Asiakkaidemme tuotot rahastoissamme vuonna 2019 olivat: HCP Black +6,87 %, HCP Focus +27,95 % ja HCP Quant –0,43 %.

Saimme vuoden aikana 84 uutta asiakasta (53 vuonna 2018). Joulukuun lopussa HCP hallinnoi yhteensä 611 asiakkaan varoja yhtiön rahastoissa tai täyden valtakirjan varainhoidossa. Asiakasvaroja (AUM) oli vuoden päättyessä 94,6 miljoonaa euroa (2018: 74,0 miljoonaa euroa). Vuoden aikana asiakasvarat kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 28 % (edellisenä vuotena laskua 1 % rahastojen arvonlasku huomioiden).

Vuoden 2019 lopussa HCP oli sijoittanut 76 % asiakasvaroistaan vastuullisesti (2018 69%). Tämä tarkoittaa sitä, että pystymme varmentamaan kyseisten sijoituskohteiden vastuullisuuden uskottavasti. Sen sijaan tämä ei tarkoita, että loput 24 % olisi sijoitettu matalan vastuullisuuden yhtiöihin. Kyseinen 24 % on sijoitettu kohteisiin, joiden vastuullisuutta emme toistaiseksi voi riittävän suurella varmuudella todentaa. Esimerkiksi pienemmillä yhtiöillä ei välttämättä ole resursseja raportoida yhteiskuntavastuun teemoista yhtä kattavasti kuin suurilla yhtiöillä.

Kaikista asiakasvaroista yhteiskunnalliseen hyötyyn tähtäävää vaikuttavuussijoittamista (impact investing) oli 4,9 % (tämä on laskettu mukaan vastuullisesti sijoitettuun 76 % osuuteen). Nämä sijoitukset liittyvät HCP:lla mittavien luonnonkatastrofien riskien kantamiseen sekä henkivakuutusten jälleenmyyntiarvon parantamiseen.

HCP-yhtiöiden hallitukset esittävät, että tilikauden voitto 447.510 euroa kirjataan oman pääoman lisäykseksi voittovarojen tilille. HCP Groupin hallitus esittää, että tilikaudelta ei jaeta osinko. Syynä poikkeamiselle osingonjaosta on mahdollisesti alkanut maailmanlaajuinen taantuma tai jopa lama (2018: 125 000 euroa). Luonnollisesti hyvä varata myös entistä enemmän rahapuskuria koska yksi kolmesta salkunhoitajasta ei ole enää Yhtiön palveluksessa. HCP Focus uusi salkunhoitotiimi on Pasi Havia, Elias Koski ja Anthony Simola.

Koronaviruspandemian myötä yhtiömme täytäntöönpani 15.3.2020 Jatkuvuussuunnitelman LS 9.2 versio 5. Varmistaakseen että liian moni yhtiön jäsen ei sairastuisi, eikä varsinkaan samaan aikaan, esitin toimitusjohtajana jatkuvuussuunnitelman kuvaamalla tavalla kaikille tiimin jäsenille perheineen kutsun siirtyä varatoimistoomme kotiimme Svartholmantie seitsemään Espoossa. Tänä aikana paikalla on ollut pysyvästi neljä henkeä ja tulossa viruksesta toivuttuaan kaksi lisää. Paikallaolleista kukaan ei ole toistaiseksi sairastunut. Yhtiö ei maksa paikallaoleville päivärahaa, mutta maksaa team building tarkoituksessa yhteisten ruokailujen tarvikkeet. Loppu tiimistä on ollut omissa kodeissaan ja mökeillään. Kymmenestä hengestä kaksi on ollut sairauden myötä kokonaan työkyvytön toinen kaksi ja toinen neljä viikkoa. Nämä ylikuormaiset työjaksot ovat olleet muulle tiimille raskaita ja samalla ne ovat kuitenkin onnistuneet minkään särkymättä.

