HCP Focus

HCP Focus Strategi

Aktiva aktiestrategier har egentligen bara en målsättning; att slå sitt referensindex. HCP Focus har uppnått detta genom att sammanställa en koncentrerad portfölj bestående av bolag vilka: (a) besitter en viktig strategisk konkurrensfördel; (b) drar nytta av en eller flera globala trender, och; (c) är enligt vår bästa uppfattning lågt eller åtminstone skäligt prissatta – en aktiefond med högt potential.

Avkastning

Avkastningen är nettoavkastning (avkastning efter alla)
Avkastningen är nettoavkastning (avkastning efter alla)

Portföljförvaltningsteam

Portföljförvaltare

Pasi Havia
Portföljförvaltare, Partner för privata investerare

Analytiker

Panu Satama
HCP Sports Partner

PORTFÖLJFÖRVALTARES BITRÄDANDE

Tommi Kemppainen
CEO, HCP Black Portföljförvaltare