Hajauttaminen vaihtoehtoisiin sijoituksiin kannattaa

Tämän vuoden helmi-, maaliskuussa näimme ensivilahduksen siitä, miltä näyttää kun osakemarkkinan arvostustasot lähtevät liikkumaan takaisin kohti historiallisia keskiarvojaan. Rivakassa tahdissa osakemarkkinan arvosta hävisi kolmannes. Alla kuvaajassa euroissa S&P 500 indeksi sekä HCP:n multistrategiarahasto HCP Black, joka hyödyntää laajasti vaihtoehtoisia sijoituskohteita.

Arvostustasojen osalta osakemarkkina ei käynyt maaliskuussa vielä keskiarvoissaan. Alla summattuna yhteen USA:n pörssin yhtiöiden markkina-arvo (Wilshire Total Market) suhteutettuna USA:n bruttokansantuotteeseen (GDP). Kuvaajan y-akseli on tuhansissa miljardeissa US-dollareissa (T).

lähde: https://www.gurufocus.com/stock-market-valuations.php

Taantuma-ajalle historiallisen normialhaisena arvostustasot kävisivät, mikäli osakemarkkinat haukkaisivat kolmasosaan nykyarvostustasoista.

lähde: https://www.gurufocus.com/stock-market-valuations.php

Tästä pääsemme takaisin ensimmäiseen kuvaajaan ja siihen, miksi hajauttaminen vaihtoehtoisiin sijoituksiin, kuten juuri HCP:n HCP Black rahastoon voi parantaa hyvin merkittävästi hajautushyötyä ja näin pienentää sijoitussalkun riskiä talouden shokeissa. Jos sinulla on jo ronskisti riskiä omassa liiketoiminnassa, tai ehkä olet start-up sijoittaja tai ihan osakesijoittaja, joka ei tuntenut oloaan enää kodikkaaksi maaliskuisessa heilahduksessa, niin nyt on mainio aika tutustua vaihtoehtoiseen sijoittamiseen. Suhteessa koko salkkuun pienikin siirto perinteisistä sijoituskohteista vaihtoehtoisiin sijoituksiin voi merkittävästi parantaa koko salkun suhdannekestävyyttä. Niin erilaisia voivat vaihtoehtoiset sijoitukset olla perinteisiin sijoituksiin nähden, kuten selvästi näkee helmi-, maaliskuun tuoton osalta. Lisää ratkaisustamme riskinhallintaan täällä.

HCP Quant 9/2020 -4.89% | Uusia yhtiöitä salkkuun

Syyskuussa koronahuolet nousivat uudestaan pintaan pandemian toisen aallon rantautuessa eri maihin. Kenties kesän aikana ehti jo nousta optimismia taudin katoamisesta tai kuriin saamisesta. Toinen aalto muistuttaa karvaasti, että korona vaikuttaa meidän kaikkien arkeen ja talouteen yhä, eikä ole katoamassa nopeasti minnekään.

HCP Quant rahasto laski syyskuussa -4.89%. Vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return selvisi kuukaudesta pienin vaurioin tippuen euroissa -0.90%. Päättyneen kvartaalin osalta HCP Quant pärjäsi vertailuindeksiään paremmin sen tuoton ollessa +3.82% ja vertailuindeksin +1.38%. Kuluneen vuoden osalta rahaston tuotto (-13.63%) on myös vertailuindeksiä (-20.15%) parempi.

Yhdysvaltojen S&P 500 Total Return indeksi tuli syyskuussa alas euroissa -1.98% edestä ja Euroopan S&P Europe 350 Total Return -1.45%.


Salkun yhtiöistä vaihtui kuukauden aikana tavanomaista suurempi osa. Tämä on seurausta maaliskuussa tapahtuneesta rajusta koronan ensimmäisen aallon aiheuttamasta nopeasta romahduksesta. Monissa rahaston osakkeissa laukesi tuolloin stop-loss, mikä pakotti myymään yhtiön pois ja katsomaan sen tilalle uuden strategian mukaisesti. Näissä yhtiöissä, jotka tulivat salkkuun silloin, tuli nyt suurimmassa osassa puolen vuoden pitoaika täyteen ja ne vaihtuivat toisiin.

Näin suuri salkun tasapainotus on tuonut puolestaan omanlaisensa ongelman. Rahaston ajatus on olla ajoittamatta markkinoita. Aiemmin yhtiöitä on vaihtunut salkussa varsin tasaisesti kuukausittain. Nyt tämä on heilahtanut selvään epätasapainoon markkinapudotuksen johdosta, jossa stop-lossit laukaisivat yhtäaikaisesti useita myyntejä rahastossa. Toivottavaa olisi, että tilanne tasapainottuisi itsestään ajan kanssa, mutta jos näin ei käy on minun käytettävä omaa harkintaani tasapuolisemman kierron palauttamiseksi rahastoon.

MSCI World kasvuosakeindeksin vuosittainen tuottoero arvo-osakeindeksiin.

Takana on useita kasvuosakkeita suosivia vuosia. Tämä ei ole uutta. Sen sijaan uutta on millaiseen laukkaan korona on kirittänyt sijoitustyylien erot tänä vuonna. MSCI:n Maailma-indeksin kasvu- ja arvo-osakeindeksien ero on nyt revennyt yli edellisen ennätyksen, mikä edelsi IT-kuplan puhkeamista. Sitä seurasi voimakas heilahdus arvo-osakkeita suosivaan ympäristöön.

Koronaympäristössä voittajia ovat olleet digitalisaatiosta hyötyvät yhtiöt. Onko näissä ammuttu yli jälleen kerran jää nähtäväksi. Ennätysalhaisen korkotason ympäristössä, jossa keskuspankit elvyttävät markkinoita voimakkaammin kuin koskaan historiassa ja ihmiset ovat koteihinsa eristettyinä on digitalisaation vetovoima vastustamaton. Aivan kuten se oli vuonna 1999.

Tuottoisaa syksyä toivottaa,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

”Stock market bubbles don’t grow out of thin air. They have a solid basis in reality, but reality as distorted by a misconception.”
George Soros

Tunnelmia HCP-rahastojen osuudenhaltijoiden kokouksesta

Helsinki Capital Partnersin rahastojen osuudenhaltijoiden kokous pidettiin Kaapelitehtaan toimistollamme keskiviikkona 30.9.2020.

Osuudenhaltijoiden kokouksen aluksi Elias Koski esitteli yhtiökokouksessa käsitellyt Helsinki Capital Partnersin ja sen rahastojen tilinpäätökset ja toimintakertomukset. Rahastojen osuudenomistajien edustajaksi valittiin Christoffer Sundberg. Virallisen osion jälkeen kokous jatkui HCP:n salkunhoitotiimin markkinakatsauksin.

Länsimaiden talouskasvu Japanin tiellä – Suomen piilevä velka näkyvän velan moninkerta

Maailmantalouden ennustaminen on kaikkea muuta kuin helppoa, mutta valistuneita näkemyksiä on mahdollista esittää väestörakenteen perusteella. HCP Black -rahaston salkunhoitaja Tommi Kemppaisen mukaan länsimaat joutuvat nyt painimaan saman ongelman kanssa, joka on piinannut Japania jo pitkään. Vanhenevasta väestöstä yhä pienempi osuus on työikäisiä, mikä johtaa väistämättä velkaantumiseen.

Pahimmillaan edessä voi olla vuosikymmeniä kestävä tuskien taival.

”Japanissa väestörakenne on vanhentunut jo 30 vuotta. Jos työllisten määrä ja tuottavuus eivät kasva, niin ainoa vaihtoehto on kuluttaa ja investoida velaksi.”

Monissa länsimaissa valtionvelan suhde vuotuiseen bruttokansantuotteeseen on ylittänyt sadan prosentin rajan – osassa Etelä-Euroopan valtioita jopa reilustikin – mutta piilevän velan suhteen tilanne on vielä monin verroin huolestuttavampi. Piilevä velka tarkoittaa sitä määrää velkaa, joka on otettava nykyisen palvelutason säilyttämiseksi tilanteessa, jossa työvoiman suhteellinen osuus väestöstä supistuu. Suomen osalta piilevä velka on moninkertainen suhteessa näkyvään velkaan.

Esityksensä lopuksi Tommi otti kantaa pörssien ennätyksellisiin arvostustasoihin, jotka ovat nousseet reilusti yli bruttokansantuotteen.

”S&P 500 -indeksin arvostus on saavuttanut pisteen, jossa pörssiosakkeiden vuosituotto-odotus seuraavan 12 vuoden aikana ei enää ole positiivinen – ellei sitten kansantaloudessa jokin ole muuttunut aivan perustavalla tavalla.”

Toimitusjohtaja ja HCP Black -rahaston salkunhoitaja Tommi Kemppainen

”Esimerkiksi S&P 500 -indeksin arvostus on saavuttanut pisteen, jossa pörssiosakkeiden vuosituotto-odotus seuraavan 12 vuoden aikana ei enää ole positiivinen – ellei sitten kansantaloudessa jokin ole muuttunut aivan perustavalla tavalla. Tämä on siis pörssien kuva isossa mittakaavassa. Yksittäisistä osakkeista voi toki saada isojakin tuottoja.”

Digiloikka ja stay at home -talous sataneet HCP Focuksen laariin

Videoyhteyden välityksellä kokoukseen osallistunut salkunhoitaja Pasi Havia esitteli omassa katsauksessaan markkinoiden kehitystä HCP Focus- ja HCP Quant-rahastojen näkökulmasta.

Koronavirus oli maailmantaloudelle se ennakoimaton musta joutsen, jonka tuloon kukaan ei osannut valmistautua. Pandemian taloutta moukaroivaa vaikutusta Pasi kuvaili niin ikään metaforisesti.

”Virus pyöri kuin norsu posliinikaupassa rikkoen paitsi markkinaa myös kaikkea muuta.”

Koronavirus iski sijoittajiin toden teolla maaliskuussa, ja sittemmin oikeastaan kaikki maailmantalouden tapahtumat ovat jollain tapaa liittyneet virukseen. Valtiot alkoivat eristäytyä, rajoja suljettiin ja työttömyysluvut suorastaan räjähtivät. Keskuspankit reagoivat tilanteeseen ja pelastivat markkinat elvyttävillä toimenpiteillään.

Yksi merkittävimmistä pandemian seurauksista on digitalisaation kiihtyminen.

”Koronavirus on aiheuttanut vuosikymmenen digiloikan ja synnyttänyt stay at home ‑talouden.”

HCP Focus- ja HCP Quant-rahastojen salkunhoitaja Pasi Havia

”Koronavirus on aiheuttanut vuosikymmenen digiloikan ja synnyttänyt stay at home ‑talouden, mikä on hyödyttänyt HCP Focus ‑rahastossa olevia alustayhtiöitä sekä digitaalisia palveluita tarjoavia yhtiöitä. Perinteinen teollisuus on sen sijaan ollut kärsijän roolissa, ja se on näkynyt HCP Quantin kehityksessä, vaikka rahasto onkin vertailuindeksiään edellä.”

HCP Focus- ja HCP Quant-rahastojen lähitulevaisuuden menestys riippuu muun muassa elvytyspolitiikasta, korkotasosta sekä mahdollisesta koronavirusrokotteesta.

”Jos keskuspankit pitävät korot alhaalla ja rahoitusta saatavilla, niin todennäköisiä hyötyjiä ovat jo valmiiksi kalliit teknologiaosakkeet, joita on HCP Focuksen salkussa. HCP Quantin yhtiöille suotuisaa olisi puolestaan tilanne, jossa markkinat korjaavat sellaisten teollisuuden alan yhtiöiden arvostuksia, jotka eivät ole päässeet mukaan tämän vuoden kurssinousuun. Tällaisia ovat esimerkiksi lentoyhtiöt sekä ei-välttämättömiä kuluttajatuotteita myyvät yhtiöt.”

Ota meihin yhteyttä Tee rahastomerkintä

Kirjoittajasta

Ville Punsar hoitaa Helsinki Capital Partnersin viestintää syksyllä 2020. Sijoitusalaa viestinnällisestä näkökulmasta tarkasteleva Ville innostui HCP:stä sen rahoitusalan valtavirrasta poikkeavan identiteetin ansiosta. Erityisen kiinnostavina hän näkee HCP:n urheilijoille räätälöimät sijoituspalvelut.

HCP:lle toistamiseen B Corporation -sertifikaatti

Helsinki Capital Partners sai syyskuussa toistamiseen voittoa tavoittelemattoman B Lab -organisaation myöntämän B Corporation -sertifikaatin. Tunnustus voidaan myöntää sellaisille voittoa tavoitteleville yrityksille, jotka harjoittavat tuottoisaa liiketoimintaa sosiaalisesti ja ekologisesti kestävältä pohjalta. Tunnustuksen saavien yritysten pitää läpäistä B Corp Impact Assessment (BIA) -niminen vaikuttavuusarviointi, joka mittaa yrityksen vaikutusta työntekijöihin, asiakkaisiin, yhteisöön ja ympäristöön nähden.

B Corporation -sertifikaatin saamiseksi yrityksen on saatava vähintään 80 BIA-pistettä. Kun HCP:lle myönnettiin sertifikaatti ensimmäisen kerran vuonna 2017, pistemäärämme oli 97,8. Tuoreimmassa arviossa pisteemme nousivat 99,9:ään, joten suuntamme on oikea.

Sertifikaatti kertoo onnistumisesta, mutta aina on varaa parantaa

HCP:n missio on olla Varainhoitoyhtiö, josta uskallat olla ylpeä.™ B Corpin vaikuttavuusarviointia voikin tämän huomioiden pitää yhtenä mittarina sille, olemmeko toimineet arvojemme mukaisesti.

Vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme niin ulkoisia sidosryhmiä kohtaan kuin talon sisälläkin. Asiakkaidemme suuntaan vastuullisuus näkyy esimerkiksi siten, että sijoitusrahastomme ovat kulurakenteeltaan täysin läpinäkyviä. Rahastomme pyrkivät kasvattamaan asiakkaidemme varallisuutta olemalla aidosti aktiivisia. Asiakkaidemme etua palvelee sekin, että työntekijöistä välitetään yksilöinä ja heille annetaan sekä vastuuta että valtaa ja vapauksia. Tätä nykyä kaikki vakituiset työntekijämme ovat myös HCP:n osakkeenomistajia.

B Corporation -sertifikaatin uusiminen osoittaa, että olemme todella onnistuneet toimimaan missiomme mukaisesti. Mikäli kuitenkin haluamme myös jatkossa olla sertifikaatin arvoinen yritys, toimintaa on jatkuvasti tarkasteltava kriittisesti.

”B Corp Impact Assessmentin tulokset kertovat, kuinka olemme menestyneet niissä kategorioissa, jotka ovat mukana arvioinnissa. Hajontaa mittauksissa tulee väkisinkin parhaiden onnistumisten ja parannuskohteiden välillä. Näin on aina, riippumatta arvioinnin kokonaispistemäärästä”, toimitusjohtaja Tommi Kemppainen toteaa.

Hyvään yleismenestykseen ei siis pidä tuudittautua, sillä tietyillä osa-alueilla on myös parantamisen varaa.

”Esimerkiksi työntekijöiden osalta pistemäärämme oli mainio 26,5, ja tässä kategoriassa parhaita osa-alueita olivat terveys, hyvinvointi, turvallisuus sekä työn merkityksellisyys ja urakehitysmahdollisuudet. Toisaalta vähiten pisteitä ansaitsimme taloudellisesta kompensaatiosta. Aivan oikeutetusti tulee esille, että meillä palkat ovat 30 prosenttia alle alan keskiarvon.”

”Esimerkiksi työntekijöiden osalta pistemäärämme oli mainio.”

Tommi Kemppainen, HCP:n toimitusjohtaja

Me HCP:llä haluamme omalla esimerkillämme kannustaa koko finanssialaa vastuulliseen toimintaan. Olemme myös osoittaneet, että vastuullisuus ja menestyvä varainhoito voivat kulkea käsi kädessä. Kerromme avoimesti HCP:n rahastojen kehityksestä, kulurakenteesta, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta verkkosivuillamme. Nämä ovat sellaisia käytännön toimia, jotka ovat vastuullisuuteen panostavalle varainhoitoyhtiölle itsestään selviä.

B Corporation ja sidosryhmäkapitalismi – Yrityksen ainoa tehtävä ei ole voiton tuottaminen

B Corp -liikkeen taustalla on aate sidosryhmät paremmin huomioivasta kapitalismista eli sidosryhmäkapitalismista. Pähkinänkuoressa sidosryhmäkapitalismi kyseenalaistaa sellaisen puhdasoppisen kapitalistisen ajattelun, jossa yrityksen ainoana tehtävänä nähdään voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Maksimaalinen voitontavoittelu hinnalla millä hyvänsä ei ole kestävää, sillä se voi johtaa esimerkiksi vakavaan ympäristön laiminlyömiseen.

Sidosryhmäkapitalismissa keskiössä ovat nimensä mukaisesti sidosryhmät eli kaikki sellaiset tahot, joiden kanssa yritys tai organisaatio on jollain tavoin vuorovaikutuksessa. Keskeisiä liiketoiminnan sidosryhmiä ovat esimerkiksi työntekijät, asiakkaat, ympäristö ja yhteisö. BIA-vaikuttavuusarvioinnissa kartoitetaankin muun muassa sitä, kuinka yritykset huomioivat liiketoimintansa vaikutukset näihin ryhmiin.

Sidosryhmät huomioiva kapitalismi on valtavirtaistunut viime vuosina monestakin syystä. Tärkein näistä on ilmastonmuutos, jonka selättämiseen vaaditaan muutakin kuin pelkkää voitontavoittelua. Tuorein huolenaihe on puolestaan koronaviruspandemia, joka on aiheuttanut valtavasti työttömyyttä ympäri maailman. Myös vuosien 2007–2008 finanssikriisissä nähtiin, kuinka paljon hallaa sidosryhmien kustannuksella tapahtuva voitontavoittelu voi saada aikaan. Kapitalistisen järjestelmän puutteet nousivat globaaliksi puheenaiheeksi vuonna 2019, kun Financial Times julkaisi etusivullaan uuden agendansa Capitalism: time for a reset.

HCP on tarkastellut yritysten yhteiskunnallista vaikuttamista Nordic KPI -teeman näkökulmasta. Aiheeseen voi tutustua tarkemmin vastuullisuusraportissamme.

Ota meihin yhteyttä Tee rahastomerkintä

Kirjoittajasta

Ville Punsar hoitaa Helsinki Capital Partnersin viestintää syksyllä 2020. Sijoitusalaa viestinnällisestä näkökulmasta tarkasteleva Ville innostui HCP:stä sen rahoitusalan valtavirrasta poikkeavan identiteetin ansiosta. Erityisen kiinnostavina hän näkee HCP:n urheilijoille räätälöimät sijoituspalvelut.

Urheilijan ei kannata jättää rahastoimatta tai veroetu lipuu ohitse

Veroedullisen sijoittamisen mahdollistavaa urheilijarahastointia on suorastaan hölmöä jättää hyödyntämättä.

Korona todisti, kuinka täysin puskista tullut ulkoinen kriisi voi pysäyttää kokonaisia toimialoja kertaheitolla. Käytännössä koko tapahtuma-ala alihankkijaketjuineen on työttömänä. Matkustaminen ei tule koskaan palaamaan samanlaiseksi. Urheilu? Peruttu. Ainakin siltä tuntui loppukeväästä. Euroopassa urheilusarjoja siirrettiin ja peruttiin koko kevään ajan, Amerikassa jatkettiin pelejä isomman rahan voimin kesällä omissa kuplissa. Maailmasta ei varmasti löydy ammattiurheilijaa, jonka elämään tämä pandemia ei olisi millään muotoa vaikuttanut tai tulisi seuraavien vuosien aikana vaikuttamaan. Mitä kaikesta pitäisi ajatella? Ainakin on selvää, että olemme jokainen vastuussa itsestämme ja oman talouden hoito on tähän liittyen paras kriisipuskuri.

