HCP är det första kapitalförvaltningsbolaget i Finland som i sina kundkontrakt  skriftligen bundit sig att returnera alla provisionsåterbäringar och motsvarande fördelar oavkortade till kunden.

Av denna orsak optimerar vi inte våra egna provisionsåterbäringar, utan vi strävar till att hitta de bästa investeringarna med det bästa möjliga risk-/ avkastningsförhållandet. Vi analyserar investeringar globalt  och utnyttjar  alla olika tillgångsklasser, inklusive fastigheter och alternativ risk.

”Hur mycket betalade jag totalt för era tjänster under året?”

Att ställa denna fråga är inte ohövligt – att lämna den obesvarad är det. Kräv öppenhet!

I Helsingfors 9. November 2007

HELSINKI CAPITAL PARTNERS

Tommi Kemppainen, VD