Omistajapohjamme muutoksia ja kohti syksyä 2020

Voimme varmasti kaikki todeta, että tähänastinen 2020 on ollut kaaoksen ja uudistumisen vuosi. Ympärillä vellovat muutokset taloudessa ja rahamarkkinoissa saavat rahastoyhtiön mietteliääksi. Samalla olemme kokeneet sisäistä uudistumista. Tänä kesänä mukaamme on tullut muun muassa viisi uutta osakkeenomistajaa.

Tämä tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä kaikki HCP:n vakituiset työntekijät ovat osakkaita. Ammattiurheilijoiden kanssa työskentelevä Panu Satama ja analyytikkona toimiva ja instituutiosijoittajasuhteista vastaava Anthony Simola tulivat töihin HCP:lle noin vuosi sitten. On ollut hienoa nähdä, että työntekijät ovat halunneet sitoutua yritykseen myös omistajuuden kautta. HCP on halunnut tehdä tämän kaikille työntekijöille mahdolliseksi. Tuoreita osakkeenomistajia ovat myös HCP:n hallitukseen kuuluva Elli Tervala sekä Vesa Kemppainen ja Tuomas Ranta.

Olemme innoissamme uusista henkilöistä tuomaan toimintaamme uutta näkemystä ja energiaa. Keräsimme osakastulokkailta ajatuksia siitä, mitä HCP pohjimmiltaan on yrityksenä ja pohdimme samalla tulevaisuuden kehityssuuntia.

Yksilöt, yhteisö ja yhteiset arvot

”Ensimmäisistä viikoistani lähtien HCP:lla huomasin arvopohjani kohtaavan mitä parhaiten myös firman arvojen kanssa.” kertoo Panu Satama, joka tuli HCP:lle suuresta pankista, jossa byrokratia oli luonnollisesti nähtävissä selkeämmin. ”HCP:lla minun henkilökohtaisesti korkealle nostamiani arvoja kuten luottamusta, oma-aloitteisuutta, itsenäisyyttä sekä laatikon ulkopuolelta ajattelua arvostettiin silminnähden korkealle. Työntekijän arvopohjan on mielestäni erittäin tärkeää olla työnantajan arvopohjan kanssa harmoniassa, sillä vain siten voidaan todellisesti nähdä kaikkien osapuolten puhaltavan yhteen hiileen pitkässä juoksussa; vaikka erimielisyyksiäkin tietyistä asioista yrityksen sisällä syntyisi, johdattaisi silti yhteinen syvemmän luokan arvopohja meidät lopulta yhä pidemmälle ja pidemmälle eteenpäin.”

Panu kuvailee HCP:tä ennen kaikkea yhteisönä, jossa aidosti välitetään yksilöstä. ”Tällä tarkoitan erityisen vahvaa luottamusta työntekijöihin sekä vastuun, että vapauksien muodossa. Yhteisö koostuu tarkoituksenmukaisesti erilaisista ihmisistä, jotka täydentävät jokainen toisiaan eri työtehtävissä. Tämä luottamuksen sekä positiivisen erilaisuuden kehä sitouttaa sekä motivoi tekemään töitä tehokkaammin, sillä jokainen on itse vastuussa omasta suorituksestaan ja pystyy valikoimaan työtehtävänsä pääosin oma intohimo edellä. Tekojen kautta pyrimme muokkaamaan varainhoitoalaa kohti kauniimpaa tulevaisuutta ja luomaan HCP:sta todellisen ”vakipelurin” Pohjoismaisilla varainhoitomarkkinoilla.”

Yhteinen mielipide on se, kuinka tärkeää ihmisten keskinäinen kunnioitus ja hyväntahtoisuus ovat. ”HCP:lla on ihmisiä joille on rakasta oman hyvinvoinnin lisäksi muidenkin hyvinvointi. Perusarvot läpinäkyvyys, kumppanuus ja tehokkuus näkyvät toiminnassa kattavasti.” sanoo Elli Tervala huomanneensa sinä aikana, jonka hän on toiminut HCP:n hallituksessa.

Arvot ovat siis ehdottomasti yksi suuri syy haluun olla mukana HCP:n matkassa. Yhtiön toimintaa vierestä seurannut Vesa Kemppainen tiivistää hyvin, että ”Sopimuksia kannattaa tehdä vain sellaisten tahojen kanssa joilla on yhteneväinen arvopohja omien arvojen kanssa.” Aina tulee eteen tilanteita, joita ei voitu huomioida sopimuksissa. Onko siis paras tapa etsiä ympärillään sellaisia ihmisiä ja toimijoita, joiden kohdalla luottaa siihen millaisia ne sisimmissään ovat?

Nämä näkemykset yhteisön ja yksilön roolista liittyvät vahvasti Teal-organisaatiomalliimme. Teal-organisaatiot ovat yksilön itseohjautuvuutta ja kokonaisuutta arvostavia yrityksiä, joissa on matala hierarkia ja joita ohjaa evolutiivinen tarkoitus. HCP:llä tämä tarkoittaa muun muassa jokaisen vapautta olla mukana päätöksenteossa ja aktiivisessa kehittämisessä ja toteuttaa itseään.

Asiakkaisiimme tämä kunnioitus kajastuu rehellisyyden ja oikeudenmukaisuuden kautta, mikä on onneksemme huomattu ympärillämme. Vesa ja Elli kertovat, että ”Asiakkaita ja heidän sijoittamiaan varoja kunnioitetaan syvästi ja se näkyy esimerkiksi läpinäkyvyydessä ja yhtiön palkkiomekanismeissa. Asiakkaan etu menee aina edelle, sillä se on aina aidosti myös HCP:n etu. Palkkiorakenteiden läpinäkyvyys takaa sen että HCP hoitaa asiakasvaroja nimenomaan asiakkaan etua optimoiden – HCP hyötyy ainoastaan asiakasvarojen hyvän hoitamisen kautta, ei muiden mekanismien.” On hienoa olla mielletty sellaiseksi toimijaksi, johon olemme halunneet pyrkiä ja olleet sitoutuneita toiminnan alusta asti.

Se, joka pystyy pidättämään hengitystä pisimpään

Alkuvuoden muutokset ovat ehdottomasti tuoneet eteen meille uudenlaisia tilanteita. HCP Focus -rahaston salkunhoitaja vaihtui maaliskuussa. Tämän yhteydessä koimme odotettuja lunastuksia rahastosta. Osalla ammattisijoittajista vaihdos salkunhoidossa johtaa automaattiseen lunastukseen, sillä he seuraavat rahaston menestystä uuden salkunhoitotiimin alla ja harkitsevat, voivatko sijoittaa uudelleen. Monilla omistajilla on myös vaatimuksissaan tehdä lunastus salkunhoitajan vaihtuessa. Jotkut saattavat ajatella, että se vaikuttaa rahaston kehitykseen, mikä on HCP Focuksen osalta ollut varsin päinvastaista. Nykyasiakaskunnalla nyt menetettyämme 39 asiakasta 549 asiakkaastamme, olemme kuitenkin yhtiön tuloksen osalta takaisin break evenissä sopeutettuamme kulujamme ja toimintaamme. Odotamme uusia sijoituksia myös pian tulevaksi. HCP Focus -rahasto on pärjännyt viimeiset kuukaudet erinomaisesti, sijoittuen muun muassa kevään 2020 parhaiten tuottaneeksi pohjoismaiseksi osake-hedgerahastoksi. Uusien osakkaiden myötä myös rahoitusasemamme vahvistui ja velaton oma pääomamme on nyt €1.6M. Suunta näyttää siis lupaavalta.

On tärkeää kuitenkin pitää mielessä, että elämme ajassa jossa teknologian kehitys aiheuttaa jatkuvia ennalta arvaamattomia kehityshyppäyksiä, ja jossa on lukematon määrä tuntemattomia määrittelemättömän kokoisia riskejä. ”Tärkeät päätökset tulee tehdä perustuen asiantuntijoiden tietämykseen ja koottuihin faktoihin, mutta lopulta päätöksiin liittyy aina myös intuitio.” sanoo Vesa. ”Se varoittaa meitä niistä tapahtumista, joita on vaikea arvioida Excelissä. Sijoitusala on dataa ja analyysia, mutta se on yhtälailla asiantuntijan arvioiden ja arvojen pohjalta toimimista.” Myös Elli jakaa HCP:n sijoitusfilosofian siitä, että erilaiset sijoitusstrategiat ovat relevantteja eri suhdanteissa ja talouden tilanteissa. ”Kolme erilaista rahastoa ovat kuin kolme jalkaa, jotka vuorotellen kannattelevat kokonaisuutta.” Erilaiset sijoitustyylit käsittävät riskiä erilailla, mikä tekee niistä yhdessä vahvempia. HCP Quant -rahastossa päätökset tekee tietokone datan pohjalta. Tällaisessa kvantitatiivisessa sijoitusstrategiassa ihmisen tunteiden vaikutus, ja niiden vuoksi syntyvät erheet, minimoituvat. HCP Black tasapainottelee eri varallisuuslajien suhteen muodostaen suhdanneriippumattoman suojan. HCP Focus -rahaston onnistunut megatrendeihin ja pitkän ajan kilpailukyvyn löytämiseen perustuva keskitetty strategia lisää riskiä ja tuotto-odotuksia.

