2018: ensimmäinen vuosi laskumarkkinaa

Valtaosa maailman osakekursseista putosi vuoden 2018 aikana. Myös HCP Blackin arvo laski 3,36 %, eikä tappiossa ole mitään juhlittavaa.

Vertailun vuoksi voi kuitenkin katsoa esimerkiksi maailmanlaajuisesti pörssejä mittaavaa indeksiä (MSCI ACWI IMI), joka putosi euroissa vajaat 9 %. Tähän nähden Blackin 3,36 % pudotus on verraten pieni. Maailmanlaajuinen pörssilasku ei siis rahastoon juuri tarttunut. Lisäksi rahaston volatiliteetti pysyi viime vuoden ajan reilussa neljässä prosentissa, mikä osoittaa riskinhajautuksen toimineen. Mikäli markkinan lasku olisi yltynyt tätäkin suuremmaksi ja jyrkemmäksi on todennäköistä, että rahaston tuotto olisi kivunnut merkittävästi plussan puolelle. Syy on se, että rahastossa sijoitetaan juuri nyt pääosin muihin omaisuusluokkiin kuin osakkeisiin ja korkoihin.

Kuvaajassa maailman osakemarkkinoiden yhden vuoden tuotto 24.1.2019. Kokonaistuotto laskettuna USD. Lähde: https://www.msci.com/countries-heat-map

Vakuutusstrategian tuotto ei riipu taloussuhdanteista

Viime vuonna HCP Blackin suurin sijoitus 35 % osuudella oli vakuutusstrategiaan, jossa kannetaan suuren luokan luonnonmullistusten riskiä tyypillisesti vuoden mittaisissa sopimuksissa. Vakuutusstrategian tuotto ja kannettu riski eivät riipu taloussuhdanteista, vaan siitä tapahtuuko vuoden aikana suuria luonnonmullistuksia.

Tavanomaisina vuosina näitä vakuutuspreemioita keräten voi aikaansaada noin 4 % vuosituottoa. Niinä vuosina, joina suuria luonnonmullistuksia kuten hurrikaaneja sattuu, vakuutusstrategia tuottaa tappiota. Vuodet 2017 ja 2018 olivat toteutuneiden riskien osalta pahin kahden vuoden jakso. Vuonna 2018 strategian saldoksi jäi −1,3 %.

Arvopaperivalinta tämän omaisuusluokan sisältä onnistui kuitenkin erinomaisesti, sillä osa tarjolla olleista arvopapereista putosi jopa 60 %. Tällaisiin epätyypillisiin omaisuusluokkiin sijoittaessa on perusteltua maksaa arvopaperivalinnasta, jos ei itse aio käyttää paljoa aikaa arvopaperivalintaan: ”Devil is in the detail”. Muun muassa tästä työstä sinä maksat HCP Blackin osuudenhaltijana.

Suojastrategia hyötyy finanssihintojen trendinomaisista liikkeistä

Toiseksi suurin sijoituslohko noin 25 % osuudella oli suojastrategia, jossa pyritään hyötymään yli sadan eri finanssihinnan trendinomaisista liikkeistä. Tavanomaisina vuosina suojastrategia tuottaa hieman voittoa, mutta viime vuonna sijoituslohko teki 2,4 % tappiota.

Jos 26.1.2018 alkanut markkinapudotus vuonna 2019 jatkuu ja kiihtyy, niin tämä sijoituslohko tuottaa todennäköisesti hyvin. Suojastrategia on pääomaluokkana hyvin poikkeuksellinen kahdestakin syystä. Tyypillisenä vuotena se tuottaa keskimäärin hieman voittoa. Sen sijaan pörssiromahduksissa on perusteltua odottaa, että se voi tuottaa merkittävästi voittoa juuri siksi, että finanssikriiseissä on tyypillisesti aina suurta trendinomaista liikettä. Kategorian ideaa avaa esimerkiksi tämä katsaus viimeisen 100 vuoden trendeihin.

Osakesijoitukset tarjoavat korkeimman potentiaalisen tuoton

HCP Black on sijoittanut osakkeisiin hankkimalla osuuksia HCP Quant- ja HCP Focus-rahastoista. Muistutan vielä, että HCP Black rahasto ei maksa näistä sijoituksista kiinteää eikä tuottosidonnaista hallinnointipalkkiota. Osakeallokaatioista HCP Focus tuotti marginaalisen 0,12 % voittoa kun taas HCP Quant 2,5 % tappiota.

Osakkeita on riskeistä huolimatta perusteltua omistaa. Esimerkiksi HCP Focus sisältää yhtiöitä, joiden markkina-arvo voi 20 vuoden päästä olla pikemminkin 100-kertainen kuin 10-kertainen nykyiseen verrattuna. Focus sijoittaa verkostovaikutuksista hyötyviin yrityksiin, kuten vertaislaina-alustoihin. Laina-alustoja on nyt 13 tusinassa, mutta se joka niistä saa ensimmäisenä kriittisen massan käyttäjäkseen, voi kasvaa räjähdysmäisesti.

HCP Quant ei sisällä yhtä räjähdysmäistä nousupotentiaalia. Quant etsii sijoituskohteiksi yhtiöitä, jotka ovat niin alhaisesti arvostettuja, että niihin kohdistuu vuosittain ulosostoja pörssistä pörssikurssia korkeampaan hintaan. Koko tämä Quantin deep value –teema on markkinalla ollut pian vuosikymmenen hyvin epäsuosittu, jonka myötä se ei ole tuottanut.

Jos länsimaiden edessä on kuitenkin Japanin kaltainen kohtalo, jossa väestön vanhenemisen vuoksi työvoiman suhteellinen määrä pienenee ja uupuvaa talouskasvua elvytetään velan määrää lisäten, Quantin sijoituskohdeteiden kaltaiset yhtiöt ovat todennäköisimpiä nousijoita osakkeiden joukosta.

Kiinteistösijoitukset turvaavat rahan ostovoimaa

Sijoitukset maailmanlaajuisesti kiinteistöihin sekä Japanin kiinteistömarkkinoihin tuottivat rahastolle −0,6 % ja +0,2 %. Kiinteistöt pääomaluokkana ovat tärkeässä roolissa rahan ostovoiman säilyttämisessä juuri nykyisessä taloustilanteessa. Lyhyt alle kymmenenvuotinen taloussuhdanne näyttää jo hiipumisen merkkejä. Myös pidempi 80-vuotinen velan määrän kasvattamisen sykli vaikuttaa tulleen päätökseensä. Keskuspankkien taseiden kasvattaminen taittuu tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana taseiden pienentämiseen.

Taloushistoria on täynnä tapahtumaketjuja, joissa aggressiivinen rahan määrän lisääminen on heikentänyt uskoa rahan mahdollisuuteen säilyttää ostovoimaa. Silloin ostovoiman säilyttäminen on vaatinut sijoituksia reaaliomaisuuteen kuten kiinteistöihin.