Panu Satama

Urheilijan ura on keskimääräistä työuraa huomattavasti lyhyempi. Jos tienaa 8-12 vuotta elämästään urheilulla, voi laskea kuinka paljon pitäisi ansaita turvatakseen taloudellisesti myös aikaa uran jälkeen. Rahoitusalalla työskentelevänä kehotan tietysti jokaista sijoittamaan, mutta vielä painokkaammin kannustan urheilijoita perehtymään heidän rahankäyttöönsä, sillä parhaimmillaan rahakkaiden sopimusten siivittämänä on uran aikana mahdollista kerätä pesämuna jopa loppuelämäksi.

Ammattiurheilun erityinen luonne on onneksi huomioitu Suomessa hyvin mahdollistamalla urheilijarahastointi ja sen tuomat edut. Jokainen Suomessa urheilulla yli 9 600 euroa vuodessa tienaava voi rahastoida verovapaasti 50 prosenttia tai enintään 100 000 euroa vuosittain urheilemisesta saaduista tuloista. Tällöin urheilijan veronalainen palkka luonnollisesti pienenee, laskien samalla myös veroprosenttia – usein tuntuvastikin. Uran jälkeen urheilijalla on lisäksi mahdollisuus kotiuttaa rahastoidut varat 2-10 vuoden sisällä lopettamisesta, sen hetkisen veroprosentin mukaan. HCP Sports on ollut urheilijarahastoinnin piirissä vuodesta 2015 lähtien tarjoten poikkeuksellisen mahdollisuuden yhdistää veroedullinen kohtelu sekä korkoa korolle -efekti.

Haluamme olla urheilijoille se finanssialan ’luottopakki’, johon he voivat tukeutua oli kyse sitten urheilijarahastoinnista, asunnon ostosta tai pankkiasioiden hoitamisesta.

Me HCP:lla luomme yhdessä urheilijan kanssa realistisen sijoitussuunnitelman kattaen tarvittaessa myös vero- sekä päivittäiset raha-asiat. Haluamme olla urheilijoille se finanssialan ”luottopakki”, johon he voivat tukeutua oli kyse sitten urheilijarahastoinnista, asunnon ostosta tai pankkiasioiden hoitamisesta.

HCP Sportsin Timo Vertala ja Panu Satama, eli allekirjoittanut, kannustammekin järkevän rahankäytön ja sijoittamisen perusteiden pariin heti kun mahdollista sekä rahastoimaan palkkaansa mahdollisuuksien mukaan uran alusta lähtien.

Siirryin itse jääkiekkokentiltä opiskelemaan kauppatieteitä ja rahoitusopinnot ohjasivat minut ison pankin kautta töihin varainhoitoalalle ja takaisin suurimman intohimoni, eli urheilun pariin. Nyt puolitoista vuotta HCP:lla työskennelleenä, tuoreena yhtiön Partnerina sekä urheilijoiden varainhoitobisnekseen itseni sisään ajaneena voinkin sanoa löytäneeni oman paikkani. Avoimuus ja vastuullisuus ovat mielestäni finanssialan tukipilareita. Haluan rakentaa asiakassuhteita, joissa kommunikointi on selkokielistä ja läpinäkyvää.

Timo Vertala

Vertala tuli HCP:lle vuonna 2010 ammattijääkiekkoilijauransa jälkeen. Vertala pelasi urallaan Suomen lisäksi Ruotsissa ja Pohjois-Amerikassa. Hän perehdytti itseään aktiivisesti urheilijoiden asianhoitoon liittyen jo peliuransa aikana ja vuodet työelämässä ovat koulineet hänestä kivenkovan asiantuntijan HCP Sportsille mitä tulee ammattiurheilijoiden varainhoitoon.

Sports-yksikön isoimmat kasvutavoitteet pyörivät yhä keskitetymmin palvelumme yksilöllistämisessä, laajentamisessa sekä brändi-imagon kasvattamisessa, myös kansainvälisessä mittakaavassa. Tavoitteenamme on lähitulevaisuudessa tarjota myös Pohjois-Amerikassa urheileville asiakkaillemme mahdollisuus sijoittaa varallisuuttaan meidän rahastoihimme. Myös Suomessa koemme omaavamme urheilijoiden keskuudessa ison kasvuvaran. Erityisesti yhteistyöt eri lajien pelaajayhdistysten sekä agentuurien kanssa kiinnostavat. Uskon, että laajempi kirjo erityyppisiä varainhoitoalan edustajia pelaajayhdistysten sisällä herättäisi myös pelaajat analysoimaan kriittisemmin eri sijoituskohteita, kiinnostuen samalla syvemmin omista raha-asioistaan. Pitkässä juoksussa tämä olisi merkittävä asia niin urheilijoiden kuin pelaajayhdistystenkin osalta.

Seuraavaksi lähdemme matkustamaan mahdollisuuksien mukaan syksyn urheilutapahtumiin Suomessa. Toivon mukaan sarjat saadaan vietyä jossakin muodossa eteenpäin kaikesta huolimatta. Nähdään kentillä!

Ota meihin yhteyttä Tee rahastomerkintä

HCP Quant 8/2020 +0.34% | Koronarokotteen vaikutus sijoittajalle

HCP Quant nousi elokuussa +0.34%. Vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return kehittyi paremmin ja kohosi euroissa +3.88% edestä. Yhdysvaltojen S&P 500 Total Return indeksi riehaantui euroissa +5.82% nousuun ja Euroopan S&P Europe 350 Total Return puolestaan +2.99%.

Vuoden alusta HCP Quant on pärjännyt yhä yli kymmenen prosenttiyksikköä vertailuindeksiään paremmin, rahaston tuoton ollessa -9.19% ja vertailuindeksin -19.42%. Euroopan S&P Europe 350 Total Return on myös pärjänyt rahastoa heikommin. Yhdysvaltojen S&P 500 Total Return indeksi on kolmisen prosenttia plussalla euroissa mitattuna. Sijoittajalla, jolla ei ole ollut Pohjois-Amerikasta osakkeita tänä vuonna on tuoton tekeminen ollut haastavaa. S&P 500 indeksissäkin suurin osa hyvästä menestyksestä nojaa kouralliseen määrään yhtiöitä. S&P 495 on sekin miinuksella.

Arvo-osakkeiden kymmenen vuoden annualisoitu tuottoero kasvuosakkeisiin nähden. Lähde: Bank of America

Arvo-osakkeita on nyt moukaroitu ennennäkemättömästi. Bank of American tällä viikolla lähettämän muistion mukaan arvo-osakkeiden kymmenvuotinen tuotto kasvuosakkeisiiin verrattuna on huonoin mitä on koskaan mitattu. Taakse jää jopa IT-kuplan puhkeamista edeltänyt aika.

Pitkään jatkunut alhainen korkotaso ja matala inflaatio yhdessä koronaviruksen käynnistämään talouden romahdukseen selittää heidän mukaan 79% tuottoerosta. Bank of America ehdottaa neljää muutosta arvosijoittajalle, jotta tuottoja voisi parantaa. Alla on heidän vinkit, sekä omat kommenttini miten ne peilautuvat HCP Quant rahastoon.

 1. Hanki pieniä arvoyhtiöitä
  Arvopreemio on suurimmillaan pienissä arvoyhtiöissä kasvuyhtiöihin nähden. Pienet arvoyhtiöt ovat tuottaneet 5.5% p.a. kasvuyhtiöitä paremmin vuodesta 1926. Tämän vuoksi Bank of America uskoo pienten arvoyhtiöiden olevan parempi vaihtoehto myös jatkossa.Kommentit: HCP Quant sijoittaa nimenomaan pieniin- ja keskisuuriin arvoyhtiöihin, joten tämä on osa rahaston strategiaa.
 2. Hanki korkeaa laatua
  Arvoansojen ja auringonlaskun nähneiden alojen välttämiseksi Bank of America kehottaa arvosijoittajia kiinnittämään huomiota yhtiöiden laatuun. Historiallisesti korkean laadun mukaanotto on lisännyt yhden kokonaisen prosenttiyksikön vuosituottoihin.Kommentit: HCP Quant rahastossa yhtiöiden laatua mitataan Piotroski F-Scorella ja Beneish M-Scorella. Yhtiön tulee olla riittävän laadukas täyttääkseen rahaston sijoituskriteerit.
 3. Seuraa makro-olosuhteita
  Bank of America kehottaa sijoittajia pitämään silmällä makroympäristöä. Sijoittaja voi välttää huonoja ajoituksia ja saada vahvistusta sijoitustrendien muutoksiin makrosta. Esimerkiksi toimivan koronarokotteen tulo vaikuttaisi makrotilanteeseen. Heidän mukaan tähän liittyvä muutos oli ilmeinen viime viikon romahduksen yhteydessä, kun Russell 1000 arvoindeksi tuotti kasvuindeksiä paremmin sitten vuoden 2008 (kuva alapuolella).Kommentit: Henkilökohtaisesti en ole vakuuttunut ajoittamisesta ja mielestäni sijoittajan tulisi sitä välttää. Monet akateemiset tutkimukset puoltavat tuloksia, joissa ne sijoittajat jotka eivät ajoita markkinoita yltävät parempiin kokonaistuottoihin. Samoista syistä HCP Quant rahasto ei ajoita markkinoita millään tavalla. Sen sijaan sijoittaja, joka haluaa ajoitusta harjoittaa voi hypätä rahastoon sisään tai siitä ulos riippuen miten makrotilanteen näkee.
 4. Aineettomat hyödykkeet
  Sijoittajien tulisi hylätä perinteinen P/B-luku. Nyky-yhteiskunnassa aineettomilla hyödykkeillä, kuten brändiarvo, patentit, henkinen pääoma ja niin edelleen on iso merkitys. P/B-luku jättää nämä kaikki huomiotta. Vuonna 2018 S&P 500 indeksin yhtiöiden arvosta 84% oli aineettomia. Tästä johtuen Bank of America kehottaa käyttämään oikaistua kirja-arvoa (adjusted book value) perinteisen kirja-arvon sijaan.Kommentit: HCP Quantin sijoitusprosessissa ei käytetä P/B-lukua yhtiön arvonmääritykseen.

Russell 1000 arvo (value) ja kasvu (growth) osakeindeksien kehitys viimeisen kymmenen vuoden ajalta (8.9.2020 asti).

Suurin osa Bank of American näkemyksistä siitä, miten arvosijoittamisen tuottoja voisi parantaa, on ollut käytössä HCP Quant rahastossa alusta alkaen. Sijoittajan omalle vastuulle jää mahdollinen ajoittaminen makrotilanteen mukaan. Selvää on, että viimeisen kymmenen vuotta markkinasykli on suosinut kasvuosakkeisiin varansa laittanutta sijoittajaa.

Yhtenä vaihtoehtona makrotilanteen laukaisevalle muutokselle Bank of America näkee toimivan koronarokotteen. Rokotteita on kehitteillä lukuisia. Niistä ensimmäisten on arveltu valmistuvan jo loppusyksystä. Moni pohtiikin millaiselta markkina voisi rokotteen jälkeen näyttää. Bloomberg Businessweek haastatteli What Happens to the Markets If There’s a Vaccine? artikkeliin salkunhoitajien ja strategien näkemyksiä. Pinnalle nousi kolme mahdollista skenaariota.

Toimiva rokote ja sen myötä paluu takaisin ”normaaliin elämään” vaikuttaisi todennäköisesti käynnissäoleviin massiivisiin elvytyksiin. Jos elvytystä nopeasti kutistettaisiin voisi markkinariemu rokotteesta jäädä lyhytaikaiseksi. Keskuspankit ovat reagoineet voimakkaasti koronan aiheuttamiin talousongelmiin. Uutta rahaa on valunut ennätysmäärät markkinoille, mikä on kannatellut osakkeita. Jos keskuspankit ryhtyvät rokotteen myötä toimiin voisi edessä olla vuoden 2013 toisinto, jolloin sijoittajat säikähtivät FED:n ilmoitusta lopettaa määrällinen elvytys. Silloin sekä osakkeet, että korkosijoitukset laskivat. Tilanne on kaikin puolin hankala elvytyksen suhteen. Keskuspankit joutuvat olemaan kieli keskellä suuta tasapainotellessa tilanteesta ulos.

Toisessa skenaariossa osakkeet nousisivat tuntuvasti. ”Jos on jotain, joka voisi aiheuttaa tuntuvan markkinanousun, niin sen (toimiva rokote) täytyy olla se”, totesi Randy Frederick Schwabilta. Työttömyysasteen korjaantuminen rokotteen jälkeen ottaisi joka tapauksessa aikaa. Keskuspankit pitäisivät korot alhaalla ja rahoitusta helposti saatavilla, jotta talous elpyisi. Tuloksena voisi olla tilanne, jossa jo kalliit osakkeet jatkaisivat nousua.