”HCP:lla on kaikki mahdollisuudet kasvaa ja toivoisinkin tulevaisuudessa näkeväni kasvua. HCP erottuu edukseen alalla.” Elli uskoo. Kuitenkin, kaikki hyvän eteen tehty työ on arvokasta, vaikka työstä ei saisikaan heti näkyvää hyötyä. Vesa korostaa, että ”Vaikeina aikoina tulee pitää yhtä ja hyvinä aikoina tulee muistaa mistä on saanut tukea. Usein ei suinkaan vahvin, kaunein, tai viisain voita, vaan yksinkertaisesti se, joka pystyy pidättämään hengitystä pisimpään.”

Ison kuvan lisäksi aiomme kiinnittää huomiota myös yksityiskohtiin. Teal-organisaatiossa on paljon hyviä puolia, mutta Panu muistuttaa, että vapaus ja sen tuoma vastuu tuovat välillä esiin tietynlaisia ilmentymiä puutteellisesta sääntökirjasta. ”Pienetkin asiat, kuten toimiston säännöllinen kunnossapito ja siivous tai kameroiden päällä pito online-palavereissa on hyvä muistaa ihan jo käytöstapoina energisen yleisen ilmapiirin ylläpitämiseksi!”

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

Kirjoittajasta

Anette Tuomainen on Helsinki Capital Partnersilla viestintävastaavana Miika Koskelan ollessa opintovapaalla suorittamassa loppuun journalismin tutkintoaan. Anette innostui HCP:stä sen näkemyksellisen sijoittamisen, vastuullisen arvopohjan ja kulttuurialaan kytköksissä olevan identiteetin vuoksi. Nämä saavat HCP:n erottumaan hänen mielestään positiivisesti sijoitusalalla.

HCP Quant 6/2020 +2.21% | Sijoitustyylien viimeaikaiset tuotot

Kesäkuu oli HCP Quantille suosiollinen. Rahasto tuotti vertailuindeksiään paremmin. Arvonnousua kertyi +2.21%. Vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return kohosi euroissa +1.44%. Yhdysvaltojen S&P 500 Total Return tuotti euroissa +0.67% ja Euroopan S&P Europe 350 Total Return +3.35%.

Vuoden ensimmäisen puolen osalta HCP Quant on myös pärjännyt paremmin kuin vertailuindeksi. Sen tuotto on -16.81% ja MSCI ACWI SMID Value Total Returnin -21.23% euroissa.

Dan Lefkovitz kirjoittaa Morningstarin artikkelissa Growth Parties Like It’s 1999, but Don’t Rule Out Value Yhdysvaltojen markkinoiden tuottojen ammottavasta jakautumisesta. Alkuvuoden osalta Morningstarin US Growth indeksin ja US Value indeksin välinen tuottoero on 33.45 prosenttiyksikköä (+14.92% vs. -18.53%). It-kuplan huipulla vuonna 1999 sama kasvuindeksi tuotti +44.5% ja arvoindeksi -1.3%. Ero näiden sijoitustyylien välillä on korkeimmillaan sitten sen hullutuksen.

Käytän sanaa hullutus, sillä myös nykyinen ajankuva, jossa erinomaisia tuottoja ovat tarjoilleet muun muassa konkurssiin ajautuneet yhtiöt – kuten Hertz ja Wirecard – ilmoituksensa jälkeen, saa tällaisen vanhan jäärän pyörittelemään päätään. Markkinoiden poljennossa on jotain samankaltaista makua ikävän enteen tunteella. Poikkeuksena It-kuplaan on toki se, että nyt keskuspankit ympäri maailman marssivat pelastajiksi heti kun taloudessa näkyy ryppyjä. Markkinatalouden luovan tuhon mekanismi on saatu raiteiltaan. Mutta kuten sanotaan, keskuspankkeja vastaan ei kannata räpiköidä.

Sijoitustyylien sisällä kehnoiten ovat tuottaneet pienet arvoyhtiöt (-26.5%) ja parhaiten isot kasvuyhtiöt (+12.03%). Näiden välinen tuottoero on 38.53 prosenttiyksikköä.

Viiden vuoden vuosituottoja eri sijoitustyyleillä ja yhtiökoolla eroteltuna.
Lähde: Morningstar

Viiden vuoden aikajänteellä pienten arvoyhtiöiden joukko on ainut, jossa vuosituotto on jäänyt negatiiviseksi. Ja tämä on tosiaan Yhdysvalloista, joka on yksi parhaiten menestyneistä maanosista maailmalta. Muualla pienten arvoyhtiöiden tuotto on ollut tätäkin surullisempaa seurattavaa.

Morningstarin oman analyysin mukaan Yhdysvaltalaiset kasvuosakkeet ovat tällä hetkellä 21% yliarvostettuja ja arvo-osakkeet 11% aliarvostettuja. Koko markkina on heidän näkemyksen perusteella 8% ylihinnoiteltu.

Ensimmäisen vuosipuoliskon tuottoja eri sijoitustyyleillä ja yhtiökoolla eroteltuna.
Lähde: Morningstar

Rob Arnott kirjoitti Financial Advisor lehteen Yhdysvaltojen tuotto-odotuksista. S&P 500 indeksin vuosituotto viimeisen 11 vuoden ajalta on huikaisevat 16%. Näin huimalle tuotolle tulee luonnollisesti ennen pitkää loppu. Arnott:n laskelmien mukaan, jos markkinoiden arvostuskertoimet hakeutuvat kohti pitkän aikavälin keskiarvoja tarkoittaa se perinteiselle 60-40 salkulle – jossa osakkeita on 60% ja korkoja 40% – nollan ja yhden prosentin välistä vuosituottoa seuraavalle vuosikymmenelle. Tämä perustuu oletukselle, että vuonna 2030 osakkeet olisivat yhä kalliita keskimääräiseen arvostukseen nähden.

Voivatko isot Yhdysvaltalaiset kasvuyhtiöt olla seuraavankin vuosikymmenen paras valinta? Ei se toki mahdotonta ole, mutta itse veikkaisin toisin. Muutoksen alkuunpaneva tönäisy voisi olla vaikkapa Bidenin valinta seuraavaksi presidentiksi. Hänen tiedetään haluavan pilkkoa suurimpia teknologiayhtiöitä, sekä korottaa yhtiöverotusta.

Lämmintä kesää toivottaa,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

”No price is too low for a bear or too high for a bull.”

Unknown

#HCPSPIRIT – Kulttuurityö osana olemassaoloa

Kulttuuririennot alkavat pian taas värittää koronan jälkeistä katukuvaa. Tänä keväänä meilläkään ei ole ollut mahdollisuuksia järjestää tapahtumia tai tempauksia aivan kuten muina vuosina. Nyt on hyvä hetki pysähtyä paikoilleen ja katsoa taakse tehtyihin yhteistöihin kulttuurin, taiteen, musiikin ja urheilun parissa, joita nimeämme tägillä #HCPSPIRIT. Mistä #HCPSPIRIT alkoi, mitä kaikkea olemme tehneet ja mitä se on tuonut meille ja yhteisöllemme?

Tuimme luovan club-kid kollektiivin House of Disappointments osallistumista voguen Omniversary Balliin Amsterdamissa (2019). HOD haluaa rikkoa sukupuolirooleja ja leikittelee itseilmaisulla ja asusteilla, jotka he luovat pääosin itse kierrätysmateriaaleista.

