Vastuullista varainhoitoa yli sukupolvien

Toimivat instituutiot, kuten säätiöt, yhdistykset ja suuret finanssitoimijat, ovat hyvän yhteiskunnan elinehto. Säätiöillä ja yhdistyksillä on arvokas yhteiskunnallinen rooli pitkäjänteisten kulttuuri-, innovaatio- ja sosiaalihankkeiden rahoittajina ja koordinaattoreina. Vastaavasti suuria finanssitoimijoita, kuten vakuutusyhtiöitä, tarvitsemme tehokkaaseen riskienhallintaan ja yhteiskuntamme yritystoiminnan rahoittamiseen.

Lähes kaikki instituutioiden hankkeet tarvitsevat onnistuakseen ideoita, ihmisiä ja pääomaa. Parhaat ideat ja asiansa osaavat ihmiset löytyvätkin usein omasta takaa, mutta esimerkiksi säätiöissä ja yhdistyksissä pääoman tehokkaaseen hallinnointiin ei aina riitä osaamista tai aikaa. Jos organisaatio hallinnoi julkisia tai puolijulkisia pääomia, vaaditaan sen varainhoidolta ammattimaisuutta. Vain kaikkein suurimmilla toimijoilla on resursseja rakentaa oma ammattimainen sijoitusorganisaatio, ja heidänkin tapauksessa on usein järkevintä ulkoistaa ainakin osa käytännön salkunhoidosta.

Olemme osaava ja luotettava kumppani ja tarjoamme vastuullista varainhoitoa yli sukupolvien. Me autamme teitä turvaamaan ja kartuttamaan toimintaanne tarvittavat pääomat ja vapautamme samalla teidän resursseja, jotta saatte rauhassa keskittyä organisaationne varsinaisten tarkoitusperien toteuttamiseen.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Kumppanisi Anthony Simola

+358 9 6898 8474 | ir(at)hcp.fi

Esitys – Säätiöiden omaisuudenhoito (PDF)

Domicile Finland

Me uskomme, että Suomella on paljon tarjottavaa niille, jotka etsivät kestäviä, molemminpuoliselle luottamukselle perustuvia liikesuhteita vakaassa ympäristössä ja huipputeknologian tehostamana.

Millainen sijoituskohde Suomi on tilastollisesti?