Vuoden 2019 aikana jatkoimme jo kolmatta vuotta panosten lisäämistä myyntiin. Ajankohta taktiselle myynnin tehostamiselle on erinomainen, sillä rahastojemme sijoitusosaaminen, yhtiömme identiteetti ja toimintatavat sekä yleinen tunnettuutemme ovat kaikki sillä tasolla, että myynti ja markkinointi ovat jo paljon helpompaa. Kun tapaamme ihmisiä, meidät muistetaan. Vuoden 2018 uusasiakashankinta olikin yhtiön kaikkien aikojen paras: yhteensä 18.4 miljoonaa euroa ja 2019 uusasiakashankinta oli yhtiön toiseksi paras 13 vuoden aikana ollen 16.8 miljoonaa euroa.

Myynninedistämistä ajatellen rekrytoimme viime vuonna kolme täysipäiväistä henkilöä asiakassuhteiden hoitamiseen ja myyntitehtäviin. Erityisesti painopisteinä instituutiomyynti ja ammattiurheilijat. Aivan erityisenä teemana jatkamme alleviivaten että HCP-rahastojen valitseminen on sellaisenaan vaikuttavuussijoittamista, sillä huomioimme kaikkien sidosryhmiemme edun kaikessa toiminnassamme jo niin kattavasti.

Vuoden 2018 alussa näimme lyhyen ajan (12 kk) suurimpana riskinä sen, että HCP Black -multistrategiarahastossamme kaksi perättäistä tappiollista vuotta (2016: –3,16 %; 2017: –7,53 %) aiheuttavat suuria lunastuksia 2018 aikana. Tämä riski realisoitui vuoden 2018 aikana, ja lunastuksia tuli lopulta kaikkiaan €9,4mln, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin (merkintöjä €1,2mln). Vuodelle 2019 emme odottaneet suuria lunastuksia HCP Black rahastoon, sillä vuonna 2018 osakemarkkinat laskivat jo maailmanlaajuisesti vajaat 9 % (MSCI ACWI IMI), ja oli todennäköistä, että HCP Blackin arvo nousee, mikäli lasku jatkuu ja kiihtyy vuonna 2019. Vuosi 2019 jäi HCP Black rahastolle plussalle 6,87% ja markkinat kirivät myös plussalle kalenterivuodelle 2019 jolloin myös osakerahastomme saivat tukea.

Vuoden 2018 lopussa näimme lyhyen aikavälin (12kk) suurimpana riskinä sen, että HCP Quant -rahastoon kohdistuu lisää lunastuksia rahaston tultua 2018 alas –20.21 %, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Vaikka koko deep value -teema, jota HCP Quant edustaa, on ollut vastatuulessa viimeiset vuodet, on todennäköistä, että osa osuudenhaltijoista osoittaa pettymyksensä nimenomaan HCP Quant -rahastoomme lunastamalla osuuksiaan. 2019 pudotus ja lunastukset jatkuivat HCP Quant rahastossa kuvatun lyhyen aikavälin riskin mukaisesti.

Lyhyen aikavälin (12kk) suurimpana tuottopotentiaalina 2019 alkaessa näimme HCP Focus -rahastomme, joka oli tuottanut merkittävästi vertailuindeksiään paremmin jo neljättä vuotta. Focukseen saimmekin jatkuvasti lisää osuudenhaltijoita 2019. Lisäksi koko ansaintamme perustuu melkein puoliksi nimenomaan tuottosidonnaisiin hallinnointipalkkioihin, joten ylituoton jaksot lisäävät myös merkittävästi ansaintaamme.

