8.2.2015 Tommi Kemppainen

Det ekonomiska läget

HCP Black – relationen mellan risk och avkastning
Hur mycket är mycket skuld?

IT-bubblan eller IT-boomen är en beteckning som i efterhand givits den tidsperiod från den senare delen av 1990-talet och pågick några år in på 2000-talet, då relativt nystartade bolag med Internet och/eller mobiltelefoner som en del av, eller förutsättning för, affärsidén, växte sig stora på kort tid, fick orealistiskt höga värderingar som när de inte kunde realiseras tvingade bolagen i konkurs eller försäljning.” Så här dystert berättar Wikipedia om bubblans uppkomst. Då man återkallar denna tidsperiod så var stämningen långt från dyster. Åren mellan 1996 och 2000 uppgör en tidsperiod då tilltron på ny teknologi var stark och man såg naturlig tillväxt i all ny teknologi.

Är vi då skyddade från en ny börskrasch nu när naturlig tillväxt förväntas på få industrisektorer och stämningen på marknaden är dyster? Tyvärr så inleds sorgespelet av en börskrasch inte alltid med en kraftig högkonjunktur. Det kan hända som vid förra börskraschen, nämligen subprime-krisen. Då utsträckte inte festen sig till alla kontinenter, men kraschen var global. Kanske är vi skyddade från en börskrasch då lågkonjunkturen fortsättningsvis är igång efter subprime-krisen i flera länder.

Efter denna typ av hågkomst längtar många efter objektiva mått angående prissättningen på börsen istället för minnesbilder och stämningar. Ett mått som beskriver allmänna värderingsnivån illustreras nedan. Detta mått relaterar noterade företagens marknadsvärde i Amerika till Amerikas bruttonationalprodukt.

Diagrammen från: http://www.gurufocus.com/stock-market-valuations.php

Då man har granskat dessa exakta och vettigt uppbyggda graferna är stämningen igen orolig. Enligt objektiva mått är aktierna inte i genomsnitt exceptionellt billiga. Vad borde investeraren då göra med all den informationen? Jag har inte minskat andelen aktier inom HCP Black. Stämningen angående värderingsnivån är nämligen liknande som den var 1998. Prisnivån på börsen var även då relativt hög, men den största kursrally låg ännu framför! Slutligen rusade många som varit rädda för aktier till köpsidan ”för att de kommer fortsättningsvis att stiga i värde”. Detta stötte aktierna till ett ännu gladare uppsving. Ifall ett kursrally kommer så gör HCP Black vinster med 26 % allokerat i aktier. I fall börserna halveras, finns det utrymme att dubbla aktieallokeringen.

Efter dessa subjektiva minnesbilder och objektiva graferna känns den magiska 26 % vikten i aktier som en för enkel och dum lösning. En dum lösning skulle det även vara, i fall i fruktan av en börskrasch den återstående 74 % skulle vara kontanter. HCP Black innehåller inte kontanter utan portföljen är investerad i värdepapper som skiljer sig så mycket sinsemellan som möjligt, för att nästa chock inte skulle drabba alla fondens tillgånger samtidigt.

Som en andelsägare i HCP Black betalar du sist och slutligen för att jag ständigt letar efter och även hittar sinsemellan så olika tillgångsklasser som möjligt, för att åstadkomma bästa möjliga riskjusterade avkastningen. Kommer du på någon tillgångsklass för att komplettera allokeringen?

Diagrammen är tagen från sidan: https://www.helsinkicapitalpartners.fi/sv/hcp-black/
HCP Black – relationen mellan risk och avkastning
Hur mycket är mycket skuld?
Tagged: , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *