Rahaston sijoitusstrategia

HCP Black tavoittelee parasta tuottoa suhteessa riskiin aidolla ja aktiivisella hajautuksella. Rahasto tarjoaa ratkaisun pitkäaikaiseen sijoittamiseen sekä vaurauden rakentamiseen. Rahaston tavoitteena on voida toimia jopa asiakkaan ainoana sijoituksena tarjoten hyvää ja vakaata tuottoa maltillisella riskitasolla.

Rahaston strategia perustuu varojen aitoon ja aktiiviseen hajauttamiseen. Markkina- ja sijoitusanalyysin avulla pyritään tunnistamaan tuottavia ja toisistaan mahdollisimman riippumattomia sijoituskohteita. Aito hajauttaminen tarjoaa suojaa riskejä vastaan ilman, että odotettavissa oleva tuottotaso laskee. Rahaston sijoitusten ajoitustaktiikka on yksinkertainen: suhdanneriippumattomia sijoituksia myydään suhdannekuoppien aikana ja myynnistä vapautuneella käteisellä puolestaan ostetaan suhdanneriippuvaisia sijoituskohteita.

Tuotot ovat nettotuottoja (tuotto palkkioiden jälkeen)
Tuotot ovat nettotuottoja (tuotto palkkioiden jälkeen)

Miksi HCP Black on sijoitettuna defensiivisesti?

80 vuoden velkasykli on tiensä päässä. Mistä tuottoja tasetaantumassa?

#HCPSPIRIT

Minulla ei ole juurikaan muutosvastarintaa, mikä helpottaa objektiivista suhtautumista salkun allokaatiomuutoksiin. Ylituotto voi tulla mitä erinäköisimmistä lähteistä, kun vain osaa olla aistit avoinna. Esimerkiksi HCP Focus-strategian osakkeet ovat pääsääntöisesti juuri senkaltaisia yhtiöitä, joita pidin aiemmin kalliina, koska en ymmärtänyt niiden liiketoiminnan 25 vuoden trendiä. Samoin HCP Quant-strategian pienemmät yhtiöt eivät mahdollista osakkeensa suhteessa matalamman likviditeetin takia suurten kilpailijoidemme sijoitustoimintaa niihin, ja harvalla pienemmällä toimijalla on vastaavasti omaamaamme tietotaitoa näiden yhtiöiden massiiviseen yhtäaikaiseen fundamenttianalyysiin. HCP Quantin ja HCP Focuksen akilleenkantapäätä eli suhdanneriippuvuutta tasapainotetaan vastaavasti hoitamallani HCP Black-rahastolla, jonka suoja rakentuu mm. suhdanneriippumattomista vakuutussidonnaisista sijoituksista.

Lue lisää…