Rahaston sijoitusstrategia

HCP Quant -rahasto hyödyntää kvantitatiivisia menetelmiä osakepoiminnassa. Rahasto hajauttaa sijoitukset maailmanlaajuisesti niin kehittyville kuin kehittyneille markkinoille, pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin. Pienet ja keskisuuret yhtiöt ovat tuottaneet pitkällä aikavälillä suuria yhtiöitä paremmin. Rahasto seuloo sijoituskohteet kymmenien tuhansien yhtiöiden joukosta tehden sijoitukset sellaisiin kohteisiin, jotka ovat useilla eri mittareilla samanaikaisesti katsottuna edullisia. Pitkällä aikavälillä tällaisen systemaattisen kvantitatiivisen sijoitusstrategian on todettu tuottavan selvästi markkinoita paremmin.

Tuotot ovat nettotuottoja (tuotto palkkioiden jälkeen)
Huomio: Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. HCP Quant -strategia aloitti toimintansa 4.10.2010 ja strategia on toiminut rahastomuotoisena 30.6.2014 alkaen. Tuotot ajalta 4.10.2010–30.6.2014 ovat bruttotuottoja (tuotto ennen HCP:n palkkiota). Tuotot 30.6.2014 lähtien ovat nettotuottoja (tuotto palkkioiden jälkeen). Salkun tuottoluvut ovat tilintarkastettuja. Kaikki tuotot on laskettu euroissa.

Heinäkuun 2019 sijoittajakirje

HCP Quant -rahaston salkunhoitaja: Kuinka välttää suurimmat sijoitussynnit?

Tuotot ovat nettotuottoja (tuotto palkkioiden jälkeen)

Kirjoitin yhtä Suomen suosituimmista sijoitusblogeista. Vuosina 2011 ja 2014 medianäkyvyyden kansainvälinen asiantuntija Cision rankkasi blogini ”Kohti taloudellista riippumattomuutta” Suomen toiseksi suosituimmaksi talousblogiksi. Keväällä 2014 julkaistussa esikoistietokirjassani ”Erilainen ote omaan talouteen – Vapaus, onni ja hyvä elämä” käsittelen mm. rahan ja onnen välistä suhdetta sekä sitä, millaista roolia raha ja kuluttaminen näyttelevät ihmisten elämässä. Kirja tarjoaa myös rakennuspalikat oman taloudellisen tilanteen parantamiseksi erilaisin säästämisen ja sijoittamisen keinoin.

HCP Quant -rahaston käyttämä sijoitusstrategia yhdistää tietokoneiden avulla hyödynnettävää mallintamista rahoitusteorioihin. Minulle on luontaista muodostaa kompleksisista ja kaoottisilta näyttävistä asioista hyödynnettävä kokonaiskuva. Vahvuuteni sijoittamisessa on todennäköisyyksien ymmärtäminen sekä kurinalainen systemaattisuus. Sijoittamisessa mikään asia ei ole varmaa, mutta tietyt tapahtumat ovat todennäköisempiä kuin toiset. HCP Quant -sijoitusstrategiassa ylläpidän portfoliota, jolle on ominaista altistuminen muita todennäköisemmin erilaisille positiivisille tapahtumille tulevaisuudessa.

Lue lisää…