Voit lukea lisää maa- ja teemakohtaisesta kiinteistösijoittamisesta kirjoituksessani Asunto Suomessa – asuntosijoitus muualla.

Arvopaperivalinta on tässäkin sijoituslohkossa avainasemassa. Nähdäkseni paras taktiikka on ostaa jo romahtaneita kiinteistömarkkinoita (vrt. Suomi 1992), jotta odotettavissa oleva tuotto on mahdollisimman suuri suhteessa riskiin. Myös kiinteistömarkkinoilla pätee sanonta: ”devil is in the detail”.

Kulta, henkivakuutukset ja valuutat

Sijoitukset kultaan ja henkivakuutusten jälkimarkkinaan tuottivat rahastolle 0,2 % sekä 0,7 %. Valuutta-allokaatioista dollari, Japanin jeni sekä Sveitsin frangi vahvistuivat. Nämä valuutat ovat niitä klassisia valuuttoja, jotka ovat toimineet turvasatamina, kun maailma on ollut myllerryksessä. Samoin on toiminut myös kulta – aivan erityisesti silloin, kun haaste on liittynyt liian suuren velan määrään.

Henkivakuutusten jälkimarkkinat ovat suhdanteista riippumattomia, ja niihin tehtyjen sijoitusten ei tulisi kärsiä, vaikka taloustilanne olisi huono. Tämä on myös yksi tapa huolehtia riskeistä vuonna 2019.

Mainittakoon vielä, että vuoden 2018 tuottoa vähensi prosentin verran ostettu suoja (tail hedge). Normaaliolosuhteissa hajautettujen sijoitusten tulisi riittää huolehtimaan rahaston riskienhallinnasta. Nyt kun 80-vuotinen velkasykli näyttää tulleen päätökseen ja riski romahdukseen on poikkeuksellisen suuri, on nähdäkseni perusteltua maksaa pois äärimmäistä riskiä. Tämä on hoidettu ostamalla määräajaksi oikeuksia myydä arvopapereita ennalta määrättyyn hintaan, jolloin arvopaperien hintojen laskiessa oikeuksien arvo kasvaa. Karkeasti voi sanoa tämän tuovan 10 prosenttia tuottoa rahastolle tyypillisessä pörssiromahduksessa. Tuotto olisi tätäkin suurempi, mikäli markkinapudotus olisi suurempi ja jyrkempi. Hävitä ei kuitenkaan voi kuin tuon yhden prosentin.

HCP Black suojaa markkinaheilahteluilta

HCP Black -rahasto toimii monelle asiakkaalle riskinhajautusvälineenä – sijoituksena, jonka arvo perustuu pääosin muulle kuin osakkeiden ja velkakirjojen hinnoille. Myös HCP-yhtiön oma sijoitettavissa oleva taantumapuskuri, joka tätä kirjoittaessa on reilut miljoonaa euroa, on sijoitettuna juuri HCP Black -rahastoon.

Maailmanmarkkinoiden arvostustasoista ja maailman historiallisen korkeasta ylivelkaantumisen tasosta ei tässä päivityksessä ole uutta kerrottavaa. Voit lukea taustaa ja perspektiiviä näistä teemoista esimerkiksi kirjoituksestani Paljonko on paljon velkaa?.

Eteenpäin katsoen Blackin strategia on paras tietämäni tapa sijoittaa juuri nyt, kun taantuma ja lama sekä pitkän velkasyklin päättyminen huolettaa. Siihen tarkoitukseen käytämme rahastoa myös itse.

Vuoden 2018 aikana maailman ylivelkaantumisen purkautuminen käynnistyi, mikä ilmeni erilaisten sijoituskohteiden arvonlaskuna. Kehityksen voi odottaa jatkuvan myös vuoden 2019 aikana. Maailman keskuspankit todennäköisesti seuraavat Amerikan mallia ja pienentävät taseitaan – aivan kuin ne suurensivat taseitaan Amerikan mallin mukaan, kun määrällinen elvytys aloitettiin maailman ajauduttua edellisen kerran finanssikriisiin.

Markkina on tätä kirjoittaessa laskenut jo vuoden ajan. Lisäksi heilunta markkinalla on kasvanut. Parhaan käsitykseni mukaan reaalimaailman tapahtumien kulku muistuttaa hyvin paljon maailman aikaisempia velkavetoisia kriisejä.

Jos kaksi vuotta sitten olisi arvannut, miten pörssi voi, kun Amerikka on toteuttanut määrällistä kiristämistä jo vuoden ajan, ja ensimmäistä kertaa maailman taloushistoriassa kaikkien keskuspankkien taseet yhteenlaskettuna pienenevät, niin olisin uskonut pörssin laskeneen jo 50 % muutamien prosenttien sijaan. Yllättävää on siis se, kuinka hitaasti ja haluttomasti markkinat nyt hinnoittelevat käsillä olevia tai tulevia tapahtumia.

Kuten siis vuoden 2018 alkaessa jo totesin, käsillä oli tämän ”uuden määrällisen elvytyksen ajan lopun alku”.

Vuoden 2019 osalta voi todeta tämän määrällisen kiristämisen jatkuvan.

Tämän määrällisen kiristämisen (quantitative tightening) vaikutus on mielestäni ensisijaisen tärkeä ymmärtää.

Siltä osin, kun sijoituksesi on ensisijaisesti ostovoiman säilyttämistä varten, on HCP Black parhaan ymmärrykseni mukaan asemoitunut juuri oikein. Voit seurata havaintojani markkinoilta aina Twitter-tilin @hcpgroup kautta.

 

HCP Quant 12/2018 -3.82% | Vuosi 2018 | Rahaston tunnusluvut ja allokaatio

Joulukuussa markkinat tulivat voimakkaasti alaspäin. Laskuvesi saapui viimein myös Yhdysvaltoihin, joka on ollut yllättävän vahva muihin maihin ja maanosiin nähden. HCP Quant rahasto pärjäsi kuukauden aikana selvästi vertailuindeksiään paremmin johtuen alhaisemmasta painotuksesta Yhdysvaltoihin. Rahaston tuotto oli -3.82%. Vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return, joka sisältää myös osingot bruttomääräisenä, tippui euroissa -9.09%. Yhdysvaltojen S&P 500 Total Return indeksi putosi euroissa vielä tätäkin kovemmin -10.12%. Juuri korkean Yhdysvaltojen painon takia vertailuindeksi oli joulukuussa ongelmissa. Euroopassa S&P 350 Total Return niiasi -5.54%:n edestä.

HCP Quant rahaston ja vertailuindeksin tuotto vuonna 2018.

HCP Quant rahaston ja vertailuindeksin tuotto vuonna 2018.

