Jarno Lämsä DI

Ända sedan jag var barn, har har jag varit intresserad av all sorts teknik. Mitt tidiga intresse för datorer gjorde valet av yrke inom Software Development naturligt. Större delen av mitt yrkesverksamma liv har jag spenderat utanför Finland, i huvudsak med projekt inom telekom och finanssektorn.

Jag är en av grundarna i HCP. Ända sedan starten har användningen av kostnadseffektiv modern högteknologi varit en av HCP´s grundstenar. Vi försöker ständig utveckla och förbättra vår IT infrastruktur- så att vi även fortsättningsvis kan erbjuda den bästa servicen åt våra kunder.”