Viimeisin skenaario olisi HCP Quantin sijoittajille herkullisin: arvo-osakkeiden paluu. Nykyinen nousumarkkina on siinä mielessä erikoinen, että suurimman osan noususta on tuonut kohtuullisen pieni joukko (teknologia)yhtiöitä, jotka ovat hyötyneet ns. stay-at-home taloudesta. Suurin osa muista yhtiöistä on jäänyt ilonpidosta vaille. Rokotteen tulosta hyötyisivät erityisesti ne yhtiöt ja teollisuudenalat, jotka ovat jääneet tilanteessa jälkeen, kuten lentoyhtiöt ja sellaisia kuluttajatuotteita myyvät yhtiöt, joiden tuotteet eivät ole välttämättömyyksiä.

Yksi iso kysymys sijoittajille pureksittavaksi on myös se, missä määrin toimivan rokotteen tulo on jo hinnoiteltu markkinoilla sisään. Ja miten käy, jos toimivan rokotteen kehittäminen sattuukin epäonnistumaan.


Kaikki HCP:n rahastot ovat avoinna merkinnöille syyskuun ajan. Voit merkitä rahastoja sähköisesti klikkaamalla allaolevaa nappia. Muistathan, että merkintäsumman tulee näkyä tilillä viimeistään keskiviikkona 30. päivä syyskuuta kello 16 mennessä.

Terveisin arvo-osakeoptimisti,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä
“Let’s be careful out there.”
Phil Esterhaus, Hill Street Blues

Mitä teknoyhtiöiden pilkkominen tarkoittaisi sijoittajalle?

Teknojättien eri liiketoimintojen jakamista osiin on käsitelty tänä vuonna Yhdysvaltojen kongressissa asti. Pilkkominen hajottaisi big techin monopoliasemia ja aukaisisi kilpailua, mutta mitä se merkitsisi sijoittajalle?

Teknologia-alan jättiyhtiöiden valta on Yhdysvalloissa varsinkin demokraattien mielestä kasvanut liian suureksi ja tulevat vaalit kiristävät tilannetta syynättyjen yhtiöiden näkökulmasta. Keskustelu kohdistuu erityisesti Appleen, Googleen, Amazoniin ja Facebookiin, joista jälkimmäiset kuuluvat HCP Focus -rahaston portfolioyrityksiin. Yhtiöiden toimitusjohtajat Tim Cook, Sundar Pichai, Jeff Bezos ja Mark Zuckerberg olivat USA:n kongressin kuultavina heinäkuussa. Teknologiavaltiaiden asema nähdään epäreiluna kilpailun kannalta, ja Yhdysvaltojen anti trust -lakipykälät eivät hyväksy monopoleja. Digitaalisten alustojen tapa käsitellä dataa mietityttää. Yhtiöille vaaditaan lisää säädöksiä ja etenkin demokraatit ajavat niiden pilkkomista.

Kevät osakemarkkinoilla oli erityisen menestyksekäs teknojäteille, kun kotona vietetty vapaa-aika, etätyö ja verkko-ostaminen yleistyivät lockdownin aikana. Senaatin kuulemisen jälkeen yhtiöt ovat tehneet ennätystulosta ja markkina-arvot ovat jatkaneet nousuaan kuin vallitsevasta tilanteesta ei olisi tietoakaan. HCP Focus -rahasto sijoittaa keskitetysti teknologiayhtiöihin, jotka ovat tiiviissä kytköksissä megatrendeihin ja joilla on kestävää, pitkän ajan kilpailuetua. Kuinka pilkkominen vaikuttaisi nykyiseen, käytännössä monopoliaseman kautta saatuun kilpailukykyyn? Arvopaperi haastatteli HCP Focus -rahaston salkunhoitajaa Pasi Haviaa tehdäkseen selkoa tilanteesta sijoittajille.

Monopoliasemasta luopuminen ja mureneva kilpailuetu

Yhtiöiden hajottaminen merkitsisi muun muassa synergiaetujen menettämistä.

Kilpailijat pystyisivät lähteä haastamaan ”Big Tech” yhtiöitä, kun jättien tuotteita ei olisi enää niputettu toisiinsa. Nyt yhtiöt pystyvät tuotteiden naittamisella toisiinsa saavuttamaan sellaisia hyötyjä, joiden kanssa on vaikea kilpailla. Facebookin ostaessa Instagramin ja WhatsAppin sai se omistukseensa kaikki niiden käyttäjät – myös sellaiset ikäryhmät, joille Facebook on out. Näin yhtiö on kyennyt kasvattamaan vallihautaa liiketoimintansa ympärillä, tehden kilpailusta entistä vaikeampaa.

Yritysostoin laajentuminen on tuonut yhtiöille myös valtavan määrän kilpailijoiden dataa. Eri liiketoiminnot pystyvät jakamaan tietoa käyttäjistä, palveluista ja heidän kiinnostuksista. Synergian häviämisen jälkeen jokainen liiketoiminto on enemmän omillaan. ”Toiset pystyisivät hyödyntämään jatkossa dataa enemmän, toiset vähemmän. Todennäköisesti yhtiöt avaisivat rajapintojaan muille, mikä edesauttaisi kilpailua ja innovointia. Aiemmin fuusiossa olleilla yhtiöllä ei olisi yhtä laajaa pääsyä toistensa tietoihin”, Havia tähdensi Arvopaperille.

”Yhdysvaltalaismedioissa pyöriteltyjä mahdollisia pilkkomisia ovat Applen App Store ja palvelut erilleen puhelimista ja muista laitteista, AWS eli pilvipalvelujätti Amazon Web Services erilleen Amazonista, YouTube (tai mainosbisneksen jonkinlainen paloittelu) erilleen Googlesta sekä Instagramin ja mahdollisesti WhatsAppin erottaminen Facebookista.” kertoo Arvopaperi.

Mahdollisuus poimia parhaat päältä

Yhtiöt tekevät luonnollisesti kaikkensa kamppaillakseen pilkkomista vastaan ja sijoittajalle tilanne on mutkikas. Pilkkomisesta syntyisi sijoittajille kuitenkin myös uusia mahdollisuuksia. Yksinkertaisempi liiketoiminta on helpompi ymmärtää ja analysoida, ja siihen sijoittaminen on yksinkertaisempaa. ”Facebookia ostanut saa Instagramia ja WhatsAppia, vaikkei niistä välittäisi. Jos yhtiöitä pilkotaan, avautuu sijoittajalle mahdollisuus olla mukana kapeammin valituissa kohteissa, sekä hankkiutua eroon niistä, joista ei välitä. Myös valinnanvara teknologiayhtiöiden joukossa kasvaa. Hyvä analysoija voi poimia parhaat päältä ja jättää loput muille.” Havia kertoo.

