Rahaston sijoitusstrategia

Osakkeisiin aktiivisesti sijoitettaessa on pyrittävä voittamaan yleiset osakeindeksit. HCP Focus on saavuttanut tämän tavoitteen valitsemalla keskitettyyn salkkuunsa yhtiöitä jotka: (a) omaavat tärkeän strategisen edun kilpailijoihin nähden, (b) hyötyvät yhdestä tai useammasta globaalista trendistä ja (c) ovat parhaan käsityksemme mukaan alhaisesti tai vähintään kohtuullisesti hinnoiteltuja.

Tässä artikkelissa esittelemme HCP Focus rahaston -osakestrategian, sen taustalla olevan filosofian ja strategian täytäntöönpanossa sovellettavat prosessit. Strategian kulmakivet:

  1. Etsi korkealaatuisia yhtiöitä, jotka ovat potentiaaliinsa nähden alhaisesti tai ainakin kohtuullisesti hinnoiteltuja.
  2. Kokoa niistä keskitetty salkku (noin 8–15 yhtiötä).
  3. Pidä salkku muuttumattomana kunnes: (i) yhtiö saavuttaa ”täyden” hintansa, (ii) olosuhteet muuttuvat niin, että alkuperäinen sijoitusidea ei enää päde, (iii) löydetään parempi sijoitus tai (iv) käy selväksi, että alkuperäinen analyysi oli virheellinen.

Tuottohistoria

Tuotot ovat nettotuottoja (tuotto palkkioiden jälkeen)
Huomio: Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. HCP Focus -strategia aloitti toimintansa 16.12.2009 ja strategia on toiminut rahastomuotoisena 30.11.2012 alkaen. Tuotot 16.12.2009 lähtien ovat nettotuottoja (tuotto palkkioiden jälkeen). Kaikki vertailuindeksit ovat tuotto-indeksejä, joissa osingot on uudelleensijoitettu. Salkun tuottoluvut ovat tilintarkastettuja. Kaikki tuotot on laskettu euroissa.
Tuotot ovat nettotuottoja (tuotto palkkioiden jälkeen)

Megatrendit ja sijoittaminen

Kokemus on osoittanut, että menestyksekkäimmät sijoitusstrategiat ovat usein pitkäjänteisiä strategioita.

Mitä pidempi sijoitushorisontti, sen tärkeämpää on päätöksenteossa huomioida maailmaa muovaavat suuret ja pienemmät megatrendit.

Hyviä esimerkkejä parastaikaa vaikuttavista trendeistä ovat globalisaatio, digitaalinen vallankumous sekä teollistuneen maailman väestön ikääntyminen.  Tässä artikkelissa käsittelemme muutamia keskeisiä trendejä sijoittajan näkökulmasta.

Artikkeli

HCP Focus -rahaston salkunhoitotiimi

Pasi Havia

Salkunhoitaja

Pasi Havia
Salkunhoitaja, yksityisasiakkaiden kumppani

Nuorempi salkunhoitaja

Elias Koski
COO, Head of Fund Administration

Analyytikko

Anthony Simola
Analyytikko, Debuty COO

Sijoittajakirje