SÄÄTIÖIDEN HALLITUKSET

Säätiösalkun hajautus


TAUSTAA: 
Monilla HCP:n säätiöasiakkailla on sijoitussalkku, joka tavalla tai toisella poikkeaa siitä, mitä klassisessa rahoitusteoriassa pidetään optimaalisena. Käytännössä tämä tarkoittaa useimmiten sitä, että säätiön salkku on vähemmän hajautettu kuin mitä yleensä pidetään toivottavana. Tässä muistiossa tätä ongelmaa käsitellään rahoitusteorian ja Suomen lain näkökulmista.

Muistio: Säätiösalkun hajautus (PDF)

Säätiön varojenjakoperiaatteet


TAUSTAA: 
Monet säätiöasiakkaamme ovat pyytäneet meiltä neuvoa laatiessaan säätiölleen varojenjakoperiaatteita. Tässä muistiossa kerromme omia käsityksiämme järkevistä periaatteista.

Muistio: Säätiön varojenjakoperiaatteet (PDF)

Säätiön sijoitusperiaatteet


TAUSTAA: 
Monet säätiöasiakkaamme ovat pyytäneet meiltä neuvoa laatiessaan säätiölleen sijoitusperiaatteita. Muistiossa kerromme omia käsityksiämme järkevistä periaatteista.

Muistio: Säätiön sijoitusperiaatteet (PDF)

Omaisuuslajien luokittelu


TAUSTAA: 
Ammattimaisen, rationaalisen sijoitusstrategian laatiminen ja sijoitussalkun hallinnointi edellyttää, että huomioidaan eri omaisuuslajit ja niiden erityispiirteet.

Vaikka eri omaisuuslajien järkevä luokittelu onkin sijoitusosaamisen keskeisiä osatekijöitä, se ei kuitenkaan ole itsestään selvä asia. Maallikoille kysymys on yleensä täysin uusi, eikä asiasta juurikaan käydä keskustelua edes ammattilaisten parissa.

Monille saattaa myös tulla yllätyksenä, että käytetyt luokittelujärjestelmät eivät suinkaan ole ”annettuja” vaan vaihtoehtoisia luokittelutapoja on useita.

Muistio: Omaisuuslajien luokittelu (PDF)

Innovaatioiden ja keksintöjen merkitys kansantaloudelle


TAUSTAA: 
”Innovaatio” on yksi nykyisen talouspolitiikan muotisanoista, mutta moni maallikko ei välttämättä tiedä mitä käsitteellä tarkoitetaan ja miksi innovaatiot ovat tärkeitä. Muistiossa avataan muutama keskeinen käsite klassisen talousteorian näkökulmasta.

Muistio: Innovaatioiden ja keksintöjen merkitys kansantaloudelle (PDF)