En till Finland skatteskyldig privatplacerare hamnar årligen betala skatt på den realiserade avkastningen. Med denna kalkylator kan du jämföra skatteeffekten av en placeringsstrategi med hög omsättning i fondformat i förhållande till att placeraren skulle försöka implementera strategin självständigt. I grafen illustrerar det ena sträcket avkastningen i fondformat efter arvoden och skatter och det andra avkastningen för en privatplacerare som implementerar samma strategi efter skatter men utan arvoden

Som bas för kalkylen har använts 1 % förvaltningsarvode samt 10 % avkastningsbundet arvode på avkastning som överstiger jämförelseindex, vilket debiteras kvartalsvis.

Fonden fungerar skattefritt. Vid inlösning av fonden betalar privatplaceraren kapitalinkomstskatt till det land som personen är skatteskyldig till.

 
 
 
RäknaAvkastningsjämförelse: 0 % (vs. 0 %) utan fond
Använde kalkylatorn antagandet om anskaffningsutgift: Ja Nej