Kapitalförvaltaren som Du vågar vara stolt över.

Girighet och de därtill förknippade huvudman-agent -problemen står bakom 90 procent av olägenheterna i finansbranschen. Vi vägrar att delta i lurendrejeri. Kapitalförvaltaren är klientens gode man. Hos oss kan du vara fullständigt säker på att HCP inte har en egen agenda som står i strid med Dina intressen.

HCP är det första och så vitt vi känner till, hittills det enda Finska placeringsbolag som förbinder sig till fullkomlig öppenhet, inklusive till att oavkortat återbära alla kick-backs och därmed jämförbara förmåner tillbaka till klienten.

Vår verksamhet bygger med andra ord på fullständig öppenhet. HCP är en under Finansinspektionens övervakning fungerande kapitalförvaltare som Du vågar vara stolt över.