Thomas Hoyer EM

Jag har gjort internationell karriär inom kapitalförvaltning och industriella bolag i både Europa och Afrika. Mina privata besparingar har jag alltid förvaltat väldigt aktivt. Som en av grundarna i HCP har jag varit med och utvecklat HCP från början. 

HCP är en Privat Bank vars kund jag vill vara.”