HCP Focus

HCP Focus Strategi

Aktiva aktiestrategier har egentligen bara en målsättning; att slå sitt referensindex. HCP Focus har uppnått detta genom att sammanställa en koncentrerad portfölj bestående av bolag vilka: (a) besitter en viktig strategisk konkurrensfördel; (b) drar nytta av en eller flera globala trender, och; (c) är enligt vår bästa uppfattning lågt eller åtminstone skäligt prissatta – en aktiefond med högt potential.

Avkastning

Avkastningen är nettoavkastning (avkastning efter alla)

OBS. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning HCP Focus strategin påbörjade sin verksamhet 31.5.2007 Strategin har fungerat i fondformat sedan 30.11.2012 Avkastningen under perioden 31.5.2007 – 15.12.2009 är bruttoavkastning (avkastning före HCP arvoden) Avkastningen 16.12.2009 och framåt är nettoavkastning (avkastning efter alla arvoden) Alla referensindex är avkastningsindex med dividenderna återinvesterade Avkastningssiffrorna är reviderade Alla uppgifter angivna i Euro

Avkastningen är nettoavkastning (avkastning efter alla)

OBS. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning HCP Focus strategin påbörjade sin verksamhet 31.5.2007 Strategin har fungerat i fondformat sedan 30.11.2012 Avkastningen under perioden 31.5.2007 – 15.12.2009 är bruttoavkastning (avkastning före HCP arvoden) Avkastningen 16.12.2009 och framåt är nettoavkastning (avkastning efter alla arvoden) Alla referensindex är avkastningsindex med dividenderna återinvesterade Avkastningssiffrorna är reviderade Alla uppgifter angivna i Euro

Portföljförvaltningsteam

Pasi Havia

Portföljförvaltare

Pasi Havia
Portföljförvaltare, Partner för privata investerare

Panu Satama

Analytiker

Panu Satama
HCP Sports Partner

Tommi Kemppainen

PORTFÖLJFÖRVALTARES BITRÄDANDE

Tommi Kemppainen
CEO, HCP Black Portföljförvaltare