Inlösen av fondandelar sker genom att skicka den bifogade elektroniska inlösenblanketten före klockan 16.00 den sista bankdagen i februari, maj, augusti eller november. Fondandelarna inlöses då på inlösendagen, som inträffar på kvartalets sista bankdag, till det fondandelspris som bekräftas för inlösendagen. Medel för inlösen avdraget inlösenavgiften utbetalas bankdagen efter inlösen eller senast inom loppet av femton (15) bankdagar till det av kunden angivna bankkontot.