Meistä

#HCPSPIRIT SINI KUNNAS: "PEACES OF LIGHT", SPAIN 2015

Helsinki Capital Partners (HCP) on kiistatonta sijoitusosaamista, läpinäkyvää hinnoittelua ja asiakkaiden kunnioittamista.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2020

Vuonna 2020 HCP Focus -rahasto teki vahvimman ylituoton jaksonsa koskaan tuottaen +58,30%. Asiakkaidemme tuotot kahdessa muussa rahastossamme vuonna 2020 olivat: HCP Black +2,18% ja HCP Quant –1,90%. Uusi vuosi 2021 on alkanut rahastoissamme poikkeuksellisen vahvasti. Helmikuussa 2021 HCP Quant on noussut vuodenvaihteesta jo 17.99%, mikä on seurausta jo loppuvuonna alkaneesta deep value -sijoitusstrategioiden noususta. HCP Black on vuodenvaihteesta noussut 2.75% ja HCP Focus 18.83%.

Kaikkeen tekemiseemme kytkeytyy yhtiön jokaisen sidosryhmän huomioiminen. Olemme  jo kahtena vuonna saaneet tunnustuksen työntekijöiden etujen poikkeuksellisen laaja-alaisesta huomioimisesta. Olemme osaltamme kehittämässä uusia taloudellisia mittareita yhteiskunnan tarpeeseen (Nordic KPI), sillä sellaisiakin finanssi-innovaatioita tarvitaan.  Seuraamme tiiviisti asiakkaille luotua rahallista arvoa (= Investor Return) ja julkaisemme sen vuosittaisessa yhteiskuntavastuuraportissa. Yritämme osoittaa, että parempaan liiketoimintaan pyrkivä yhtiö voi menestyä taloudellisesti pitkässä juoksussa. Ahneinkin kiinnostuu vastuullisesta liiketoiminnasta, jos hän ymmärtää vastuullisuuden  merkittävästi laskevan liiketoiminnan riskitasoa ja näin kasvattavan yhtiön arvoa (ks. webinaaritaltionti keväältä 2021 ).

HCP-yhtiöt teki tilikaudella 2020 voittoa verojen jälkeen 199.885 euroa. HCP-yhtiöiden hallitukset esittävät, että voitto kirjataan oman pääoman lisäykseksi voittovarojen tilille. HCP Groupin hallitus esittää, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa. Vuoden aikana HCP Group kuoletti omia osakkeitaan 8% edestä koko osakekannasta, ja siten kaikki nykyiset omistajat vahvistivat omistusosuuttaan. Yhtiöiden velaton oman pääoman määrä on 1.646.350 euroa. Yhtiöllä on siis vahva taantumapuskuri.

Tommi Kemppainen, toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan katsaus 2020 (PDF)

Strategisesti olemme erittäin tyytyväisiä liiketoiminnan kehittymisestä siten, että olemme vahvistaneet rooliamme vastuullisen finanssialan tiennäyttäjänä. Olemme osoittaneet finanssiyhtiön pystyvän järjestämään liiketoimintansa siten, että se luo mahdollisimman paljon arvoa kaikille sidosryhmilleen. Tavallamme toimivia varainhoitajia ei ole kolmeatoista tusinassa. Uskomme vakaasti, että on strategisesti tärkeää omata tunnistettava ja mahdollisimman ehjä identiteetti, joka on osa missiota rakentaa parempaa ja terveempää finanssialaa. Luottamus ja integriteetti ovat asian ydin niin henkilöinä kuin yhtiönä.
Tommi Kemppainen, toimitusjohtaja

MISSIO

Missiomme on olla Varainhoitoyhtiö, josta uskallat olla ylpeä.™ Tällä tarkoitamme, että haluamme tehdä minkä uskomme olevan oikein, aina tarjoamistamme tuotteista siihen, miten teemme liiketoimintaa.

Olemme sitoutuneet useisiin eettisiin, ehkäpä finanssialan toimijoille epätyypillisiin, toimintatapoihin. Näitä ovat muun muassa täysi kulurakenteen läpinäkyvyys, palkkionpalautusten palauttaminen kokonaisina takaisin asiakkaillemme, urheilu- ja kulttuurialojen tukeminen sekä vastuullisuudesta kertova B Corporation -sertifikaatti, jonka olemme saaneet ensimmäisenä Suomessa. Siitä asti kun aloitimme toimintamme vuonna 2007 olemme pyrkineet muovaamaan finanssialaa avoimemmaksi ja rehellisemmäksi.

STRATEGIA

Haluamme näyttää, että samalla kun rakentaa parempaa yhteiskuntaa on mahdollista tehdä menestyvää liiketoimintaa ja kasvattaa asiakkaiden varallisuutta aktiivisen rahastojen hoidon kautta. Toteutamme missiotamme kolmen päästrategian kautta:

  1. Tarjoamalla avointa ja rehellistä varainhoitopalvelua
  2. juhlistamalla liiketoimintaa voimana hyvän tekemiselle ja
  3. vaalimalla sidosryhmiämme.

ARVOMME

AVOIMUUS

HCP:n ansaintamalli on laadittu niin, että meillä ei ole mitään agendaa tai kannustinta, joka olisi ristiriidassa asiakkaidemme etujen kanssa. Tästä osoituksena on esimerkiksi se, että olemme ensimmäisenä varainhoitoyhtiönä Suomessa sitoutuneet perustamisvuodestamme 2007 asti kaikissa asiakassopimuksissamme täydelliseen avoimuuteen, mukaan lukien maksamaan kaikki saamamme palkkionpalautukset suoraan ja lyhentämättöminä asiakkaillemme. Olemme myös ensimmäinen varainhoitoyhtiö Suomessa, joka on sitoutunut täyteen kulurakenteen läpinäkyvyyteen. Tämä tarkoittaa, että asiakkaamme tietävät täsmälleen kuinka paljon maksavat meille palveluistamme. Haluamme rakentaa avoimempaa ja rehellisempää sijoitusalaa.

KUMPPANUUS

Meille on tärkeää ymmärtää yksilölliset varainhoidon tarpeet ja palvella jokaista asiakasta niiden mukaisesti. Kumppanuus asiakkaidemme kanssa ohjaa toimintaamme ja vaikuttaa keskeisesti yhtiössä tehtäviin päätöksiin. Emme esimerkiksi palkkaa yhtiöömme ainoastaan sijoitusalan huippuosaajia vaan myös muiden alojen ammattilaisia, jotka sijoitustoiminnan lisäksi ymmärtävät eri asiakasryhmiemme tarpeet. Näin pystymme takaamaan parhaat ratkaisut henkilökohtaisiin tarpeisiin. Meillä ei puhuta sijoitusslangilla, vaan keskustelemme sijoitusasioista helposti ymmärrettävällä tavalla. Palkkiorakenteemme on suunniteltu sellaiseksi, ettei meillä ole mitään kannustimia toimia asiakkaan etua vasten. Henkilökohtainen, asiakkaan parasta hyötyä tavoitteleva palvelu on siis myös meille eduksi ja kumppanuutta parhaimmillaan.

TEHOKKUUS

Tehokkuutemme realisoituu asiakkaillemme parhaina mahdollisina sijoitusratkaisuina, kustannustehokkuutena, vaivattomuutena ja ennen kaikkea mielenrauhana. Meillä on vankka sijoituskokemus, erittäin hyvä kontaktiverkosto sekä maailmanluokan osaaminen koskien esimerkiksi velkakirjoja, osakkeita, kiinteistöjä, valuuttoja ja suhdanneriippumattomia sijoituskohteita. Tavoitteenamme on antaa asiakkaillemme paras mahdollinen tuotto suhteessa sijoittamiseen liittyvään riskiin. Erinomainen ja kaiken tarkastelun kestävä aktiivinen varainhoito on meille intohimo. Lisäksi panostamme uuteen teknologiaan ja teemme sijoitustutkimusta.

HCP ALOITE 2007

Olemme ensimmäinen varainhoitoyhtiö Suomessa, joka asiakassopimuksessaan on kirjallisesti sitoutunut palauttamaan kaikki saadut palkkionpalautukset ja vastaavat etuudet lyhentämättöminä asiakkaalleen.

Tämän takia emme optimoi omia palkkionpalautuksiamme vaan pyrimme löytämään asiakkaalle parhaat sijoitukset parhaalla riski-tuotto-suhteella. Etsimme maailmanlaajuisesti sijoituksia ja hyödynnämme laajasti kaikkia eri pääomaluokkia aina kiinteistöihin ja vaihtoehtoiseen riskiin saakka.

Paljonko maksoin viime vuonna yhtiönne palvelusta sekä suoraan että epäsuorasti?

Asian kysyminen ei ole epähienoa – vastaamatta jättäminen on. Vaatikaa avoimuutta!

Helsingissä 9. marraskuuta 2007

HELSINKI CAPITAL PARTNERS

Tommi Kemppainen, toimitusjohtaja

VASTUULLISUUS

Olemme ensimmäinen B Corporation -sertifikaatin saanut yritys Suomessa. B Corporationit ovat kaikista korkeimpaan ekologisen ja sosiaalisen vastuullisuuteen pyrkiviä yrityksiä, joita seurataan vuosittaisella B Impact Assesmentilla. Olemme sitoutuneet useisiin eettisiin toimintatapoihin, jotka ovat ehkäpä epätyypillisiä finanssialan toimijoille. Näitä ovat muun muassa täysi kulurakenteen läpinäkyvyys, palkkionpalautusten palauttaminen kokonaisina takaisin asiakkaille sekä urheilu- ja kulttuurialojen tukeminen.

HCP GROUP OSAKKEENOMISTAJAT

HCP GROUP HALLITUKSEN JÄSENET