#HCPSPIRIT at Superwood Festival

Superwood is a festival on Nordic oddity, pure beauty, and woodland vibes. The festival is curated by Ivana Helsinki, that is, a Finnish independent fashion, art, and film label. This year the festival was organized on 12th till 14th of October.

The festival has been called ”an urban weekend at the summer house in the spirit of Twin Peaks” by its founder Paola Suhonen. You couldn’t put it much better. Some quirky installations and curious performances around architecturally exceptional Hotel Rantapuisto really bring out a unique dreamlike atmosphere.

During the festival weekend, we were blessed with beautiful autumn colors and warm but foggy nights, that made the festival an unforgettable experience.

We at HCP were happy to take part in Superwood by producing the Campfire Unplugged music performance at the festival beach front.

Campfire Unplugged with #HCPSPIRIT

Musicians Anthony DawoudFelix Lybeck, Henri-Aleksi, and Julia Delgado played intimate versions of each other’s songs as well as some cover versions of campfire classics. The shamanistic atmosphere was completed by surrounding art installations made by Luca Delgado and lights by Jyri Sucksdorff.

We’d like to thank all the festival guests & organizers, Paola & Pirjo Suhonen from Ivana Helsinki, and our own great artists for a magical weekend.

Anthony Dawoud, Henri-Aleksi, Julia Delgado & Felix Lybeck

HCP paljastaa huippumenestyneen HCP Focus-rahaston sisällön

HCP Focus on Suomessa markkinoitavien maailmanlaajuisesti sijoittavien osakerahastojen tuottokärjessä. Nyt salkunhoitaja Ernst Grönblom paljastaa rahaston sijoituskohteet ensimmäistä kertaa.

Teemasalkku sisältää yhtiöitä, joilla on pitkällä aikavälillä potentiaalia syrjäyttää kilpailijansa markkinoilla. Kohdeyhtiöt hyötyvät maailmaa mullistavista megatrendeistä, kuten globalisaatiosta ja verkostovaikutuksista.

”Verkostovaikutuksista hyvä esimerkki on Latinalaisessa Amerikassa toimiva verkkohuutokauppa Mercadolibre, jota minulla on ollut salkussa alusta lähtien. Yhtiöstä on tullut omalla alallaan maanosansa ylivoimaisesti suurin ja kannattavin yritys, mikä johtuu pääosin juuri verkostovaikutuksista. Se on myös pitkän aikavälin sijoituksena ollut yksi maailman parhaiten tuottavista osakkeista, sillä sen arvo on noussut keskimäärin yli 30 % vuosittain jo yli kymmenen vuoden ajan. Nyt Alibaba kasvaa ja valloittaa samaan tapaan Kiinan verkkokauppamarkkinoita”, Grönblom kertoo.

Focuksen sijoitusstrategia on äärimmäisen keskitetty ja sijoitushorisontti pitkä. Tällä hetkellä salkussa on ainoastaan 12 erittäin syvästi analysoidun yhtiön osakkeita. Lähtökohtaisesti Grönblom ostaa vain yrityksiä, joita hän voi pitää salkussa yli 10 vuotta.

Salkunhoitaja Ernst Grönblom Kaapelitehtaalla

Esimerkiksi Amazonin osakkeita olen omistanut ihan strategian alkuajoista lähtien eli yli kymmenen vuotta. Kuitenkin markkinatilanteen muuttuessa saatan vaihtaa merkittävän osan salkun sisällöstä. Edellinen suuri muutosten vuosi oli 2017, kun vaihdoin salkusta peräti viisi yhtiötä.”

Teemanäkökulma globaaleihin osakemarkkinoihin tuottaa kiistatonta tulosta. HCP Focus on tuoreimman rahastoraportin mukaan Suomessa markkinoitavien maailmanlaajuisesti sijoittavien osakerahastojen paras kaikilla vertailujaksoilla yhdestä kuukaudesta viiteen vuoteen.

 • 1 vuoden tuotto 35,8 %
 • 3 vuoden tuotto 25,5 % (p.a.)
 • 5 vuoden tuotto 21,0 % (p.a.)

Lähde: Suomen Sijoitustutkimus Oy, Osakerahastot maailma (yht. 84 rahastoa), Rahastoraportti syyskuu 2018

HCP Focus-rahaston omistukset 16.10.2018

 • Alibaba
 • Amazon.com
 • Baidu
 • Facebook
 • Fever-Tree
 • LendingClub
 • LendingTree
 • Match.com
 • Mercadolibre
 • PayPal
 • Shutterstock
 • TripAdvisor

Lisätietoja ja salkunhoitajan haastattelupyynnöt

Miika Koskela
CXM | Helsinki Capital Partners
040 50 33 845
mediarelations (at) hcp.fi

#HCPSPIRIT at Lift Helsinki Festival

We are proud to announce that we will be participating in Lift –  the Festival on New Dimensions of Media, Arts & Culture. Lift is organized on 17th and 18th of October at the Cabble Factory (Kaapelitehdas), Helsinki.

HCP will present a panel discussion on the Live stage on Thursday 18th of Oct at 12:30 pm.

The #HCPSPIRIT – Connecting Business, Arts, and Creative Tribes

Business and Arts form an alliance that many may have called unholy. Although, in order to flourish they need one another in the contemporary, hyperconnected world. Dr. Sam Inkinen, Artist Sini Kunnas and Elias Koski from HCP Artists will discuss the futures of arts and the mutual dependence and interaction of all creative tribes.

Dr. Sam Inkinen, Sini Kunnas, and Elias Koski

Dr. Sam Inkinen is a media scholar, futures researcher, philosopher, writer, and innovation specialist who is known for his studies on creativity and innovation dynamics. Inkinen is a visionary speaker who has an aspiration to link philosophical ideas and academic theories to life and practice.

Sini Kunnas is celebrating her 20th year as a professional artist this year. She is known for combining traditional painting practices to digital and conceptual art. Her mission as an artist is to step outside of galleries in order to reach true interaction with people. Kunnas also lectures on intuition, art, and vision.

Elias Koski runs the artist partner group at HCP Asset Management. Working alongside numerous artists he has co-produced a number of art exhibitions and festivals and supported some up and coming talents in building a sound professional career in arts.

Manhattan Street Art Poster Project (2015) by Sini Kunnas studied the reactions of people who run into traditional portrait art on the streets of New York. The project was produced with #HCPSPIRIT.

 

HCP Quant 9/2018 +1.78% | Ulosostotarjous | Rahaston tunnusluvut ja allokaatio

Syyskuu sujui HCP Quantilla aiempia kuukausia paremmin. Rahaston tuotto oli +1.78% kun vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return valui euroissa -0.88% alaspäin. Yhdysvaltojen kooltaan isoja yhtiöitä mittaava S&P 500 Total Return indeksi nousi euroissa +0.40%. Euroopan osakemarkkinoiden indeksi S&P Europe 350 Total Return tuotti puolestaan +0.60%.

Pitkään jatkunut lasku Kiinan markkinoilla katkesi. Kiinan CSI 300 indeksi nousi syyskuussa euroissa +2.51%. Kiinalaisten osakkeiden vahvistuminen selittää myös isolta osalta HCP Quantin paremman kehityksen kuukauden aikana, sillä rahaston sijoituksista Kiina on maista suurimmalla painolla. Hyvästä noususta huolimatta CSI 300 indeksi on silti vuoden alusta -16.35%:n tappiolla euroissa mitattuna.

Kauppasodan lietsonta Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä on heiluttanut kursseja voimakkaasti ja se miten asiat lähtevät ratkeamaan tulee vaikuttamaan lyhyellä aikavälillä osakemarkkinoiden kehitykseen. Yhdysvalloissa kurssit ovat nousseet tänä vuonna voimakkaasti ja Kiinan markkinat ovat menneet vastakkaiseen suuntaan. Samasta syystä vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return on pärjännyt HCP Quant rahastoa paremmin sillä sen painosta lähes puolet on Yhdysvalloissa. HCP Quantissa Yhdysvaltojen paino on vain 10%. Arvostustasoltaan Yhdysvaltojen markkinat ovat kalliit ja ovat olleet sitä jo pitkän aikaa. Nähtäväksi jää milloin sijoittajat eivät ole enää valmiita maksamaan nykyisen kaltaisia arvostustasoja vaan suosivat edullisemmin hinnoiteltuja osakkeita. Siinä vaiheessa on oletettavaa että markkina-alueet joissa arvostustasot ovat alempana alkavat tuottamaan paremmin. Korkea arvostustason osakkeiden tuotto-odotus esimerkiksi kymmenen vuoden aikajänteellä on alhainen ja alhaisen arvostustason osakkeiden korkea.

27. syyskuuta tuli kolmas HCP Quant rahaston ulosostotilanne tälle vuodelle. Kyseessä on kiinalainen yhtiö joka on ollut rahastossa kohta vuoden. Osake on HCP Quant rahaston parhaiten tuottanut. Osakekurssi on noussut rahaston ostosta +140% euroissa ja lisäksi yhtiön osinkotuotto on erinomainen. Yhtiön arvostustaso on kovasta noususta huolimatta edelleen hyvin alhainen. Tästä johtuen se on jatkanut salkussa tyypillisen puolen vuoden pitoajan jälkeen täyttäen yhä rahaston sijoitusstrategian kriteerit. Olen merkannut yhtiön punaisella ympyröinnillä allaolevaan rahaston sijoitusten listaan, mistä selviää myös tarkempi arvostustaso.

Tarjottu ostopreemio ei ole kovin suuri ulosostotarjousta edeltäneeseen kurssiin. Näillä arvostustasoilla olisin suonut näkeväni paremmankin tarjouksen mutta kaiken kaikkiaan kokonaistuottoon tämän yhtiön kohdalla voi olla erittäin tyytyväinen. Ulosostotarjous on ehdollinen sille että vähintään 90% osakkeenomistajista hyväksyy sen. Ulosostotarjouksen tehnyt yhtiö on jatkanut osakeostoja markkinoilla lähellä tarjoushintaa 27. päivän ilmoituksen jälkeen. Lokakuun ensimmäisen päivän pörssitiedotteen mukaan yhtiöllä oli hallussa 76.82% osakkeista. Lokakuun toisena päivänä osakkeen kaupankäynti keskeytettiin ennen markkinoiden avautumista syyllä ”pending release of announcement”. Osakkeen kaupankäynti on ollut siitä lähtien keskeytettynä. Pidän todennäköisenä että ostotarjouksen tehnyt taho on saanut haltuunsa ulosostoon tarvittavan 90% osakemäärän tai että he korottavat tarjousta, mikä olisi parempi vaihtoehto. Seuraamalla twitter tiliäni saat minulta tiedon nopeiten kun asiassa tapahtuu muutoksia.

HCP Quant rahaston sijoitusten tunnusluvut, painot rahastossa, markkina-arvot ja kotimaa. Tilanne 3.10.2018. Lähde: Bloomberg

 

HCP Quantin sijoitusten jakauma maittain. Tilanne 3.10.2018. Lähde: Bloomberg

Kävin edellisen kerran rahaston allokaatiota ja arvostustasoa läpi kesäkuun sijoittajakirjeessä. Kiinan ja Kanadan painot ovat pysyneet lähes samoina. Kesäkuun lopussa Kiinan osuus oli 29% kun nyt se on 28%. Kanadan paino oli 16% ja nyt 15%. Australian paino on noussut 10%:sta 15%:iin ja Yhdysvaltojen laskenut 12%:sta 10%:iin. Venäjä on tippunut 9%:sta 6%:iin. Nämä muodostavat 3/4-osaa salkusta. Loput jakautuvat kolmen Euroopan ja kahden Aasian maan kesken. Kaiken kaikkiaan Aasian paino sijoituksissa on 36%, mikä on tasan tarkkaan yhtä paljon kuin kesäkuussa.

