Vuonna 2020 HCP Focus -rahasto teki vahvimman ylituoton jaksonsa koskaan tuottaen +58,30%. Asiakkaidemme tuotot kahdessa muussa rahastossamme vuonna 2020 olivat: HCP Black +2,18% ja HCP Quant –1,90%. Uusi vuosi 2021 on alkanut rahastoissamme poikkeuksellisen vahvasti. Helmikuussa 2021 HCP Quant on noussut vuodenvaihteesta jo 17.99%, mikä on seurausta jo loppuvuonna alkaneesta deep value -sijoitusstrategioiden noususta. HCP Black on vuodenvaihteesta noussut 2.75% ja HCP Focus 18.83%.

Vuoden 2020 aikana saimme HCP:lle kuusi uutta omistajaa. Kaksi viime vuoden aikana vakinaistettua työntekijäämme osti yhtiön osakkeita, ja tällä hetkellä kaikki vakituiset työntekijät ovat myös osakkaita. On hienoa nähdä, että työntekijät haluavat sitoutua yritykseen omistajuuden kautta. Saimme myös neljä uutta omistajaa operatiivisen tiimin ulkopuolelta. Olemme innoissamme heidän mukanaan tuomasta asiantuntemuksesta.

Omistajien yhtenevä näkemys yrityksen arvoista ja missiosta on tärkeää millä tahansa toimialalla, mutta erityisesti finanssialalla. Ala on turbulentti ja markkinan tulevaisuudesta tiedämme varmuudella vain sen, että se heiluu (John Pierpont Morgan). Alalla pitkään toimineita yrityksiä, jotka ovat seilanneet läpi tyynen ja myrskyn, eri sesongeissa ja suhdanteissa, yhdistää tukeva omistajapohja. Sellainen meillä on HCP:n omistajissa.

Yksi viime vuoden tärkeimmistä strategisista saavutuksistamme oli B Corp -sertifikaatin uusiminen. Yhteisön jäsenyys B-kirjaimella viitataan tässä yhteydessä yhtiön kaikille sidosryhmilleen tuottamaan hyötyyn (=“benefit”). Saimme sertifikaatin alun perin 2017, ja uudessa arvioinnissa pisteitämme korotettiin hiukan – suunta on siis oikea. Nähdäksemme sertifikaattia myöntävän B Lab:in B Impact Assesment (BIA) on toistaiseksi paras tapa arvioida kokonaisvaltaisesti yhtiön läpinäkyvyyttä, vastuullisuutta, kestävyyttä ja sidosryhmilleen tuottamaa arvoa. Aivan aukoton BIA ei kuitenkaan ole, ja me pyrimmekin aktiivisesti vaikuttamaan sen sisältöön.

Kohta, jossa näemme parantamisen varaa, on yhtiöiden yhteiskunnalle suoraan tilittämän rahavirran seuraaminen ja sen suhteuttaminen liiketoiminnan kokoon. Työstämmekin kevään 2021 aikana yhdessä Hanken kauppakorkeakoulun opiskelijoiden kanssa tapaa mitata näin luotua arvoa. Kehittämässämme Nordic Key Performance Indicator (Nordic KPI) -mallissa lasketaan yksinkertaisesti, paljonko yhtiö on vuodessa tilittänyt eri muodoissa rahaa valtiolle suhteessa liikevaihtoonsa. Nordic KPI -hankkeen on tarkoitus tuoda läpinäkyvyyttä liiketoimintaan.

Kaikkeen tekemiseemme kytkeytyy yhtiön jokaisen sidosryhmän huomioiminen. Olemme jo kahtena vuonna saaneet tunnustuksen työntekijöiden etujen poikkeuksellisen laaja-alaisesta huomioimisesta. Olemme osaltamme kehittämässä uusia taloudellisia mittareita yhteiskunnan tarpeeseen (Nordic KPI), sillä sellaisiakin finanssi-innovaatioita tarvitaan. Seuraamme tiiviisti asiakkaille luotua rahallista arvoa (= Investor Return) ja julkaisemme sen vuosittaisessa yhteiskuntavastuuraportissa. Yritämme osoittaa, että parempaan liiketoimintaan pyrkivä yhtiö voi menestyä taloudellisesti pitkässä juoksussa. Ahneinkin kiinnostuu vastuullisesta liiketoiminnasta, jos hän ymmärtää vastuullisuuden merkittävästi laskevan liiketoiminnan riskitasoa ja näin kasvattavan yhtiön arvoa (ks. webinaaritaltionti keväältä 2021 ).

HCP-yhtiöt teki tilikaudella 2020 voittoa verojen jälkeen 199.885 euroa. HCP-yhtiöiden hallitukset esittävät, että voitto kirjataan oman pääoman lisäykseksi voittovarojen tilille. HCP Groupin hallitus esittää, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa. Vuoden aikana HCP Group kuoletti omia osakkeitaan 8% edestä koko osakekannasta, ja siten kaikki nykyiset omistajat vahvistivat omistusosuuttaan. Yhtiöiden velaton oman pääoman määrä on 1.646.350 euroa. Yhtiöllä on siis vahva taantumapuskuri.

Strategisesti olemme erittäin tyytyväisiä liiketoiminnan kehittymisestä siten, että olemme vahvistaneet rooliamme paremman ja terveemmän finanssialan tiennäyttäjänä. Olemme osoittaneet finanssiyhtiön pystyvän tekemään kannattavaa liiketoimintaa, joka luo arvoa kaikille sidosryhmille. Tavallamme toimivia varainhoitajia ei ole kolmeatoista tusinassa. Katsomme tekevämme varainhoitoa, josta uskallat olla ylpeä.

HELSINKI CAPITAL PARTNERS

Tommi-Allekirjoitus

Tommi Kemppainen

Toimitusjohtaja