1-10 vuoden aikana. Pienyhtiöiden 25 huonoimman kuukauden keskimääräinen pudotus on ollut -22.7% (2020 maaliskuussa siis -21.9%) ja kvartaalin -34.6% (2020 Q1 -30.9%). Tämän vuoden luvut ovat siten varsin lähellä historiallisia keskiarvoja.

Markkinasyklin käänteessä karhusta härkään ovat pienyhtiöt olleet yksi parhaiten tuottavista omaisuusluokista. Voimakkaimpien pudotusten jälkeen pienyhtiöt ovat aiemmin tuottaneet suuria yhtiöitä paremmin seuraavien yhden, kolmen, viiden, sekä kymmenen vuoden jälkeen.

Yksi eniten käytetyistä sijoitusneuvoista on kehoitus ostaa halvalla ja myydä kalliilla. Maitokaupassa tämän noudattaminen on helppoa, mutta kun kyseessä on sijoittaminen se tuntuu vaikealta. Varojen laittaminen sinne, mikä on tuottanut viime aikoina heikosti tuntuu vaikealta. Kuitenkin, juuri vastaavia valintoja ovat markkinat palkinneet sijoittajia aiemmin historiassa.

Olemmeko käänteessä vaiko keskellä sucker’s rallya?

Mietteliäin terveisin,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

”Feel the fear and do it anyway.”
Susan Jeffers

Korona joudutti arjen ja työelämän digiloikkaa ja kiritti Focus-rahaston ennätystulokseen huhtikuussa

HCP Focus -rahasto oli huhtikuussa 23,25 prosenttia plussalla, mikä tekee päättyneestä kuukaudesta rahaston historian tuottoisimman.

Korona kiihdyttää monia yhteiskunnassa jo ennestään vallinneita trendejä. Näitä voivat olla esimerkiksi verkko-ostaminen, etätyöskentely, erinäiset digitaaliset palvelut, robotiikka ja muut lisääntyvän tietotyöskentelyn synnyttämät teknologian ja palveluiden tarpeet.

Rahaston kovimpia nousijoita viimeisen kuukauden ajalla olivat käsitöiden ja vintagetavaran verkkokauppa Etsy, maksujärjestelmä- ja kauppa-alustapalveluja tarjoava Shopify sekä vertaislaina-alusta LendingTree.  Etsy nousi viimeisen kuukauden aikana dollareissa noin 69 prosenttia, Shopify 52 prosenttia ja LendingTree 36 prosenttia.

“Korona on toiminut katalyyttinä uudelle digiloikalle niin ihmisten arjessa kuin työssä. Nyt tapahtunut siirtymä digitaalisten palveluiden käytössä on sellainen mikä ottaisi normaalitilanteessa useita vuosia”, kertoo salkunhoitaja Pasi Havia.

Pörssin raju nousu on tehnyt arvopaperimarkkinoiden ja reaalitalouden välisen ristiriidan ilmeiseksi. Osakkeiden arvostukset eivät kuitenkaan heijastele talouden nykytilaa, vaan yhtiöiden oletettuja tulevia tuottoja. Jos sijoittajat uskovat yhtiöiden valoisaan tulevaisuuteen, niiden osakkeiden hinnat nousevat.

“Jos nyt digitaalisten palveluiden pariin löytäneet uudet käyttäjät jatkavat niiden parissa koronan helpottaessa ja yhteiskunnan palautuessa takaisin normaaliin rytmiin, näiden yhtiöiden kasvu voi olla kestävää”, Havia arvelee.

Nyt huhtikuussa nähdyn osakkeiden nousukiidon taustalla ovat Havian mukaan osittain keskuspankkien poikkeuksellisen voimakkaat elvytystoimet.

“Kansantalouksien lihaan on pistetty rahaa oikein paksulla ruiskulla, ja käteisen on pakko valua jonnekin. Keskuspankkitoimet tukevat erityisesti Yhdysvaltojen pörssejä, missä uudella elvytyksellä ei ole rajoja.”

Focus on pärjännyt koronan höykyttämillä markkinoilla selvästi vertailuindeksiänsä (MSCI ACWI IMI Total Return) paremmin.

 

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

Myrskyä markkinoilla ja uutta tuulta Focuksen salkunhoidossa

Tervetuloa lukemaan HCP Focus -rahaston Q1/2020-kvartaalikirjettä!

