Med avkastningskalkylatorn kan du räkna hur en engångsplacering växer med olika placeringstider och avkastningar. Desto längre placeringstiden är, desto större är nyttan på placerarens avkastning.

 
 
Räkna