Institutioner

#HCPSPIRIT, LUCA DELGADO

Ansvarsfull kapitalförvaltning över generationer

Fungerande institutioner såsom stiftelser, föreningar och finanshus är en förutsättning för det goda samhället. Stiftelser och föreningar har en viktig roll som finansiärer och koordinatorer av långsiktigt kultur-, innovations- och socialarbete. På motsvarande sätt behöver vi stora och väl skötta finansiella institutioner såsom försäkringsbolag för effektiv riskhantering och finansiering av företagsverksamhet.

För att lyckas behöver så gott som alla institutionella projekt idéer, människor och kapital. Ofta hittar man de bästa idéerna och de mest kompetenta människorna innanför organisationen, men hos t.ex. stiftelser eller föreningar finns inte alltid det nödvändiga kunnandet eller tiden för effektiv förvaltning av kapitalet. Ifall organisationen förvaltar offentliga eller halvoffentliga medel kan man kräva en viss professionalism av kapitalförvaltningen. Det är bara de allra största aktörerna som har resurser att bygga upp en egen professionell placeringsorganisation, och även i dessa fall är det ofta rationellt att utlokalisera åtminstone en del av den praktiska portföljförvaltningen.

Vi är en kunnig och pålitlig samarbetspartner och vi erbjuder ansvarsfull kapitalförvaltning över generationer. Vi hjälper er att skydda och utöka det kapital ni behöver för at finansiera er verksamhet och befriar samtidigt era resurser så att ni i lugn och ro kan koncentrera er på organisationens egentliga målsättningar.

Kontakta oss!

Din partner, Tommi Kemppainen

+358 40 73 111 73 | tommi.kemppainen@hcp.fi

Domicile Finland

Vi tror att Finland har mycket att erbjuda till dem som söker långvariga affärsrelationer baserade på ömsesidig tillit, i en stabil miljö och effektiverad av nyaste teknologi.

Hur attraktivt Finland är som affärsmiljö?