Kaikki lähti tyhjistä seinistä

Ensimmäiset kosketukset kulttuuriyhteistyöhön, joiden emme tienneet vievän meidät myöhemmin syvemmälle sen kehtoon, syntyivät toimistomme siirtyessä Kaapelitehtaalle. Kaapelitehdas on koti eläväiselle skaalalle toimijoita aina taidekouluista luoviin toimistoihin ja tanssiyhdistyksiin. Kun muutimme uusiin tiloihin kaipasivat tyhjyyttään ammottavat betoniseinät piristystä. Alueen taiteilijat alkoivat tulla tutuiksi ja kysyimme heiltä ratkaisua. Taiteilija Luca Delgadon teokset huusivat esille pääsyä ja päätyivät koristamaan tilojamme. Nykyään toimistomme toimii vaihtuvana taidenäyttelynä. Hän oli yksi ensimmäisistä yhteisöömme nivoutuneista taiteilijoista, jotka veivät meitä kohti #HCPSPIRIT -toimintaa nykyisessä muodossaan.

Ensimmäisiä tukiprojektejamme oli yhteisötaideteos Roinasauna, joka kuului osaksi Kaapelitehtaan Kierrätystehdas -tapahtumaa. Helsinkiä kiertänyt sauna rakennettiin kävijöiden tuomista kierrätysmateriaalista. Elettiin vuotta 2014.  Ekologista elämäntapaa kannustava tapahtuma resonoi arvomaailmaamme ja halusimme mahdollistaa teeman ilmentämistä taiteen keinoin.

#HCPSPIRIT on sittemmin jatkanut elämäänsä pitkälti HCP:n työntekijöiden ja ympäröivän yhteisön käsissä. Olemme teal-organisaatio eli itseohjautuva organisaatio, jossa keskeistä on yksilön kokonaisuus. Erillinen työminä ja vapaa-ajan minä ovat vanhankantainen käsitys yksilöistä osana organisaatiota ja on mielestämme kannustettavaa tuoda omaa persoonaansa ja kiinnostuksenkohteitaan myös työelämään. Hyviä esimerkkejä tästä tänä päivänä ovat vastuullisuutta ja eettisyyttä korkealle arvottavat yksilöt jotka eivät pelkää tuoda näkökulmia niistä työhönsä. Me olemme päätyneet viemään tämän vielä omalle polulleen #HCPSPIRIT:issä, jossa olemme aktiivisesti mukana työntekijöille tärkeissä hankkeissa. Olitpa kiinnostunut taiteesta, skeittaamisesta, arktisten vesien kalastuksesta tai voguingista, me haluamme sinun voivan olla osa niitä myös työsi kautta.

#HCPSPIRIT on merkittävä osa B Corporationilla olemista, vaikkakin #HCPSPIRIT toiminta syntyi ennen kuin haimme B Corporation -sertifikaattia. B Corporationeille on ominaista tasapainottaa tuottoa ja tarkoitusta ja #HCPSPIRITissä luomamme jaetun arvon kautta voimme olla yhteisöllemme ja itsellemme enemmän.

Skeittikontin osallistavassa tunnelmassa kaikki pystyvät kesäisin kokeilemaan skeittausta ohjatusti. Olimme mukana järjestämässä Concrete Jam X #HCPSPIRIT (2019) katutapahtumaa ja uima-allasbileitä , joissa lähes 40 skeittaajaa skabasi yhdessä ikään tai sukupuoleen katsomatta.

Favela Funk Finlandia -dokumenttielokuvassa (2018) seurattiin rap-artistien Palefacen, Graciaksen ja Flamin värikästä kiertuematkaa Rio de Janeirossa ja São Paolossa. HCP oli mukana tukemassa esivalmistelumatkaa, jossa haettiin tarinoita faveloiden ja rytmisen musiikin maailmasta.

Taiteilija Luca Delgado on ollut tiiviisti mukana yhteisössämme vuodesta 2016. Lucan livemaalaus Tenho Restobarissa (2018) havainnollisti, kuinka taide syntyy kanvaasille. Lucan teokset täyttävät myös Kaapelitehtaan toimistomme seiniä. 

Neljännet Asylum teknobileet (2016), jotka järjestimme Kaapelitehtaalla pannuhallin kellarissa.

Thainyrkkeilijä Kristoffer ”Krasti” Björkskog kehässä (2019), jossa hän kertoo olevansa onnellisuuden ja elämän tarkoituksen äärellä. HCP:lla on ollut ilo tukea Krastia lupaavan uransa alkuvaiheessa.

Yhteisöä ei saa ostamalla

Se hyöty jonka itse saamme kulttuuritoiminnasta voi olla vaikea pukea numeroiksi tai sanoiksi – eikä hyöty ole varsinainen tavoite tekemisellemme. Olemme kuitenkin kokeneet #HCPSPIRITillä olevan keskeinen rooli ainakin liittyen työntekijöiden vapauteen toteuttaa itseään, brändi-identiteettimme vahvistumiseen ja toiminnan kautta muodostuviin sidosryhmäsuhteisiin.

Zodiakin järjestämän Sivuaskel -festivaalin Opening party Kaapelitehtaalla (2020). Järjestimme festivaalin avajaiset yhdessä House of Disappontmentsin kanssa. Onnistuimme tuomaan erilaisia ihmisiä kohtaamisiin ja luomaan yhteisöllistä tunnelmaa Kaapelitehtaalle.

Kaapelitehtaan luova ympäristö on kasvanut keskeiseksi osa identiteettiämme. Viime kesänä juonimme yhdessä naapurimme, uuden tanssin keskuksen Zodiakin kanssa. Autoimme Zodiakin Sivuaskel -festivaalin avaustapahtuman järjestämisessä. Zodiakin toiminnanjohtaja Ari Tenhula kertoi meille projektin olleen heidän ensimmäinen kokemuksensa yritysyhteistyöstä, josta jäi käteen etenkin molemminpuolisesta arvonluonti ja Kaapelitehtaan vahvistunut ilmapiiri.

Yhteistyö mahdollisti uusien yleisöryhmien tavoittamisen – haluamme tuoda erilaisia ihmisiä yhteen ja saimmekin laajemmin mukaan voguing-kulttuurista kiinnostuneita kaupunkilaisia. Emme olisi pystyneet myöskään tekemään yhtä laajaa oheisohjelmistoa. HCP auttoi monipuolistamaan tapahtumaa ja luomaan sellaista yhteisöllisyyttä, joka ei olisi ollut muuten mahdollista.

Ari Tenhula, Zodiak

Aidot kohtaamiset ovat ensisijaisen tärkeitä sidosryhmäsuhteiden rakennuksessa. Emme pystytä tapahtumiin yritysbannereita tai messutelttaa jossa kerromme omista varainhoitopalveluistamme. Perinteinen sponsorointi ei sovi meille, sillä haluamme olla tiiviimmin mukana tekemisessä. Kulttuurialalla tulee tehdä vuosia töitä saadakseen jalansijaa. Työ ei voi olla päälleliimattua tai vain ylimmän johdon strateginen aloite. On mentävä skenen ehdoilla.

Olemme kulttuurikehyksemme vuoksi myös lähempänä asiakkaitamme. Kun käymme reissuilla moikkaamassa urheilurahastomme asiakkaita heidän peleissään, olemme läsnä, mukana seuraamassa ja kannustamassa heidän uraansa. Tapaamme tämän tyyppisillä matkoilla myös paljon muita pelaajia ja olemme näkyviä heidän maailmassaan. Haluamme antaa enemmän kuin vain rahallisen tuen. Haluamme vaalia pitkäaikaisia ja aitoja suhteita. Ympärillemme onkin muodostunut upea ja vankka yhteisö.

#HCPSPIRIT-bussi on kiertänyt muun muassa Itävallan Alpeilla, Norjan vuonoilla ja Kööpenhaminan skeittiparkilla.

Yhteisö ja tekeminen jossa saa vaikuttaa lisäävät merkityksellisyyden kokemusta työssä. Viime vuosina meitä on palkittu Best for Workers -tunnustuksella, jonka yksi myöntämisperusteistä oli työntekijöiden vapaus osallistua #HCPSPIRIT -projekteihin. Työtyytyväisyytemme onkin huippuluokkaa. Tämän osoittaa se, että meillä ei ole ollut suurta vaihtuvuutta vakituisten työntekijöiden suhteen, ja useat määräaikaiset työntekijät ja harjoittelijat ovat jääneet mukaamme jollain tapaa. Tällä hetkellä kaikki vakituiset työntekijämme ovat myös osakkeenomistajiamme.

Outolinnut, pitäkää yhtä!

