VASTUULLISUUS

Rahastoihimme sijoittaminen on vaikuttavuussijoittamista. Vuonna 2016 käytimme kulttuurituotantoon
100 000 euroa eli 10 % kuluistamme. Yhdelle suurelle finanssikonsernille tämä tarkoittaisi 400 miljoonaa euroa.
#HCPSPIRIT Sini Kunnas, Manhattan 2015

Olemme sosiaaliseen vastuuseen ja läpinäkyvyyteen sitoutunut varainhoitoyhtiö. Pyrimme tekemään pesäeroa finanssialan eettisesti kyseenalaisiin käytäntöihin.

SISÄINEN VASTUULLISUUS

Sisäisellä vastuullisuudella tarkoitamme sitä, että HCP pyrkii toimimaan omia asiakkaitaan ja muita sidosryhmiään kohtaan tavalla, joka on hyvien tapojen mukainen ja joka huomioi yritysvastuukysymykset.

svUU5AdA

Olemme Suomen ensimmäinen B Corporation, eli korkeampaan sosiaaliseen ja ekologiseen vastuullisuuteen sitoutunut yritys.

B Corporation on ainoa sertifikaatti, joka mittaa yrityksen koko sosiaalista ja ekologista vaikutusta. Se voidaan myöntää voittoa tavoitteleville yrityksille, jotka yhdistävät tuoton ja tarkoituksen. Sertifikaattiin vaaditaan B Impact Assessment (BIA) joka mittaa yrityksen vaikutusta työntekijöihin, asiakkaisiin, yhteisöön ja ympäristöön nähden.

B Corporationina oleminen tarkoittaa meille oman toimintamme jatkuvaa parantamista ja muiden innostamista samaan. Meillä on sen ansiosta enemmän työkaluja käytössämme sijoitusalan ja liike-elämän uudelleenmäärittelemiseksi. Haluamme tehdä parasta maailmalle.

HCP:llä yhdymme elokuvan perussanomaan; finanssimaailma seisoo huteralla arvopohjalla. Samalla kuitenkin haluamme avoimesti viestittää, että teemme kaikkemme sen eteen, että HCP on aina asiakkaidensa antaman luottamuksen arvoinen.
Inside Job – Vain Amerikan Ongelma?

Olemme sitoutuneet palauttamaan asiakkaillemme kaikki palkkionpalautukset ja niihin rinnastettavat etuudet.

Emme optimoi omia palkkionpalautuksiamme vaan pyrimme löytämään asiakkaalle parhaat sijoitukset parhaalla riski-tuotto-suhteella. Etsimme maailmanlaajuisesti sijoituksia ja hyödynnämme laajasti kaikkia eri pääomaluokkia aina kiinteistöihin ja vaihtoehtoiseen riskiin saakka. Teimme vuonna 2007 HCP aloitteen, joka kannustaa muita finanssialan toimijoita samaan. Olemme ensimmäinen ja tietääksemme ainoa varainhoitoyhtiö Suomessa, joka on sitoutunut tähän kirjallisesti asiakassopimuksessaan.

HCP Sustainability Report 2020 v11

Vuoden 2020 vastuullisuusraportti laadittiin Global Reporting Initiative (GRI) Standards -formaatin sekä integroidun raportoinnin periaatteiden mukaisesti. Löydät täältä kaikki vastuullisuusraporttimme.

Olemme ensimmäinen kulurakenteeltaan täysin läpinäkyvä varainhoitoyhtiö Suomessa.

Sijoittamisen ja sijoitustuotteiden monimutkaisuus yhdistettynä lainsäädännön väljyyteen ja tulkinnanvaraisuuteen on johtanut siihen, että alalle on syntynyt laaja harmaa alue. Tällä alueella on mahdollista harjoittaa toimintaa, joka on sinänsä laillista, mutta kokonaisuutta tarkastellen se on ilmeistä asiakkaan luottamuksen väärinkäyttöä. Tyypillinen esimerkki tällaisesta toiminnasta ovat tapaukset, jossa asiakkaalle on onnistuttu myymään sijoitustuote, joka ominaisuuksiltaan tai kustannustasoltaan tosiasiassa merkittävästi poikkeaa siitä, mitä asiakas on olettanut sijoituspäätöstä tehdessään.

