HCP Quant

HCP Quant Strategi

Små och medelstora bolag har på långt tidsperspektiv avkastat bättre än stora bolag. Vid val av aktier utnyttjar HCP Quant fonden kvantitativa metoder. Fonden diversifierar placeringarna globalt på såväl tillväxt- som utvecklade marknader och små samt medelstora bolag. Fonden sorterar lämpliga placeringsobjekt från tiotals tusen företag, för att rikta placeringarna på sådana objekt som på basen av ett flertal samtidigt använda mått är förmånliga. På långt tidsperspektiv har en sådan här systematisk kvantitativ placeringsstrategi konstaterats ge en klart bättre avkastning än marknaden.

Avkastning

Avkastningen är nettoavkastning (avkastning efter alla arvoden)

OBS. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning
HCP Quant strategin påbörjade sin verksamhet 4.10.2010
Strategin har fungerat i fondformat sedan 30.6.2014
Avkastningen under perioden 4.10.2010 – 30.6.2014 är bruttoavkastning (avkastning före HCP arvoden) Avkastningen 30.6.2014 och framåt är nettoavkastning (avkastning efter alla arvoden)
Alla referensindex är avkastningsindex med dividenderna återinvesterade Avkastningssiffrorna är reviderade
Alla uppgifter angivna i Euro

Avkastningen är nettoavkastning (avkastning efter alla arvoden)

OBS. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning
HCP Quant strategin påbörjade sin verksamhet 4.10.2010
Strategin har fungerat i fondformat sedan 30.6.2014
Avkastningen under perioden 4.10.2010 – 30.6.2014 är bruttoavkastning (avkastning före HCP arvoden) Avkastningen 30.6.2014 och framåt är nettoavkastning (avkastning efter alla arvoden)
Alla referensindex är avkastningsindex med dividenderna återinvesterade Avkastningssiffrorna är reviderade
Alla uppgifter angivna i Euro

Fördelning enligt bransch

Fondens historiska fundamentala värderingstal (TTM)

Fondens fundamentala värderingstal vid månadsskiftet (TTM)

Artiklar, intervjuer och videor

HCP Quant Portföljförvaltaren: Hur man undviker de största investeringssyndigheterna?

PORTFÖLJFÖRVALTNINGSTEAM

Jag är författare till en av Finlands populäraste placeringsbloggar. 2011 och 2014 rankades min blogg ”Kohti taloudellista riippumattomuutta” (övers. ”Mot ekonomiskt oberoende”) av den internationella experten på internationell mediasynlighet, Cision, till den näst populäraste ekonomibloggen i Finland. I min första bok ”Erilainen ote omaan talouteen – Vapaus, onni ja hyvä elämä” som publicerades under våren 2014 behandlar jag bl.a. relationen mellan pengar och lycka samt vilken roll pengar och konsumtion spelar i våra liv. Boken erbjuder även verktyg för att förbättra den egna ekonomiska situationen genom olika sätt av spara och placera.

Placeringsstrategin i HCP Quant fonden kombinerar datormodellering med finansiella teorier. För mig går det naturligt att bilda en helhetsuppfattning av saker som verkar komplexa och kaotiska. Mina styrkor i placeringsverksamhet är förmågan att förstå sannolikheter samt en disciplinerad systematik. Då man talar om placeringar är ingenting säkert, men vissa händelser är mer sannolika än andra. I HCP Quant placeringsstrategin uppehåller jag en portfölj, vars säregenskap är att den med större sannolikhet än andra är utsatt för olika positiva händelser i framtiden. Läs mera…

Toivo Toikka

Analytiker

Toivo Toikka
Head of Fund Administration

Tommi Kemppainen

Portföljförvaltares Biträdande

Tommi Kemppainen
CEO, HCP Black Portföljförvaltare

Portföljförvaltarens tweets