VASTUULLISUUS

Rahastoihimme sijoittaminen on vaikuttavuussijoittamista. Vuonna 2016 käytimme kulttuurituotantoon
100 000 euroa eli 10 % kuluistamme. Yhdelle suurelle finanssikonsernille tämä tarkoittaisi 400 miljoonaa euroa.
#HCPSPIRIT Sini Kunnas, Manhattan 2015

Olemme sosiaaliseen vastuuseen ja läpinäkyvyyteen sitoutunut varainhoitoyhtiö. Pyrimme tekemään pesäeroa finanssialan eettisesti kyseenalaisiin käytäntöihin.

SISÄINEN VASTUULLISUUS

Sisäisellä vastuullisuudella tarkoitamme sitä, että HCP pyrkii toimimaan omia asiakkaitaan ja muita sidosryhmiään kohtaan tavalla, joka on hyvien tapojen mukainen ja joka huomioi yritysvastuukysymykset.

HCP Sustainability Report 2020 v11

Vuoden 2020 vastuullisuusraportti laadittiin Global Reporting Initiative (GRI) Standards -formaatin sekä integroidun raportoinnin periaatteiden mukaisesti. Löydät täältä kaikki vastuullisuusraporttimme.

Teemme sijoitusalaa ymmärrettävämmäksi.

Useimpiin muihin aloihin verrattuna finanssialalla liikkuu suuria rahasummia. Lisäksi tuotteet sekä palvelut ovat usein monimutkaisia ja näin ollen maallikolle vaikeasti ymmärrettäviä. Tämän takia asiakkaan on usein haastavaa muodostaa käsitystä omista sijoitustarpeistaan ja tarjolla olevien sijoitustuotteiden ominaisuuksista, etenkin niiden hinnoittelusta. Tuomme piilotietoa esille omalla sijoitustoiminnallamme, julkiseen keskusteluun osallistumalla ja epäkohtien aktiivisella esiin nostamisella. Haluamme antaa täydet eväät yksilön omaan talouteen tai instituution varallisuuteen keskeisesti vaikuttaviin päätöksiin.

Copy of OmniP3-88-2

Tuemme yhteiskunnallisesti merkittäviä projekteja osana yritysvastuutamme.

#HCPSPIRIT tarkoittaa tekemäämme yhteistyötä artistien, urheilijoiden ja kolmannen sektorin kanssa. Vuonna 2019 käytimme 10% kuluistamme, eli lähes €60.000 erilaisten kulttuuri- ja urheilualan projektien tukemiseen. Työntekijöitämme kannustetaan valitsemaan heille merkityksellisiä teemoja ja esittelemään yhteisöömme uusia toimijoita.

Rahastomme ovat aidosti aktiivisia, siis näkemystä ottavia.

Sijoitusalalla on harmaa alue liittyen piiloindeksointiin. Aktiiviseksi naamioidut rahastot, jotka on tosiasiassa kuin passiivisia indeksirahastoja, mutta  joista asiakas maksaa tietämättään turhaan hallinnointipalkkiota, kaventavat tuottoja molemmista päistä. Markkinoiden keskiarvoa pitkälti seuraavat indeksirahastot eivät pysty vertailuindeksit ylittävään tuottoon, jota näkemyksellinen ja aktiivinen rahastonhoito tavoittelee.

ULKOINEN VASTUULLISUUS

Ulkoisella vastuullisuudella tarkoitamme sitä, että pyrimme sisällyttämään yritysvastuukysymykset osaksi sijoitustoimintaamme. HCP on julkisesti sitoutunut ottamaan sijoitustoiminnassaan huomioon kohdeinstrumenttien tai -yritysten ympäristö- ja sosiaaliseen vastuuseen sekä hallintotapaan liittyvät tekijät (englanniksi ESG eli Environmental, Social and Governance). Tämä ilmenee mm. seuraavasti:

  • Olemme liittäneet ESG-asiat osaksi sijoitusprosessejamme.
  • Toimimme aktiivisena omistajana ja sisällytämme ESG-asiat omistajakäytäntöihimme.
  • Pyrimme edistämään sijoituskohteidemme asianmukaista ESG-raportointia.
  • Pyrimme edistämään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönottoa sijoitustoimialalla.
  • Pyrimme edistämään vastuullista sijoittamista yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa.

HCP on vastuullista sijoittamista edistävän Finsif ry:n jäsen. (lisätietoa: https://www.finsif.fi/)

HCP on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. (PRI eli Principles for Responsible Investment, lisätietoa: https://www.unpri.org/)