Taiteen arvo on mittaamaton. Huippu-urheilu yhdistää meitä ja tekee meistä kaikista tähtiä. Kulttuuri sitoo meidät kansaksi ja saa meidät kokemaan merkitystä. Ympäristöön ja etiikkaan liittyvien kysymyksien tärkeyttä ei tarvitse edes korostaa. ”Voisimmeko me yksityisen sektorin toimijat antaa suoraan osastamme paremman yhteiskunnan rakentamiseen?” pohdimme. Toteutamme tätä veronmaksun kautta, mutta hei, onhan se aika siistiä valita tarkalleen mihin tuki kohdistuu, ja olla siinä itse mukana!

Yhteistyömme liittyvät usein pienempiin ja nuorempiin toimijoihin, nouseviin staroihin. Olemme kokeneet olevamme outolintu finanssialalla ja on usein mukavaa muodostaa yhteys muihin jotka kulkevat omaa polkuaan ja eivät pelkää tehdä jotain erilaista. #HCPSPIRIT -yhteistyöt muuttavat myös jatkuvasti omaa tapaamme nähdä maailmaa. Lisäksi muut tavat toimia joita peräänkuulutamme, jotka ovat ehkäpä finanssialalle epätyypillisiä, saavat meidät tuntemaan itsemme erilaiseksi – hyvällä tavalla. Meitä ei haittaa ravistella finanssialaa, se on tarkoituksemme.

Meitä innostavat myös muut yksityisen sektorin toimijat jotka ovat ottaneet asioita omiin käsiinsä. Vahva arvopohja on jo normi yrityselämässä. Tarvitsisimme varmasti kuitenkin lisää aitoja tekoja. Mietimme itsekin alati, mitä voimme tehdä kajastaaksemme mahdollisimman laajan positiivisen vaikutuksen ympäröivään yhteisöön ja maailmaan.

Lisää aiempia yhteistyöprojektejamme löydät #HCPSPIRIT -sivulta. Odotamme innolla, mihin kaikkeen päädymme seuraavaksi!

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

Kirjoittajasta

Anette Tuomainen on Helsinki Capital Partnersilla Junior Communications Managerina markkinointiviestinnästä ja asiakaskokemuksesta vastaavan Miika Koskelan ollessa opintovapaalla suorittamassa loppuun journalismin tutkintoaan. Anette innostui HCP:stä sen näkemyksellisen sijoittamisen, vastuullisen arvopohjan ja kulttuurialaan kytköksissä olevan identiteetin vuoksi. Nämä saavat HCP:n erottumaan hänen mielestään positiivisesti sijoitusalalla.

Tuotto ja tarkoitus käsi kädessä – millaista on olla B Corporation?

Lockdownin aikana olemme työstäneet vuoden 2019 vastuullisuusraporttiamme. Viime vuosien reflektointi on saanut meidät miettimään, mikä meitä oikein ajaa eteenpäin? Koska missiomme on Varainhoitoyhtiö, josta uskallat olla ylpeä.™ olemme innoissamme B Corporation -sertifikaatistamme, sillä se puskee meitä etsimään kokoajan parannettavaa. B Corporationina läpikäymämme vaikuttavuusarviointi on erinomainen työkalu seurata kehitystämme.

Mieti, toimi, mittaa.

Olemme ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa suomalainen B Corporation Suomessa.

B Corporation -sertifikaatti myönnetään voittoa tavoitteleville yrityksille jotka tasapainottavat tuoton ja tarkoituksen. B Corporationeilta vaaditaan vaikuttavuusarviointi, joka mittaa heidän toimiaan suhteessa ympäröivään yhteisöön ja maailmaan. Viime vuosi on todiste siitä, kuinka nämä kaksi on mahdollista yhdistää – luoda kannattavampaa liiketoimintaa, parempaa tuottoa asiakkaidemme sijoituksille ja samaan aikaan lisätä kestävyystekojamme.

Sertifikaatit voivat olla viherpesun keino, jos sertifikaattia käytetään markkinoinnissa samalla kun sitoudutaan tekemään minimieffortti. Toiselta kantilta katsoen mielestämme hyvä tapa käyttää B Corporation -sertifikaattia on sisäisenä työkaluna. Käytämme sitä kehityksemme seuraamiseen ja aistiaksemme kohtia, joissa voimme vielä parantaa. Arvopohjaisille yrityksille se voi toimia hyvänä keinona puskea kohti tarkoitustaan.

”B Impact Assessment antoi meille mahdollisuuden saada ulkopuoliselle käsitykselle siitä mitä HCP tekee. Tämä on taas auttanut meitä keskustelemaan lisää uniikista tavastamme antaa osamme paremman maailman rakentamisessa.” instituutiosijoittajasuhteistamme vastaava Jo Iwasaki kertoo.

Et voi kaataa tyhjästä lasista

Vuonna 2019 saavutimme parhaimman suorituskykymme, hallinnoiden lähes 100M€ edestä asiakasvaroja. Onnistuimme erinomaisesti luomaan arvoa asiakkaillemme rahastojemme kautta. Esimerkiksi HCP Focus -rahastomme on ollut maailman tasaisinta huipputuottoa tekevä osake-hedgerahasto ja kirinyt tänä keväänä maailman parhaiten tuottaneeksi osakerahastoksi maailmassa viiden vuoden tuotolla mitattuna.

Samaan aikaan olemme vieneet vastuullisuutemme uudelle tasolle. Yksi avaintekijä, joka mahdollistaa fiksun tavan toimia, on teal organisaatiomallimme. Vastuullisuus on koko yrityksen laajuinen teema. Se ei liity pelkästään ylimpään johtoon. Teal organisaatiossa jokaista työntekijää kannustetaan osallistumaan – myös vastuullisuusteemoista keskusteltaessa. Diversiteetti on rikkaus tässäkin asiassa. Eri lähtökohdista tulevat ja erilaisia ideoita pursuavat osaajat ovat etu yritykselle, etenkin kun he pääsevät laittamaan visionsa käytäntöön matalalla kynnyksellä. Erilaiset käsitykset siitä, mitä vastuullisuus oikein on tekevät tilaa luovalle ajattelulle ja monipuoliselle toiminnalle.

Haluamme työntekijöiden esittelevän omat intohimonsa. Mihin haluaisin käyttää aikaa, vaivaa ja rahaa? Meille tärkeät #HCPSPIRIT -projektit saavat enemmän tuulta alleen, kun olemme itsekin taloudellisesti hyvässä paikassa. On vaikeaa kaataa tyhjästä lasista. On kuitenkin todettava, että olemme tukeneet kulttuuritoimijoita toimintamme alkulähteiltä saakka, ja näinä vuosina keksimme varsin luovia tapoja yhteistyöhön ja avun tarjoamiseen. Se helpottaa kun on jotain mistä antaa, mutta ehkäpä lopulta vain luovuus on rajana.

Viime vuosien aikana olemme keskittyneet erityisesti parantamaan läpinäkyvyyttämme. Tähän ovat syynä finanssialan synkät puolet – tiedon vähyys ja epäselkeys ja asiakkaiden luottamuksen väärinkäyttö, joista olemme aktiivisesti puhuneet. Mitä me voimme tehdä on toimia eettisesti asiakkaitamme ja sidosryhmiämme kohtaan ja olla avoimia siitä. Toivomme inspiroivamme koko alaamme parempaan yhdessä.

Kaikki tämä todistaa, että vastuullisuus ja taloudellinen suoriutuminen voivat kulkea käsi kädessä. On kuitenkin useita vastuullisuuden osa-alueita joita haluamme huomioida vielä enemmän.

Jo kertoo, että ”HCP on tullut pitkän matkan lähtökohdistaan. Olemme aina olleet halukkaita muuttamaan alamme kulttuuria. #HCPSPIRIT -projektit, jotka toteutamme kulttuurin ja urheilun hyväksi yhteisömme kanssa, juurtuvat vuosia taaksepäin. Meidän kokoisena yrityksenä toiminne mahdollisuuksiemme yläpuolella. Mutta, tämä on yrityksen näkökulma, ei yleisön. Mitä ihmiset odottavat yrityksiltä tänä päivänä? Paljon, paljon enemmän. Yritysten halutaan ottavan näkemyksiä ja käyttävän vaikutusvaltaansa maailman muuttamiseen. Emme voi siis sanoa olevamme mukavasti siinä missä olemme. Meidän tulee harkita ja toimia – ei voi ikinä lopettaa olemasta voima hyvälle.”

Löydät lisää tietoa vastuullisuudestamme verkkosivuiltamme. Vastuullisuusraportimme 2019 tulee myös ulos pian.

