Om oss

#HCPSPIRIT SINI KUNNAS: "PEACES OF LIGHT", SPAIN 2015

Helsinki Capital Partners (HCP) är obestridlig kunnande i investering, transparent prissättning och respekt för kunderna.

MISSION

Vår mission är att vara Kapitalförvaltaren som du vågar vara stolt över.™ Med detta menar vi att vi vill göra vad som vi tror är rätt, och detta gäller såväl våra produkter som hur vi bedriver vår affärsverksamhet.

Vi är bundna vid flera etiska handlingssätt som eventuellt är otypiska för bolag inom finansiering. Vi har till exempel en transparent kostnadsstruktur, vi returnerar alla provisionsåterbäringar till kunden, vi stöder sport- och kulturbranscher och som första bolag i Finland har vi fått B Corporation-certifikatet. Sedan 2007 då vi började vår verksamhet har vi strävat efter att arbeta för en öppnare och ärligare finansbransch.

STRATEGI

Vi vill visa att det är möjligt att arbeta för ett bättre samhälle medan man bedriver en framgångsrik affärsverksamhet och ökar sina kunders förmögenhet med hjälp av aktiva fonder. Vi förverkligar vår mission genom tre huvudstrategier:

  1. genom att erbjuda öppen och ärlig kapitalförvaltning
  2. genom att hedra affärsverksamhet som en styrka för positiv inflytande
  3. genom att vårda våra intressentgrupper.

VÅRA VÄRDEN

TRANSPARENS

HCP:s intäktsmodell har byggts upp på så sätt att den inte har någon agenda eller något incitament som skulle vara i konflikt med våra kunders intressen. Ett konkret bevis på detta är att sedan vårt grundande år 2007 har vi som första bolag i Finland bundit oss vid total transparens i våra kundavtal. Detta innebär att vi returnerar alla provisionsåterbäringar som vi fått direkt och oavkortade till våra kunder. Därtill är vi den första kapitalförvaltaren i Finland som har bundit sig vid en totalt transparent kostnadsstruktur, vilket betyder att våra kunder vet exakt hur mycket de betalar för våra servicen. Vi vill arbeta för en öppnare och ärligare finansbransch.

PARTNERSKAP

För oss är det viktigt att förstå de individuella behoven för kapitalförvaltningen och att betjäna var och en kund enligt behoven. Partnerskap med våra kunder styr vår verksamhet och influerar de beslut som fattas i bolaget. Vi anställer exempelvis inte enbart toppexperter från investeringssektor utan också andra slags experter som förstår förutom investering också de behov som våra olika kundgrupper har. På så sätt kan vi garantera bästa lösningar för individuella behov. Vi pratar inte investeringsjargong utan vi diskuterar om investering på ett lättförståeligt sätt. Vår avgiftsstruktur är formulerad på sätt att vi inte har några incitament att agera mot kundens intresse. En personal service som strävar efter kundens bästa intresse nyttjar också oss – och är därmed partnerskap som bäst.

EFFEKTIVITET

Vår effektivitet realiseras som bästa möjliga investeringslösningar, kostnadseffektivitet och framför allt sinnesfrid. Vi har omfattande erfarenhet i investering, ett extremt bra kontaktnätverk samt världsklass kunnande i bland annat obligationer, aktier, fastigheter, valutor och konjunkturneutrala placeringar. Vi strävar efter att erbjuda våra kunder den bästa möjliga profiten i förhållande till risken. En utmärkt och transparent aktiv kapitalförvaltning är en passion för oss. Därtill satsar vi på ny teknologi och gör investeringsundersökning.

HCP INITIATIVET 2007

HCP är det första kapitalförvaltningsbolaget i Finland som i sina kundkontrakt skriftligen bundit sig att returnera alla provisionsåterbäringar och motsvarande fördelar oavkortade till kunden.

Av denna orsak optimerar vi inte våra egna provisionsåterbäringar, utan vi strävar till att hitta de bästa investeringarna med det bästa möjliga risk-/ avkastningsförhållandet. Vi analyserar investeringar globalt  och utnyttjar  alla olika tillgångsklasser, inklusive fastigheter och alternativ risk.

”Hur mycket betalade jag totalt för era tjänster under året?”

Att ställa denna fråga är inte ohövligt – att lämna den obesvarad är det. Kräv öppenhet!

I Helsingfors 9. November 2007

HELSINKI CAPITAL PARTNERS

Tommi Kemppainen, VD

ANSVARSFULLHET

HCP är det första bolaget i Finland som fått B Corporation-certifikatet. B Corporationerna strävar efter att vara så ekologiskt och socialt ansvarsfulla bolag som möjligt, och de blir årligen evaluerade av B Impact Assessment. Vi är bundna vid flera etiska handlingssätt som eventuellt är otypiska för bolag inom finansiering. Vi har till exempel en transparent kostnadsstruktur, vi returnerar alla provisionsåterbäringar till kunden och vi stöder sport- och kulturbranscher.

HCP GROUP AKTIEÄGARNA

HCP GROUP STYRELSEMEDLEMMARNA