Eliminoimme piilotetut kustannukset olemalla kuluperusteinen, ei komissioperusteinen, toimija. Ilmoitamme kaikki tuotot kulujen jälkeen. Löydät jokaisen rahaston kulut kokonaisuudessaan rahastojen sivuilta.

Teemme sijoitusalaa ymmärrettävämmäksi.

Useimpiin muihin aloihin verrattuna finanssialalla liikkuu suuria rahasummia. Lisäksi tuotteet sekä palvelut ovat usein monimutkaisia ja näin ollen maallikolle vaikeasti ymmärrettäviä. Tämän takia asiakkaan on usein haastavaa muodostaa käsitystä omista sijoitustarpeistaan ja tarjolla olevien sijoitustuotteiden ominaisuuksista, etenkin niiden hinnoittelusta. Tuomme piilotietoa esille omalla sijoitustoiminnallamme, julkiseen keskusteluun osallistumalla ja epäkohtien aktiivisella esiin nostamisella. Haluamme antaa täydet eväät yksilön omaan talouteen tai instituution varallisuuteen keskeisesti vaikuttaviin päätöksiin.

Copy of OmniP3-88-2

Tuemme yhteiskunnallisesti merkittäviä projekteja osana yritysvastuutamme.

#HCPSPIRIT tarkoittaa tekemäämme yhteistyötä artistien, urheilijoiden ja kolmannen sektorin kanssa. Vuonna 2019 käytimme 10% kuluistamme, eli lähes €60.000 erilaisten kulttuuri- ja urheilualan projektien tukemiseen. Työntekijöitämme kannustetaan valitsemaan heille merkityksellisiä teemoja ja esittelemään yhteisöömme uusia toimijoita.

Rahastomme ovat aidosti aktiivisia, siis näkemystä ottavia.

Sijoitusalalla on harmaa alue liittyen piiloindeksointiin. Aktiiviseksi naamioidut rahastot, jotka on tosiasiassa kuin passiivisia indeksirahastoja, mutta  joista asiakas maksaa tietämättään turhaan hallinnointipalkkiota, kaventavat tuottoja molemmista päistä. Markkinoiden keskiarvoa pitkälti seuraavat indeksirahastot eivät pysty vertailuindeksit ylittävään tuottoon, jota näkemyksellinen ja aktiivinen rahastonhoito tavoittelee.

ULKOINEN VASTUULLISUUS

Ulkoisella vastuullisuudella tarkoitamme sitä, että pyrimme sisällyttämään yritysvastuukysymykset osaksi sijoitustoimintaamme. HCP on julkisesti sitoutunut ottamaan sijoitustoiminnassaan huomioon kohdeinstrumenttien tai -yritysten ympäristö- ja sosiaaliseen vastuuseen sekä hallintotapaan liittyvät tekijät (englanniksi ESG eli Environmental, Social and Governance). Tämä ilmenee mm. seuraavasti:

  • Olemme liittäneet ESG-asiat osaksi sijoitusprosessejamme.
  • Toimimme aktiivisena omistajana ja sisällytämme ESG-asiat omistajakäytäntöihimme.
  • Pyrimme edistämään sijoituskohteidemme asianmukaista ESG-raportointia.
  • Pyrimme edistämään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönottoa sijoitustoimialalla.
  • Pyrimme edistämään vastuullista sijoittamista yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa.

HCP on vastuullista sijoittamista edistävän Finsif ry:n jäsen. (lisätietoa: https://www.finsif.fi/)

HCP on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. (PRI eli Principles for Responsible Investment, lisätietoa: https://www.unpri.org/)