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

Kirjoittajasta

Anette Tuomainen on Helsinki Capital Partnersilla Junior Communications Managerina markkinointiviestinnästä ja asiakaskokemuksesta vastaavan Miika Koskelan ollessa opintovapaalla suorittamassa loppuun journalismin tutkintoaan. Anette innostui HCP:stä sen näkemyksellisen sijoittamisen, vastuullisen arvopohjan ja kulttuurialaan kytköksissä olevan identiteetin vuoksi. Nämä saavat HCP:n erottumaan hänen mielestään positiivisesti sijoitusalalla.

Syökö joku sijoituksesi tuoton? Piiloindeksointi ei ole kadonnut minnekkään

Edelleenkin vain pieni osa sijoittajista tietää tarpeeksi mitä sijoituksien taustalla oikeasti tapahtuu.

Rahastoissa on paljon vaikeasti saatavilla olevaa informaatiota. Piilotietoa liittyy esimerkiksi kulurakenteeseen, palkkionpalautuksiin ja piilo-indeksointiin. Kerroimme hetki sitten varainhoitoalan kulujen läpinäkyvyydestä. Nyt puhumme piiloindeksoinnista.

Piiloindeksointi syö tuottosi molemmista päistä

Yksi isoimmista sijoittajan ongelmista liittyy epätietoisuuteen, tai oikeastaan täysin väärään tietoon siitä, millaista palvelua ostaa. Piiloindeksointi tai kaappi-indeksointi tarkoittaa naamioitua passiivisuutta. Rahasto esitetään aktiivisesti hallinnoituna ja asiakas maksaa siitä hallinnointipalkkiota, joka on korkeampi kuin avoimissa indeksirahastoissa. Näin muodostuu erityisen epäedullinen yhdistelmä – yleisimpien isojen osakkeiden kehitystä mukaileva matalahko tuotto sekä korkea palkkio, joka kaventaa tuottoa entisestään. ”Suomessa myydään aktiivisesti hoidettuina rahastoina useita rahastoja, joiden sijoitustoiminta muistuttaa kuitenkin passiivista indeksirahastoa.” kertoo Ylen muutaman vuoden takainen selvitys. ”OP on laskenut, että sen Suomeen sijoittavissa rahastoissa aktiiviosuus jää keskimäärin alle 40 prosentin.” kertoo samainen selvitys.

Aktiivisiksi rahastoiksi naamioituja tuotteita löytyy Suomesta vieläkin. Piiloindeksointi on ollut todellinen finanssialan luottamuksen rikkoja. Passiiviset indeksirahastot, joilla kulut saadaan minimiin, ovat yhä useamman sijoitusstrategiassa. Niillä ei ole mahdollista kuitenkaan saada ylituottoa, sillä indeksirahastot seuraavat sille asetettua markkinatuottoa (indeksiä) kuluilla vähennettynä. Näkemyksellinen ja aktiivinen rahastonhoito taas tavoittelee vertailuindeksit ylittävää tuottoa.

Erityisen hyvää tuottoa tänä keväänä tehnyt HCP Focus -rahastomme on priima esimerkki näkemyksellisestä strategiasta. HCP Focukseen on megatrendien ja strategisen kilpailuedun tunnistamisen avulla valikoinut voittajaosakkeita, jotka ovat nousseet vaikkapa lockdownin aikana. Ylituottoa voidaan hakea tällaisella vahvasti keskitetyllä rahastolla. Oikea-aikainen ostaminen on myös sijoitusalan ammattilaisille huomattavasti helpompaa kuin yksilöille ja se kuuluu aktiiviseen salkunhoitoon.

Ilman erityisen aktiivista rahastonhoitoa ei ole myöskään multistrategiarahastomme HCP Blackin kaltaisen tuotteen pitäminen mahdollista. Se on suunniteltu kestämään talouden keikahdukset ja toteuttaa strategiaa, joka keskittyy varojen aitoon ja aktiiviseen hajauttamiseen. Suhdannekuoppiin putoaminen voidaan estää ajoitustaktiikalla, jossa suhdanneriippumattomia ja suhdanteista riippuvaisia osakkeita myydään ja ostetaan oikeina hetkinä. Hajauttaminen toisistaan riippumattomiin sijoituskohteisiin alentaa riskiä niin, että tuoton suhde riskiin suurenee.

Jos sijoitat rahastoihin sijoituspalvelun kautta, kysy yhteyshenkilöltäsi, mitä he voivat kertoa rahastojen aktiivisesta hoidosta. Ennen kuin saamme säädöksiä Finanssivalvonnalta, on sekä varainhoitajien vastuulla  toimittaa tietoa ja vahvistaa avoimuuden kulttuuria, sekä harmillisesti sijoittajan vastuulla ottaa selvää tuotteista, joita ostaa. Me olemme HCP:llä sitoutuneet siihen, että maksat aidosti näkemyksellisistä ja aktiivisista rahastoista. Lue rahastoistamme tai kysy meiltä lisää!

Tavoitteena sijoittamisen demystifiointi

Koska suhtaudumme läpinäkyvyyteen meitä isommin puhuttelevana arvona, koemme tärkeäksi purkaa vaikeasti ymmärrettävissä olevia sijoitusalan solmuja ja tuoda piilotietoa julki. Teemme sijoitusalaa ymmärrettävämmäksi ja lähestyttävämmäksi. Ponnistelemme alan rehellisyyden ja vastuullisuuden puolesta.

Kerromme ajatuksiamme säännöllisesti sijoittamiseen ja markkinoihin liittyen blogissamme. Saadaksesi nämä käsiisi helpoiten, ota uutiskirjeemme tilaukseen.

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

Kirjoittajasta

Anette Tuomainen on Helsinki Capital Partnersilla viestintävastaavana Miika Koskelan ollessa opintovapaalla suorittamassa loppuun journalismin tutkintoaan. Anette innostui HCP:stä sen näkemyksellisen sijoittamisen, vastuullisen arvopohjan ja kulttuurialaan kytköksissä olevan identiteetin vuoksi. Nämä saavat HCP:n erottumaan hänen mielestään positiivisesti sijoitusalalla.

HCP Quant 5/2020 -2.99% | Pienet arvoyhtiöt taantumakäänteessä | Rahaston maa-allokaatio

HCP Quantin arvo aleni toukokuussa -2.99% edestä. Vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return nousi euroissa +2.26%. Yhdysvaltojen S&P 500 Total Return kohosi euroissa +3.24% ja Euroopan S&P Europe 350 Total Return +2.93%. Vuoden alusta HCP Quant on vertailuindeksiä edellä sen tuoton ollessa -18.60% ja vertailuindeksin -22.35%.

Vuoden ensimmäinen kvartaali oli pienille arvoyhtiöille vaikea. Fama Frenchin U.S. Small Value Index, joka mittaa Yhdysvaltojen pienten arvoyhtiöiden kehitystä kirjasi historiaa. Indeksi tippui 41.5% kvartaalissa, mikä on sen mittaaman 94-vuotisen historian ennätys. Samaan aikaan S&P 500 indeksin pudotus jäi 19.6%:iin.

The Wall Street Journal lehden artikkelin mukaan Morningstarista löytyy yli 140 rahastoa ja ETF:ää, jotka ovat erikoistuneet pieniin arvoyhtiöihin. Näiden keskimääräinen tappio ensimmäisellä kvartaalilla oli 37%. Vuoden alusta huhtikuun loppuun -28% ja toukokuun loppuun -25%. Yhdyvaltalaisiin verrokkeihin nähden HCP Quant rahasto on selviytynyt useimpia paremmin.

Saman artikkelin mukaan pienillä arvoyhtiöillä voi olla hyvät edellytykset COVID-19 taantuman jälkeiselle reboundille. Yksi syy on se, että liikevaihdon nousulla on suurempi vaikutus liikevoittoon pienissä yhtiöissä. Niinpä taantuman jäädessä taakse pienyhtiöt tuottavat yleensä hyvin.

Toinen syy on high-yield korkojen spreadin kaventuminen. Spreadin pieneneminen on merkki siitä, että sijoittajille maistuu korkeampi riski. Aiemmin historiassa vastaava muutos on johtanut pienten arvoyhtiöiden osakkeiden ylituottoon isokokoisten yhtiöiden jäädessä niistä jälkeen.

High-yield korkosijoitusten spread vuodesta 1965. Lähde: Verdad Advisers

High-yield koron spread ja pienten arvoyhtiöiden sitä seuraavan vuoden tuotto 1965-2019. Lähde: Verdad Advisers

Käänne voi olla voimakas. Verdad Advisersin analysoiman tiedon mukaan vuosilta 1965-2019 kun high-yield korkojen spread oli yli 8% (edellisen kvartaalin lopussa 8.8%) halvimman kymmenyksen ja kooltaan pienimmän kymmenyksen osakkeet tuottivat seuraavan vuoden aikana 48%, kun S&P 500 indeksin tuotto jäi 13%:iin. Edullisimman viidenneksen ja kooltaan pienimmän viidenneksen taasen 42%. Toukokuun lopussa high-yield korkojen spread oli laskenut 6.5%:iin.

Vapaan kassavirran arvostuserot ja pienten arvoyhtiöiden sitä seuraavan vuoden tuotto 1951-2019. Lähde: Verdad Advisers

Vapaalla kassavirralla (Free Cash Flow eli FCF) mitattuna halvimman desiilin pienyhtiöt tuottivat vuosina 2000-2006 yhteensä 500%. S&P 500 indeksi tuotti noin 8%. Halvimman ja kalleimman desiilin välinen arvostusero on tänä päivänä (6x) samaa luokkaa kuin 1999.

HCP Quantin sijoitusten jakauma maittain. Tilanne 29.5.2020. Lähde: Bloomberg

HCP Quantin sijoitusten jakauma maanosittain. Tilanne 29.5.2020. Lähde: Bloomberg

Ohessa HCP Quant rahaston sijoitusten maa- ja maanosa-allokaatio. Kovinkaan ihmeellisiä muutoksia ei ole tapahtunut sitten edellisen päivityksen. Australiassa olevien yhtiöiden paino on tippunut ja Yhdysvaltalaisia osakkeita ei nyt löydy laisinkaan. Ainoat Pohjois-Amerikkalaiset yhtiöt ovat Kanadasta. Iso kuva on säilynyt ennallaan. Aasia ja Eurooppa ovat suurimmalla painolla, mikä on ymmärrettävää, sillä arvostustasot ovat selvästi huokeammat kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa.

Ajankohtaiset arvostustasot löytyvät HCP Quantin sivulta, jonne päivitän kuukausittain salkun tilanteen. Siellä olevista kuvaajista on helppo todentaa, että rahasto on pitäytynyt arvoyhtiöissä sijoitusstrategiansa mukaisesti koko ajan.


Kesäkuun merkintäpäivä lähestyy vauhdilla. Älä anna sen mennä ohitse! Merkinnän voit tehdä tuttuun tapaan sähköisesti klikkaamalla allaolevaa nappia. Muistathan että merkintäsumman tulee näkyä tilillä viimeistään tiistaina 30. päivä kesäkuuta kello 16 mennessä.

Lämmintä kesän alkua toivottaa,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä
Even the intelligent investor is likely to need considerable willpower to keep from following the crowd.
Benjamin Graham

Läpinäkyvyys varainhoidossa: tapetaan piilotettujen kustannusten mörkö

Läpinäkyvän varainhoidon sanansaattajana

Juuri nyt trending varainhoidossa: asiakkaiden vaatimustason nousu. Luottamusta alaamme kohtaan on keikuteltu jo aikoja – piilotetut kustannukset sekä ylimmän johdon päätähuimaavat palkkiot ilman koherenssia rahastojen menestyksen kanssa. Sijoituspalvelut ovat kokeneet siirtymää perinteisestä aktiivisesta omaisuudenhoidosta vähäkuluisempiin vaihtoehtoihin, kuten passiiviseen indeksisijoittamiseen. Tietysti sijoittaja haluaa tietää, kuinka paljon maksaa sijoittamisesta ja kuinka paljon nettotuottoa kaikkien suorien ja epäsuorien kulujen jälkeen jää. Varainhoidossa avoimuus osoittaa ennenkaikkea arvostusta asiakkaita kohtaan ja antaa eväitä päätöksentekoon omien varojen käytöstä. Tämän tulisi olla normi. Trendin etunenässä kulkevat varainhoitajat viehättävät edelleen niitä asiakkaita, jotka luottavat aktiiviseen analyysiin ja tutkimukseen. Läpinäkyvään toimintaan. Palveluun. Ihmisiin. Tuotteisiin, joissa on visiota.

Varainhoitoala on kuitenkin kääntämässä uuden sivun – läpinäkyvän sellaisen. PwC ennustaa, että kulujen läpinäkyvyys tulee kokemaan rajun muutoksen globaalisti. Sääntely kaikilla sijoitustoiminnan tasoilla lisääntyy. Kaikista keskeisin tähän mennessä on ehkäpä viimesyksynä voimaan astunut MiFID II. Kyseessä on Euroopan laajuinen direktiivi sijoituspalveluille, joka painostaa lisäämään läpinäkyvyyttä kuluista. Mutta se, millä me näemme olevan vielä vahvempi vaikutus on ennen kaikkea halu toimia asiakkaiden parhaaksi. Kaiken keskiössä on luottamus. Ja sitä ei voiteta puolelleen toisin.

Toimintamme alusta alkaen olemme sitoutuneet täyteen läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen kulurakenteemme osilta.

Tämä tarkoittaa, että näytämme tarkalleen kuinka paljon asiakkaamme maksavat palveluistamme kaiken kaikkiaan. Olemme kuluperusteinen, ei komissioperusteinen, toimija. Tämä toimintatapa eliminoi itsessään piilotetut kustannukset ja tarkoitusperät. Lisäksi, sijoittamalla yrityksemme omia varoja rahastoihimme todistamme, että hei, me olemme samalla asialla kuin sinä.

Näin me toimimme HCP:llä: Niin pitkälti kuin on mahdollista menettämättä kilpailuetua sijoitusstrategioiden suhteen, kerromme kaiken tiedon rahastoistamme. Julkaisemme rahastojen kehitykset reaaliaikaisesti verkkosivuillamme ja lähetämme jatkuvasti ajankohtaista tietoa niistä asiakkaille. Key Investor Information Dokumentit (KIID) vaaditaan varainhoitajilta lain puolesta ja esittelemme ne verkkosivuillamme. Kommunikoimme myös viimeiset allokaatiot varaluokittain HCP Black -rahastolle ja toimialoittain HCP Focus ja Quant -rahastoille. Vuodesta 2018 lähtien olemme myös julkaisseet kaikki HCP Focuksen portfolioyritykset.  Omistajien tuotot kerromme vuosittain. Kaikki tämä on tärkeää, jotta asiakkaillamme on tarpeeksi tietoa tehdä sijoituksistaan.

Löydät tietoa HCP:n rahastojen kehityksestä, kulurakenteesta, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta verkkosivuiltamme. Tällä hetkellä työstämme vastuullisen sijoittamisen käytäntöjemme. Julkaisemme pian myös vuoden 2019 vastuullisuusraporttimme – pysy siis kuulolla!

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

Kirjoittajasta

Anette Tuomainen on Helsinki Capital Partnersilla viestintävastaavana Miika Koskelan ollessa opintovapaalla suorittamassa loppuun journalismin tutkintoaan. Anette innostui HCP:stä sen näkemyksellisen sijoittamisen, vastuullisen arvopohjan ja kulttuurialaan kytköksissä olevan identiteetin vuoksi. Nämä saavat HCP:n erottumaan hänen mielestään positiivisesti sijoitusalalla.

Focuksen salkkuyhtiöt julkistivat tuloksiaan ja osakkeet ampaisivat kaikkien aikojen huippuunsa

HCP Focus rahastolla vahva tuloskausi – lue salkunhoitajan kommentit yhtiöittäin

Viime viikko päätti HCP Focuksen salkkuyhtiöiden tuloskauden, joka alkoi huhtikuun puolivälissä. Kaikki yhtiöt ovat nyt raportoineet tuloksensa. HCP Focus on ollut hyvin vastustuskykyinen koronamarkkinalle. Valitut megatrendit, kuten yhteiskunnan digitalisoituminen, edesauttoivat rahaston ennätystulokseen. Lyhyellä aikavälillä ei ole nähtävissä miksi nämä megatendit olisivat kääntymässä. Pikemminkin toisin päin. Jo vallalla olleet trendit ovat kiihdyttäneet entisestään.

Monet yhtiöt ovat hyötyneet tilanteen aiheuttamasta kiihdytetystä digiloikasta työnteon, kaupankäynnin ja palveluiden siirtyessä yhä enemmän verkkoon. Kaiken kaikkiaan kahdeksan osaketta kahdestatoista on joko kaikkein korkeimmassa arvossaan tai hyvin lähellä sitä: Intuitive Surgical, Facebook, Amazon.com, MercadoLibre, Shopify, Etsy, PayPal ja Nvidia.

