Toimitusjohtajan katsaus 2007–2017 lyhyesti

Helsinki Capital Partners (HCP) on suomalainen varainhoitoyhtiö, joka tarjoaa palveluja globaalisti yksityissijoittajille, instituutioille, ammattiurheilijoille ja artisteille. Yhtiöllä on kolme rahastoa, joihin myös yhtiön osakkaat ovat sijoittaneet rahansa. HCP on aktiivisen ja vastuullisen salkunhoidon kannattaja. Olemme moderni varainhoitoyhtiö erityisesti avoimen toimintatapamme, virtuaalityökalujemme sekä yhteiskunnan hyvinvointia edistämään pyrkivien hankkeidemme ansiosta. Yhtiön toimitilat sijaitsevat Helsingissä kulttuurikeskus Kaapelitehtaalla. HCP:llä on myös liikkuva toimisto, #HCPSPIRIT-bussi.

#HCPSPIRIT on Helsinki Capital Partnersin tapa tehdä asioita ja yhtiön symbolinen keulakuva. Se näkyy kaikessa toiminnassamme rahastojen hoitamisesta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen sekä asiakkaisiin suhtautumisesta erilaisiin yhteistyöhankkeisiin artistien, urheilijoiden ja kolmannen sektorin kanssa.

Kymmenvuotisjuhlavuoden tilannekatsaus

Vuonna 2007 HCP:n perustamisen tarkoitus oli yksinkertainen ja selkeä: halu tehdä varainhoitoa avoimesti ja rehellisesti. Alusta lähtien olemme olleet sitoutuneita täydelliseen avoimuuteen varainhoidossa. Meille on itsestäänselvyys, että asiakkaalle kerrotaan, paljonko hän varojensa hoidosta maksaa yhtiöillemme sekä suoraan että epäsuorasti.

Asiakasvarat (mln €)

Alan tyypillisten normien mukaan meidän tulisi verrata omaa kasvuamme vastaavana aikana Suomessa toimineisiin kilpailijoihin: Jos olisimme keränneet enemmän asiakasvaroja ja tehneet enemmän voittoa, olisimme parempia kuin muut. Jos olisimme tehneet vähemmän voittoa ja saaneet haalittua vähemmän asiakkaita, olisimme huonompia.

Kuluneet 10 vuotta perinteisin mittarein

Palkkiotuottojen jakauma € (’000)

Palkkiotuotot yhteensä (mln €)

Olemme tietoisesti tehneet päätöksen olla rakentamatta piilokuluja ansaintalogiikkaamme. Täten oma tuottomme hallinnoimistamme asiakasvaroista tulee jatkossakin olemaan matalampi kuin alalla yleensä. Asiakashankinnan osalta olemme myös pidättäytyneet mielestämme hyvin arveluttavasta alan normista tuoda uusia sijoitustuotteita jatkuvalla syötöllä, jotta voisimme viiden vuoden välein sulauttaa niistä kolme huonointa pois ja näin näyttää vain kahden ”voittajarahaston” historiallista tuottoa.

Mitä tarkoittavat 947 asiakasta, 79,5 miljoonan euron asiakasvarat (30.12.2016) sekä syksyn 2016 operatiivisille osakkaille suunnatun annin markkina-arvo 3,5 miljoonaa euroa? Nämä ovat HCP:n lukemat juuri nyt. Ainakin olemme vahvasti mukana kilpailussa, jossa asiakkaat etsivät varoilleen parasta varainhoitajaa. HCP:n osalta voin todeta, että kymmenen vuoden ajan HCP:tä rahoittaneet ovat viisinkertaistaneet rahansa. Se kuulostaa todella paljolta, mutta lopulta se tarkoittaa 18 % vuodessa. Esimerkiksi etabloituneisiin yhtiöihin sijoittavan HCP Focus -rahaston tuotto vastaavalla aikajaksolla oli 9 %.