Maakohtaisen allokaation sijaan suurimmat muutokset ovat tapahtuneet rahaston arvostustasoissa. Kesäkuuhun verrattuna rahasto sisältää yhä edullisemmaksi arvostettuja yhtiöitä, todellisia arvo-osakkeita. Rahaston sisältämien yhtiöiden osinkotuotto on korkeampi ja kaikki tunnusluvut (P/E, P/CF, P/B, P/S ja EV/EBITDA) alhaisemmat sekä ROE prosentti korkeampi. Yhdysvaltojen markkinat ovat puolestaan kallistuneet lisää. Suurin osa S&P 500 indeksin tunnusluvuista ovat kalliimmat kuin kesäkuussa. HCP Quant rahaston arvostuskertoimien ero on revähtänyt S&P 500 indeksiin nähden räikeäksi:

 • Osinkotuotto 4.62% (S&P 500 1.79%)
 • P/E 5.84 (S&P 500 21.15)
 • P/CF 4.41 (S&P 500 13.76)
 • P/B 1.52 (S&P 500 3.53)
 • P/S 0.67 (S&P 500 2.28)
 • ROE 27.68% (S&P 500 15.08%)
 • EV/EBITDA 3.47 (S&P 500 13.79)

HCP Quantin tunnuslukujen pidemmän aikavälin kehityksen näet alta. Aiemman kuukausitason sijaan olen nyt joutunut käyttämään kvartaalitason kuvaajia johtuen siitä, että Bloombergin palvelu rajoittaa tiedonkeruun 40 datapisteeseen. Kuukausitasolla vuodesta 2015 on 45 datapistettä. Jatkossa laitan tunnuslukujen kehitykset samoin kvartaalitason mittauksena, joten se tulee riittämään 10 vuoden aikajänteen mittaamiseen rahastolle.

HCP Quant rahaston sijoitusten osinkotuotto kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten P/E tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten P/CF tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten P/B tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten P/S tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten ROE (%) tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten EV/EBITDA tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

Syyskuussa järjestettiin verkossa SijoitusSummit tapahtuma. SijoitusSummitin haastattelussa avaan omia ja HCP:n taustoja. Videolta selviää muun muassa miten oma sijoitustaipaleeni sai alkunsa vuosituhannen vaihteessa ja miten päädyin HCP:lle salkunhoitajaksi.

Värikästä syksyä toivottaa,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

”The only ones to get hurt on a roller coaster are the jumpers.”
Paul Harvey

Pasi Havia | SijoitusSummit 2018

SijoitusSummitin haastattelussa Pasi Havia kertoo muun muassa, kuinka hän opiskelijana sijoitti kesätyösäästönsä ja opintolainansa, innostui päiväkaupasta, ja menetti valtaosan sijoitusomaisuudestaan IT-kuplan puhjettua. Ja miten hän kehitti lopulta kvantitatiivisen arvosijoittamisen strategian, jonka pohjalle perustettiin HCP Quant -osakerahasto.

Kuva: SijoitusSummit

Kuva: SijoitusSummit

Ollessaan vielä opiskelija, Pasi Havia osti kesätyösäästöillään ja opintolainan tuomalla vivulla kovassa nosteessa olleita teknologiayhtiöiden osakkeita. Hän uskoi buumin jatkuvan ja alkoi käydä päiväkauppaa, mutta menetti valtaosan sijoitusomaisuudestaan kuplan puhjettua.

”Se oli yksi parhaimpia opetuksia, mitä voi olla, ja sain kokemuksesta hirvittävän määrän nöyryyttä.”

Tapaus ei Haviaa lannistanut, vaan hän päätti ottaa siitä opikseen. Hän otti tavoitteekseen saavuttaa sijoittamalla taloudellisen riippumattomuuden, ja alkoi kirjoittaa projektistaan julkista blogia. Havia perehtyi arvosijoittamiseen, ja alkoi etsiä yhtiöitä, jotka ovat potentiaaliinsa nähden alihinnoiteltuja.

Havia hyödynsi IT-osaamistaan ja kehitti pitkälle automatisoidun kvantitatiivisen arvosijoittamisen strategian, jossa sijoituspäätökset perustuvat yritysten numeeriseen dataan, kuten voittokertoimeen (P/E-luku) tai markkina-arvon ja yrityspääoman suhteeseen (P/B-luku).

Aluksi hän sijoitti vain omaa omaisuuttaan, mutta kun HCP:n toimitusjohtaja Tommi Kemppainen oli seurannut strategian menestystä kahden vuoden ajan, Havia palkattiin yrityksen salkunhoitajaksi.

Havian kehittämän strategian pohjalle avattiin rahastomuotoinen HCP Quant -osakesalkku, joka on ollut avoinna merkinnöille yli neljä vuotta.

Videolla Havia kertoo myös, miten HCP:lla toteutetaan arvolupausta ”Varainhoitoyhtiö, josta uskallat olla ylpeä”, miksi yhtiö pitää pääkonttoriaan Pohjoismaiden suurimmassa kulttuurikeskuksessa, ja miten firma on saanut yhden maailman ankarimmista yritysvastuusertifikaateista.

Tutustu rahastoon Tee rahastomerkintä

”Naiset pelkäävät sijoittamisen vaikeutta turhaan”

Naisten Oman Pörssiklubin perustajan Marja-Leena Haapasen missio on puhua naisille sijoittamisen tärkeydestä.