Ainakin lyhyellä aikavälillä on myös haasteita. Trump on ryhtynyt uudelleenlämmittämään kauppasotaa Kiinan kanssa. Viimeisimmät käänteet ovat suunnitelmat saada kiinalaiset yhtiöt ulos Yhdysvaltojen pörsseistä, sekä estää eläkerahastoja sijoittamasta niihin. Tästä johtuen HCP Focuksen ainoat kiinalaisyhtiöt Baidu ja Alibaba ovat olleet viime päivinä paineessa. Alibaba olettaa, että he pystyvät vastaamaan lakiesitykseen, eikä sillä pitäisi siten olla vaikutusta yhtiöön. Baidu sen sijaan harkitsee osakkeensa poistamista Nasdaq pörssistä.

16.4. Intuitive Surgical
29.4. Facebook
30.4. Amazon.com
5.5. LendingTree
MercadoLibre
Match Group
6.5. Shopify
Etsy
PayPal
18.5. Baidu
21.5. Nvidia
22.5. Alibaba

Intuitive Surgical – Salkun tuloskauden aloitti da Vinci -leikkausroboteistaan tunnettu yhtiö. Korona aiheutti yhtiölle haasteita ja Kiinassa robotisoidut leikkaukset laskivat helmikuun puolessa välissä 95%. Mahalaskua seurasi voimakas 70% elpyminen koronaa edeltävälle tasolle maaliskuun loppuun mennessä. Mikäli Eurooppa ja Yhdysvallat noudattelevat samankaltaista kaavaa voisi tilanne normalisoitua kolmannella vuosineljänneksellä. Yhtiön kasvumahdollisuudet näyttävät hyvältä. Väestön ikääntyminen on kiistaton megatrendi. Osakekurssi on korjannut maaliskuun kuopasta yli 50% ylöspäin ja on lähellä tehdä uudet huiput.

Facebook – Positiivinen tulosyllättäjä. Ihmisten viettäessä aikaa koronakaranteenissa sosiaalisen median käyttö on ollut kasvussa. Ehdottomasti yksi tämän ajanhetken helposti ymmärrettävistä voittajista ja sen näkee myös osakekurssista. Se on kaikkien aikojen huipussa.

Amazon.com – Yhtiö pärjää hyvin. Erityisesti verkkokauppapuoli veti kuluttajien puolelta ihmisten tilatessa tavaroita kotiin kivijalkakaupassa käynnin sijaan. AWS pilvipalveluliiketoiminta kasvoi 33%. Amazon on rahaston pitkäikäisin sijoitus ja jatkaa peruspilarina vielä pitkään. Osakekurssi teki viime viikolla uudet huiput.

LendingTree – Yksi rahaston tämän vuoden häviäjistä. Maailmantalouden ottaessa täystyrmäyksen kuluttajien luottamus sai kolauksen. Kun oma työpaikka on epävarmalla pohjalla ei uskalla kuluttaa entiseen malliin, eikä tehdä varsinkaan kalliimpia hankintoja, joihin monesti tarvitsee lainaa. Yhtiön tulos oli hyvä, mutta koronan heittämä epävarmuus varjostaa tulevan osalta. Vuoden alusta osake on tullut alaspäin 17 prosenttia.

MercadoLibre – Latinalaisen Amerikan ”Amazon” on ollut yksi koronatilanteen hyötyjistä muiden verkkokauppa-alustojen tapaan. Paikalliset pienyrittäjät ovat siirtyneet koronan aikaan MercadoLibren alustalle tekemään myyntiä ja kuluttajat ostavat yhä enemmän verkosta. Yhtiön osake on kaikkien aikojen huipussa.

Match Group – Tinder lienee tunnetuin monista Match Groupin omistamista deittipalveluista. Yhtiö teki hyvän tuloksen, mutta myös sitä varjostaa korona. Ihmiset käyttävät eristyksissä kylläkin enemmän deittipalveluita, mutta eivät ole valmiita maksamaan niistä. Maaliskuun lopussa Tinder käyttäjät tekivät yhdessä päivässä 3 miljardia pyyhkäisyä (”swipe”), mikä on uusi ennätys. Maissa, joissa liikkumismääräyksiä on höllennetty, on ollut nähtävissä, että maksavien asiakkaiden määrä on kääntynyt uudestaan nousuun. Osake on 8 prosenttia alle edellisen huipun tammikuussa.

Shopify – Vuoden kurssiraketti. Yhtiö on yli tuplannut arvonsa vuoden alusta ja löytyy korkeimmalla painolla rahastosta. Shopifyn ennakoidaan kasvavan vähintään 30% tämän vuoden aikana. Yhtiö on kyennyt vastaamaan koronatilanteeseen erinomaisesti parantamalla tuotteitaan. Viime viikolla yhtiö julkisti yhteistyön toisen HCP Focus salkkuyhtiön – Facebookin – kanssa Facebook Shops palvelusta, jonka avulla kauppiaat voivat luoda brändättyjä kauppoja Facebookiin ja Instragramiin. Yhteistyö sataa molempien laariin. Win-win!

Etsy – Salkun toiseksi kovimmalla painolla oleva yhtiö. Käsityö- ja vintagetavaran verkkokauppa kukoistaa. Etsy-kauppiaiden bruttomyynti tuplaantui huhtikuussa. Asiakkaat hakivat erityisesti koronaan liittyviä suojavarusteita (maskeja, suojalaseja jne.) joten näin raju myynnin kasvu voi jäädä ohimeneväksi. Kasvanut verkko-ostamisen trendi antaa myötätuulta. Osake on noussut vuoden alusta 75 prosenttia.

PayPal – Kasvava verkkokauppa tarvitsee toimiakseen luotettavan maksuvälittäjän. Kaupan siirtyminen verkkoon on edesauttanut PayPalia. Yhtiö on asemoitunut hyvin verkkokauppojen vallankumoukseen. Tämän ovat haistaneet myös muut sijoittajat. Osake on korkeammalla kuin koskaan.

Baidu – Salkun murheenkryyni. Osakekurssi on kahdeksan ja puolen vuoden takaisella tasolla. Tänä vuonna alaspäin on tultu 18 prosenttia. Koronan suhteen tilanne Kiinassa näyttää nyt hyvältä ja maa on sen suhteen monia muita edellä. Baidu App:n päivittäinen käyttäjämäärä kasvoi 28% maaliskuussa 222 miljoonaan ja hakukyselyt nousivat 45%. Trumpin toimet voivat osua Baiduun ja sen mahdollinen vetäytyminen Nasdaqista saavat minut salkunhoitajana mietteliääksi. Todennäköisin kandidaatti antamaan tilaa uudelle rahaston sijoitukselle.

Nvidia – Väkevää kasvua datakeskusliiketoiminnassa. Tekoälypuolella suurimpia asiakkaita Amazon, Google ja Microsoft. Pelipuolella myös hyvää kasvua. Nvidian kasvulle ei näy rajoja. Se ratsastaa yhteiskunnan digiloikan aallonharjalla. Vaikeaa löytää pahaa sanottavaa ja se näkyy myös osakekurssissa. Se on korkeimmassa arvossaan. Yksi salkun timanteista.

Alibaba – Yhtiön kurssi on ollut puristuksissa viime aikoina muiden kiinalaisosakkeiden tapaan. Tulos ylitti selvästi odotukset ja koronan jälkeinen maailma näyttää Alibaballe monia muita kiinalaisyhtiöitä rohkaisevammalta. Koronaviruksen puhkeaminen lisäsi mm. Alibaban online ruokaostosten, pilvipalveluiden ja etätyöskentelypalveluiden käyttöä. Kiinassa vähittäismyynnin kasvu oli 88% ruoka- ja supermarkettiliiketoiminnassa. Transaktiomäärät ovat palautuneet huhti- ja toukokuussa kriisiä edeltävälle tasolle. Yhtiö odottaa liikevaihdon kasvavan tällä tilikaudella 27.5%

Digiyhtiöt lentävät korkealla, mikä saa monet mietteliääksi. Voiko nykyinen lento jatkua vai onko meillä edessä seuraava mahalasku? Keskuspankit ovat tehneet selväksi, että ne tulevat tekemään kaikkensa markkinaromahduksen välttämiseksi. Sanotaan, että keskuspankkeja vastaan ei kannata taistella. Olen tästä samaa mieltä. Jos kävisi toisin, niin osakemarkkinoiden lisäksi yhteiskunnassa on isompiakin murheita.