Koronan myötä maailmaa on kohdannut kriisi, jolla on valtavia taloudellisia vaikutuksia. Kohtalon oikusta samaan aikaan osui muutos myös HCP Focus -rahaston salkunhoidossa. Aiemman salkunhoitajan Ernst Grönblomin työsuhde päättyi maaliskuussa, ja rahastosta vastaa nyt salkunhoitotiimi, johon kuuluvat Pasi Havia salkunhoitajana, Anthony Simola analyytikkona, sekä rahaston toiminnassa alusta asti mukana ollut Elias Koski nuorempana salkunhoitajana. Salkunhoitajan varamiehenä toimii HCP:n toimitusjohtaja ja HCP Black -rahaston salkunhoitaja Tommi Kemppainen.

Markkinoiden voimakas myllerrys ja samalle keväälle ajoittunut muutos salkunhoidossa voi herättää sijoittajissa huolta. Vastaamme HCP Focus -rahaston osuudenhaltijoiden tiedontarpeeseen aktiivisemmalla viestinnällä. Siksi aloitimme rahaston kvartaalikirjeet, joista ensimmäistä luet nyt. Voit tilata kirjeen sähköpostiisi tästä linkistä.

HCP Focus -salkunhoitotiimi


Jokainen sijoittaja on kuullut varmasti koronaviruksesta kyllästymiseen asti, ja monella se tulee varmaan jo korvasta ulos. Aihetta ei kuitenkaan voi sivuuttaa, sillä se dominoi markkinatilannetta yksiselitteisesti.

Ensimmäisessä kuvaajassa Focuksen tuotot Q1/2020. Toisessa kuvaajassa tuotot strategian perustamisesta lähtien. Maalaa alemmasta kuvaajasta haluamasi ajanjakso tuottohistoriasta.

 

Sijoitusvuosi 2020 alkoi erinomaisissa merkeissä. HCP Focus -rahaston arvo oli ylimmillään 19.2., jolloin alkuvuoden tuotto oli +18.18%. Tätä seurasi voimakas lasku koronahuolien levitessä Kiinasta muualle maailmaan. Mitä synkemmäksi uutiset kävivät ja mitä selvemmäksi tuli, ettei kyseessä ole nopeasti ohimenevä ongelma, sitä voimakkaammaksi yltyi kaikkia osakkeita kohdannut myyntiaalto. Markkinat laskivat nopeammin kuin edes finanssikriisin aikaan.

Pohjakosketuksen rahasto sai 16.3., jolloin pudotusta huipusta kertyi -31.71%, ja alkuvuoden tuotto valahti -19.29% tasolle. Hyvin keskitetystä lähestymistavasta huolimatta HCP Focus pärjäsi selvästi vertailuindeksiään paremmin. MSCI ACWI IMI Gross Total Return oli myös korkeimmillaan samana päivänä 19.2., jolloin sen alkuvuoden tuotto oli +6.32%. HCP Focus -rahaston pohjatessa 16.3., oli vertailuindeksi tullut alas huipustaan -32.22%, saavuttaen pohjansa 23.3., jolloin sen alkuvuoden tuotto oli tasolla -29.71%, ja huipusta lasketeltu -33.89%. Kvartaalin loppulukemat olivat HCP Focus -rahastolle -9.93% ja vertailuindeksille -21.04%.

Kaiken kaikkiaan HCP Focus seilasi koronan ensishokin runtelemilla markkinoilla verrattain vähin vaurioin. Syy tähän on arkinen. Ihmisten sulkeutuessa koteihinsa digitaaliset palvelut – joita on suurin osa rahaston sijoituksista – eivät kärsi yhtä pahasti, kuin perinteiset teollisuudenalat. Itse asiassa jopa päinvastoin. Usean palvelun käyttö kasvaa, kun ihmisillä on enemmän aikaa kotona. Tällainen uusi ’stay-at-home’ -talous voi jopa vauhdittaa kyseisiä yhtiöitä. Monet palveluiden uudet käyttäjät jatkavat niiden parissa koronan helpottaessa ja yhteiskunnan palautuessa takaisin normaaliin rytmiin. Voit lukea aiheesta lisää maaliskuun 20. julkaisemastani artikkelista.


Kvartaalin kolme parhaiten suoriutunutta osaketta ovat kaikki sellaisia, jotka hyötyvät ’stay-at-home’ -ilmiöstä. Parhaiten pärjäsi NVIDIA, joka nousi euroissa +14.66%. Tätä seurasi Amazon.com +7.99% nousulla, ja kannoille kiri Shopify +7.33% tuotolla euroissa.

