26.1.2015 Tommi Kemppainen

HCP Black – relationen mellan risk och avkastning

Det ekonomiska läget

Året 2015 har börjat. År 2014 förblir i historieböckerna som det mest lönsamma året i HCP Blacks historia. 14.05% avkastning under 2014 är relativt mycket, speciellt om man beaktar den realiserade volatiliteten som varit 4.46%. Största vinsterna kom inom skydd strategin, då finansiella priserna rörde sig i starka trender och inom fastighetsplaceringarna som till största delen fokuserade på Amerika. Visst har många andra fonder runtom världen även avkastat väl, men vad har de haft för risk? Kan man säga något om risken genom att titta på volatiliteten av fonden?

Volatilitet är inte ett bra mått för risk om man inte tar fondens investeringsstrategi i beaktande. Om man ser gentemot framtiden, erbjuder en fond som för exempel innehåller långa statsobligationer med fast ränta en väldigt låg förväntad avkastning, och innebär samtidigt en hög risk, på grund av att portföljen är känslig för ökningar i allmänna räntenivån. Trots detta, kan en sådan placering visa hög historisk avkastning och även låg historisk risk (dvs. realiserade volatiliteten är låg), om man ser bakåt i tiden. Siffrorna har betydelse endast om även investeringsstrategin är känd.

Jag har valt alla placeringarna i HCP Black fonden för att bilda den bästa möjliga risken och avkastningen sett framåt i tiden. För exempel har jag minskat andelen av just obligationer med fast ränta till tre procent, då de som bäst gjorde upp över 24% av fondens värde (obligationerna uppgör ännu tillsammans 7.44%, men är till största delen obligationer med flytande ränta som inte är räntekänsliga).

Med samma tankegången gällande volatilitet, som ett riksmått, kan man på basen finansiell teori säga, att efter 12 månader borde HCP Black med 95% sannolikhet ligga inom en intervall vars bredd definieras som två gånger årliga volatiliteten upp och ner från genomsnittliga årliga avkastningen (5% + 2*5% och 5% – 2*5%). Detta uttryck med avrundade siffror betyder att fonden ligger mellan +15% och -5% 95% av tiden alltid efter en period på 12 månader.

Dessutom är det bra att kunna konstatera att realiserade risknivån för strategin har hållits relativt stabil, vilket uttrycks i att volatiliteten har hållits på samma nivå. Volatiliteten varierar mellan 4.89% uträknat från tre års tid och 4.46% uträknat från ett års tid.

En sådan analys av fondens avkastning och risken hjälper även då man jämför olika typer av fonder med varandra. Tanken bakom finansiella teorin är att då man för exempel jämför HCP Black till en fond vars volatilitet är lite över 10% kan man tänka sig att man tar lika mycket lån som man har placerat i HCP Black och placerar även lånet i fonden. Då kan man multiplicera årliga avkastningen för HCP Black med två och avdra räntan på lånet. Naturligtvis förändras riskprofilen av en privatplacerare väldigt mycket om hon använder lån för att investera. Målet med denna teknik är att möjliggöra jämförelsen mellan olika fonder med mindre och större risk. Årliga avkastningen belyser nämligen endast en del av mervärdet som fonden har åstadkommit. Strategin för HCP Black hålls oförändrat; Multi-Strategy Multi-Style fonden HCP Black siktar på att åstadkomma en god riskjusterad avkastning.

Graf: http://en.wikipedia.org/wiki/Efficient_frontier
Det ekonomiska läget
Tagged: , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *