Välkommen som kund!

Helsinki Capital Partners fonder är öppna för teckning fyra gånger om året. Fondteckning kan göras med blanketten som hittas bakom knappen Gör teckning. Teckningsbetalningen bör vara tillhanda på fondens bankkonto senast på sista dagen av den månad som teckningsdagen infinner. Försenade teckningsbetalningar returneras. Anmälan av teckning är bindande. Teckningsanmälan och transaktioner till teckningskonton kan göras under månader med teckningsdag. År 2023 är teckningsdagarna för fonderna 31.3., 30.6., 29.9. och 29.12.

Före teckning bekanta er noga med fondens fondprospekt samt fondens stadgar. Från dessa framgår fondens tecknings- och inlösenvillkor som kunden godkänner genom teckningsbetalningen. Fondernas minimiteckning är 5 000 euro och tilläggsteckningen är 1 000 euro.

En skriftlig bekräftelse skickas alltid efter teckning till andelsägaren. På skriftlig begäran utfärdar vi även ett andelsbevis. Andelsbevis kan exempelvis behövas som garanti för lån eller vid derivathandel. Vid samband av inlösen måste andelsbeviset returneras till Helsinki Capital Partners. Vid teckningar för en minderårig, omyndig eller för företag ber vi er kontakta vår personal. Kontakta oss via mobil: +358 9 689 88 481 eller epost: shareholderservicing@hcp.fi.

Teckningskonton:
HCP Black 330100-­01129972 (IBAN: FI8333010001129972)
HCP Bricks 330100-01168087 (IBAN: FI5133010001168087)
HCP Focus 330100-01137397 (IBAN: FI1033010001137397)
HCP Quant 330100-01142215 (IBAN: FI9833010001142215)

dagar kvar att göra teckning