NVIDIAn kasvun tekijät

NVIDIAN ydinliiketoiminta

Yli puolet NVIDIAn tuotosta muodostaa peliteollisuus. Ihmisten viettäessä koronaeristystä sisätiloissa, pelejä pelataan enemmän. Tekoäly, keinotodellisuus ja virtuaalitodellisuus ovat varsin immuuneja nykyisessä tilanteessa koronavaikutuksille. Kasvokkaisen vuorovaikutuksen väheneminen ruokkii tätä teollisuudenalaa ennestään. Uusien autojen myynti on törmännyt seinään, mutta panostukset tulevaisuuteen – kuten itse ajaviin autoihin, joissa NVIDIA on mukana – eivät ole välittömän uhan alla. Näissä riittää varmasti kysyntää jatkossakin. Syväoppimisen ja tekoälyn osuus NVIDIAn liiketoiminnasta on kasvanut voimakkaasti viime vuosina.

LendingTree: Top Tier Partners Across the Spectrum

Pahiten HCP Focuksen sijoituksista otti siipeensä LendingTree, joka vajosi euroissa kvartaalin aikana -38.14%. LendingTree on Yhdysvaltojen suurin lainojen verkkoalusta. Sen kautta on mahdollista hakea asuntolainaa, opintolainaa, autolainaa jne. sen yhteistyökumppaneiden kautta. Mitä enemmän lainahakemuksia, sitä parempi LendingTree:lle. Koronakriisissä ihmisten taloudellinen epävarmuus kasvaa, ja kuluttajat siirtävät suurten hankintojen – kuten auton tai asunnon – ostamista tulevaisuuteen. Niinpä ei ole yllättävää, että juuri LendingTree pärjäsi tällä kvartaalilla heikoiten. Lainojen kilpailuttamisen trendi on tuskin pitkällä aikavälillä katoamassa minnekään. LendingTreen tapauksessa kriittistä on, kuinka lyhyt tai pitkäkestoinen koronan aiheuttamasta talouden äkkipysäytyksestä lopulta tulee.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä HCP Focus -rahastossa tapahtui yhden position vaihto. Ruokalähettipalvelu Grubhub myytiin 13. tammikuuta pois ja sen tilalle uutena sijoituksena salkkuun otetiin Intuitive Surgical -yhtiö.

Da Vinci -leikkausrobotti | Kuva: Intuitive Surgical

Da Vincillä tehdyt operaatiot ja laitetuotot. Lähde: Intuitive Surgical CEO Gary Guthart,  J.P. Morgan Healthcare Conference 2020

Intuitive Surgicalin päätuote on da Vinci niminen leikkausrobotti. Vuoden 2019 lopussa näitä leikkausrobotteja oli asennettu maailmanlaajuisesti 5582 kappaletta, joista Yhdysvalloissa 3531, Euroopassa 977, Aasiassa 780 ja muualla maailmassa 294. Yhden robotin hinta on 1.5 miljoonan dollarin luokkaa, joten aivan halvoista aparaateista ei ole kyse. Da Vinci leikkauksessa kirurgi ohjaa robottia potilaasta erillään olevasta konsolista käsin.

Intuitive Surgical tuotekehittelyssä olevia uusia tuotteita. Lähde: Intuitive Surgical Annual Report 2019

Alan markkinajohtajana ja pioneerina Intuitive Surgicalilla on tuotekehittelyssä useita mielenkiintoisia innovaatioita da Vincin rinnalle. Väestön ikääntyessä tehokkaille leikkausmenetelmille on olemassa yhä suurempi kysyntä. Intuitive Surgical voi olla tässä ratkaisevassa osassa mahdollistamassa tehokkaampaa terveydenhuoltoa kasvavaan tarpeeseen.


Todennäköisesti elämme ikäluokkani suurinta murrosaikaa. Yhteiskunta, joka tulee koronasta ulos ei ole sama kuin ennen koronan iskua. Kriisi muuttaa yhteiskuntia, mutta avaa myös uusia mahdollisuuksia. Korona todennäköisesti kiihdyttää tiettyjä jo olemassa olevia trendejä entisestään. Näitä voivat olla esimerkiksi etätyöskentely, erinäiset digitaaliset palvelut, robotiikka ja muut lisääntyvän tietotyöskentelyn synnyttämät teknologian ja palveluiden tarpeet.

HCP Focuksen salkunhoitotiimi etsii uutta salkkuyhtiötä tällä näkökulmalla. Teemme työtä perusteellisesti ja kiirehtimättä. HCP Focus -rahaston perusajatus on sijoittaa pitkäjänteisesti valittuihin megatrendeihin. Valitut yhtiöt voivat olla salkussa jopa 10-15 vuotta. Ajankohta on otollinen seuraavan megatrendin tunnistamiseksi ja siitä hyötyvien yhtiöiden löytämiseksi. Työ on aloitettu ja hihat kääritty. Odotamme pääsevämme tässä työssä valintavaiheeseen aikaisintaan ensi syksyllä.

Terveisin,
Pasi Havia
HCP Focus -salkunhoitaja


Tilaa kaikki HCP:n uutiskirjeet tai vain HCP Focus -sijoittajakirje!

 

 

HCP Quant 3/2020 -13.62% | Ennennäkemättömiä tapahtumia | Mitä kuuluu Fama-French faktoreille?

Maaliskuun aikana koronasta johtuvat ongelmat levisivät toden teolla Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. Useat maat alkoivat sulkea rajojaan ja karu todellisuus saavutti viimeisimmätkin epäilijät. Yhä selvemmäksi kävi ettei tilanteesta ole nopeaa ulospääsyä. Yhdysvalloissa viikottaisten työttömyyshakemusten määrä hyppäsi ensin 3.3 miljoonaan ja seuraavalla viikolla tuli vielä 6.6 miljoonaa hakemusta lisää. Jo pelkästään 3.3 miljoonan hakijan tapahtuma oli 30 sigman kokoinen poikkeama. Sellainen on harvinaisuudessaan lähes mahdottoman luokkaa.

Yhdysvaltojen viikottaiset työttömyyshakemukset vuodesta 1967.

Yhdysvaltojen viikottaiset työttömyyshakemukset vuodesta 1967.
Selvää on, että olemme ajautuneet ennennäkemättömään tilanteeseen. Historiassa ei ole aiemmin tapahtunut mitään lähellekään vastaavaa. Niinpä elämme nyt sellaisen epävarmuuden aikaa, mitä ihmiskunta ei ole aiemmin joutunut kohtaamaan. Tämä luonnollisesti on heijastunut myös pörssiin, joka maaliskuun osalta oli erittäin brutaali. Markkinat laskivat nopeammassa tahdissa kuin koskaan aiemmin. Väliin on mahtunut myös voimakkaita rykäisyjä ylöspäin. Tämä on luonnollista epävarmuuden ollessa historiallisen korkealla.

Mutta ei maaliskuussa tullut pelkästään huonoja uutisia. Yksi HCP Quantin salkkuyhtiöistä antoi kuukauden puolivälissä positiivisen tulosvaroituksen. Ja rahasto itse selvisi kuukaudesta noin kymmenen prosenttiyksikköä vertailuindeksiä paremmin, mikä negatiivisen tuoton kohdalla on iso ero. HCP Quant laski maaliskuussa -13.62% ja vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return tippui euroissa -23.58%. Koko alkuvuoden osalta HCP Quant on pärjännyt vajaat kahdeksan prosenttiyksikköä vertailuindeksiä paremmin (-24.70% vs. -32.46%). Yhdysvalloissa isojen yhtiöiden S&P 500 Total Return indeksi tuli maaliskuussa euroissa alas -12.11% ja Euroopan S&P Europe 350 Total Return -14.05%.

Henkilökohtaisesti en usko, että olemme vielä nähneet pohjia. Useat henkilöt ovat talouden äkkipysäytyksen myötä menettäneet työnsä tai elinkeinon. Ja monet tulevat tilanteen pitkittyessä menettämään. Keskuspankit kautta maailman ovat reagoineet tilanteeseen voimakkaasti ja pyrkivät omilla menettelyillään pehmentämään koronan talousvaikutuksia sen minkä kykenevät. Maailman eristyksen aikanaan loppuessa ja taloudellisen aktiviteetin käynnistyttyä uudestaan emme palaa siihen maailmaan, jossa olimme ennen kriisin puhkeamista. Jäljellä on useita työnsä menettäneitä ihmisiä joiden ostovoima ei ole entisellään, sekä valtava joukko muita jotka eivät kuluta kuten aiemmin. Kriisit jättävät jälkensä. Tulee ottamaan vielä pitkän aikaa ennenkuin taloudellinen toimeliaisuus palaa entiselleen. Konkurssin tehneiden yritysten tilalle ei rakenneta hetkessä vastaavan kokoluokan uusia yrityksiä, eikä työtön työllisty välittömästi. Uuden rakentaminen ottaa aikaa. Kriisi tulee kohtelemaan eri yrityksiä eri tavalla ja uskon, että tästä tulevat sijoittajan näkökulmasta ulos voittajana erilaiset yhtiöt kuin olisimme ennen kriisiä ajatelleet. Koronan jälkeisessä maailmassa kuluttajakäyttäytyminen on todennäköisesti erilaista.


Aina ei ole helppoa nobelisteillakaan. Paljon mietittävää antaa David Blitz paperissaan Factor Performance 2010-2019: A Lost Decade? Yleisesti tunnetut faktorit, joita käytetään Fama-Frenchin viiden faktorin mallissa antoivat keskimäärin negatiivisen tuoton vuosina 2010-2019. Kenties yllättäen kyseisten faktoreiden menetetty vuosikymmen ei ole kuitenkaan ainutkertainen, vaan viimeksi vastaava tilanne nähtiin 1990-1999. Jokainen varmaan muistaa mitä siitä seurasi? Vuosina 2000-2009 Fama-French faktorit tuottivat erittäin vahvasti.