Jos yhtiöitä pilkotaan, avautuu sijoittajalle mahdollisuus olla mukana kapeammin valituissa kohteissa, sekä hankkiutua eroon niistä, joista ei välitä.

Pasi Havia, HCP Focus -rahaston salkunhoitaja

HCP Focus -rahaston salkunhoitotiimi aikoo analysoida mahdollisesti eriytyvät liiketoiminnot ja muokata salkkua tarpeen mukaan niin, että pitäydymme vain näkemyksemme mukaan parhaissa yhtiöissä. Yhdysvaltojen loppuvuoden poliittisen tilanteen käänteet tulevat mitä luultavimmin vaikuttamaan siihen, mitä jättiyhtiöille tapahtuu. Bidenin valinta tarkoittaisi todennäköisempää toteutumista skenaariolle, kun taas Trump ja republikaanit eivät ole ottaneet asiaan yhtä rajua kantaa. BBC:llä arvellaan, että minkään näköisiä toimia ei kuitenkaan saada aikaiseksi.

Sillä aikaa jäämme katsomaan, jatkavatko teknojätit pörssiraketteina syksyä kohden.

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

Verkkokaupan kasvun odotetaan jatkuvan koronan jälkeenkin

HCP Focus -rahasto on tuottanut viime kvartaalissa erityisen hyvin kun verkkokauppa, etätyö ja muu yhteiskunnan digitalisoituminen ovat saaneet mielettömän ulkoisen nosteen koronalockdownin aikana.

Kvartaalin tuotto on +47,9%, mikä ylittää ensimmäisen vuosikvartaalin tappion rahaston osalta, kun taas vertailuindeksi MSCI ACWI IMI Total Return tuotti toisella kvartaalilla +17,8%. Kuluvan vuoden tuotto 30. kesäkuuta 2020 on +33,2% täten ylittäen vertailuindeksin kuluvan vuoden tuoton –7,0%

Selkeästi yhteiskunnallinen siirtyminen verkkokaupankäyntiin ei ole pelkästään akuutti vaan rakenteellinen muutos kulutuksessa, ja odotamme verkkokaupankäynnin kasvun hyödyttävän sijoituksiamme Amazonissa, Alibabassa ja Shopifyssä, mutta myös Etsyssä, Facebookissa (Facebook Marketplacen kautta) ja MercadoLibressä sekä epäsuorasti palvelupalkkioiden ja maksunkäsittelypalkkioiden kasvun myötä myös sijoitustamme PayPalissa. Voit lukea koko analyysin HCP Focus -sijoittajakirjeestä Q2/2020, josta on lyhyt kooste alla.

Intuitive Surgical

Intuitive Surgicalin lippulaivatuote da Vinci -järjestelmä nauttii suosiota kirurgien keskuudessa ja yhtiö aikoo muokata seuraavaa versiota vielä paremmin asiakkaiden toiveita vastaavaksi. Suunnitelmat kansainvälisestä laajentamisesta kohtaavat haasteen järjestelmän korkean hinnan takia.

Match Group

Hyväksyimme osakkeita transaktiossa erottaa Match Group sen emoyhtiöstä InterActiveCorpista (IAC). Tämä tarjoaa sijoittajille hyötyjä, kuten mahdollisuuksia kaupankäyntidiskonton eliminointiin ja Matchin sisällyttämiseen suuriin osakeindekseihin. Siirtyminen maksullisiin tilauksiin ja nettideittailun normalisoituminen ovat suosiollista kehitystä Tinderille, ja appissa mainostamisen oletetaan tuovan lisätuloja tulevaisuudessa.

Amazon, Alibaba ja Shopify

Etätyön lisääntyminen tulee hyödyttämään Amazonin ja Alibaban pilvilaskentapalveluja, Amazon Web Servicesiä ja Aliyuta. Shopify on lanseerannut Amazonin palvelua läheisesti muistuttavan Shop -palvelun, joka tiivistää kilpailua, mutta tekee Shopifystä alttiimman kysynnän heittelyille.


HCP Focus -sijoittajakirjeissä päivitämme lukijoita rahaston tuotoista, kerromme yksityiskohtia sijoituspäätöksiin liittyen ja esittelemme huomionarvoisia muutoksia salkkuyhtiöissämme.

HCP Focus -sijoittajakirje Q2/2020

Mikäli haluat sijoittaa HCP Focus -rahastoon, seuraava merkintäpäivä on 30. syyskuuta 2020.

Ota yhteyttä Tee merkintä

HCP Quant 7/2020 +8.79% | Yellow Pages Ltd positiivinen yllätys

Kuukausi oli HCP Quantille erinomainen. Heinäkuun helteiden alla rahasto puski vahvasti vertailuindeksiä vastakkaiseen suuntaan. HCP Quant nousi heinäkuussa +8.79%, kun vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return laski euroissa -1.53%. Vuoden alusta tuottoero rahaston (-9.5%) ja vertailuindeksin (-22.4%) välillä on revennyt varsin isoksi.

Yhdysvaltojen S&P 500 Total Return indeksi kohosi puolestaan euroissa +0.73%. Euroopan isojen yhtiöiden kehitystä kuvaava S&P Europe 350 Total Return indeksi puolestaan niiasi -1.50% edestä.


Arvo-yhtiöille tunnusomaista on, että ne toimivat useasti niin sanotusti tylsillä, vakiintuneilla toimialoilla. Esimerkiksi uusin rahaston hankinta on kiinalainen raakamaidontuottaja. Tylsä ei ole mielenkiintoista ja siinä on yksi syy miksi arvosijoittaminen on toiminut. Moni sijoittaja jättää sellaiset yhtiöt huomiotta. Varsinkin jos yhtiön koko on vielä pieni, niin sitä vähemmän se kiinnostaa. Niinpä moni pieni arvoyhtiö lentää ”tutkaimen alla” tarjoten mahdollisuuden yllätyksiin.

Viime viikolla yksi HCP Quantin sijoituksista tarjosi tällaisen mukavan yllätyksen, kun Yellow Pages Ltd julkaisi osavuosikatsauksen. Yhtiön osakekurssi nousi yhdessä päivässä 30%. Kuten nimestä voi arvata yhtiön bisnes on keltaiset sivut eli yrityspalveluhakemisto ja siihen liittyvä mainonta. Yhtiön markkina-arvo on alle 200 miljoonaa euroa. Yhtiö ilmoitti myös aloittavan omien osakkeiden oston.

