Asset management
to be proud of.™

#HCPSPIRIT SINI KUNNAS: "PEACES OF LIGHT", SPAIN 2015

HCP Initiativet 2007

HCP är det första kapitalförvaltningsbolaget i Finland som i sina kundkontrakt  skriftligen bundit sig att returnera alla provisionsåterbäringar och motsvarande fördelar oavkortade till kunden.

Av denna orsak optimerar vi inte våra egna provisionsåterbäringar, utan vi strävar till att hitta de bästa investeringarna med det bästa möjliga risk-/ avkastningsförhållandet. Vi analyserar investeringar globalt  och utnyttjar  alla olika tillgångsklasser, inklusive fastigheter och alternativ risk.

”Hur mycket betalade jag totalt för era tjänster under året?”

Att ställa denna fråga är inte ohövligt – att lämna den obesvarad är det. Kräv öppenhet!

I Helsingfors, den 9. november 2007

HELSINKI CAPITAL PARTNERS

Tommi-Allekirjoitus

Tommi Kemppainen, VD

HCP 2017 – Best for the World

Vi är det första företaget i Finland som erhållit B Corporation certifikatet, som tecken på vår hållbara affärsverksamhet.

Tack vare B Corporation -medlemskapet är vår verksamhet allt mer transparent, och därmed tvingas vi till att i vår verksamhet fokusera allt mer på alla våra intressenter.

Aktieägarna med sina dividender är viktiga för alla bolag och därmed viktiga att ta i beaktan. De är dock inte de enda intressenterna som bör beaktas. För oss som företag är detta lika självklart som för alla oss som privatpersoner. Även vi vill ha mer ut av livet.

Vad gjorde ert bolag för världen under förra året, och hur stor del av er affärsverksamhet motsvarar det?

Det är inte oartigt att fråga – det är oförskämt att inte svara. Kräv öppenhet!

I Helsingfors, den 26. maj 2017

HELSINKI CAPITAL PARTNERS

Tommi-Allekirjoitus

Tommi Kemppainen, VD