Fama-Frenchin käyttämät faktorit mallissa ovat markkinariski, koko, arvo, kannattavuus ja investointi. Monet huonompina pidetyt faktorit, kuten momentum, alhainen riski ja kausiluonteisuus (seasonals) pärjäsivät paremmin.

Fama-French faktorien tuotot. Lähde: David Blitz

Muiden faktorien tuottoja. Lähde: David Blitz

Se, että maailma muuttuu voi olla juurikin se, mitä arvosijoittaja nyt tarvitsee.

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

Terveisin,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

”There are decades where nothing happens;
and there are weeks where decades happen.”
Vladimir Lenin

Ei arvailua

Keskuspankkien mahdollisuudet vaikuttaa taantumaan näyttävät olevan rajallisia, kun maailmantalous lähenee sekä lyhyen että pitkän aikavälin suhdannekierron loppua. “Koska korkokannat on leikattu nollaan tai jopa alle nollan, kaikki mahdollinen työ, jolla kerryttää enimmäisvelkamäärää kaikille – valtioille, yrityksille ja yksityishenkilöille, on jo tehty”, varoittaa Tommi Kemppainen, Helsinki Capital Partners toimitusjohtaja.

Tommi Kaapelitehtaalla Helsingissä.

Tommi Kaapelitehtaalla Helsingissä.

”Vaikka monet markkinaosallistujat ovat erittäin tietoisia lyhyemmän aikavälin suhdannekierrosta, harvat tuntuvat ymmärtävän, että paljon pidempi velkasykli on loppumassa”, Kemppainen arvelee. Monien kehittyneiden maiden korkeat velkamäärät sekä ikääntyvät väestöt muodostavat merkittävän taloudellisen riskin kyseisille maille ja ylipäätään maailmantaloudelle. Kun työntekijät vanhenevat ja jäävät eläkkeelle, ja taloudelliseen kasvuun osallistuu harvempi ihminen, selvää ratkaisua taloudellisen kasvun luomiseksi ja velan pois maksamiseksi ei tunnu olevan. ”Bruttokansantuotteessa ei tapahdu luonnollista kasvua jos työtä tekevien määrä vähenee”, Kemppainen selittää. Näin ollen, velkojen maksukyky heikkenee muuttuvan väestörakenteen ja alentuneen tuottavuuskasvun johdosta.

Vaikein asia sijoittajille on palata maailmantalouden perusteisiin ja ymmärtää, että valtava osa bruttokansantuotteen kasvusta viimeisen vuosikymmenen aikana on keinotekoista siinä mielessä, että kasvu perustuu velkaan.

Kemppaisen mukaan suurilla kehittyneillä mailla ”on edessä sama ilmiö, kuin minkä kanssa Japani on paininut viimeiset kolme vuosikymmentä”. Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeinen ennennäkemätön rahan määrän kasvu edisti sitä, mitä nykyisin pidetään hyvänä talouskasvuna. ”Vaikein asia sijoittajille on palata maailmantalouden perusteisiin ja ymmärtää, että valtava osa bruttokansantuotteen kasvusta viimeisen vuosikymmenen aikana on keinotekoista siinä mielessä, että kasvu perustuu velkaan”.

Vähän kaikkea

Kemppainen hajautti HCP Blackin hallinnassa olevat varat valikoituihin vaihtoehtoisiin kohteisiin, hajauttaen vain pienen osuuden osakesijoituksiin Helsinki Capital Partnersin kahdessa muussa pitkän aikavälin osakerahastossa: HCP Focus ja HCP Quant. Keskustellessaan kaikkein houkuttelevimmista vaihtoehtoisista sijoituksista riski-hyötyprofiilista katsottuna, Kemppainen sanoo, että ”mikään vaihtoehtoinen sijoitus ei ole itsestään selvä, koska jokaisessa on riskinsä”.

Suojatakseen itseään mahdolliselta, ellei jopa väistämättömältä taantumalta, kannattaa ylläpitää erilaisia vaihtoehtoisia sijoituksia. Näin ne eivät joudu samanaikaisesti samaan ongelmaan

Suojatakseen itseään mahdolliselta, ellei jopa välittömältä taantumalta, ”kannattaa ylläpitää erilaisia vaihtoehtoisia sijoituksia, jotka eivät joudu samanaikaisesti samaan ongelmaan”, hän väittää. ”Tämä on avainasia aktiivisessa hajautuksessani”. Vuoden 2019 lopussa, HCP Black oli sijoittanut noin 27 prosenttia hoitamistaan varoistaan trendiä seuraaviin strategioihin, 26 prosenttia vakuutuksiin liittyviin arvopapereihin, 11 prosenttia kiinteistöihin, ja 10 prosenttia fyysisesti taattuun kultaan. Jäljelle jäänyt pääoma sijoitettiin HCP Focus-, HCP Quant-, hopea-, tail-hedge- ja erikoistilannestrategioihin.