Vuonna 2017 HCP Quant tuotti vertailuindeksiä paremmin. 2018 rahasto oli vertailuindeksiä edellä elokuun ensimmäiseen päivään asti. Tämän jälkeen tuotto jäi selvästi jälkeen. Vuosi oli vaikea kaikkialla. Esimerkiksi Euroopassa Saksan DAX indeksi laski -18.26% edestä. Rahaston vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return laski vuoden aikana euroissa -10.30%. HCP Quantin tuotoksi jäi -20.21%. Isokokoisia yhtiöitä seuraava S&P Europe 350 Total Return laski -9.90%. Yhdysvaltojen isojen yhtiöiden S&P 500 Total Return indeksi jäi lopulta nippa nappa euroissa plussalle. Sen tuotto oli +0.37%. Mikäli indeksi ei sisältäisi osinkoja bruttomääräisesti olisi sekin ollut miinuksella.

Mikä oli syynä rahaston alituottoon? Kolme suurinta syytä olivat:

 1. Arvosijoittamisen toimimattomuus
 2. Pienyhtiöiden alituotto
 3. Kiina, suurin maapaino rahastossa

Päättynyt vuosi oli yhä isokokoisten kasvuyhtiöiden juhlaa. Arvosijoittaminen on ollut poissa muodista jo historiallisen pitkään. HCP Quant sijoittaa pieniin ja keskikokoisiin yhtiöihin, jotka voidaan luokitella ns. deep-value yrityksiksi. Ne ovat usealla arvostusmittarilla katsottuna selvästi markkinoita halvempia. Tarkemmat rahaston tunnusluvut löydät alempaa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa S&P 500 indeksi, joka sisältää noin 500 suurinta yhtiötä, tuotti paremmin kuin Russell 2000 indeksi. Russell 2000 indeksi sisältää noin 1000 suurimman yhtiön jälkeen tulevat noin 2000 pienempää yhtiötä eli markkinan pienet ja keskisuuret yhtiöt. Vuoden lopussa Russell 2000 indeksiin kuuluvan yhtiön koko oli keskimäärin 0.9 miljardia euroa ja S&P 500 indeksiin kuuluvan yli 14 miljardia euroa. HCP Quant rahastoon kuuluvan yhtiön koko oli vuoden vaihteessa keskimäärin 1.7 miljardia euroa.

Russell 2000 Total Return (valkoinen) ja S&P 500 Total Return (vihreä) indeksien tuotto euroissa vuonna 2018. Lähde: Bloomberg

Russell 2000 Total Return (valkoinen) ja S&P 500 Total Return (vihreä) indeksien tuotto euroissa vuonna 2018. Lähde: Bloomberg

Russell 2000 indeksistä löytyy arvo-osakkeita painottava Russell 2000 Value Total Return ja kasvuosakkeita painottava Russell 2000 Growth Total Return indeksit. Vertaamalla näitä indeksejä keskenään on helppo havaita ero arvo-osakkeiden ja kasvuosakkeiden välillä myös pienien ja keskisuurien yhtiöiden kohdalla Yhdysvalloissa. Siinä missä isoja yhtiöitä seuraava S&P 500 Total Return tuotti vuonna 2018 +0.37% oli Russell 2000 Value Total Return indeksin tuotto euroissa -8.53%. Mainittakoon vielä että kasvuosakkeita indeksissä painottava S&P 500 Growth Total Return indeksi tuotti euroissa +4.97%. Tuottoero pienten ja keskisuurten arvoyhtiöiden ja suurten kasvuyhtiöiden tuotossa oli 13.5 prosenttiyksikköä!

S&P 500 Growth Total Return (valkoinen), Russell 2000 Growth Total Return (oranssi) ja Russell 2000 Value Total Return (vihreä) indeksien tuotot euroissa vuonna 2018. Lähde: Bloomberg

S&P 500 Growth Total Return (valkoinen), Russell 2000 Growth Total Return (oranssi) ja Russell 2000 Value Total Return (vihreä) indeksien tuotot euroissa vuonna 2018. Lähde: Bloomberg

Pienet ja keskisuuret arvoyhtiöt jäivät siis kehityksestä jälkeen Yhdysvalloissa, eikä tilanne ollut vuoden aikana valoisampi muuallakaan maailmassa. Kiinalaiset osakkeet ovat olleet suurimmalla painolla HCP Quant rahastossa jo pidemmän aikaa. Erityisen hankala tilanne oli juuri Kiinassa.

Kiinalaisten osakeindeksien (hintaindeksi) tuottoja vuonna 2018 euroissa.

Kiinalaisten osakeindeksien (hintaindeksi) tuottoja vuonna 2018 euroissa.

Kiinan CSI 300 indeksi laski vuonna 2018 euroissa -25.76%. CSI 300 indeksi sisältää 300 suurinta yhtiötä Shanghain ja Shenzhenin pörssistä. Se mittaa samalla tavalla kuin S&P 500 indeksi isokokoisten yhtiöiden kehitystä. CSI 300 indeksiin kuuluvan yhtiön koko oli keskimäärin yli 12 miljardia euroa vuoden vaihteessa. Huomionarvoista on myös se, että indeksissä rahoitussektorin paino on merkittävä. Vuoden vaihteessa 35% indeksistä oli rahoitussektorilta. Shanghai Stock Exchange Composite indeksissä rahoitussektorin paino on 32%, joten sen tuotto seuraa tiiviisti CSI 300 indeksiä. HCP Quantin strategiassa on rahoitussektori rajattu ulos.

Shenzhen Stock Exchange Composite indeksin rakenne on erilainen. Indeksi koostui vuoden vaihteessa 2164 yhtiöstä ja rahoitussektorin paino oli 5%. Tasapainoisempi allokaatio eri sektoreiden kesken kertoo karusti siitä kuinka laajasti osakkeet tulivat maassa alaspäin. Indeksin tuotto oli euroissa vuodessa -33.65%. Shenzhen Stock Exchange Small and Medium Enterprises indeksi tuli puolestaan alas vuodessa -38.12% edestä euroissa. Keskimääräisen yhtiön koko Small and Medium Enterprises indeksissä oli 3.7 miljardia euroa. Alla lisää näiden indeksien toimialakoostumuksista sekä arvostustasoista.

Alla on koostettuna suurimmat HCP Quantin yhtiöiden kotimaat vuoden aikana. Keskimäärin Kiinan paino HCP Quantissa on ollut 29 prosenttia, vaihdellen 22 prosentista 38 prosenttiin. Australian paino on ollut keskimäärin 13%, Kanadan 12% ja Yhdysvaltojen 12%. Vertailun vuoksi MSCI ACWI SMID indeksissä Yhdysvaltojen paino on 49%.

HCP Quant rahaston suurimmat maa-allokaatiot vuonna 2018.

HCP Quant rahaston suurimmat maa-allokaatiot vuonna 2018.

Vuosi oli rahastolle siten ymmärrettävästi haasteellinen. Markkinat laskivat laajasti, mutta erityisesti arvoyhtiöt ja kooltaan pienemmät yhtiöt pärjäsivät sitäkin heikommin. Mennyttä vuotta ovat leimanneet mielestäni aivan muut asiat kuin yhtiöiden fundamentit. Erityisesti Kiinan suhteen kursseja ovat heiluttaneet Trumpin puheet, toimet sekä twiitit. Maata on nuijittu alaspäin reilulla kädellä mm. asetetuilla tulleilla Yhdysvaltoja kohtaan. Kiina pelaa omaa peliään ja viime aikoina onkin kantautunut yhä kiihtyvämpään tahtiin puheita siitä, että se voisi aloittaa elvytyksen. En osaa arvioida miten kaikki lopulta kääntyy, mutta mikäli Kiina päättää turvautua uuteen elvytykseen tai tekee muita tukevia toimenpiteitä voi se puskea paikalliset osakkeet yllättävänkin kovaan ja nopeaan ”helpotusralliin”. Nyt hinnoiteltuna tuntuisi olevan enemmän ilmassa leijuvat uhkakuvat.

Siinä missä Kiinan yllä leijuu suuria tummia pilviä on Yhdysvalloissa paistateltu auringossa kenties liiankin pitkään. Zombie yhtiöiden lukumäärä on kasvanut melkoiseksi alhaisessa korkoympäristössä. 25-30% Russell 3000 indeksin yhtiöistä tekee tappiota. Kasvuyhtiöiden perustellut hinnoittelut vaatisivat nykytasolla sellaisia tuoton kasvuja joita ei ole nähty miesmuistiin. Ei siis ihme että esimerkiksi James Montier suhtautuu Yhdysvaltojen tulevaan kehitykseen pessimistisesti uusimmassa kirjoituksessaan. He pyrkivät pitämään asiakkaiden painot Yhdysvaltojen markkinoilla mahdollisimman lähellä nollaa.

HCP Quantin sijoitusten tunnusluvut, painot rahastossa, markkina-arvot ja kotimaa. Tilanne 31.12.2018. Lähde: Bloomberg

HCP Quantin sijoitusten tunnusluvut, painot rahastossa, markkina-arvot ja kotimaa. Tilanne 31.12.2018. Lähde: Bloomberg

HCP Quantin sijoitusten jakauma maittain. Tilanne 31.12.2018. Lähde: Bloomberg

HCP Quantin sijoitusten jakauma maittain. Tilanne 31.12.2018. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten osinkotuotto kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten osinkotuotto kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten P/E tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten P/E tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten P/CF tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten P/CF tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten P/B tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten P/B tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

 

HCP Quant rahaston sijoitusten P/S tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten P/S tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten ROE (%) tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten ROE (%) tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten EV/EBITDA tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten EV/EBITDA tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

Yllä on HCP Quant rahaston tunnusluvut ja maa-allokaatio vuoden viimeiseltä päivältä sekä tunnuslukujen kehitys rahastossa kvartaaleittain pidemmältä aikaväliltä. Loppuvuonna koetut rajut ravistelut olen toivottanut tervetulleeksi, sillä monesti tällaiset voimakkaat laskut ovat jatkuessaan aiheuttaneet muutoksia sijoitusilmapiiriin. Edelliset vuodet sijoittajia ovat hemmotelleet sellaiset tyylit, jotka eivät ole pitkällä aikavälillä olleet tuottavimpia. Samasta syystä HCP Quant jatkaa hyödyntäen sijoitustoiminnassa tutkitusti historiassa toimineita anomalioita systemaattisesti.

Tulevaisuutta en osaa ennustaa, mutta luotan että sijoitusvuodesta on tulossa hyvin mielenkiintoinen. Menestystä vuoteen 2019!

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

Terveisin,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

”A ship is safe in harbor, but that’s not what ships are for.”
– John A. Shedd

Investor Return as a Numeric Indicator for Customers

In the times, when portfolio managers are highly criticized for chronically losing their benchmark indexes and European Union is reforming its policies on financial companies’ transparency, the asset management companies should strengthen the relationships with stakeholder groups. Customers are one of the most important stakeholder groups for financial companies and their knowledge about investing is growing. As it grows, they realize that the most important matter for them to know is how much money they will earn from the funds. This is why it is important for financial companies to offer customers more alternatives for estimating the risks and returns from the funds.

Fund Return is a standardized way for asset management companies to show the performance of the funds. It is a geometrical figure, which shows the performance of one currency unit during a measured era. Generally, the figure includes a benchmark index to which the fund return is compared. Below is an example of a Fund Return indicator with its Benchmark Index.

HCP Focus – Historical Performance of the Fund Compared to its Benchmark Index.

 

The purpose of the thesis is to find out whether Finnish asset management companies use Investor Return as an indicator to measure customers’ income in euros. My own assumption was that asset management companies do not use the indicator in any way. In the thesis, I interviewed staff from several asset management companies. All in all five companies agreed to give an interview. Two CEOs, two portfolio managers and one manager of development and growth took part in the research.

The outcome of the interviews was that all the participants were familiar with the idea of Investor Return. One CEO uses the indicator to show the performance of funds customer-specifically. Also, one of the portfolio managers told that in a company he worked before they used the indicator as a part of “superior portfolio report” shown customer-specifically.

None of the companies the interviewees represented were using Investor Return in ads and brochures of their funds. One of the interviewees noted that the indicator would be too complicated for customers to understand. He thought that customers need to know all the useful information on the funds but in a clear and understandable way. Another interviewee said, that he would recommend the indicator only for professional customers who understand the idea and terminology of the matter. Also, one interviewee raised a broader problem of the indicator. He thought, that since the portfolio managers are often compared to benchmark indexes, Investor Return wouldn’t be comparable to any indexes and this why it wouldn’t be a useful tool to compare portfolio managers’ performance.

The most important point of the theories in the thesis is the debate between two different ways of measuring the performance of the funds. Investor Return is a good tool to tell the customer how the average investor performed during an era. However, it’s not the best tool to measure the performance of portfolio managers. Portfolio manager can’t control the asset flow in and out of the fund. This why Fund Return shows the performance of the manager better compared to Investor Return.

Customers’ returns from the funds lag the fund returns globally, which is shown in Morningstar’s Mind the Gap (2017) research. Fund Return indicator is not affected by investors’ timing ability. Then again, Investor Return indicator is. Below is a figure, where one can see the reason for investors losing money also in a well-performing fund. The Fund Return only shows how one currency unit has performed during an era. It doesn’t show how investors in the fund have performed during the same era. This is how Investor Return would show different data in a well-performing fund, in which investors make net losses.

Investor Return

Investors’ net losses in a well-performing fund.

The figure leads to the main points of the conclusions. In my opinion, one of the most important tasks for an asset manager is to counsel the customer in investment decisions. The manager should consider the risks of the investment with the customer for example in a sales negotiation. Investor Return would be a good figure to show the customer to point out the importance of a customer’s timing in the fund. The indicator would be useful when the risks of the funds are discussed. Also, it would give the customer a chance for broad observation of the fund’s performance if the Fund Return is shown to the customers with the Investor Return. The combination of the two indicators would show the performance in a diversified way. A Customer would be able to make more considered investment decisions after seeing, how other customers have performed in the fund.

In addition to the matter that Investor Return would calm customers’ desires to buy and sell when the markets are changing, the indicator shows the reality in the historical performance of funds. Theories of the thesis brought up a question of merging funds. Funds are being merged sometimes as a result for asset management companies needs to arrange and organize the funds. The criticism of the funds’ merging showed that sometimes the companies are willing to hide the past performance of the funds. By showing only the Fund Return indicator this kind of procedure would be possible. If the Investor Return indicator would be shown with a merged fund, it would show the true returns behind the new merged product.

Investor Return is an indicator which shows the average investor’s income in euros. If it were shown for the customer fund-specifically with the Fund Return indicator, it would give a comprehensive picture of the fund’s performance. With the help of an asset manager, the indicator would be easily understood, and it would give precious information to the customer. Also, the indicator could lead to longer-lasting customer relationships for the asset management companies.

My suggestion for Helsinki Capital Partners is that they should use the Investor Return indicator fund-specifically in funds’ ads and brochures. It would also be good to show the indicator fund-specifically in annual reports.

About the Author

”I did my internship at Helsinki Capital Partners in summer 2018. It was an extremely interesting and educating experience. My interest in the financial sector was greatly increased during the summer and I decided to write my thesis for the company. I’m studying my fourth year of International Business in Vaasa University of Applied Sciences. Due to the extended scale of the program, it was relieving to notice my passion for finance.

As I was asking the subject for my thesis from HCP’s CEO, Tommi Kemppainen, he responded before I could even finish my sentence. The title came to be Investor Return as a Numeric Indicator for Stakeholder Group Customers. Tommi noted that a responsible company must take care of its stakeholder groups and especially its customers. The main purpose of the funds is to create good returns on a rational risk for customers, and therefore, Investor Return is one of the most interesting numerical indicators.”

— Ristomatti Jönkkäri

Comments from the CEO

”We are grateful for the analysis by Risto-Matti. For us, it is important to follow that our three funds create monetary value for our clients. As of 31.12.2017, the investor return is now a total of 18.9 mln euros. We have yet not published this data more frequent nor on fund level as we think the consept is still novell for many and there is a risk of misunderstanding. We are looking to build on this first step which is publishing the aggregate number of euros created to clients since inception.”

– Tommi Kemppainen, CEO

HCP Quant 11/2018 -4.91% | Markkinoilla sumua

HCP Quant tuotti marraskuussa -4.91%. Vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return kulki toiseen suuntaan suuren USA painon edesauttamana ja tuotti euroissa +1.19%. Yhdysvaltojen S&P 500 Total Return indeksi nousi euroissa +1.96%. S&P Europe 350 Total Return indeksi painui puolestaan -0.74%.

Elämme nyt aikaa jossa osakekursseja ei heiluta niinkään yhtiöiden fundamentit vaan ulkoiset muut tekijät. Yksittäinen tviitti voi saada aikaan usean prosenttiyksikön pudotuksen markkinoilla ja vielä eri mantereilla. Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen nokittelu on aikaansaanut sen että tulevaisuuden liiketoimintaympäristöä on vaikea arvioida kunnes asiaan saadaan jonkinlainen ratkaisu. Markkinat eivät pidä epävarmuudesta ja kaikki muutokset tilassa heijastuvat nyt herkästi ja voimakkaasti laajasti kursseihin.

Tilanteeseen mielestäni hyvin sopiva analogia on autolla ajo. Kun aurinko paistaa ja näkyvyys on hyvä uskaltaa ajaa kovempaa. Auringonpaisteen vaihtuessa yön pimeyteen ja samalla rankan hernerokkasumun verhotessa tien ympäristöineen näkyvyys laskee. Kun tuulilasista näkee eteenpäin vain muutaman metrin tiputtaa kuljettaja auton nopeutta välittömästi. Olemme nyt samassa tilanteessa sijoitusmaailmassa. Näkyvyys on laskenut, sillä ennustettavuus on heikko. Muutokset sumussa vaikuttavat samantien kuljettajan ajonopeuteen. Siinä missä auton sujahdus tiheämpään sumuun aiheuttaa jarrutuksen, sen hälvenemisen yhteydessä hakeutuu jalka saman tien takaisin kaasulle.

On jälleen hyvä muistuttaa markkinoiden ajoittamisen vaikeudesta. Erityisesti osakemarkkinoilla tiputukset ovat luonteeltaan nopeita, mikä tekee niihin reagoimisesta hankalaa. Nousut ovat puolestaan hitaita ja pitkäkestoisia. Tutkimusten mukaan suurin osa sijoittajista, jotka pyrkivät markkinoita ajoittamaan eivät siinä onnistu. Syy on siinä, että myynti tulee tehdyksi jo markkinoiden pudottua ja osto markkinoiden jo noustua. Kalliilla osto ja halvalla myynti ei ole hyvä strategia. Yleensä kaikkein paras ratkaisu on ns. istua käsien päällä. Maltti on valttia!

Vuoden viimeinen rahastomerkintä on käsillä. HCP:n rahastot ovat hyvä vaihtoehto uudeksi kodiksi vaikkapa veronpalautukselle. Merkinnän voit tehdä sähköisesti klikkaamalla allaolevaa nappia. Muistathan että merkintäsumman tulee näkyä tilillä viimeistään maanantaina 31. päivä joulukuuta kello 16 mennessä, joten tilisiirto on hyvä tehdä päivää tai kahta ennen.

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

Joulun odotusta toivottaen,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

“The desire to perform all the time is usually a barrier to performing over time.”
– Robert Olstein

How do you plan to avoid losses in a recession?

Making an economic forecast is difficult. How long until we face the next recession, no one knows. One thing is certain, though. Companies, governments, and consumers have more debt than ever before. To make sure everyone has a maximum amount of debt, we already once had interest rates down at zero.

On the video above, the HCP Black Portfolio Manager Tommi Kemppainen discusses why it is important to be defensive in the current market situation. The video is subtitled in English.

Book a Virtual Meeting Make a Subscription

The GDP Growth is Based on Debt

In normal economic conditions, the GDP grows if the working population grows or the productivity increases. In Western countries, however, the population is aging and the dependency ratio weakens fast. The productivity, on the other hand, is something that is hard to increase rapidly.

The GDP growth that we have experienced during the last decades is largely based on debt. Consumers, companies, and governments have been borrowing money and we have achieved GDP growth with credit spending.

Why Should One Worry About a Recession Now?

Many may think that there was a lot of debt already back in 2007. As the stock exchanges around the world survived the crash that began in 2007, why wouldn’t we be able to turn on the plus side now, in 2018? Has something changed? A high amount of debt and higher-than-average stock valuations continue to be true in the world economy in 2018.

The difference compared to 2007 is that we now lack the possibility to cut interest rates in order to revive the economy. That remedy was used up by the Fed and the European Central Bank already in the 2007–2009 stock market crash when they dropped interest rates to zero.

A Historical Reminder

”Sooner or later a crash is coming and it may be terrific” – Roger Babson

An American entrepreneur Roger Babson (1875–1967)  foresaw the Great Depression that started on Wall Street in 1929. Babson was first two years and then one year too early. Then he was right on time. Being defensive two years before Black Friday, Babson missed a 100% rise, but after the market had fallen back to the levels of two years before, it still fell another 75%. Babson also missed this fall.

Very often, there is news about how dangerous it is if you miss the top ten days in the market. But a lesser-known fact is that, if you manage to stay out of the market the worst ten days in this period, you might come out as a winner from a recession.

Invest Defensively with HCP Black

The multi-strategy, multi-style fund HCP Black aims for the best risk-adjusted return through active diversification. HCP Black fund is already positioned defensively. Even so defensively that if the market now fell dramatically, it’s likely that the value of HCP Black would rise.

The majority of the portfolio is made up of investments that should be as different from each other as possible. That is why no single shock should affect all investments at the same time. Therefore, gaining returns should be possible also during a recession.

HCP Black Allocation

HCP Black Allocation

Book a Virtual Meeting Make a Subscription

This text is edited by Miika Koskela based on Tommi Kemppainen’s collected articles from 2015–2018. Read all the articles on HCP Black Blog.

An asset manager with a mission to redefine the financial sector

What makes a good asset manager? Obviously, an asset manager has to generate added value to the customer. What if we said it’s not enough? A great asset manager generates added value to all its stakeholders.

At Helsinki Capital Partners (HCP), we combine top-notch investing skills, transparent pricing, and respect for clients with work on improving the well-being of society. Investing in our funds is impact investing.

Book a Virtual Meeting Make a Subscription

First Asset Manager with a B Corp Certificate in the Nordics

The idea behind the foundation of Helsinki Capital Partners (HCP) in 2007 was clear: a desire to be an open and honest asset manager. From the beginning, we have been committed to complete transparency in our operations. It is a self-evident fact for us that customers are told how much they pay both directly and indirectly to the company for our service.

In the year 2017, Helsinki Capital Partners’ persistent work was acknowledged with a considerable international recognition. HCP was awarded B Corporation Certification, which is one of the most demanding sustainability certifications in the world.

”The B Corp Certification offers us concrete tools to systematically assess our sustainability performance and make our performance public. The certification separates the authentic mission-based companies from the green and whitewashing masses,” summarizes Tommi Kemppainen, the CEO of Helsinki Capital Partners.

Tommi Kemppainen at the B Corp Summer Summit in Cascais in May 2017.

B Corporation network has provided us with plenty of chances to get to know like-minded companies and individuals. Inspired by the B Corp Summit in Cascais, HCP organized Best for the World Summit in Finland to bring together people and companies, who want to use business as a force for good.

Making a Difference in the Financial Industry

The financial sector is known for issues such as encouraging short-term thinking, irresponsible processes, and hierarchical management structures. In addition, products and services are often very complex and carry hidden costs. For this reason, it is often challenging for the customer to understand their own investment needs and the features of the available investment products, especially their pricing.

HCP is a forerunner in bringing responsibility to the financial sector. Our ambition is to take part in building a more trustworthy, transparent, and ethically sound financial industry. All our operations are guided by our value proposition: Asset management to be proud of.™ We always focus on the best interest of our customers, which is also why we have eliminated all incentives, such as staff bonuses and hidden fees, from our operations. We want to take part in building a healthier and better financial sector and a better society in general. This is not an easy task in an industry that has been caught for countless misconducts, but we are taking on the challenge.

More Culture for the Society

As a company, we are a part of society in many ways. We do not limit our role in society to only providing financial services and paying taxes. In other words, we take the freedom to make our interaction with other members of society into something that creates as much value as possible. In order to keep our minds fresh, we strive to be an active member of society, working alongside as many other entrepreneurs and professionals as possible, on projects that are in line with our values.

Last year, we mainly took part in music events, supported artists, and promoted athletes. What characterizes all these projects is the collaborative aspect: making something great together. We do not simply donate money, but we participate in all projects from the beginning to the end by offering our resources, network, and expertise. The indirect and direct spending causes money to circulate in society in many more ways than is the case with sponsoring or donating. In 2017, we used approximately 61,000 euros on cultural collaboration, and 16,000 euros on microfinancing entrepreneurs.

The #HCPSPIRIT label serves as a tool for sharing, branding, and communicating cultural projects that we are involved in. The hashtag was created as a label to represent all the work that we do that is not directly linked to asset management. The #HCPSPIRIT label is used on different social media channels and printed media during events, and it’s becoming increasingly recognized. We encourage our stakeholders to share both good and bad experiences publicly using this hashtag on social media. This way we receive real-time feedback from our stakeholders.

”HCP has not yet innovated an investment vehicle that invests into culture and music but HCP has been using about 10% of its revenue in Cultural Productions such as music events. This way investors can benefit not only from the investments into HCP’s products but also make a positive impact by supporting cultural productions in Helsinki and abroad,” says Elias Koski from HCP Artists.

Care to know more? Book a virtual meeting with one of our experts or drop by at our office in the Cable Factory at any time.

Book a Virtual Meeting Make a Subscription

Investing in a few superstar companies provides the highest returns

HCP Focus fund is among the top 15 best-performing globally investing equity funds. It has reached a stupendous 152% 5-year performance with a very highly concentrated portfolio.¹ Now the Fund Manager Ernst Grönblom discloses all the stocks in the fund and reveals his next picks.

Currently, HCP Focus holds only 12 positions. Eleven of those are technology giants such as PayPal and Facebook, that have become dominant players in their sector. The Fund Manager Ernst Grönblom has successfully proven that most of the shareholder value comes just from a handful of stocks.

”The market systematically underestimates and misunderstands the power of the winner-take-all phenomenon,” Grönblom says.

Book a Virtual Meeting Make a Subscription

Grönblom seeks for companies that have a long-term potential to displace their competitors. Target companies benefit from megatrends such as globalization and network effects.

