Rahasto-osuuksien lunastus tapahtuu lähettämällä oheinen sähköinen lunastuslomake helmi-, touko-, elo- tai marraskuun viimeiseen pankkipäivään kello 16.00 mennessä. Tällöin rahasto-osuudet lunastetaan lunastuspäivänä, joka on vuosineljänneksen viimeinen pankkipäivä (vuonna 2021: 31.3., 30.6., 30.9. ja 31.12.), lunastuspäivälle vahvistettavaan rahasto-osuuden arvoon. Lunastuksesta saatavat varat vähennettynä lunastuspalkkiolla maksetaan lunastuspäivää seuraavana pankkipäivänä tai viimeistään viidentoista (15) pankkipäivän sisällä asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille.