Privatplacerare

#HCPSPIRIT, LUCA DELGADO

Fullständig öppenhet ger tillit och sinnesfrid

Ekonomiskt välstånd är ett gott mål, och vi kan hjälpa Dig att uppnå det. Kapitalförvaltning är alltför ofta förknippat med onödig elitism. Kapitalförvaltning är ett serviceyrke bland andra, och vi erbjuder alla våra klienter vårt bästa kunnande, till bästa pris och med ett minimum av besvär, oberoende av placeringens storlek.

Aktiv kommunikation, vår egen analys och vårt globala nätverk av samarbetspartners leder till de bästa resultaten. Vårt öppna servicekoncept garanterar att alla kick-backs och därmed jämförbara betalningar oavkortat returneras till klienten. I vår bransch är transparens av denna grad verkligen sällsynt.

Ekonomin och finansbranschen befinner sig i ett konstant tillstånd av förändring. Vi vet vilka innovationer som kan vara nyttiga och vilka det lönar sig att undvika. Bedömningen av nya, genuint nyttiga placeringsobjekt är en central del av vår service. Vårt globala nätverk ger oss tillgång även till alternativa placeringar, med vilkas hjälp placeringsportföljens helhetsrisk kan minimeras.

Ta kontakt och kom och bekanta Dig med kapitalförvaltaren som Du vågar vara stolt över!

Din partner Pasi Havia
Tel. +358 (0)9 68988472, pasi.havia(at)hcp.fi