Pidemmän aikavälin (3v) riskinä näimme 2019 alussa yhä maailmanlaajuisen laman. Totesimme että kun kymmeniä vuosia jatkunut maailmantalouden ylivelkaantuminen ja määrällinen elvytys lähtevät nyt purkautumaan, on maailmantalouden taantuma tai jopa maailmanlaajuinen lama todellinen uhka. Vanhenevien väestöjen länsimaat nostavat lisäksi jo enenevissä määrin otsikoihin teemoja, jotka kuvastavat näiden valtioiden suurta piilevää velkaa kattamattomien etujen (kuten eläke, hoito ja sosiaaliturva) muodossa. Tähän riskiin maailmantaloudessa olimme varautuneet jo 2019 alkaessa säästämällä yhtiöömme taantuma- ja lamapuskuria, joka on sijoitettuna HCP Black -rahastoon. Lisäksi olemme yhtiönä ostaneet vakuutuksia taantuman ja laman varalle, jotta olisi mahdollisimman todennäköistä, että meillä on varaa resursoida koko yhtiömme operaatio parhaalla mahdollisella tavalla myös lama-aikana. Se on lopulta myös asiakkaan, HCP osakkeenomistajan, HCP työntekijän ja muiden sidosryhmien etu. Ensin happinaamari päälle itselle ja sitten heti vieruskaverille.

Luonnollisesti kaikkien kolmen rahaston osalta seuraamme myös asiakkaille luotua voittoa (investor return). Kun asiakassuhde on laadukas, saa asiakas rahastojen tarjoaman tuoton. Jos asiakassuhteessa emme onnistu kommunikoimaan sijoituksiin liittyvää tuottoa ja riskiä oikein, voi seurauksena olla tilanne, jossa asiakkaamme ostavat rahastoja huippuhinnoissa ja myyvät riskien realisoiduttua. Asiakassuhteen toiminnan laadun mittaaminen on ensisijaisen tärkeää, jotta pystymme rahastojemme arvonluonnin lisäksi todentamaan myös, miten asiakassuhteiden osalta onnistumme.

Vuoden 2019 lopussa HCP:n luoma arvonnousu HCP rahastoissa yhtiön perustamisesta päivään 31.12.2019 oli 30.0 miljoona euroa (2018 lopussa 16.3 miljoonaa euroa). Tämä on yksi erittäin oleellinen mitattavissa oleva tieto (key performance indicator), jota mielestämme jokaisen varainhoitoyhtiön tulisi seurata ja julkaista. Vain siten voimme läpinäkyvästi todentaa, miten onnistumme luomaan arvoa asiakkaille. Suurin osa vuoden 2018 investor return pudotuksesta johtui siitä, että suurimpaan eli HCP Focus -rahastoomme uudet asiakasvarat tulivat juuri kesäkuun ja syyskuun viimeisen merkintöihin rahaston jo noustua lähes 20% jonka jälkeen rahasto tuli alas lähes saman verran jääden vuoden 2018 plussalle 1.72%. 2019 helmikuussa HCP Focus oli jo yli 18% ylös ja joulukuun viimeisenä siihen ei kohdistunut nettomääräisesti lunastuksia eli suurin osa tästä investor returnin laskusta 2018 on nyt kompensoitu 2019. 2020 HCP Focus on -32% helmikuun 2020 huipustaan ja tämä tuo jälleen investor returnia alemmaksi. HCP Black on 2020 jatkanut nousuaan ollen 4.9% ylös vuoden alusta nostaen HCP investor returnia ja suurimmat instituutiosijoitukset sekä ammattiurheilija ja yksityissijoittajasijoitukset tulevatkin nyt HCP Black rahastoon.

Strategisena saavutuksena vuodelta 2019 on syytä maininta jatkuva työ 2018 aloitetulle organisaatiomme toimintatavan tarkentumiselle. Olemme toimineet nämä vuodet hyvin pitkälti oman sisäisen kompassimme ohjaamana, ja iloksemme saimme 2018 nähdä muodostuneen toimintatapamme muistuttavan hyvin tarkasti nykyaikaista Teal-organisaatiota. Vuoden 2018 aikana olin jokaisen tiimiläisen kanssa viettänyt päivän luotaillen, miten he kukin kokevat Teal-mallin mukaiset työntekijöiden itseohjautuvuutta ja jaettua johtajuutta korostavat toimintatavat. Keskustelujen perusteella pystyin toteamaan tämän mallin olevan meidän kaikkien näkökulmasta toistaiseksi paras tapa kuvata, miten oikeasti olemme toimineet ja haluamme toimia. Uskomme Teal-mallin olevan paras mahdollinen toimintatapa kaltaisellemme menestyvälle tietotyöläisten yhteisölle yhä 2019 tuotanto kokemusten jälkeen.