Arvo-osakkeiden 10 vuoden ylituoton jakauma Yhdysvalloissa. Lähde: FEG

Törmäsin FEG:n artikkelissa A Look at Value and Growth Investing Styles mielenkiintoiseen kuvaajaan arvo-osakkeiden kymmenen vuoden ylituoton jakaumasta Yhdysvalloissa. Se noudattaa varsin hyvin normaalijakaumaa tyypillisen kymmenen vuoden ylituoton ollessa 3-6% p.a.

Suurin osa kymmenvuotisjaksoista on nollan paremmalla puolella, mikä tarkoittaa että yleensä arvo-osakkeet ovat antaneet ylituottoa. Kaikkein vasemmanpuoleisesta pylväästä löytyvät huonoimmat jaksot. Niitä ovat oikeastaan kaikki edelliset vuodet: 2015, 2016, 2017, 2018 ja 2019. Vuodet 2011-2014 löytyvät sitä edeltävästä pylväästä.

Mikäli ylituotto tosiaan noudattaa normaalijakaumaa myös jatkossa on arvo-osakkeilla odotettavissa useampia hyviä kymmenvuotisjaksoja edessä.

Aurinkoisin terveisin,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

”Patience can produce uncommon profits.”
Philip L. Carret

Vastuullisuuskohokohdat 2019

”2019 oli meille sisun ja tarkoituksen vuosi. Se näytti, että voimme menestyä yrityksenä samalla kun teemme kestävämpää toimintaa.” tiivisti toimitusjohtajamme Tommi Kemppainen kirjoitaessaan alkusanojaan vuoden 2019 vastuullisuusraporttiimme. Missiomme on ollut olla Varainhoitoyhtiö, josta uskallat olla ylpeä.™ Meille tämä tarkoittaa luotettavana ja epäitsekkäänä sijoitusalan yrityksenä toimimista maailmassa, joka kaipaa lisää avoimuutta, rehellisyyttä, yhteisöllisyyttä ja kestäviä toimintatapoja.

Vastuullisuusraporttimme 2019 on julkaistu nyt. Jo Iwasaki kertoo allaolevalla videolla vastuullisuusmatkastamme. Jo löysi HCP:n B Corporation -sertifikaatin kautta ja implementoi yritysvastuun käytäntöjä toimintaamme.

Kokosimme alle joitain kohokohtia vuodesta 2019 vastuullisuuden näkökulmasta.

Vastuullisuuskohokohdat 2019

HCP Focus huomioitiin maailman parhaana long-only equity hedgeosakerahastona vuoden 2019 ensimmäisenä kvartaalina.

Ydinarvo, jota tuotamme asiakkaille, on erinomaisen rahastojen menestyksen kautta. HCP Focus mursi ennätyksiä kumulatiivisella 27.95% tuotolla vuonna 2019. Vuoden 2020 alussa laskimme, että HCP Focus on mitä luultavimmin maailman tasaisinta huipputuottoa tekevä osakehedgerahasto. Rahaston voittokulku on jatkunut keväällä 2020. HCP Focus sijoittui pohjoismaiden parhaimmin vuonna 2020 tuottaneeksi hedgerahastoksi.

Saavutimme ennätystuottomme, €447,510.

Tämä tarkoittaa 22% tuoton kasvua edellisvuoteen nähden. Hallinnoimme asiakasvaroja €94.6 miljoonan edestä. Samanaikaisesti kun olemme kasvattaneet vastuullisuuteen käytettyä panosta, olemme onnistuneet tekemään yhä tuottavampaa liiketoimintaa – näyttäen, että nämä kaksi voivat kulkea vierekkäin.

76% hallinnoitavista rahavaroistamme sijoitettiin vastuullisten sijoitusstrategioiden mukaisesti.

Olemme lisänneet vastuullisia sijoituksiamme tasaisesti läpi vuosien siitä asti, kun aloimme mitata vaikutuksiamme tarkemmin. Käytämme sekä negatiivista, että positiivista arvottamista sijoituskohteiden valinnassa HCP Focus ja HCP Black -rahastoihin.

Aikamme ensimmäinen yhteisötapaaminen.

Toimme yhteen kaikki HCP:n sidosryhmät, jotka eivät välttämättä tapaa normaalioloissa – aina sijoittajista aiempiin työntekijöihin ja harjoittelijoihin, artisteihin joiden kanssa teemme yhteistyötä, akateemikkoihin ja kirjoittajiin, kuin ystäviin ja perheisiinkin. Lämmin kokoontuminen kesäkuussa 2019 oli menestys ja muistutti meitä taasen yhteisön tärkeydestä.

Koimme upeita #HCPSPIRIT -projekteja.

Käytimme 10% kuluistamme kulttuuriprojektien tukemiseen. Tällä €60.000 summalla, työtunneilla ja hartiavoimilla onnistuimme tukemaan nousevia kykyjä ja yhdistämään ihmisiä yhteisten kiinnostuksenkohteiden pariin. Tuimme yhteensä 15 #HCPSPIRIT -projektia vuonna 2019.

Best for Workers -tunnustus B Labilta.

HCP tituleerattiin joustavaksi työpaikaksi, jossa on hyvä työympäristö ja innostava organisaatiokulttuuri.


HCP Sustainability Report 2019 (PDF)

Voit lukea raportista lisää näistä teemoista. Löydät kaikki aiemmat vastuullisuusraporttimme täältä. Vastuullisuusraporttimme 2019 koosti Sofia Nelson kevään ja kesän 2020 työharjoittelujaksonsa aikana.

Alla on aiempia julkaisujamme B Corporationina olemisesta, kulttuurialan tukemisesta, ja näkemyksellisen ja läpinäkyvän varainhoitoalan rakentamisesta.

Tuotto ja tarkoitus käsi kädessä – millaista on olla B Corporation?

#HCPSPIRIT – Kulttuurityö osana olemassaoloa

Syökö joku sijoituksesi tuoton? Piiloindeksointi ei ole kadonnut minnekkään

Läpinäkyvyys varainhoidossa: tapetaan piilotettujen kustannusten mörkö

 

The world changes fast and people expect more from businesses. We should see it as a wind at our back. It is an opportunity for us to improve what we do and how.
– Jo Iwasaki

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

Kirjoittajasta

Anette Tuomainen on Helsinki Capital Partnersilla viestintävastaavana Miika Koskelan ollessa opintovapaalla suorittamassa loppuun journalismin tutkintoaan. Anette innostui HCP:stä sen näkemyksellisen sijoittamisen, vastuullisen arvopohjan ja kulttuurialaan kytköksissä olevan identiteetin vuoksi. Nämä saavat HCP:n erottumaan hänen mielestään positiivisesti sijoitusalalla.