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

Terveisin,
Pasi Havia

HCP Focus -salkunhoitaja

HCP Quant 4/2020 +11.43% | Pienyhtiöt kääntyvät valaita nopeammin

Huhtikuussa markkinat yllättivät voimakkaalla käänteellä. Osakkeet nousivat iloisesti ympäri maailman. HCP Quant rahasto kohosi huhtikuussa +11.43% ja sen vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return euroissa +12.42%. Yhdysvaltojen S&P 500 Total Return indeksi nousi puolestaan euroissa +13.17%, kun taasen vanhalla mantereella jäi S&P Europe 350 Total Return indeksin nousu hieman vaatimattomammaksi +6.09% tuotolla. Vuoden alusta HCP Quant on yhä selvästi vertailuindeksiään edellä, ja on pärjännyt noin kahdeksan prosenttiyksikköä sitä paremmin.

Karhumarkkinoiden luonteeseen kuuluvat voimakkaat lyhytaikaiset nousut, jonka jälkeen lasku jatkuu. Huhtikuun rekyyli voi olla tällainen ns. sucker rally, mutta varmaksi emme sitä voi tietää. Keskuspankkielvytys on jo voimakkaampaa kuin finanssikriisin yhteydessä, mikä toisaalta tukee osakkeita. Tässäkin näyttäisi jälleen kerran Yhdysvallat toimivan päättäväisemmin ja paremmin kuin Eurooppa.

Russell 2000 Value Total Return (EUR) indeksi (valkoinen, RUJTR) vs. S&P 500 Growth Total Return (EUR) indeksi (vihreä, SPTRGSX) vuoden alusta. Lähde: Bloomberg

Yhdysvallat on jatkanut tänäkin vuonna voimakasta menoaan muihin maihin nähden. Tarina on vanha tuttu, josta olen kertonut useaan otteeseen. Isot kasvuyhtiöt porskuttavat ja pienemmillä yhtiöillä, sekä arvoyhtiöillä on haastavampaa. Yllä on kuvaajassa vuoden alusta euroissa isojen kasvuyhtiöiden indeksi (S&P 500 Growth Total Return), sekä pienten arvoyhtiöiden indeksi (Russell 2000 Value Total Return). Nämä indeksit ovat siis Yhdysvaltojen markkinoilta.

Siinä missä isot kasvuyhtiöt ovat tuottaneet +0.47% ovat samaan aikaan pienet arvoyhtiöt -25.79% tappiolla. Aikamoinen ero! Puhutaan kuitenkin markkinasta, joka on koronatilanteessa ollut erittäin vahva. Tähän nähden on HCP Quant pärjännyt tänä vuonna mallikkaasti. Varsinkin kun ottaa huomioon että rahastolla ei ole yhtäkään sijoitusta Yhdysvalloissa, vaan markkinoilla joilla on kehitys ollut heikompaa.

Tulostuoton ero Yhdysvalloissa pienten arvoyhtiöiden ja suurten kasvuyhtiöiden välillä. SCV = Small-Cap Value, LCG = Large-Cap Growth. Lähde: OSAM

Tulostuoton ero (edullisin desiili P/E-luvulla mitattuna vs. kallein desiili) pienten arvoyhtiöiden ja suurten kasvuyhtiöiden välillä on lähellä kaikkien aikojen huippua. Ero on jo yli 21%. Aiemmin historiassa tätä on seurannut 16.8% annualisoitu ylituotto kasvuyhtiöihin nähden seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tyypillisesti tulostuoton ero on 6-9% luokkaa. Hyvä kysymys sijoittajalle pohdittavaksi onkin kuinka pitkään kehitys voi jatkua eri suuntiin.

Pienyhtiöiden sekä suurten yhtiöiden kehitys 25 huonoimman kuukauden, sekä kvartaalin jälkeen. Lähde: OSAM

Laskumarkkinoissa pienet yhtiöt useasti tippuvat isoja yhtiöitä voimakkaammin. Vastaavasti markkinoiden pohjien jälkeen ne ovat nousseet niitä voimakkaammin. Maaliskuussa Yhdysvalloissa pienyhtiöt (Russell 2000 indeksi) laski -21.90% ja ensimmäisen kvartaalin aikana -30.89%. Tähän pudotukseen voi saada perspektiiviä siitä miten kyseiset yhtiöt ovat pärjänneet sitä seuraavan 1-10 vuoden aikana. Pienyhtiöiden 25 huonoimman kuukauden keskimääräinen pudotus on ollut -22.7% (2020 maaliskuussa siis -21.9%) ja kvartaalin -34.6% (2020 Q1 -30.9%). Tämän vuoden luvut ovat siten varsin lähellä historiallisia keskiarvoja.

Markkinasyklin käänteessä karhusta härkään ovat pienyhtiöt olleet yksi parhaiten tuottavista omaisuusluokista. Voimakkaimpien pudotusten jälkeen pienyhtiöt ovat aiemmin tuottaneet suuria yhtiöitä paremmin seuraavien yhden, kolmen, viiden, sekä kymmenen vuoden jälkeen.

Yksi eniten käytetyistä sijoitusneuvoista on kehoitus ostaa halvalla ja myydä kalliilla. Maitokaupassa tämän noudattaminen on helppoa, mutta kun kyseessä on sijoittaminen se tuntuu vaikealta. Varojen laittaminen sinne, mikä on tuottanut viime aikoina heikosti tuntuu vaikealta. Kuitenkin, juuri vastaavia valintoja ovat markkinat palkinneet sijoittajia aiemmin historiassa.

Olemmeko käänteessä vaiko keskellä sucker’s rallya?

Mietteliäin terveisin,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

”Feel the fear and do it anyway.”
Susan Jeffers

Korona joudutti arjen ja työelämän digiloikkaa ja kiritti Focus-rahaston ennätystulokseen huhtikuussa

HCP Focus -rahasto oli huhtikuussa 23,25 prosenttia plussalla, mikä tekee päättyneestä kuukaudesta rahaston historian tuottoisimman.

Korona kiihdyttää monia yhteiskunnassa jo ennestään vallinneita trendejä. Näitä voivat olla esimerkiksi verkko-ostaminen, etätyöskentely, erinäiset digitaaliset palvelut, robotiikka ja muut lisääntyvän tietotyöskentelyn synnyttämät teknologian ja palveluiden tarpeet.

Rahaston kovimpia nousijoita viimeisen kuukauden ajalla olivat käsitöiden ja vintagetavaran verkkokauppa Etsy, maksujärjestelmä- ja kauppa-alustapalveluja tarjoava Shopify sekä vertaislaina-alusta LendingTree.  Etsy nousi viimeisen kuukauden aikana dollareissa noin 69 prosenttia, Shopify 52 prosenttia ja LendingTree 36 prosenttia.

“Korona on toiminut katalyyttinä uudelle digiloikalle niin ihmisten arjessa kuin työssä. Nyt tapahtunut siirtymä digitaalisten palveluiden käytössä on sellainen mikä ottaisi normaalitilanteessa useita vuosia”, kertoo salkunhoitaja Pasi Havia.

Pörssin raju nousu on tehnyt arvopaperimarkkinoiden ja reaalitalouden välisen ristiriidan ilmeiseksi. Osakkeiden arvostukset eivät kuitenkaan heijastele talouden nykytilaa, vaan yhtiöiden oletettuja tulevia tuottoja. Jos sijoittajat uskovat yhtiöiden valoisaan tulevaisuuteen, niiden osakkeiden hinnat nousevat.

“Jos nyt digitaalisten palveluiden pariin löytäneet uudet käyttäjät jatkavat niiden parissa koronan helpottaessa ja yhteiskunnan palautuessa takaisin normaaliin rytmiin, näiden yhtiöiden kasvu voi olla kestävää”, Havia arvelee.

Nyt huhtikuussa nähdyn osakkeiden nousukiidon taustalla ovat Havian mukaan osittain keskuspankkien poikkeuksellisen voimakkaat elvytystoimet.

“Kansantalouksien lihaan on pistetty rahaa oikein paksulla ruiskulla, ja käteisen on pakko valua jonnekin. Keskuspankkitoimet tukevat erityisesti Yhdysvaltojen pörssejä, missä uudella elvytyksellä ei ole rajoja.”

Focus on pärjännyt koronan höykyttämillä markkinoilla selvästi vertailuindeksiänsä (MSCI ACWI IMI Total Return) paremmin.

 

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä