Juhani Halminen

Internal Auditor

Juhani Halminen

Juhani Halminen EM

”Jag gjorde sex års karriär i HCP och nu är jag en av företagets aktieägare. Jag kom med i teamet, i slutskedet av mina studier, genom att delta i Trainee-programmet som HCP ordnar. Mina studier består av en Ekonomie Magisters utbildning från Sveska Handelshöskolan och några års studier inom bioproduktteknologi vid Aalto Universitet. Jag utexaminerades från Hanken år 2014.

Placeringverksamheten har intresserat mig ända sedan jag varit ung och mina studier på Hanken har gett mig en teoretisk kunskap om verksamheten. Teorin motsvarar dock sällan verkiligheten och därför ville jag lära mig så mycket som jag bara kan om finansbranchen i praktiken. Finansbranchen har fått ett dåligt rykte speciellt efter senaste finanskrisen. Därför tycker jag att industrin borde göras mer transparent så att människorna skulle våga lita på finansbranchen och få en bättre uppfattning om hur deras förmögenhet förvaltas. Ingen borde placera utan att veta hur akvastningen kommer att genereras.”

Ring

09 689 88 481

Skicka ett email

shareholderservicing@hcp.fi