”Sen sijaan, että yrittäisimme hankkia mahdollisimman monta vaihtoehtoista sijoitusta, keskitymme analysoimaan jokaisen sijoituskohteen perusteita. Näin voimme valita sijoituksia, jotka ovat mahdollisimman erilaisia keskenään”, Kemppainen selittää. ”Ottaen huomioon nykypäivän riskit ja koko talousjärjestelmän ja yksittäisten kotitalouksien haurauden, sellaisten sijoituskohteiden pitäminen, joilla on positiivista arvoa riippumatta tulevista tapahtumista, on viisas tapa kohdentaa pääomaa”.

Yhteisösijoittajat käyttävät trendiä seuraavia strategioita työkaluna, jolla he keräävät ”kriisisuojaa” myllertävinä aikoina. Tämän vuoksi HCP Black on sijoittanut noin neljänneksen varoistaan tämän kaltaisiin strategioihin. Selittäessään suhteellisen korkeaa painoa trendiä seuraaville strategioille Kemppainen kertoo, että ”talouskriiseissä lähes määritelmän mukaisesti nähdään finanssihintoja liikkumassa pitkiä aikoja samaan suuntaan”. Sijoittajien ei kannata kuitenkaan odottaa trendiä seuraavien strategioiden olevan aina tuottavia ja helppoja sijoituskohteita, Kemppainen varoittaa.

”Kun markkinat alkavat vajoamaan nopeasti, trendiä seuraavat strategiat eivät yleensä anna aluksi hyvää tuottoa. Kun laskeva trendi ajan kuluessa vahvistuu, trendiä seuraavat strategiat tuottavat vahvaa tulosta”, Kemppainen selittää. ”Sama koskee kultaa”, hän lisää. ”Melkein kaikkien valuuttojen ympärillä pyörii paljon kysymysmerkkejä”, Kemppainen esittää ja samalla lisää, että ”on mahdollista, että kulta tuottaa erittäin hyvää tulosta”.

HCP Black -rahaston hajautusyhdistelmä tekee siitä houkuttelevan – ei mikään yksittäinen omaisuuslaji.

Kemppainen kuitenkin korostaa, että ”HCP Black -rahaston hajautusyhdistelmä tekee siitä houkuttelevan eikä mikään nimenomainen omaisuuslaji”. Hän painottaa, että hänen tapansa hajauttaa pääomaa ei muodostu arvailusta. ”Talouden sykliä tai markkinan reaktiota on erittäin vaikea arvata, ja en pysty arvaamaan seuraavia liikkeitä”, Kemppainen myöntää. ”Mutta näen maailmantalouden ongelmien alkuperäisen syyn ja ymmärrän, että talous on haurasta, joten pyrin sijoittamaan HCP Black -rahaston varoja sen mukaisesti”. Helsinki Capital Partnersin toimitusjohtaja sanoo, että ”HCP Blackin nykyinen hajauttamistapa on mielestäni paras tapa sijoittaa, kun taantuman, laman ja pitkän aikavälin velkasyklin loppu aiheuttaa huolta”.

Mitä välttää

Sen sijaan, että etsisi kaikkein houkuttelevimpia vaihtoehtoisia sijoituskohteita, Kemppainen aloittaa toisesta päästä ja pyrkii löytämään ja välttämään kaikkein vähiten houkuttelevia sijoitusmahdollisuuksia. ”Näen vähiten houkuttelevia riski-tuottoprofiileja velkakirjoissa”, Kemppainen huomauttaa. ”Riippumatta käyttämistäni arvostusmenetelmistä, odotan osakemarkkinoille keskimäärin nollavuosituottoa seuraavien 12 vuoden ajalle”. Näin ollen, osakkeiden arvostusten tulee pudota jonkin verran, jotta sijoittajat voivat saada niistä riskipreemiota, joka korvaa heille niihin liittyvän riskin.

”En odota markkinakorkojen alentuvan nykyisestä seuraavan 12 vuoden aikana”, hän lisää. ”Jos näkee korkotason nousulle korkean todennäköisyyden seuraavan 12 vuoden aikana, niin silloin se tietää kiinteäkorkoisten velkakirjojen arvon alenemista”. Näkökulman kääntäminen niin päin, että katsoo mitä tulee välttää auttaa Kemppaista löytämään HCP Blackille, varainhoitoyritykselleen ja sijoittajille, sopivimmat sijoituskohteet. ”Minun on helpompi sanoa, mihin en koske lainkaan.”

HCP Black on sopiva vaihtoehto kaikille sijoittajille, joilla on jo tarpeeksi riskiä muualla ja jotka etsivät sijoitusta, jolla he voivat ylläpitää ostovoimaa myös haastavina aikoina.

Kemppainen seisoo sekä omien että yrityksensä rahojen takana. ”Kaikki yrityksemme rahat ovat tällä hetkellä sijoitettuna HCP Blackiin”, hän sanoo. ”Haluamme, että Helsinki Capital Partnersilla menee hyvin myös huonoina aikoina”.

It is a long and never-ending race

The race

Finance is my passion and I am fortunate to have it as my profession. Even after some 25 years in the industry, investing money still is the most exciting thing I can think of doing as a profession.

In order to succeed in investing, one needs to have an edge. Whatever your edge is, it is always under threat and it only lasts for a moment in time.

This is because any advantage acquired by an edge will attract competition fast. After your edge becomes common knowledge there is no profit to be made anymore and actually neither is there an edge.

The race in the late 1990s

During my career, I have seen my first special skill as a sales trader become worthless as computers and algorithms replaced humans in this function.

I will illustrate the skill I had in this example:

Buy these 32 different stocks in these European markets “over the day, max 1/3 of volume, with  volume-weighted average price target (VWAP), happy to own -6% from yesterday’s close“

Today you can automate this trade command on a computer before the market opens and it will perform the whole procedure.

It was clear already in the mid-’90s that automation will replace humans in many functions. However, there were many years to earn profits with this edge, before new competition crowded this specific race. Now sales traders have lost their jobs to algorithms.

My master’s thesis from the Swedish School of economics from 1996

The race in the new millennium 2000s

The next track where there was room to make profits was securities analysis. Instead of just looking at stocks and bonds, I looked into all investable objects in parallel and compared their risk and return characteristics.

Together with my first HCP crewmate and co-founder  Jarno Lämsä we built two programs named Sijoitusmoottori (Finnish for investment engine) in 2009. We were partly financed by “TEKES” funding from the Ministry of Economic Affairs.

The idea we developed is still at the very core of my investment strategy in the HCP Black fund. For the first eight years, HCP got its bread and butter from this specific style of investing before expanding to parallel races within the field of investing.

The race in the 2010s

There is no slowing down on research and development when one aims to hold an edge.

Our team did some burdensome manual analysis of corporations in the early 2010s that was almost undoable as it was so human resource-intensive. Today the same study can be done by a computer and database. As in the late ’90s sales traders lost their edge to algorithms, now computers and databases have replaced humans in this calculus.

In our HCP Focus fund, we started using one specific database to replace manual analysis in 2015. Using this tool instead of manual analysis has been a key factor in creating alpha ever since. For the last five years, we have gotten our bread, butter and even some cheese from this specific investment analysis.

So what competitive sport is this really?

Finance as a sport might sound unfair as any practitioner can expect their skillsets to be cannibalized sooner or later. But the never-ending race goes on and professionals will continue to look for new tracks to make profits in.

The understanding and knowledge acquired by holding a certain edge in the past are not for nothing though. Only due to my work on artificial intelligence (AI) in the mid 90’s I have developed a mature understanding of what computers can do in finance. This expertise allows me to currently have 26 % of assets invested in trend-following strategies in the HCP Black fund, which is partially based on machine learning.

Also, the expertise that our team acquired by doing a burdensome analysis of corporations manually, made it possible for us to evaluate different databases on their accuracy. We had high-quality benchmarks of the calculus done by ourselves to compare the computer calculus with. This allowed us to make a well-informed decision when choosing the database used in the Focus fund.

We live with the well-known market wisdom “Enjoy as long as it lasts – it never does” and work on research and development constantly. That is the way to constantly have the edge as a team. What all we are working on right now, I will tell you later, and it is that way for a reason.

Just yesterday we published our research on “risk parity” which type of investments we are not currently involved with for a reason.

’Stay-at-home’ -taloudesta turvaa koronapaniikissa

Osakemarkkinoita on kohdannut shokki. Tällä kertaa isku tuli talouselämän ulkopuolelta koronaviruksen muodossa. Maailmantalous on äkkiä pysähtynyt valtioiden sulkiessa rajojaan ja ihmisten eristäytyessä koteihinsa. Alkuvuoden hyvät tuotot ovat sulaneet pörsseissä sellaista tahtia, jota ei ole nähty sitten finanssikriisin.

