Pasi Havia

HCP Quant fonden som förvaltas av mig skiljer sig från det övriga fondutbudet i Finland lika mycket som undertecknad skiljer sig från kollegorna som ansvarar för placeringar i övriga fonder. Jag har en lång erfarenhet av att knappra på datorer och medger mig vara en fullblodad nörd. Jag började med att programmera på Commodore 64:ans Basic och fortsatte sedan med maskinkod. Medan de övriga jämnåriga barnen lekte 10 stickor på brädet försökte jag samtidigt bryta de gränser som ingenjörer satt för vad man kunde göra med datorer. Under nattens mörka timmar skapades demon, med vilka vi inom demoscenen tävlade om vem som kunde töja datorns gränser bäst.

Hobbyn utvecklades med tiden till en karriär på IT-branschen. Före min anställning som portföljförvaltare på Helsinki Capital Partners har jag jobbat i

såväl stora och små organisationer. Uppgifterna har utsträckt sig till allt från traditionell programutveckling, mjukvaruarkitektur till uppgifter som teknologichef.

Jag är författare till en av Finlands populäraste placeringsbloggar. 2011 och 2014 rankades min blogg ”Kohti taloudellista riippumattomuutta” (övers. ”Mot ekonomiskt oberoende”) av den internationella experten på internationell mediasynlighet, Cision, till den näst populäraste ekonomibloggen i Finland. I min första bok ”Erilainen ote omaan talouteen – Vapaus, onni ja hyvä elämä” som publicerades under våren 2014 behandlar jag bl.a. relationen mellan pengar och lycka samt vilken roll pengar och konsumtion spelar i våra liv. Boken erbjuder även verktyg för att förbättra den egna ekonomiska situationen genom olika sätt av spara och placera.

Placeringsstrategin i HCP Quant fonden kombinerar datormodellering med finansiella teorier. För mig går det naturligt att bilda en helhetsuppfattning av saker som verkar komplexa och kaotiska. Mina styrkor i placeringsverksamhet är förmågan att förstå sannolikheter samt en disciplinerad systematik. Då man talar om placeringar är ingenting säkert, men vissa händelser är mer sannolika än andra. I HCP Quant placeringsstrategin uppehåller jag en portfölj, vars säregenskap är att den med större sannolikhet än andra är utsatt för olika positiva händelser i framtiden.

Jag har jobbat i flera år med att utveckla placeringsstrategin. Jag undersökte flera olika marknadsanomalier och placeringsmetoder – deras för- och nackdelar. På basen av flera vetenskapliga artiklar i ekonomi, modellering av olika placeringsstrategier och undersökningar skapade jag strategin som används i HCP Quant. Även om den historiska avkastningen inte är någon garanti på den framtida utvecklingen så har placeringsstrategin som används i HCP Quant fungerat extremt bra hela den tid som jag använt den med mina egna pengar. Den förverkligade avkastningen sedan 4.10.2010 har efter kostnader varit +133% (situationen vid slutet av året 2013). Jag jobbar ständigt med att ännu förbättra strategin. Det faktum att det alltid finns något nytt att lära sig om placeringar är en kraft som bibehåller min passion.

Min placeringsstrategi utnyttjar traditionell värdeinvestering och småbolags anomali, men på ett sätt som avviker från det vanliga. Placeringsstrategin utnyttjar så kallade kvantitativa metoder med hjälp av vilka placeringar inkluderas i porföljen först då de uppfyller ett flertal stränga numeriska kriterier. Faktorer som bör uppmärksammas är bland annat utvecklingen av bolagets långfristiga skulder samt resultatförmåga.

Placeringsstrategin i HCP Quant lämpar sig bäst för de personer som kan bära aktierisk. En förståelse av värdeinvestering och förståelse för att det även i placeringsstrategier som fungerar bättre än marknaden ingår perioder av underavkastning är önskvärt.

– Pasi Havia