HCP Black

HCP Black Strategi

Multi-Strategy Multi-Style fonden HCP Black siktar på att åstadkomma en god riskjusterad avkastning. Med denna bakgrund söker vi kontinuerligt efter placeringar som är till sina fundament sinsemellan olika och dessutom har en hög riskjusterad förväntad avkastning. Genom denna aktiva diversifiering i olika tillgångsklasser minskar vi fondens risk utan att betala för skyddet.

Avkastning

Avkastningen är nettoavkastning (avkastning efter alla arvoden)

Artiklar, intervjuer och videor

Avkastningen är nettoavkastning (avkastning efter alla arvoden)

Historisk allokering

Genom att klicka på diagrammet ser du de exakta andelarna av varje tillgång i relation till bruttopositionen. Grafen uppdateras två gånger per år.

Senaste rapporterade allokering

Genom att klicka på allokeringspajen ser du en kort beskrivning av varje tillgångsklass. Procent av brutto positionen. Uppdateras en gång per kvartal.

#HCPSPIRIT

PORTFÖLJFÖRVALTNINGSTEAM

Tommi Kemppainen

Jag motstår mig inte förändring, vilket hjälper för att bibehålla en objektiv inställning till allokeringsförändringar i portföljen. Överavkastning kan komma från de mest olika källorna bara man lyckas hålla sina sinnen öppna. Exempelvis aktierna i HCP Focus strategin är i huvudsak just sådana företag som jag ansåg vara dyra då jag inte förstod den 25-åriga trenden på deras affärsverksamhet. Likväl tillåter de mindre bolagen i HCP Quant strategin p.g.a. deras aktiers låga likviditet inte att våra stora konkurrenter idkar en placeringsverksamhet i dessa och få mindre aktörer å sin sida har samma kunnande för en massiv samtidig fundamentalanalys av dem som vi. Akilleshälen i HCP Quant och HCP Focus, dvs. konjunkturkänsligheten, balanseras med HCP Black fonden, som förvaltas av mig, vars skydd bygger på bl.a. konjunkturneutrala försäkringsanknutna placeringar.

Läs mera…

Toivo Toikka

Analytiker

Toivo Toikka
Head of Fund Administration

Pasi Havia

Portföljförvaltares Biträdande

Pasi Havia
HCP Quant Portföljförvaltare

Portföljförvaltarens tweets