2018 totesimme työntekijöiden itseohjautuvuutta ja jaettua johtajuutta korostaviin Teal-toimintatapoihin liittyvän myös riskinsä, sillä tämänkaltaiset organisaatiot eivät ole vielä eläneet reaalimaailmassa talouden useiden suhdannekiertojen yli. Me olemme varautuneet laskusuhdanteeseen keräämällä taantumapuskuria, ja määrittämällä ennakkoon tiimin kesken yhteisesti hyväksytyn säästöohjelman taloustaantuman ajaksi, sekä vakuuttaneet riskejä. Varokeinona ennalta-arvaamattomia talouskriisejä silmällä pitäen, minulla on tiimini mandaatti käyttää poikkeusolosuhteissa laajoja toimitusjohtajan valtuuksia päätöksenteon ripeyden priorisoimiseksi. Tällainen mandaatti on mahdollista aidosti saada, kun kaikki tiimissä voivat luottaa siihen, että tällainen poikkeuksellinen toiminta tähtää tilanteen niin vaatiessa mahdollisimman pian totuttuun ja parhaaksi havaittuun toimintatapaan palaamiseen. Strategisen päämäärämme saavuttamiseksi tiedostamme nyt myös nämä riskit.

Itse sijoitustoiminnan yhteiskunnallista vaikutusta ei tule myöskään unohtaa. Myös tässä näemme yhteiskunnallisen alkuperäisen tehtävämme toteutuvan, sillä sijoitamme aktiivisten strategioiden kautta nimenomaan niihin kohteisiin, joissa maailman niukat resurssit ovat mahdollisimman arvoa luovassa hyötykäytössä. Uskomme, että maailmalla yleistyvä passiivisen sijoittamisen teema, ja siihen liittyvä arvonmäärityksen (price discovery) puuttuminen, tulee olemaan otsikoissa. Kun passiivisesti sijoitetut rahavirrat ovat mekaanisia ja tyystin ilman arvonmääritysteemaa, välilliset yhteiskunnalliset seuraukset voivat olla yllättävän haitallisia. Voimme iloksemme sanoa, että tällä mittarilla (Key performance indicator) 95 % asiakasvaroistamme tulee sijoitetuksi lisäten markkinalla tapahtuvaa arvonmääritystä (HCP AUM:sta 5% suojastrategiassa ei sisällä tällaista arvonmääritysteemaa). Tämän myötä sidosryhmälle (stake holder group) yhteiskunta keskitämme resurssimme markkinan arvonmääritysprosessin ylläpitämiseen.

Taktisesta näkökulmasta vuosi 2018 oli uusasiakashankinnaltaan yhtiön paras ja 2019 toiseksi paras koskaan 13 vuoden aikana. Samanaikaisesti ensimmäinen pörssilaskun vuosi 2018 näkyi odotetusti lunastuksina rahastoissamme 2019 ja 2020 pörssiromahdus vääjäämättä näkyy lunastuksina osakerahastoissamme 2020. Strategisesti olemme erittäin tyytyväisiä liiketoiminnan kehittymisestä siten, että olemme vahvistaneet rooliamme vastuullisen finanssialan tiennäyttäjänä. Olemme osoittaneet finanssiyhtiön pystyvän järjestämään liiketoimintansa siten, että se luo mahdollisimman paljon arvoa kaikille sidosryhmilleen. Tavallamme toimivia varainhoitajia ei ole kolmeatoista tusinassa. Uskomme vakaasti, että on strategisesti tärkeää omata tunnistettava ja mahdollisimman ehjä identiteetti, joka on osa missiota rakentaa parempaa ja terveempää finanssialaa. Luottamus ja integriteetti ovat asian ydin niin henkilöinä kuin yhtiönä.

HELSINKI CAPITAL PARTNERS

Tommi-Allekirjoitus

Tommi Kemppainen

Toimitusjohtaja