Marja-Leena Haapanen jakoi piensijoittajan omakohtaisia kokemuksia ja vinkkejä Naisten sijoitusillassa Helsinki Capital Partnersin tiloissa Kaapelitehtaalla.

Marja-Leena Haapanen jakoi piensijoittajan omakohtaisia kokemuksia ja vinkkejä Naisten sijoitusillassa Helsinki Capital Partnersin tiloissa Kaapelitehtaalla.

Kun Marja-Leena Haapanen kiinnostui osakkeista ja alkoi käydä yritysten yhtiökokouksissa, hän sai usein huomata olevansa ainoa nainen paikalla. Tämä sai Haapasen pohtimaan, miksi niin monet naiset eivät ymmärrä sijoittamisen tärkeyttä. Hänen missiokseen tuli levittää sijoitustietoa naisille ja purkaa siihen liittyviä turhia pelkoja.

”Sijoittaminen on perinteisesti miesten alaa, ja monet naiset pelkäävät sen olevan jotenkin liian vaikeaa eivätkä usko omiin kykyihinsä. Tutkimusten mukaan naiset ovat kuitenkin yleensä viisaampia rahan kanssa ja tekevät myös pitkäjänteisempiä sijoituksia”, Haapanen kertoo.

Haapanen uskoo, että periaatteessa kuka tahansa voi opetella sijoittamaan. Hän itse on pärjännyt ilman kaupallista tutkintoa luottamalla maalaisjärkeen ja itsenäiseen opiskeluun.

Haapanen on sijoittanut 80-luvun alkupuolelta saakka. Kun sijoittamisen tuotot lähestyivät palkkatuloa, hän alkoi pohtia päivätyön mielekkyyttä. Vuonna 2012 hän jättikin työpaikkansa Fazer-konsernin liikematkojen hallinnossa ja siirtyi 40 vuoden työuran jälkeen täysipäiväiseksi sijoittajaksi.

”Vaikka viihdyinkin työelämässä hyvin, koin sen antaneen minulle jo kaiken. Oli helppo päätös jäädä pois ja siirtyä täysipäiväiseksi sijoittajaksi. Ilman pitkäjänteistä sijoittamista ja arvopaperisalkkuani se ei kuitenkaan olisi ollut mahdollista.”

Riittävä varallisuus ei tarkoita Haapaselle niinkään miljoonaomaisuutta, vaan tulevaisuuden turvaa. Kun on rahaa, voi valita millaisella asuinalueella viihtyy, ja mitä terveyspalveluita käyttää. Ja tietysti joskus hankkia itselleen jotain luksusta.

Nyt Haapanen on virallisesti eläkkeellä, mutta sijoitusten hoitaminen ja ympäri maata satelevat puhujapyynnöt pitävät hänet kiireisenä. Viime vuonna hän toteutti myös pitkäaikaisen unelmansa, ja perusti Naisten oman Pörssiklubin. Puheissaan hän rohkaisee naisia hoitamaan raha-asiansa itse.

”Moni kertoo jättävänsä raha-asiat miehensä hoidettavaksi. Mutta sitten voi käydä kuin minulle: terve mies kuoli 62-vuotiaana. Olisin ollut liemessä, jos en olisi tiennyt raha-asioista mitään.”

Marja-Leena Haapasen vinkit sijoittamalla vaurastumista tavoitteleville naisille:

 1. Jos pelkäät sijoittamisen aloittamista, hanki vertaistukea. Lue, käy tapahtumissa ja seuraa keskustelua esimerkiksi Sijoittajanaisten sparrausboksissa.
 2. Älä emmi ostamista loputtomiin, vaan uskalla tehdä päätöksiä.
 3. Älä sijoita viimeisiä rahojasi, jottet joudu myymään sijoituksia rahantarpeen yllättäessä.
 4. Jatka sijoittamista, vaikka kokisitkin tappioita. Pitkäjänteisessä sijoittamisessa laskusuhdanteet kuuluvat asiaan.
 5. Älä pysyttäydy pelkästään niin sanotuissa naisten sijoituskohteissa, vaan tutustu myös muihin toimialoihin, kuten konepajateollisuuteen.
Marja-Leena Haapanen jakoi piensijoittajan omakohtaisia kokemuksia ja vinkkejä Naisten sijoitusillassa Helsinki Capital Partnersin tiloissa Kaapelitehtaalla.

HCP Quant 8/2018 -5.07% | Tummia pilviä | Seth Klarman sijoitusviisautta

Elokuu meni HCP Quantin osalta penkin alle. Rahaston tuotto oli -5.07%. Vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return puski ylöspäin +0.87% vahvan jenkkimarkkinan avittamana. S&P 500 Total Return indeksi tuotti +4.24% euroissa. S&P Europe 350 Total Return laski puolestaan -2.30% edestä.

Markkinat ovat varsin kaksijakoiset. Yhdysvalloissa ja meillä Suomessa on porskutettu vahvasti. Sen sijaan muu maailma näyttää hyvin erilaiselta. Euroopan alueella indeksit punertavat. Aasiassa tilanne näyttää vielä Eurooppaakin pahemmalta. Tänään Aasian markkinoilla oli kahdeksas peräkkäinen laskupäivä. Kiinan CSI 300 indeksi on rymistellyt nyt yli -21% vuoden alusta euroissa.

Maailman osakemarkkinoiden tuottoja vuoden alusta, tilanne 7.9.2018. Lähde: Bloomberg

Maailman osakemarkkinoiden tuottoja vuoden alusta, tilanne 7.9.2018. Lähde: Bloomberg

Trumpin kauppasota Kiinaa vastaan näyttää toistaiseksi toimivan. Yhdysvaltalaiset osakkeet ovat jatkaneet teknologiapainotteista nousuaan kiinalaisten vajotessa yhä alemmaksi Trumpin ehdotellessa yhä uusia tulleja entisten lisäksi. Kuinka alas Aasian markkinat tämän seurauksena nuijitaan jää nähtäväksi.

Koska maailmalta löytyy tällä hetkellä vain muutama maa joka on tuotoissa vihreällä, näkyy tämä myös HCP Quantissa. Tuotot ovat taipuneet ikävästi alaspäin. Arvostustasot ovat alhaisimmillaan siellä missä on ongelmia. HCP Quant ei juokse tällaisia tilanteita karkuun. Kun tilanne näyttää vaikealta on pessimismi katossa, arvostustasot pohjalla sekä tuottopotentiaali korkeimmillaan. Se, että tällaisia yhtiöitä tai markkinaa uskaltaa lähteä ostamaan onkin sitten psykologisesti aivan toinen juttu.

Koska tilanne näyttää pahalta on myös sijoittajan kokema epävarmuus suurimmillaan. Ostaminen vaatii rohkeutta sekä tuskan sietämistä samaan aikaan. HCP Quantin noudattama systemaattinen sijoitustapa helpottaa sijoitusprosessia pitämällä tunteet erossa päätöksenteosta. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä ettenkö salkunhoitajana kokisi tuskaa. Sydän kyllä itkee verta kun näkee markkinoiden murenevan alla vaikka systemaattinen sijoitustapa pitää kiinni ennalta määritetyssä strategiassa. Tappion tekeminen ei ole koskaan hauskaa ja vielä raskaampaa sen kantaminen on kun olkapäillä on satojen ihmisten luottamus siitä että hoitaa heidän sijoitusomaisuutta parhaimmalla mahdollisella tavalla. Sitä haluaa olla annetun luottamuksen arvoinen. Minulle tämä tarkoittaa että sijoittaja voi luottaa minun toteuttavan HCP Quantin sijoitusstrategiaa. Sijoittamista systemaattisesti maailmanlaajuisesti pieniin ja keskisuuriin arvoyhtiöihin niin hyvinä kuin huonoina aikoina.

Perusta ei ole kehno. Pienet ja keskisuuret yhtiöt ovat tuottaneet isokokoisia paremmin. Arvoyhtiöt ovat tuottaneet kasvuyhtiöitä paremmin. Näiden yhdistelmä pienet ja keskisuuret arvoyhtiöt ovat tuottaneet vielä paremmin. Ilman psykologisen tuskan sietämistä nämä eivät ole toimineet aiemminkaan pitkällä aikavälillä.

Yksi parhaiten tuottaneista osakkeista maailmalla on Amazon. Jos sijoittaja osti Amazonin osaketta listautumisannista 1000 dollarilla vuonna 1997 olisi sijoituksen arvo ollut elokuun lopussa yli 1,3 miljoonaa dollaria. Matkan varrella Amazon sijoittaja on tosin joutunut kestämään -93% pudotuksen osakkeen huippuarvosta. Se on brutaali romahdus! Tunnepuolella tällaisen tiputuksen sietäminen on äärimmäisen raskasta.

Yhdysvalloissa on meneillään pitkäkestoisin nousukausi sitten toisen maailmansodan. Maaliskuusta 2009 lähtien siellä ei olla nähty yli kahdenkymmenen prosentin markkinapudotusta. Edellinen pitkäkestoinen härkämarkkina oli vuodesta 1990 vuoteen 2000. Turbulenssia on sen sijaan jo näkyvillä muualla maailmassa, josta Kiinan markkinoiden yli 20% pudotus on yksi osoitus. Seth Klarman kirjoitti vuonna 1997 keskellä silloista pitkää nousukautta Baupost Shareholder Letter:iin neuvoja kuinka arvosijoittajan kannattaa suhtautua markkinaturbulensseihin sekä ylimittaisiin nousumarkkinoihin, jota Yhdysvalloissa eletään myös juuri nyt. Ohessa muutamia otteita hänen kirjeestään.

If the financial markets remain turbulent and retrace some of their decade-long gains, I believe we will be in a strong position. Despite delivering good investment performance over the Fund’s first seven years of operations, I must remind you that value investing is not designed to outperform in a bull market. In a bull market, anyone, with any investment strategy or none at all, can do well, often better than value investors.

It is only in a bear market that the value investing discipline becomes especially important because value investing, virtually alone among strategies, gives you exposure to the upside with limited downside risk. In a stormy market, the value investing discipline becomes crucial, because it helps you find your bearings when reassuring landmarks are no longer visible.

In a market downturn, momentum investors cannot find momentum, growth investors worry about a slowdown, and technical analysts don’t like their charts. But the value investing discipline tells you exactly what to analyze, price versus value, and then what to do, buy at a considerable discount and sell near full value. And, because you cannot tell what the market is going to do, a value investment discipline is important because it is the only approach that produces consistently good investment results over a complete market cycle.

The most important investment decision we have made over the past several years is the one to increase our international efforts. This decision resulted in part from a realization that opportunities in the U.S. were considerably less attractive than they had been, and that the situation would not necessarily improve. Our assessment was in part due to much higher valuations as well as to a perception of increased market efficiency over time, as more and larger investors have come into existence. It is still possible to find opportunities in the U.S. equity market, but we believe it will continue to be more difficult and less profitable than a few decades ago.

The main underlying principle of value investing is that you should invest in undervalued securities because they alone offer a margin of safety. Over time, by again and again avoiding loss, you have taken the first step toward achieving healthy gains. Value investors should buy assets at a discount, not because a business trading below its obvious liquidation value will actually be liquidated, but because if you have limited downside risk from your purchase price, you have what is effectively a free option on the recovery of that business and/or the restoration of that stock to investor favor. If an undervalued stock drops after you buy it and you are confident in your analysis, you simply buy more. All of these points apply equally well regardless of the market on which a stock trades or where a company does business.

Through this general line of thinking, you might conclude that future returns will be lowest in expensive markets and greatest in cheap ones; lowest where information is plentiful and straightforward, and greatest where it is scarce and hard to interpret; and lowest when markets are priced to reflect shareholder-oriented management and greatest where managements are currently indifferent. All of this, I believe, is the case, and the next decade should prove it.

In investing, nothing is certain. The best investments we have ever made, that in retrospect seem like free money, seemed not at all that way when we made them. When the markets are dropping hard (as they are right now in Asia) and an investment you believe is attractive, even compelling, keeps falling in price, you aren’t human if you aren’t scared that you have made a gigantic mistake. The challenge is to perform the fundamental analysis, understand the downside as well as the upside, remain rational when others become emotional, and don’t take advice from Mr. Market, who again and again is a wonderful creator of opportunities but whose advice should never, ever be followed.

Kuulostaa kovin samanlaiselta kuin nykypäivänä. Markkinat tippuivat rajusti Aasiassa, mutta siitä huolimatta Klarman lisäsi kansainvälistä hajautusta koska Yhdysvaltojen markkinoilta oli aina vain hankalampaa löytää uusia sijoituskohteita. Yhdysvaltojen korkea arvostustaso ennusti heikkoja tulevia tuottoja, joten parempi ratkaisu oli keskittyä etsimään uusia sijoituskohteita alhaisen arvostustason maista.

Kuten nyt tiedämme tuli Yhdysvaltojen nousukaudelle äkkipysähdys vasta kolme vuotta Klarmanin kirjeen jälkeen. Pudotus markkinoilla oli tosin sitä luokkaa että oli hyvä jos siihen oli varautunut jo aiemmin. Ja historiasta tiedämme myös että juurikin tuon hetken jälkeen arvo-osakkeet nousivat rajusti. Vaikka Klarman selvästikin rakensi oikeaa pohjaa tulevaa ajatellen oli hän peloissaan rajuista pudotuksista. Sijoittamisessa mikään ei ole varmaa, mutta mikäli historia yhtään toistaa itseään niin edullisesti hinnoitellut osakkeet antavat myös jatkossa parhaimmat tuotot pitkällä aikavälillä. Ilman epämukavuutta ja epävarmuutta tuntien se ei tule.
Lopuksi muistutus että rahastomme ovat auki uusille merkinnöille syyskuun ajan. Merkinnän voit tehdä sähköisesti klikkaamalla allaolevaa nappia. Muistathan että merkintäsumman tulee näkyä tilillä viimeistään perjantaina 28. päivä syyskuuta kello 16 mennessä, joten tilisiirto on hyvä tehdä päivää tai kahta ennen.

Menestystä toivottaen,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

Tee rahastomerkintä

”Time is the currency of everyone’s life.”
– Joel Greenblatt

 

Talkootöissä Suomen suurimmassa katumusiikkitapahtumassa

Elokuun viimeisenä lauantaina Kallio Block Party täytti Helsingin korttelit katukulttuurilla, musiikilla ja tanssilla. HCP:n myyntiharjoittelija Eva Toppari kertoo kokemuksistaan tapahtuman jatkobileiden tuottamisessa.

Kallio Block Partyn tuotanto toteutetaan kymmenien vapaaehtoisten voimin.

Kallio Block Partyn tuotanto toteutetaan kymmenien vapaaehtoisten voimin.

Kun aloitin keväällä HCP:llä kävimme keskustelua siitä, miten voisimme luoda lisää arvoa ympärillemme osallistumalla kulttuuritapahtumien tuotantoon. Näin syntyi idea Kallio Block Partyn järjestelyihin osallistumisesta. Liityimme mukaan vapaaehtoisten joukkoon, ja otimme HCP:n vastuuksi katujuhlien jatkojen järjestämisen.

Kallio Block Partya järjestää voittoa tavoittelematon Kallio-liike, joka toimii vapaaehtoisvoimin edistääkseen yhdessä tehtyjä ja koettuja kaupunkikulttuurielämyksiä. Kallio-liikkeen historiaan on alusta asti kuulunut katujen valtaaminen kulttuurille yhteistyössä kaupungin, asukkaiden sekä muiden toimijoiden kanssa.

Juhlat järjestettiin tänä kesänä kahdeksatta kertaa, ja ne ovat keränneet vuosi vuodelta enemmän kävijöitä. Vuonna 2017 kävijämääräksi arvioitiin noin 25 000 ihmistä, ja tänä vuonna määrä arvioitiin sitäkin suuremmaksi.

Elokuun ensimmäisenä lauantaina Kallio Block Party rakennettiin yli 400 vapaaehtoisen voimin Hakaniemenrantaan. Kaduilla kuultiin laaja kattaus rockia, punkkia, teknoa sekä rappia, ja lisäksi vieraat saivat tanssia rullaluisteludiskossa, tutustua valokuvanäyttelyyn ja seurata katutanssiesityksiä.

Tapahtuman massiivisen kävijämäärän vuoksi järjestimme yhteensä kahdet jatkot. Sir Oliverissa juhlakansalle tarjottiin aimo annos rokkia ja kovaa ajoa. Klubilaiva Merikerho puolestaan täyttyi nopeasti konemusiikin ystävistä. Jatkoilla esiintyi yhteensä 41 Kallio Block Partyn artistia, ja järjestelyt hoidettiin HCP:n harjoittelijoiden sekä vapaaehtoisten voimin.

Uskon, että kaikki järjestelyihin osallistuneet saivat itseluottamusta tekemiseensä ja loivat tärkeitä uusia kontakteja, joista on hyötyä heille myös tulevaisuudessa. Jatkot olivat hyvin onnistuneet ja myynti ylitti kaikkien odotukset.

Oma kokemus järjestämisestä oli loistava. Pääsin tutustumaan alan ammattilaisiin, seuraamaan miten suuri katufestivaali toteutetaan pienellä budjetilla talkoovoimin, ja kokemaan yhdessä tekemisen hengen. Tuotantoon osallistuminen oli ajoittain kuormittavaa ja järjestäjältä vaadittiin intohimoa sekä halua ryhtyä tuumasta toimeen. Täytyy osata tehdä päätöksiä itsenäisesti nopealla aikataululla ja oppia virheistään. Nautin kuitenkin koko kokemuksesta, uusien ihmisten tapaamisesta, yhdessä tekemisestä, ja sain tästä paljon itseluottamusta seuraaviin haasteisiin.

Huippukeskitetyllä HCP Focus -salkulla yli 20 % vuosituotto

HCP Focus on paras Suomessa markkinoitava osakerahasto riskikorjatulla tuotolla mitattuna.1

Salkunhoitaja Ernst Grönblomin hallinnoi noin 50 miljoonan euron HCP Focus -osakesalkkua. Salkun sijoitukset on tällä hetkellä keskitetty vain 12 syvästi analysoituun  yritykseen.

Strategiassa etsitään maailmaa muokkaavista megatrendeistä hyötyviä yhtiöitä, joilla on merkittäviä pitkäaikaisia kilpailuetuja. Esimerkkisijoituskkohteita ovat verkostovaikutuksista hyötyvät teknologiayritykset, kuten Amazon, Facebook ja Alibaba.

Grönblomin sijoitusfilosofia perustuu näkemykseen, että merkittävä osa aktiivisten sijoitusstrategioiden heikosta tuloksesta selittyy kaappi-indeksoinnilla ja liian lyhyellä sijoitushorisontilla. Siksi Focuksen strategia onkin erittäin keskitetty ja sijoitushorisontti pitkä.

”Uskon, että menestyksekkään sijoittamisen salaisuus on keskittäminen ja aika.”

Focuksen viiden vuoden kumulatiivinen tuotto oli huikeat 153 %, eli keskimäärin 20,4 % vuodessa.  Rahasto on siis tuottanut paremmin kuin 99 % kaikista kilpailijoista, tyylistä tai kategoriasta riippumatta.2
Tuotot ovat nettotuottoja (tuotto palkkioiden jälkeen)
Tutustu rahastoon Tee rahastomerkintä

____

Ammattimaisessa sijoittamisessa ei tavoitella niinkään tuoton maksimointia, vaan riskikorjatun tuoton maksimointia. Riskikorjattu tuotto mitataan Sharpen mittarilla. Mitä suurempi Sharpe, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. HCP Focus -rahastolla on korkein Sharpe (2,9) kaikista Suomessa markkinoitavista 517 osakerahastosta. Lähde: Suomen Sijoitustutkimus Oy, Rahastoraportti Kesäkuu 2018. (Lataa pdf-raportti osoitteesta: www.sijoitustutkimus.fi)

Viiden vuoden jaksolla 1.7.2013 – 30.6.2018 HCP Focus tuotti yhteensä 153 %, eli keskimäärin 20,4 % per annum. Kaiken kaikkiaan Suomessa oli kesäkuun 2018 lopulla yhteensä 469 osakerahastoa, joilla oli vähintään viiden vuoden tuottohistoria. Viiden vuoden tuotoilla mitattuna HCP Focus on sijalla 5. HCP Focus on siis tuottanut paremmin kuin 99 % kaikista kilpailevista osakerahastoista, tyylistä tai kategoriasta riippumatta. Lähde: Suomen Sijoitustutkimus Oy, Rahastoraportti Kesäkuu 2018

HCP Quant 7/2018 -0.68% | Arvosijoittaminen

Heinäkuussa HCP Quantin arvonmuutos jäi pieneksi. Rahasto tuli alaspäin -0.68%:n edestä kun vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return nousi euroissa +1.78%. Arvonlaskua selittää pitkälti kiinalaisten osakkeiden jatkunut lasku. Kiinan Shanghai Shenzhen CSI 300 indeksi valui heinäkuussa alaspäin euroissa -2.29% ja on nyt vuoden alusta -14.51% tappiolla. Kuten edellisessä sijoittajakirjeessä kerroin on kiinalaisten osakkeiden osuus HCP Quantista lähes kolmannes, joten nämä luonnollisesti painavat myös rahaston tuottoa. Yhdysvalloissa sekä Euroopassa heinäkuu sujui puolestaan aurinkoisissa merkeissä S&P 500 Total Return indeksin noustessa +3.47% euroissa ja S&P Europe 350 Total Return indeksin +3.22%.

Olen useaan otteeseen kirjoittanut arvosijoittamisen alituoton jaksosta joka on kestänyt kivuliaan pitkään. Monet teistä alkavat jo varmasti kyllästyä siihen että yhä veisaan samasta vanhasta virrestä. O’Shaughnessy Asset Managementin toisen kvartaalin sijoittajakirje yhdessä Factors from Scratch paperin (Livermore, Meredith & O’Shaughnessy, 2018) kanssa avasivat minulle lisää sitä miten nykyinen alituoton jakso eroaa monesta aiemmasta.

Yhdysvaltojen Russell 1000 arvo ja kasvuindeksien tuottoero vuodesta 1965. Lähde: O'Shaughnessy Asset Management

Yhdysvaltojen Russell 1000 arvo ja kasvuindeksien tuottoero vuodesta 1965. Lähde: O’Shaughnessy Asset Management

Vuodesta 2010 Russell 1000 kasvuindeksi (growth) on tuottanut 70% arvoindeksiä (value) paremmin. Kasvuosakkeet eivät ole tuottaneet paremmin vain muutamilla toimialoilla vaan kasvuosakkeet ovat dominoineet kaikkialla. Poikkeuksellisesti kasvuosakkeiden parempi tuotto on tullut hyvin laajalla rintamalla koskien jokaista toimialaa.

Russell 1000 kasvuosakkeiden tuottoero toimialoittain arvo-osakkeisiin verrattuna vuodesta 2010. Lähde: O'Shaughnessy Asset Management.

Russell 1000 kasvuosakkeiden tuottoero toimialoittain arvo-osakkeisiin verrattuna vuodesta 2010. Lähde: O’Shaughnessy Asset Management.

Tästä voisi päätellä että kasvusijoittaminen olisi toiminut tavanomaista paremmin. Kun tuoton muodostuminen perataan auki näissä indekseissä paljastuu että itse asiassa kyseessä ei olekaan varsinaisesti kasvuosakkeita suosinut ajanjakso vaan erityisen kehno jakso arvosijoittamiselle.

Molemmissa Russell 1000 indekseissä on kiertoa, aivan kuten HCP Quant rahastossakin. Vuosittain osa yhtiöistä tippuu indeksistä ulos, niiden tilalle tulee toisia yhtiöitä sekä osa säilyy indeksissä. Jotta näistä saatavat hyödyt pystyttäisiin erottamaan toisistaan esittelivät Livermore, Meredith & O’Shaughnessy paperissa Factors from Scratch uuden menetelmän luokitella tuoton lähteitä tällaisissa indekseissä:

 • Holding Growth – Tuotto joka muodostuu indeksin sisältämien yhtiöiden kasvusta pitoajalla. [”This return is the return that accrues to an index from the normal fundamental growth of its underlying companies–i.e., growth associated with investment, acquisitions, share buybacks, and, on our internal reinvestment assumption, dividend income.”]
 • Rebalancing Growth – Tuotto joka muodostuu indeksin sisältämien yhtiöiden valuaatioiden muutoksen rebalansoinnista takaisin (esim. indeksin P/E luku rebalansoidaan vuosittain tasoon 10). [”This return is the return that accrues to an index from valuation changes that get converted into fundamental growth through rebalancing events.”]
 • Unrebalanced Valuation Change – Tuotto joka muodostuu indeksin sisältämien yhtiöiden valuaatioiden muutoksista joita ei rebalansoida. [”This return is the return that accrues to an index from valuation changes that do not get converted into fundamental growth through rebalancing events, and that instead stay present in the index all the way through to the end of the period being analyzed. This source of return can be unwound in future periods, and can therefore impact subsequent future returns.”]

Kasvuosakkeilla on tyypillisesti parempi holding growth mutta heikompi rebalancing growth koska rebalansoinnin yhteydessä indeksiin otetaan matalan valuaation tilalle korkean valuaation yhtiöitä. Arvoyhtiöillä on puolestaan tyypillisesti alhaisempi holding growth koska yhtiöt ovat monesti ongelmissa (ei kasvua) mutta sitä kompensoi tuotot rebalansoinnin kautta jossa indeksiin otetaan kohonneen valuaation yhtiöiden (=osakkeen hinta noussut) tilalle uusia matalan valuaation yhtiöitä.

Russell 1000 arvo- ja kasvuindeksin tuoton muodostumisen lähteet ennen vuotta 2010 ja sen jälkeen. Lähde: O'Shaughnessy Asset Management.

Russell 1000 arvo- ja kasvuindeksin tuoton muodostumisen lähteet ennen vuotta 2010 ja sen jälkeen. Lähde: O’Shaughnessy Asset Management.

Kuten ylläolevasta nykyisen ajanjakson vertailusta aiempaan historiaan on helppo huomata on kasvuindeksi kohtuu hyvin linjassa historiaansa. Tavanomaisten tuotonlähteiden lisäksi kasvuindeksi on hyötynyt arvostuskertoimien kohoamisen tuomasta tuotosta joka on säilynyt indeksissä.

Arvoindeksin kohdalla tilanne näyttää hyvin erilaiselta historiaan peilaten. Holding growth on ollut tavanomaista alempi mikä kertoo siitä että arvo-osakkeet ovat olleet syystäkin alhaisesti arvostettuja. Nykyistä alituoton jaksoa leimaa todennäköisesti arvoansojen runsas lukumäärä.

Onko arvosijoittaminen syytä julistaa kuolleeksi? Tai jos se ei ole kuollut niin olisiko mahdollista ajoittaa niin että voisi hypätä kyytiin sen alkaessa jälleen tuottamaan paremmin? Livermore, Meredith & O’Shaughnessy eivät löydä Factors from Scratch paperissa todisteita sille että arvosijoittaminen olisi hävitetty arbitraasilla pois. Todistusaineisto viittaa yhä siihen että arvosijoittaminen on tehokas faktori. Arvosijoittamisen ajoittamiselle he eivät löydä toimivaa työkalua. Esimerkiksi markkinoiden arvostustasolla he eivät löydä korrelaatiota sen kanssa miten arvosijoittaminen on toiminut tulevaisuudessa.

Sijoittajalle joka haluaa hyötyä arvosijoittamisen pitkän aikavälin kasvusijoittamista paremmista tuotoista paras vaihtoehto onkin istua sitkeästi eri mittaisten alituoton kausien yli. Samankaltaisia alituoton jaksoja on ollut 60-, 80- ja 90-luvun lopulla, jonka jälkeen arvo-osakkeet tuottivat erinomaisesti. Livermoren, Meredithin ja O’Shaughnessyn sanoin:

”Whatever the causes of Value’s current bout of underperformance turns out to be, the fact remains that similar bouts of underperformance have occurred in the past–the late 1960s, the late 1980s, and the late 1990s provide good examples. After each of those periods, the Value factor went on to produce excellent returns. In hindsight, it would have been a clear mistake to have abandoned the factor. Given the vast historical evidence that exists in the factor’s favor, we think abandoning it today will likely prove to be a mistake as well.”

Näistä syistä minäkään en ole luopumassa arvosijoittamisesta.

Terveisin arvosijoittajanne,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

Tee rahastomerkintä

In the business world, the rearview mirror is always clearer than the windshield.
–Warren Buffett