”A good example of network effects is the online marketplace Mercadolibre, which I have had in the portfolio since the beginning. In its own sector, the company has become the largest and most profitable company in Latin America, largely because of network effects. As a long-term investment, it has also been one of the best-performing stocks in the world, with an average annual growth rate of over 30% for more than ten years. Now Alibaba grows and conquers the Chinese online market in the very same way,” says Grönblom.

HCP Focus fund currently holds only 12 stocks. Most of them have posted significant gains in the past 2 years.

HCP Focus fund currently holds only 12 stocks. Most of them have posted significant gains in the past 2 years.

Focus’ investment strategy is extremely concentrated and the investment horizon is long. Grönblom only buys companies that he expects to hold in the portfolio for more than 10 years. Grönblom tries to identify superstar companies early on. For example, he bought Amazon’s stocks already in the early days of his strategy.

”I have owned Amazon’s shares almost since the beginning of the strategy, that is, more than ten years ago. However, as the market situation changes, I may change a significant part of the portfolio’s content. The last major year of change was 2017 when I replaced as many as five companies in the portfolio.”

Although most of the shares in the portfolio are digital platform giants, HCP Focus strategy is not restricted to one industry. Currently, the best performing stock in the portfolio is FeverTree, that is, a company producing premium mixer drinks.

So, what is Grönblom going to buy next? The fund manager is considering investing in another three digital platform companies: EtsyZillow Group, and GrubHub. Grönblom is also looking into buying some shares of Nvidia Corp, that is, a company famous for computer graphics drivers.

Read more on on the portfolio’s Fund Presentation or Focus Homepage.

Portfolio Manager Ernst Grönblom

¹ Hoikkala & Liman: ”One of the World’s Top 15 Fund Managers Reveals His Next Picks”, Bloomberg, Oct 16th, 2018.

Book a Virtual Meeting Make a Subscription

HCP Quant 10/2018 -12.02% | Markkinaturbulenssia | Ulosostotarjouksen peruuntuminen

Lokakuussa markkinoilla rytisi toden teolla. Yhdysvalloista alkanut osakemarkkinoiden pudotus tarttui kulovalkean tavoin ympäri maailman. Osakkeet tippuivat niin Amerikassa, Euroopassa kuin Aasiassa. Sekä kehittyneillä että kehittyvillä markkinoilla. Yhdysvaltojen S&P 500 Total Return indeksi kellotti kuukauden aikana kuuden peräkkäisen laskupäivän putkia kahdesti: 3.10.-11.10. ja 16.10.-24.10. Ensimmäisessä ryminässä indeksi tuli alas -6.69% ja toisessa -5.45%. Kaiken kaikkiaan S&P 500 Total Return indeksi niiasi lokakuussa -6.84% mutta valuuttakurssimuutoksista johtuen euroissa alastulo jäi -4.30%:iin. Euroopan S&P Europe 350 Total Return indeksi tömähti -5.31% alas. Rahaston vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return putosi euroissa puolestaan -5.44%:n edestä. Erityisen rumaa jälkeä markkinoiden nuijinta sai aikaiseksi HCP Quantissa joka valahti alaspäin -12.02% mikä on suurin kuukausipudotus sen historiassa.

Pudotus on raju ja tuntuu tietysti epämiellyttävältä. Samaan aikaan olen kuitenkin myös toivottanut tervetulleeksi liikehdinnän markkinoilla. Olen paasannut jo pitkään markkinoiden yleisestä arvostustasosta, joka on kohonnut ennätyskorkealle. Lokakuun aikana koetut ”shokit” jatkuessaan saavat toivonmukaan muutoksen aikaiseksi. Suuresti kunnioittamani arvosijoittaja Joel Greenblatt kirjoitti syyskuussa Gotham Fundsin sijoittajakirjeessä siitä kuinka ylituottoa ovat Yhdysvaltojen markkinoilla antaneet tappiolliset yhtiöt. Tappiolliset! Tuntuu kuin olisin aikakoneessa ja eläisin jälleen vuotta 2000. Tällainen trendi ei voi olla kestävällä pohjalla. Joko näiden yhtiöiden tuloksentekokyvyn täytyy räjähtää ylös tai sitten markkinoiden on hakeuduttava takaisin kohti keskiarvoa (mean reversion) sen suhteen millaisten yhtiöiden osakekursseja palkitaan kurssinousulla. Uskon näistä jälkimmäisen vaihtoehdon olevan todennäköisempi. ”This time is different” hihkaisu tuskin pitää paikkaansa tälläkään kertaa.

Smart money flow indeksin kehitys. Lähde: Bloomberg

Smart money flow indeksin kehitys. Lähde: Bloomberg

Lokakuun liikehdintä kertoo hyvin siitä kuinka hermostuneessa tilassa markkinat ovat. Yhdysvalloista liikkeelle lähtenyt romahdus tapahtui kuin itsestään. Ilman mitään erityisen painavaa uutisointia tai mitään ulkoista syytä joka ei olisi ollut tiedossa jo ennestään. Korkojen kohoaminen, markkinoiden arvostustaso, kauppasota jne. Kaikki nämä ovat olleet tiedossa jo pitkään. Siitä huolimatta kuin salamana kirkkaalta taivaalta alkoi voimakas myyntiaalto. Markkinat tuntuvat olevan erityisen herkässä tilassa. Mitenkään rohkaisevaa ei ole sekään kun katsoo miten paremmin informoidut institutionaaliset sijoittajat ovat viime aikoina toimineet. Ns. viisaan rahan liikehdintää kuvaava Smart money flow indeksi on sukeltanut erityisen rajusti. Indeksin kuvaus on seuraava:

Smart Money Flow Index is calculated by taking the action of the Dow in two time periods: the first 30 minutes and the close. The first 30 minutes represent emotional buying, driven by greed and fear of the crowd based on good and bad news. There is also a lot of buying on market orders and short covering at the opening. Smart money waits until the end and they very often test the market before by shorting heavily just to see how the market reacts. Then they move in the big way. These heavy hitters also have the best possible information available to them and they do have the edge on all the other market participants. To replicate this index, just start at any given day, subtract the price of the Dow at 10 AM from the previous day’s close and add today’s closing price. Whenever the Dow makes a high which is not confirmed by the SMFI there is trouble ahead.

Smart money flow index aloitti terävän laskun tammikuun lopussa. Goldman Sachsin tutkimuksen mukaan ammattisijoittajien suosimien ETF rahastojen pääomien määrä taittui laskuun samoihin aikoihin. Yhdysvaltojen markkinoita näyttäisikin tällä hetkellä kannattelevan pääasiassa yksityissijoittajat. Heidän suosimat ETF rahastot ovat paisuneet samaan aikaan kun sofistikoituneet sijoittajat ovat vetäneet rahoja pois osakemarkkinoilta. Tämä ei enteile kauhean hyvää. Ei siis ihme että pienikin risahdus voi tässä tulenarassa tilanteessa aikaansaada voimakkaita kurssireaktioita.

Ammattisijoittajien ja yksityissijoittajien suosimien ETF rahastojen pääomien muutokset. Lähde: ZeroHedge

Ammattisijoittajien ja yksityissijoittajien suosimien ETF rahastojen pääomien muutokset. Lähde: ZeroHedge

Vaikka tilanne näyttää huolestuttavalta niin muistuttaisin että markkinoiden kehityksen ennustaminen on erittäin vaikeaa, ellei mahdotonta. Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet kuinka sijoitusten ajoittaminen myymällä ja ostamalla useamminkin epäonnistuu kuin onnistuu. Tyypillisesti sijoittaja myy kurssien jo tiputtua ja ostaa kovimmassa nousussa, jääden siten markkinatuotosta jälkeen. Parasta on omaksua osakesijoittamiseen kuuluva heilunta pysyvänä osana sijoittamista ja jatkaa tasaisesti välittämättä siitä mitä markkinoilla tapahtuu.

Kirjoitin edellisessä sijoittajakirjeessä HCP Quantin omistamasta kiinalaisesta yhtiöstä josta oli tehty ulosostotarjous ja kirjoitushetkellä sen kaupankäynti oli keskeytetty. Tämän jälkeen tuli viranomaisilta lausunto että ostotarjouksen tehnyt taho on velvoitettu korottamaan tarjoustaan. Tämän seurauksena ulosostotarjous peruutettiin ja kaupankäynti osakkeella alkoi uudestaan. Sen jälkeen sama taho on ostanut pörssin ulkopuolelta osakkeita lisää jo peruutettuun tarjoushintaan (joka on nykyistä osakekurssia korkeampi) niin että omistus on kohonnut 76.82%:sta 81.48%:iin. Sanotaan että ooppera ei ole ohi, ennen kuin lihava nainen on laulanut. Tämän esityksen osalta ei varmasti ole esirippu vielä laskeutunut ja lisää laulantaa kuullaan vielä.

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

Terveisin,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

”Wall Street makes its money on activity. You make your money on inactivity.”
Warren Buffett

#HCPSPIRIT at Superwood Festival

Superwood is a festival on Nordic oddity, pure beauty, and woodland vibes. The festival is curated by Ivana Helsinki, that is, a Finnish independent fashion, art, and film label. This year the festival was organized on 12th till 14th of October.

The festival has been called ”an urban weekend at the summer house in the spirit of Twin Peaks” by its founder Paola Suhonen. You couldn’t put it much better. Some quirky installations and curious performances around architecturally exceptional Hotel Rantapuisto really bring out a unique dreamlike atmosphere.

During the festival weekend, we were blessed with beautiful autumn colors and warm but foggy nights, that made the festival an unforgettable experience.

We at HCP were happy to take part in Superwood by producing the Campfire Unplugged music performance at the festival beach front.

Campfire Unplugged with #HCPSPIRIT

Musicians Anthony DawoudFelix Lybeck, Henri-Aleksi, and Julia Delgado played intimate versions of each other’s songs as well as some cover versions of campfire classics. The shamanistic atmosphere was completed by surrounding art installations made by Luca Delgado and lights by Jyri Sucksdorff.

We’d like to thank all the festival guests & organizers, Paola & Pirjo Suhonen from Ivana Helsinki, and our own great artists for a magical weekend.

Anthony Dawoud, Henri-Aleksi, Julia Delgado & Felix Lybeck

HCP paljastaa huippumenestyneen HCP Focus-rahaston sisällön

HCP Focus on Suomessa markkinoitavien maailmanlaajuisesti sijoittavien osakerahastojen tuottokärjessä. Nyt salkunhoitaja Ernst Grönblom paljastaa rahaston sijoituskohteet ensimmäistä kertaa.

Teemasalkku sisältää yhtiöitä, joilla on pitkällä aikavälillä potentiaalia syrjäyttää kilpailijansa markkinoilla. Kohdeyhtiöt hyötyvät maailmaa mullistavista megatrendeistä, kuten globalisaatiosta ja verkostovaikutuksista.

”Verkostovaikutuksista hyvä esimerkki on Latinalaisessa Amerikassa toimiva verkkohuutokauppa Mercadolibre, jota minulla on ollut salkussa alusta lähtien. Yhtiöstä on tullut omalla alallaan maanosansa ylivoimaisesti suurin ja kannattavin yritys, mikä johtuu pääosin juuri verkostovaikutuksista. Se on myös pitkän aikavälin sijoituksena ollut yksi maailman parhaiten tuottavista osakkeista, sillä sen arvo on noussut keskimäärin yli 30 % vuosittain jo yli kymmenen vuoden ajan. Nyt Alibaba kasvaa ja valloittaa samaan tapaan Kiinan verkkokauppamarkkinoita”, Grönblom kertoo.

Focuksen sijoitusstrategia on äärimmäisen keskitetty ja sijoitushorisontti pitkä. Tällä hetkellä salkussa on ainoastaan 12 erittäin syvästi analysoidun yhtiön osakkeita. Lähtökohtaisesti Grönblom ostaa vain yrityksiä, joita hän voi pitää salkussa yli 10 vuotta.

Salkunhoitaja Ernst Grönblom Kaapelitehtaalla

Esimerkiksi Amazonin osakkeita olen omistanut ihan strategian alkuajoista lähtien eli yli kymmenen vuotta. Kuitenkin markkinatilanteen muuttuessa saatan vaihtaa merkittävän osan salkun sisällöstä. Edellinen suuri muutosten vuosi oli 2017, kun vaihdoin salkusta peräti viisi yhtiötä.”

Teemanäkökulma globaaleihin osakemarkkinoihin tuottaa kiistatonta tulosta. HCP Focus on tuoreimman rahastoraportin mukaan Suomessa markkinoitavien maailmanlaajuisesti sijoittavien osakerahastojen paras kaikilla vertailujaksoilla yhdestä kuukaudesta viiteen vuoteen.

 • 1 vuoden tuotto 35,8 %
 • 3 vuoden tuotto 25,5 % (p.a.)
 • 5 vuoden tuotto 21,0 % (p.a.)

Lähde: Suomen Sijoitustutkimus Oy, Osakerahastot maailma (yht. 84 rahastoa), Rahastoraportti syyskuu 2018

HCP Focus-rahaston omistukset 16.10.2018

 • Alibaba
 • Amazon.com
 • Baidu
 • Facebook
 • Fever-Tree
 • LendingClub
 • LendingTree
 • Match.com
 • Mercadolibre
 • PayPal
 • Shutterstock
 • TripAdvisor

Lisätietoja ja salkunhoitajan haastattelupyynnöt

Miika Koskela
CXM | Helsinki Capital Partners
040 50 33 845
mediarelations (at) hcp.fi