Tommi Kemppainen

VD

_MGL8056

Tommi Kemppainen EM

”Jag har arbetat heltid med kapitalförvaltning sedan 1996, och som en av grundarna i HCP verkat som VD för HCP sedan starten 2007.

Kapitalförvaltning som bäst, skapar värde till klienterna och samtidigt allokerar samhällets resurser på effektivaste möjliga sättet. Att vi på HCP skriftligen binder oss till öppenhet och full transparens fokuserar vårt arbete till just dessa ändamål.”

Ring

09 689 88 470

Skicka ett email

tommi.kemppainen@helsinkicapitalpartners.com