HCP Groupin markkina-arvo € (’000)

Kuluneet 10 vuotta uusin mittarein

Olemme kasvaneet nykyiseen muotoomme orgaanisesti. Alusta lähtien olemme rakentaneet terveelle peruskalliolle. Olemme tietoisesti valinneet läpinäkyvyyden ja terveet kannustimet, ja ne johtotähtinämme olemme työskennelleet nämä kymmenen vuotta. Samana aikana finanssiala on saanut sakkoja useista rikoksista ja väärinkäytöksistä, pian yli 300 miljardia dollaria. HCP ei missään vaiheessa ole ollut yhteiskunnalle haitallinen toimija. Tänään voimme ylpeydellä todeta, että teemme jo paljon asioita, jotka ovat yhteiskunnalle hyödyllisiä. Yhteiskuntavastuun jatkuva kehittäminen onkin kasvanut uudeksi strategiseksi tavoitteeksemme yleisen tunnettuuden lisäämisen rinnalle.

HCP Groupin markkina-arvo 3 497 000 €

HCP:n kulttuurituotannon kulut vuodelta 2016 olivat lähes 100 000 euroa. Summa edustaa kymmentä prosenttia HCP:n vuotuisista kuluista. Ajatusleikki – mitä tällainen summa voisi merkitä suomalaiselle yhteiskunnalle, kun koko ala toimisi samalla tavalla? Ainakin piristysruisketta. Konkreettisemmin ilmaistuna esimerkiksi kaikkea sitä liiketoimintaa, mitä kaksi Guggenheimin kokoista hanketta vuosittain loisi ympärilleen. Tällainen poikkeuksellisen vireä ja rikas toimintaympäristö ehkä myös houkuttelisi moderneja yhtiöitä maailmalta perustamaan tänne toimipisteitään. Uskallankin väittää, että nykyisessä tietotyöläisten yhteiskunnassa tällaisilla panostuksilla on paljon vaikutusta.

Monet asiakkaistamme ovat kysyneet, voiko taiteeseen sijoittamalla rikastua. Vastauksemme on, että jos ”rikastumisella” tarkoitetaan puhtaasti rahassa mitattavaa vaurautta, niin vastaus on harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta kieltävä. Mutta miksi sitten hankkia taidetta, jos se ei olekaan tie rikkauksiin? Vastaus on se, että sijoitamme taiteeseen resurssejamme (aikaa, rahaa, osaamista, rakkautta) samasta syystä kuin sijoitamme resurssejamme lapsiimme – koska ihminen tekee niin ja tekemällä niin meistä tulee ”enemmän” ihmisiä! Taiteeseen sijoittaminen on lopulta omaan ihmisyyteemme sijoittamista.
Ernst Grönblom

Kiitos

HCP:n pääomittamisesta suuri kiitos kaikille HCP:n omistajille! Aivan erityinen kiitos Teille, jotka rahoititte yhtiötämme sen alkutaipaleella. Jokaisen pääomasijoituksen, annin ja lainan merkitys käy ilmi, kun tarkastelee yhtiömme rahoituslaskelmaa kuuden ensimmäisen toimintavuoden osalta.

Tässä vaiheessa on aiheellista syvästi kiittää myös kaikkia perustaja-asiakkaitamme: Teitä, jotka lähditte mukaan ensimmäisinä vuosina, jotka olitte valmiita kuulemaan mitä olimme tekemässä ja jotka luotitte meihin. Kukaan, joka on perustanut yhtiön, ei varmasti unohda ensimmäisiä asiakkaitaan.

Osinko per osake (€)

Kaikki olisi vain juhlapuheita ilman vakituisessa työsuhteessa HCP:llä olevia kollegoitani. Voin ilokseni todeta, että nyt meillä kaikilla rahastoyhtiössä on HCP-omistus! Strategiamme on yksinkertainen: olemme varainhoitoyhtiö, josta uskallat olla ylpeä.

Helsingissä 26. toukokuuta 2017
HELSINKI CAPITAL PARTNERS

Tommi-Allekirjoitus

Tommi Kemppainen

Toimitusjohtaja ja yksi perustajaosakkaista

Hallituksen jäsenet