HCP Black Strategi

Multi-Strategy Multi-Style fonden HCP Black siktar på att åstadkomma en god riskjusterad avkastning. Med denna bakgrund söker vi kontinuerligt efter placeringar som är till sina fundament sinsemellan olika och dessutom har en hög riskjusterad förväntad avkastning. Genom denna aktiva diversifiering i olika tillgångsklasser minskar vi fondens risk utan att betala för skyddet.


Avkastningen är nettoavkastning (avkastning efter alla arvoden)
Avkastningen är nettoavkastning (avkastning efter alla arvoden)

Why is HCP Black Portfolio Strategy Defensive? 

The 80-year debt cycle has come to an end

#HCPSPIRIT

Jag motstår mig inte förändring, vilket hjälper för att bibehålla en objektiv inställning till allokeringsförändringar i portföljen. Överavkastning kan komma från de mest olika källorna bara man lyckas hålla sina sinnen öppna. Exempelvis aktierna i HCP Focus strategin är i huvudsak just sådana företag som jag ansåg vara dyra då jag inte förstod den 25-åriga trenden på deras affärsverksamhet. Likväl tillåter de mindre bolagen i HCP Quant strategin p.g.a. deras aktiers låga likviditet inte att våra stora konkurrenter idkar en placeringsverksamhet i dessa och få mindre aktörer å sin sida har samma kunnande för en massiv samtidig fundamentalanalys av dem som vi. Akilleshälen i HCP Quant och HCP Focus, dvs. konjunkturkänsligheten, balanseras med HCP Black fonden, som förvaltas av mig, vars skydd bygger på bl.a. konjunkturneutrala försäkringsanknutna placeringar.

Läs mera…