VÅRA VÄRDERINGAR

HCP:s värden är öppenhet, partnerskap och effektivitet.
#HCPSPIRIT – Zidisha mentor: Brian Wakalo, May 2016

Våra värden styr vår verksamhet. Allt vi gör skall förverkliga våra värden, och enbart projekt som är i harmoni med dem ges resurser.

ÖPPENHET

Girighet och de därtill förknippade huvudman-agent -problemen står bakom 90 procent av olägenheterna i finansbranschen. Vi vägrar att delta i lurendrejeri.

Läs mera…

PARTNERSKAP

Vi gömmer oss inte bakom komplexa facktermer utan talar om placeringar i klarspråk, utan vare sig arrogans eller försök att vilseleda. Personlig service är för oss en självklarhet.

Läs mera…

EFFEKTIVITET

Vår effektivitet bygger på gedigen erfarenhet, ett brett kontaktnätverk samt ett djupt kunnande beträffande såväl räntepapper, aktier, valutor som konjunkturneutrala placeringar.

Läs mera…