Suomeen verovelvollinen yksityissijoittaja joutuu maksamaan sijoitusten realisoidusta tuotosta vuosittain veroja. Tällä laskurilla voit tarkastella korkean kiertonopeuden omaavan sijoitusstrategian verotehokkuutta verraten samaa sijoitusmenetelmää sekä rahastomuotoisena että yksityissijoittajan itsenäisesti toteuttamana. Kuvaajassa toinen viiva näyttää tuoton rahastoituna palkkioiden ja verojen jälkeen sekä toinen tuoton yksityissijoittajan vuotuisten verojen jälkeen ilman palkkioita.

Laskun perusteena on käytetty 1 %:n hallinnointipalkkiota ja 10 %:n tuottosidonnaista palkkiota vertailuindeksin ylittävältä tuotolta. Palkkiot veloitetaan kvartaaleittain.

Rahasto toimii verovapaasti. Yksityissijoittaja maksaa pääomaveron rahaston lunastuksen yhteydessä siihen maahan, johon henkilö on verovelvollinen.

 
 
 
LaskeTuottovertailu: 0 % (vs. 0 %) rahastoimattomana
Käyttikö laskuri hankintameno-olettamaa: Kyllä Ei