Rahaston sijoitusstrategia

Osakkeisiin aktiivisesti sijoitettaessa on pyrittävä voittamaan yleiset osakeindeksit. HCP Focus on saavuttanut tämän tavoitteen valitsemalla keskitettyyn salkkuunsa yhtiöitä jotka: (a) omaavat tärkeän strategisen edun kilpailijoihin nähden, (b) hyötyvät yhdestä tai useammasta globaalista trendistä ja (c) ovat parhaan käsityksemme mukaan alhaisesti tai vähintään kohtuullisesti hinnoiteltuja.

Tässä artikkelissa esittelemme HCP Focus rahaston -osakestrategian, sen taustalla olevan filosofian ja strategian täytäntöönpanossa sovellettavat prosessit. Strategian kulmakivet:

  1. Etsi korkealaatuisia yhtiöitä, jotka ovat potentiaaliinsa nähden alhaisesti tai ainakin kohtuullisesti hinnoiteltuja.
  2. Kokoa niistä keskitetty salkku (noin 8–15 yhtiötä).
  3. Pidä salkku muuttumattomana kunnes: (i) yhtiö saavuttaa ”täyden” hintansa, (ii) olosuhteet muuttuvat niin, että alkuperäinen sijoitusidea ei enää päde, (iii) löydetään parempi sijoitus tai (iv) käy selväksi, että alkuperäinen analyysi oli virheellinen.

Tuotot ovat nettotuottoja (tuotto palkkioiden jälkeen)
Huomio: Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. HCP Focus -strategia aloitti toimintansa 31.5.2007 ja strategia on toiminut rahastomuotoisena 30.11.2012 alkaen. Tuotot ajalta 31.5.2007–15.12.2009 ovat bruttotuottoja (tuotto ennen palkkiota). Tuotot 16.12.2009 lähtien ovat nettotuottoja (tuotto palkkioiden jälkeen). Kaikki vertailuindeksit ovat tuotto-indeksejä, joissa osingot on uudelleensijoitettu. Salkun tuottoluvut ovat tilintarkastettuja. Kaikki tuotot on laskettu euroissa.
Tuotot ovat nettotuottoja (tuotto palkkioiden jälkeen)

Megatrendit ja sijoittaminen

Kokemus on osoittanut, että menestyksekkäimmät sijoitusstrategiat ovat usein pitkäjänteisiä strategioita.

Mitä pidempi sijoitushorisontti, sen tärkeämpää on päätöksenteossa huomioida maailmaa muovaavat suuret ja pienemmät megatrendit.

Hyviä esimerkkejä parastaikaa vaikuttavista trendeistä ovat globalisaatio, digitaalinen vallankumous sekä teollistuneen maailman väestön ikääntyminen.  Tässä artikkelissa käsittelemme muutamia keskeisiä trendejä sijoittajan näkökulmasta.

Artikkeli

Uskon, että aktiivisen sijoittamisen kaksi keskeisintä menestystekijää ovat: (1) sovellettu sijoitusstrategia ja (2) salkunhoitajan kyvyt.

Metaforana voisimme käyttää kilpa-ajotilannetta: ei riitä, että auto (strategia) on huippulaatua, jos kuljettaja (salkunhoitaja) ei osaa ajaa kunnolla. Rahastosijoittajan tilannetta voi siis verrata kilpa-ajoissa vetoa lyövään yleisöön, eli se voittaa, joka löytää optimaalisen auto-kuski-yhdistelmän. Sijoitusstrategioista on kirjoitettu paljon, mutta salkunhoitajista ja heiltä vaadittavista ominaisuuksista hämmästyttävän vähän.

Lue lisää…

Sijoitusviisautta

”Jos olen nähnyt muita pidemmälle, se johtuu siitä, että olen seissyt jättiläisten harteilla.”

Tämä tunnettu sitaatti liitetään yleensä Sir Isaac Newtoniin. Se symboloi nöyrää ja kiitollista asennetta sitä viisautta kohtaan, jonka vanhat ja nykyiset mestarit ovat meille antaneet sekä sitä tietä totuuteen, joka rakentuu jo tehtyjen oivallusten päälle. Joidenkin mielestä tämä saattaa kuulostaa nöyristelyltä, mutta jos Newton, yksi ihmiskunnan historian suurimmista ajattelijoista, ei nähnyt ajatuksessa mitään noloa, niin miksi sitten me häpeäisimme omien rajojemme tunnustamista?

Vanhan sananlaskun mukaan ”pyörää ei kannata keksiä uudelleen”. Olisi sekä ylimielistä että tyhmää yrittää keksiä kaikki itse, kun meitä paljon viisaammat jo aikanaan ovat pohdiskelleet valtaosaa niistä kysymyksistä, joita mekin nyt kohtaamme. Kun ymmärrämme ammentaa edelläkävijöidemme viisaudesta, samalla meidän omia resurssejamme vapautuu siihen, että voimme luovasti ja tehokkaasti etsiä ratkaisuja niihin ongelmiin, jotka todella ovat ainutlaatuisia meille ja asiakkaillemme.

Alla olevan linkin takaa löytyy kokoelma tunnettujen ja vähemmän tunnettujen sijoittajalegendojen ja muiden viisaiden lausahduksia, jotka ovat inspiroineet meitä ja jotka samalla antavat kuvan siitä, miten me katsomme sijoittamista ja maailmaa yleensä. Olkaa hyvä!

 

Artikkeli