HCP Bricks

En fastighetsfond som skapar värde med aktiv förvaltning

Investera i en aktiv fastighetsstrategi

HCP Bricks är en aktiv fastighetsfond som investerar i olika typer av fastigheter i tillväxtcentrum i Finland och Sverige. Det totala årliga avkastningsmålet är 8-10%. Minst 75 % av de realiserade intäkterna fördelas årligen till fondens andelsägare.

Avkastning

Avkastningen är nettoavkastning (avkastning efter alla arvoden)
Avkastningen är nettoavkastning (avkastning efter alla arvoden)

Bekanta dig med HCP Bricks presentationerna

Med hjälp av HCP Bricks kan vi nå en marknad som annars vore stängd. Mera om denna möjlighet i presentationerna.

           

Portföljförvaltningsteam

Christoffer Sundberg

Christoffer has more than 20 years of experience on real estate. Master of business administration and an engineer.

Mattias Lindfors

Mattias has over 5 years of experience on real estates. He is a Master of Science in Real Estate Economics.

Timo Vertala

Timo has over 10 years on experience of asset management and real estates. Bachelor of Economics.

Borde alla gamla byggnader rivas?

HCP Bricks i media

We move towards active strategy and idiosyncratic risk within the asset class.
Multi Strategy fund invests into HCP Bricks, 04/2022

Subscribe the HCP Bricks investor letter

By subscribing to the investment letter, you get the latest updates to you e-mail.