Äkkijarrutus pörsseissä on ymmärrettävä, sillä maailmantaloutta on tekohengitetty pitkään erilaisin massiivisin elvyttävin toimenpitein. Talouden ottaessa äkkistopin kaikki ainekset syvälle kyykylle ovat olemassa. Usean maan talous tulee vajoamaan taantumaan ja todennäköisyys lamalle on korkea. Mitä pidempään tilanne tulee kestämään, sitä pysyvämpiä lommoja tulee talouteen.

Keskuspankit kautta maailman ovatkin pistäneet aiempaa kookkaammilla piristysruiskuilla kansantalouksien ryytyviä ruhoja. Yhdysvalloissa FED laski korot nollaan ja esitteli 700 miljardin dollarin kokoisen elvytyspaketin. Euroopan keskuspankki puolestaan aloittaa 750 miljardin euron hätärahoituksen. Samalla euroalue siirtyi Lagarden johdolla ”mitä tahansa tarvitaan” (”whatever it takes”) politiikasta ”ei ole rajoja” (”there are no limits”) retoriikkaan. Harmi, ettei mikään näistä toimenpiteistä paranna itse koronaviruspandemiaa vaan ainoastaan lievittää sen sivuoireita taloudessa.

Voimakkaassa markkinalaskussa kaikkia osakkeita myydään. Vasta hieman myöhemmin, kun on ollut aikaa analysoida tilannetta paremmin, erottuvat jyvät akanoista. Koronakin vaikuttaa eri yrityksiin eri tavalla. Lentoyhtiöt ja muut turismiin sekä liikkumiseen liittyvät toimialat ovat olleet luonnollisesti paniikkimyyntien kohteena.

Koronaepidemia ei näytä olevan lyhytkestoinen ongelma, vaan viimeisimmän tiedon mukaan tilanne tulee kestämään vielä useita kuukausia. Pahimmassa tapauksessa viruksen mutatoituessa se voi jäädä kiertämään maapalloa vuosiksi. Ihmisten liikkumisen rajoittuessa ja heidän viettäessä yhä enenevissä määrin aikaa kotona myös palvelut, joita käytetään, muuttuvat.

Mielestäni Jim Cramer keksi tällaiselle taloudelle hyvän termin kutsuessaan sitä ’stay-at-home’ -taloudeksi (vapaa suomennos ’pysytään kotona’ -talous). Cramer nosti Mad Money -ohjelmassa esille 20 yhtiötä, jotka ovat hyviä poimintoja tällaisessa tilanteessa. ’Stay-at-home’ -taloudessa ihmiset välttävät kontaktia muihin ihmisiin sekä käyttävät tuotteita, joista voi nauttia kotoa käsin. ’Stay-at-home’ -taloudessa ihmiset viettävät tavanomaista enemmän aikaa sosiaalisessa mediassa, erilaisissa viihdepalveluissa sekä suosivat tuotteiden tilaamista internetistä kivijalkakaupassa käynnin sijaan.

Cramerin poiminnoista viisi yhtiötä löytyy HCP Focus -rahaston salkusta: Facebook, Amazon, Shopify, Nvidia ja Etsy. Ne muodostavat lähes puolet rahastosta. Näiden lisäksi Focuksesta löytyy myös muita yhtiöitä, joiden palveluille ’stay-at-home’ -taloudessa tulisi olla kysyntää. Grubhub toimittaa ravintolaruokaa suoraan tilaajan kotiovelle ja Baidu palvelee kiinalaisten hakukoneena oletettavasti entiseen tapaan. Niinpä suurin osa HCP Focuksen sijoituksista voidaankin laskea ’stay-at-home’ -yhtiöiksi. Osakekurssien rajusta putoamisesta huolimatta HCP Focus ei ole tullut alas yhtä ikävästi kuin vertailuindeksi tai markkina globaalisti, vaikka rahasto on erittäin keskitetty. ’Stay-at-home’ -taloudesta hyötyvät yhtiöt ovat antaneet rahastolle turvaa pahimman koronapaniikin aikana.

Korona tulee menemään aikanaan ohi ja ihmiskunta tulee tästäkin selviämään. Kuluttajat, jotka ovat olleet tyytyväisiä kotona ollessaan käyttämiinsä palveluihin, todennäköisesti jatkavat niiden parissa. Näistä johtuen HCP Focuksenkin voisi kuvitella nousevan koronakuopasta aiempaa vahvempana.

Pestään käsiä ja pidetään toisistamme huolta!

Pasi Havia
HCP Focus -salkunhoitaja

Voit tilata kaikki HCP:n uutiskirjeet saat tästä. Jos haluat lukea vain HCP Focus -rahaston päivityksiä, voit tilata ne tästä.