HCP Focus

HCP Focus Strategi

Aktiva aktiestrategier har egentligen bara en målsättning; att slå sitt referensindex. HCP Focus har uppnått detta genom att sammanställa en koncentrerad portfölj bestående av bolag vilka: (a) besitter en viktig strategisk konkurrensfördel; (b) drar nytta av en eller flera globala trender, och; (c) är enligt vår bästa uppfattning lågt eller åtminstone skäligt prissatta – en aktiefond med högt potential.

Avkastning

Avkastningen är nettoavkastning (avkastning efter alla)

OBS. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning HCP Focus strategin påbörjade sin verksamhet 31.5.2007 Strategin har fungerat i fondformat sedan 30.11.2012 Avkastningen under perioden 31.5.2007 – 15.12.2009 är bruttoavkastning (avkastning före HCP arvoden) Avkastningen 16.12.2009 och framåt är nettoavkastning (avkastning efter alla arvoden) Alla referensindex är avkastningsindex med dividenderna återinvesterade Avkastningssiffrorna är reviderade Alla uppgifter angivna i Euro

Avkastningen är nettoavkastning (avkastning efter alla)

OBS. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning HCP Focus strategin påbörjade sin verksamhet 31.5.2007 Strategin har fungerat i fondformat sedan 30.11.2012 Avkastningen under perioden 31.5.2007 – 15.12.2009 är bruttoavkastning (avkastning före HCP arvoden) Avkastningen 16.12.2009 och framåt är nettoavkastning (avkastning efter alla arvoden) Alla referensindex är avkastningsindex med dividenderna återinvesterade Avkastningssiffrorna är reviderade Alla uppgifter angivna i Euro

HCP Focus Portföljförvaltningsteam

Pasi Havia

Portföljförvaltare

Pasi Havia
Portföljförvaltare, Partner för privata investerare

Junior Portföljförvaltare

Elias Koski
COO, Head of Fund Administration

PORTFÖLJFÖRVALTARES BITRÄDANDE

Tommi Kemppainen
CEO, HCP Black Portföljförvaltare