SAMHÄLLSBOKSLUT

#HCPSPIRIT SINI KUNNAS: "PEACES OF LIGHT", SPAIN 2015

Hållbarhetsrapport år 2020 är upprättad i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) och integrerad rapportering.

HCP Sustainability Report 2020 (PDF).

Hållbarhetsrapport år 2019 är upprättad i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) och integrerad rapportering.

HCP Sustainability Report 2019 (PDF).

Rapporten skrevs av Sofia Nelson under sin under praktikperiod på våren 2019. Hon har också planerat den grafiska designen.

HCP:s senaste hållbarhetsrapport behandlar företagets verksamhet under året 2018. Rapporten är upprättad i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) Standards på tillämpningsnivå Core. HCP Sustainability Report 2018 (PDF).

Rapporten skrev av Mikaela Gerkman som fick stödet av HCP:s team under hennes praktikperiod våren 2019. För grafisk design ansvarade Laura Happo.

HCP Sustainability Report 2018

Företagets Hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initative (GRI) Standards -version HCP CSR Audit 2017 (PDF).

Rapporten skrevs av Eva Toppari under sin praktikperiod vid HCP. Grafisk design av Miika Koskela.

HCP Sustainability Report 2017

Företagets Hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initative (GRI) Standards -version, publicerat i november 2017: HCP CSR Audit 2016.

Rapporten skrevs av Jaana Etula under sin sommarpraktikperiod vid HCP. Grafisk design av Laura Happo.

Företagets Hållbarhetsredovisning enligt GRI-version G4 HCP CSR Audit 2015 (PDF).

Företagets Hållbarhetsredovisning enligt GRI-version G4 publicerat i september 2015 HCP CSR Audit 2014 (PDF).

CSR-rapporten från 2015 gjordes av Oskari Jakonen som gjorde musikvideon under praktiken vid HCP. Det handlar om att se skogen för träden.