HCP Focus Strategi

Aktiva aktiestrategier har egentligen bara en målsättning; att slå sitt referensindex. HCP Focus har uppnått detta genom att sammanställa en koncentrerad portfölj bestående av bolag vilka: (a) besitter en viktig strategisk konkurrensfördel; (b) drar nytta av en eller flera globala trender, och; (c) är enligt vår bästa uppfattning lågt eller åtminstone skäligt prissatta – en aktiefond med högt potential.

Avkastningen är nettoavkastning (avkastning efter alla)
OBS. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning HCP Focus strategin påbörjade sin verksamhet 31.5.2007 Strategin har fungerat i fondformat sedan 30.11.2012 Avkastningen under perioden 31.5.2007 – 15.12.2009 är bruttoavkastning (avkastning före HCP arvoden) Avkastningen 16.12.2009 och framåt är nettoavkastning (avkastning efter alla arvoden) Alla referensindex är avkastningsindex med dividenderna återinvesterade Avkastningssiffrorna är reviderade Alla uppgifter angivna i Euro
Avkastningen är nettoavkastning (avkastning efter alla)
OBS. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning HCP Focus strategin påbörjade sin verksamhet 31.5.2007 Strategin har fungerat i fondformat sedan 30.11.2012 Avkastningen under perioden 31.5.2007 – 15.12.2009 är bruttoavkastning (avkastning före HCP arvoden) Avkastningen 16.12.2009 och framåt är nettoavkastning (avkastning efter alla arvoden) Alla referensindex är avkastningsindex med dividenderna återinvesterade Avkastningssiffrorna är reviderade Alla uppgifter angivna i Euro

Jag anser att de två centrala framgångsfaktorerna i aktiv placering är: (1) en anpassad placeringsstrategi, och (2) portföljförvaltarens talanger.

Därmed är portföljförvaltaren och hans personliga egenskaper i en central roll då man utvärderar en viss fonds sannolikhet för framgång. Som en metafor kan vi använda oss av en biltävling; det räcker inte att bilen (strategin) är av toppklass ifall chauffören (portföljförvaltaren) inte kan köra ordentligt. Fondplacerarens situation kunde man alltså jämföra med den vadslagande publiken; den vinner som hittar den optimala bil-chaufför kombinationen. Det har skrivits mycket om placeringsstrategier men om portföljförvaltare och vilka egenskaper som krävs av dem förvånansvärt lite.

Läs mera…